Suy niệm tin mừng chúa nhật

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT 10 THƯỜNG NIÊN NĂM B

  • In trang này
  • Lượt xem: 381
  • Ngày đăng: 03/06/2024 08:02:15

THI HÀNH Ý CHÚA

 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, thật hạnh phúc cho chúng con khi được làm con Chúa, được thuộc về gia đình của Chúa. Để chúng con có được diễm phúc này, Chúa đã vâng theo thánh ý Chúa Cha. Xin cho chúng con qua giờ chầu Thánh Thể này/ biết ý thức hơn trong việc sống theo thánh ý Chúa/ trong sự hiệp nhất với Giáo Hội là gia đình tại thế của Chúa.

  • Đây là mẹ Ta và anh em Ta. Vì ai làm theo ý Thiên Chúa, thì người ấy là anh chị em và là mẹ Ta”.

 

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã phán: “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy, lạy Chúa, lạy Chúa là được vào nước trời cả đâu, nhưng chỉ những ai thi hành ý muốn của Cha Thầy, Đấng ngự trên trời mới được vào mà thôi”. Như thế, Chúa cho chúng con thấy con đường để được cứu độ và thuộc về gia đình của Chúa, trong tình yêu của Chúa Cha, là sự vâng phục thánh ý Chúa Cha cách tuyệt đối như Chúa đã sống/ để cứu độ chúng con. Chúng con chỉ đáng lãnh nhận ơn cứu độ và đạt được hạnh phú, khi chúng con bước đi trên con đường thập giá Chúa đã đi.

 

Lạy Chúa, dẫu biết rằng vâng phục thánh ý Chúa Cha là cách duy nhất để chúng con được cứu độ. Tuy nhiên, để thân xác được an nhàn, được hưởng nếm nhiều niềm vui thế trần, được có nhiều lợi ích của cải và danh vọng, chúng con đã gạt thánh ý Chúa qua một bên; không muốn nghe những lời hướng dẫn của Giáo Hội; thậm chí còn muốn tách mình ra khỏi Giáo Hội của Chúa. Chúng con đã quên rằng Giáo Hội là gia đình của Chúa ở trần gian này. Xin Chúa tha thứ cho chúng con.

(Thinh lặng)

  • Nếu một nước tự chia rẽ thì nước đó không thể đứng vững được; và nếu một nhà tự phân tán thì nhà đó không thể đứng vững được”.

 

Lạy Chúa, sự hiệp nhất với Chúa sẽ đem lại cho chúng con ơn giải thoát. Sự hiệp nhất này được thể hiện qua sự hiệp nhất trong đức tin của Giáo Hội mà Chúa đã thiết lập. Như thế, chúng con cần phái sống theo giáo huấn của Chúa, chứ không phải sống theo ý riêng, hay sự giải thích của thế gian. Chính vì sống đức tin theo ý riêng và sự giải thích của thế gian, mà những luật sĩ và biệt phái đã gán cho hành động trừ quỷ của Chúa là dựa và tướng quỷ, chứ không phải bởi quyền năng Thiên Chúa. Cuộc đời mỗi người chúng con cũng thế, để cho ý riêng và thế gian dẫn dắt, chúng con chỉ thấy giáo huấn Tin Mừng của Chúa, và những lời dạy của Giáo Hội là hà khắc và lỗi thời.

 

Lạy Chúa, chúng con không thể đứng vững khi chúng con tách mình ra khỏi đời sống đức tin của cộng đoàn, nhất là chúng con không thể đạt được cùng đích cuộc đời là sự sống vĩnh cửu khi chúng con tách mình ra khỏi Chúa và không nương tựa vào quyền năng của Chúa. Xin Chúa ban sức mạnh cho chúng con.

(Hát)

 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, phần thưởng cho chúng con trong đời sống đức tin vâng phục thánh ý Chúa Cha, là được trở nên người nhà của Chúa. Niềm vui và hạnh phúc này Chúa đã cho chúng con hưởng trước trong chính Giáo Hội của Chúa. Xin Chúa nâng đỡ sự hèn tin và chữa lành tính ương ngạnh của chúng con để chúng con sống đẹp lòng Chúa hơn, nhất là xứng với tình yêu Thánh Thể Chúa ban cho chúng con. Amen

 

Bài cùng chuyên mục:

Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7