Sinh hoạt giáo phận

Bổ nhiệm & chuyển đổi linh mục năm 2022

  • In trang này
  • Lượt xem: 8,199
  • Ngày đăng: 23/07/2022 10:14:39

BỔI NHIỆM VÀ CHUYỂN ĐỔI LINH MỤC NĂM 2022

 

Đức Giám mục giáo phận Giuse Trần Văn Toản vừa ký bổ nhiệm và chuyển đổi những linh mục có tên sau đây:

 

 

1/ Cha Phêrô Nguyễn Văn Kiệt

Đương nhiệm: Cha Phó Giám Đốc Tiền Chủng Viện Têrêsa

Nhiệm vụ mới: Cha sở Gx. Mỹ Thạnh (Vàm Cống)

 

2/ Cha Micae Nguyễn Trung Trực

Đương nhiệm: Cha sở Gx. Mỹ Thạnh (Vàm Cống)

Nhiệm vụ mới: Cha Phó Giám Đốc Tiền Chủng Viện Têrêsa

 

3/ Cha Giuse Huỳnh Phong Phú

Đương nhiệm: Tiền Chủng Viện Têrêsa

Nhiệm vụ mới: Học chuyên môn

 

4/ Cha Gioan Nguyễn Bỉnh Khiêm

Đương nhiệm: Tiền Chủng Viện Têrêsa

Nhiệm vụ mới: Học chuyên môn

 

5/ Cha Micae Nguyễn Thành Đoán

Đương nhiệm: Cha phó Gx. Dương Đông (Phú Quốc)

Nhiệm vụ mới: Tiền Chủng Viện Têrêsa

 

6/ Cha Giuse Đỗ Trí An                           

Đương nhiệm: Tân linh mục

Nhiệm vụ mới: Tiền Chủng Viện Têrêsa

 

7/ Cha Giuse Đỗ Công Hồng Phúc

Đương nhiệm: Cha phó Gx. Thạnh An

Nhiệm vụ mới: Tiền Chủng Viện Têrêsa

 

8/ Cha Giuse Lưu Thanh Thảo

Đương nhiệm: Học chuyên môn

Nhiệm vụ mới: Cha phó Gx. Thạnh An

 

9/ Cha Giuse Trần Quốc Dũng               

Đương nhiệm: Tân Linh Mục

Nhiệm vụ mới: Cha phó Gx. Thạnh An

 

10/ Cha Giuse Giang Hòa Vinh

Đương nhiệm: Cha phó Gx. Thạnh An

Nhiệm vụ mới: Cha quản sở Gh. Vĩnh Trinh

 

11/ Cha Tôma Nguyễn Văn Thảo

Đương nhiệm: Cha sở Gx. Thánh Giuse (K.E2)

Nhiệm vụ mới: Cha sở Gx. An Bình (đầu K.F)

 

12/ Cha Giuse Đinh Mạnh Hùng

Đương nhiệm: Cha sở Gx. Hà Tiên

Nhiệm vụ mới: Cha sở Gx. Giuse (K.E2)

 

13/ Cha Gisue Nguyễn Đức Thịnh

Đương nhiệm: Phụ trách Gh. Hòn Tre (Hà Tiên)

Nhiệm vụ mới: Cha sở Gx. Hà Tiên

 

14/ Cha Giuse Đặng Xuân Hải

Đương nhiệm: Dòng Ngôi Lời

Nhiệm vụ mới: Cha phó Gx. Hà Tiên

 

 

15/ Cha Augustinô Phùng Minh Nhật

Đương nhiệm: Tân linh mục

Nhiệm vụ mới: Cha phó Gx. Rọc Lá

 

16/ Cha Giuse Hoàng Văn Đông

Đương nhiệm: Cha phó Gx. Rọc Lá

Nhiệm vụ mới: Cha phó Gx. An Bình (đầu K.F)

 

17/ Cha Đaminh Nguyễn Tuấn Kiệt

Đương nhiệm: Cha phó Gx. An Bình (đầu K.F)

Nhiệm vụ mới: Cha phó Gx. Cần Xây

 

18/ Cha Phaolô Phạm Vũ Minh               

Đương nhiệm: Tân linh mục

Nhiệm vụ mới: Cha phó Gx. An Thới (Phú Quốc)

 

19/ Cha Micae Bùi Bảo An            

Đương nhiệm: Cha phó Gx. An Thới (Phú Quốc)

Nhiệm vụ mới: Cha phó Gx. Bò Ót

 

20/ Cha Gioan Baotixita Bùi Quốc Khánh        

Đương nhiệm: Cha phó Gx. Bò Ót

Nhiệm vụ mới: Cha phó Gx. Núi Sập

 

21/ Cha Vinhsơn Nguyễn Thành Trung

Đương nhiệm: Cha phó Gx. Núi Sập

Nhiệm vụ mới: Cha quản sở Gh. Xẻo Dinh (Rọc Lá)

 

22/ Cha Giuse Vũ Thiện Mỹ

Đương nhiệm: Cha quản sở Gh. Xẻo Dinh (Rọc Lá)

Nhiệm vụ mới: Đi chữa bệnh một năm

 

23/ Cha Vinhsơn Trịnh Đức Thắng                   

Đương nhiệm: Tân linh mục

Nhiệm vụ mới: Cha phó Gx. Cù Lao Giêng

 

24/ Cha Giuse Nguyễn Quang Minh

Đương nhiệm: Cha phó Gx. Cù Lao Giêng

Nhiệm vụ mới: Cha phó Gx. Chánh Tòa

 

25/ Cha Antôn Phạm Duy Tân

Đương nhiệm: Học chuyên môn

Nhiệm vụ mới: Cha phó Gx. Chánh Tòa

 

26/ Cha Giuse Dương Bùi Thiệp

Đương nhiệm: Cha phó Gx. Chánh Tòa

Nhiệm vụ mới: Văn Phòng Tòa Giám Mục

 

27/ Cha Giuse Đoàn Duy Phước

Đương nhiệm: Cha phó Gx. Chánh Tòa

Nhiệm vụ mới: Cha phó Gx. Rạch Giá

 

28/ Cha Phanxicô X. M. Trần Đình Hoành (CRM)

Đương nhiệm: Cha phó Gx. Rạch Giá

Nhiệm vụ mới: Cha phó Gx. Tân Bình (Tràm Chẹt)

 

29/ Cha Giuse Vũ Văn Thủy

Đương nhiệm: Cha phó Gx. Tân Bình (Tràm Chẹt)

Nhiệm vụ mới: Cha phó Gx. An Hoà (Năng Gù)

 

30/ Cha Vinhsơn Nguyễn Quốc Tuấn

Đương nhiệm: Cha phó Gx. An Hòa

Nhiệm vụ mới: Chuẩn bị đi học chuyên môn

 

31/ Cha Giuse Trần Văn Triết       

Đương nhiệm: Tân linh mục

Nhiệm vụ mới: Cha phó Gx. Thánh Gia (K. Thầy Ký)

 

32/ Cha Gioan B. Nguyễn Tuấn Dũng, OP

Đương nhiệm: Cha phó Gx Thánh Gia (K.Thầy Ký)

Nhiệm vụ mới: Cộng Đoàn Dòng Đaminh

 

33/ Cha Vinhsơn Nguyễn Kim Ngọc

Đương nhiệm: Tân linh mục

Nhiệm vụ mới: Cha phó Gx. Mong Thọ

 

34/ Cha Giuse Đỗ Quốc Dương

Đương nhiệm: Cha phó Gx. Mong Thọ

Nhiệm vụ mới: Cha phó Gx. Ba Hòn (Kiên Lương)

 

35/ Cha Giuse Đỗ Xuân Ngọc

Đương nhiệm: Cha quản sở Gh. Kitô Vua (K.1B)

Nhiệm vụ mới: Đi chữa bệnh

 

36/ Cha Phêrô Phạm Đức Toàn

Đương nhiệm: Cha phó Gx. Antôn (K.1A)

Nhiệm vụ mới: Cha quản sở Gh. Kitô Vua (K.1B)

 

37/ Cha Vinhsơn Phạm Thế Hòa

Đương nhiệm: Cha sở Gx. Antôn (K.1A)

Nhiệm vụ mới: Cha sở Gx. Hiệp Hòa (K.0)

 

38/ Cha Gioan Nguyễn Huy Quang

Đương nhiệm: Cha sở Gx. Hiệp Hòa (K.0)

Nhiệm vụ mới: Cha Sở Gx. Antôn (K.1A)

 

39/ Cha Giuse Phạm Văn Kính

Đương nhiệm: Cha hạt trưởng giáo hạt Tân Thạnh

Nhiệm vụ mới: Kiêm Cha giám quản Gh. Thiên Ân

 

40/ Cha Gioan Nguyễn Hiền

Đương nhiệm: Tân linh mục

Nhiệm vụ mới: Cha phó Gx. Trung Thành

 

41/ Cha Giuse Lương Công Khoa

Đương nhiệm: Cha phó Gx. Tri Tôn

Nhiệm vụ mới: Cha phó Gx. Dương Đông (Phú Quốc)

 

42/ Cha Vinhsơn Nguyễn Ngọc Khương 

Đương nhiệm: Tân linh mục

Nhiệm vụ mới: Cha phó Gx. Dương Đông (Phú Quốc)

 

43/  Cha Vinhsơn Phạm Văn Thể   

Đương nhiệm: Tân linh mục

Nhiệm vụ mới: Cha phó Gx. Đài Đức Mẹ Tân Hiệp

 

44/ Cha Giuse Nguyễn Minh Hải            

Đương nhiệm: Tân linh mục

Nhiệm vụ mới: Cha phó Gx. Châu Đốc

 

Click vào link bên dưới để tải file:
  File 1

Bài cùng chuyên mục:

Thư Mục vụ tháng 10/2023 của Đức Giám mục giáo phận (30/09/2023 08:45:55 - Xem: 305)

Thư mục vụ này có chủ đề: “Giáo Phận Long Xuyên hiệp hành, ra đi thi hành Sứ Vụ Loan Báo Tin Mừng noi gương Mẹ Maria”.

Lịch Mục vụ của Đức Giám mục tháng 10/2023 (25/09/2023 08:54:39 - Xem: 2,434)

Ban Truyền Thông xin gửi đến quý cha và bạn đọc Lịch Mục vụ tháng 10/2023 của Đức Giám mục để chúng ta cùng hiệp thông trong lời cầu nguyện.

Tiền Chủng viện Teresa: Khai giảng Niên khóa 2023-2024 (11/09/2023 06:33:06 - Xem: 1,196)

Hôm nay ngày 09/09/2023, Tiền Chủng viện Têrêsa giáo phận Long Xuyên chính thức khai giảng năm học mới.

Lịch Mục vụ của Đức Giám mục tháng 09/2023 (28/08/2023 05:21:49 - Xem: 2,765)

Ban Truyền Thông xin gửi đến quý cha và bạn đọc Lịch Mục vụ tháng 09/2023 của Đức Giám mục để chúng ta cùng hiệp thông trong lời cầu nguyện.

Hiệp Hội MTG Long Xuyên: Thánh lễ tuyên khấn lần đầu (25/08/2023 10:03:12 - Xem: 2,178)

Thánh lễ Tuyên khấn lần đầu được cử hành lúc 9g00 ngày 24/ 08/ 2023 tại Tòa Giám mục Long Xuyên do Đức cha Giuse chủ tế

Thư Mục vụ tháng 09/2023 của Đức Giám mục giáo phận (25/08/2023 08:31:54 - Xem: 817)

Giáo phận thực hiện sự bổ nhiệm và thuyên chuyển các linh mục với mục đích chính yếu là nhằm đem lại lợi ích hơn, vâng, lợi ích hơn.

Thánh lễ An táng Cha Cố Giuse (16/08/2023 05:34:52 - Xem: 1,678)

Thánh lễ An Táng Cha Cố Giuse được Đức Giám mục cử hành lúc 9g00 thứ tư ngày 16/08/2023 tại nhà thờ Thạnh An, Vĩnh Thạnh

Dòng Thánh Gia: Kỉ niệm 92 năm lập Dòng (15/08/2023 08:46:24 - Xem: 1,308)

Dòng Thánh Gia: Kỉ niệm 92 năm lập Dòng, công bố Sắc lệnh lên Dòng giáo sĩ, tuyên khấn trọn đời và phong chức Phó tế.

Thánh lễ bế mạc Năm thánh NTCT Long Xuyên (15/08/2023 08:00:34 - Xem: 1,503)

Thánh lễ bế mạc Năm thánh nhà thờ Chánh Tòa Long Xuyên được Đức Giám mục giáo phận cử hành lúc 9g00 ngày 15/08/2023 tại NTCT Long Xuyên

Bổ nhiệm và chuyển đổi Linh mục tháng 08/2023 (14/08/2023 18:19:03 - Xem: 8,487)

Đức Giám mục giáo phận Giuse Trần Văn Toản vừa ký bổ nhiệm và chuyển đổi những linh mục có tên sau đây:

  • Bài viết mới
    Câu chuyện chiều thứ 7