Suy niệm tin mừng chúa nhật

Các bài hát gợi ý Chúa Nhật 15 thường niên năm B (04/07/2021 10:23:34 - Xem: 8,960)

Kính thưa quý cha và bạn đọc, nhằm giúp các ca đoàn hát đúng với Phụng vụ của các ngày lễ, Ban Thánh nhạc giáo phận xin gửi đến bạn đọc các bài hát gợi ý

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 14 TN NĂM B (04/07/2021 08:50:02 - Xem: 2,744)

VAI TRÒ NGÔN SỨ

BÀI GIẢNG THIẾU NHI CHÚA NHẬT 14 TN NĂM B (03/07/2021 14:36:23 - Xem: 5,195)

VAI TRÒ NGÔN SỨ

DẪN VÀO THÁNH LỄ VÀ LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 14 THƯỜNG NIÊN (03/07/2021 08:55:04 - Xem: 5,055)

SỨ MẠNG LÀM NGÔN SỨ

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN NĂM B (03/07/2021 08:50:58 - Xem: 4,012)

GIÚP NGƯỜI TRẺ ĐÓN NHẬN CHÂN LÝ

SCĐ CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN NĂM B (28/06/2021 08:38:29 - Xem: 4,448)

SỨ MẠNG LÀM NGÔN SỨ

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 13 TN NĂM B (27/06/2021 08:48:53 - Xem: 3,056)

CHẠM VÀO CHÚA

Các bài hát gợi ý Chúa Nhật 14 thường niên năm B (27/06/2021 08:42:31 - Xem: 6,149)

Kính thưa quý cha và bạn đọc, nhằm giúp các ca đoàn hát đúng với Phụng vụ của các ngày lễ, Ban Thánh nhạc giáo phận xin gửi đến bạn đọc các bài hát gợi ý

BÀI GIẢNG THIẾU NHI CHÚA NHẬT 13 TN NĂM B (26/06/2021 14:46:12 - Xem: 3,837)

CHẠM VÀO CHÚA

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT 13 THƯỜNG NIÊN NĂM B (26/06/2021 08:44:25 - Xem: 3,361)

GIÚP NGƯỜI TRẺ KHAO KHÁT CHẠM VÀO CHÚA

DẪN VÀO THÁNH LỄ VÀ LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 13 THƯỜNG NIÊN (26/06/2021 08:41:10 - Xem: 3,456)

CHÚA LÀ CHỦ TỂ SỰ SỐNG

SCĐ CHÚA NHẬT 13 THƯỜNG NIÊN NĂM B (21/06/2021 08:35:41 - Xem: 4,233)

CHÚA LÀ CHỦ TỂ SỰ SỐNG

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 12 TN NĂM B (20/06/2021 08:43:17 - Xem: 3,014)

SÓNG GIÓ CUỘC ĐỜI

Các bài hát gợi ý Chúa Nhật 13 thường niên năm B (20/06/2021 06:22:39 - Xem: 18,823)

Kính thưa quý cha và bạn đọc, nhằm giúp các ca đoàn hát đúng với Phụng vụ của các ngày lễ, Ban Thánh nhạc giáo phận xin gửi đến bạn đọc các bài hát gợi ý

DẪN VÀO THÁNH LỄ VÀ LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 12 THƯỜNG NIÊN (19/06/2021 08:01:24 - Xem: 4,444)

CHÚA TỂ CỦA THIÊN NHIÊN

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT 12 THƯỜNG NIÊN NĂM B (19/06/2021 07:59:00 - Xem: 3,404)

GIÚP NGƯỜI TRẺ SỐNG ĐỨC TIN KIÊN VỮNG GIỮA ĐỜI

BÀI GIẢNG THIẾU NHI CHÚA NHẬT 12 TN NĂM B (14/06/2021 14:10:17 - Xem: 3,304)

Làm sao mà anh em vẫn chưa có lòng tin?

SCĐ CHÚA NHẬT 12 THƯỜNG NIÊN NĂM B (14/06/2021 08:00:14 - Xem: 3,330)

CHÚA TỂ CỦA THIÊN NHIÊN

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 11 TN NĂM B (13/06/2021 14:57:57 - Xem: 3,045)

PHÁT TRIỂN NƯỚC THIÊN CHÚA

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT LỄ THÁNH TÂM CGS (13/06/2021 14:00:02 - Xem: 5,153)

YÊU ĐẾN CÙNG


Tổng số: 868
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7