Sinh hoạt giáo phận

Trực Tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật 25 Thường niên B(7 giờ tối)

  • In trang này
  • Lượt xem: 386
  • Ngày đăng: 19/09/2021 11:21:00

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 07g00 tối Chúa Nhật ngày 19 -09 -2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Xem trên kênh youtube: 

https://www.youtube.com/channel/UC9vCVKplUk2GOhU2vUbBdwA

 

Bài cùng chuyên mục:

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Bảy sau CN 29 thường niên (22/10/2021 19:12:43 - Xem: 16)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ Bảy ngày 23-10-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

CÁO PHÓ: Ông Cố Phêrô Nguyễn Văn Chu, Thân phụ Cha Phêrô Nguyễn Văn Kiệt (22/10/2021 18:47:38 - Xem: 447)

Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, Tòa Giám mục Long Xuyên kính báo: Ông Cố Phêrô Nguyễn Văn Chu thân phụ Cha Phêrô Nguyễn Văn Kiệt vừa qua đời.

Trực Tuyến: Giờ lần chuỗi Lòng Chúa Thương xót ngày 22/10 (22/10/2021 09:10:12 - Xem: 84)

Giờ lần chuỗi trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 15g00 chiều thứ sáu ngày 22-10-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Sáu sau CN 29 thường niên (21/10/2021 11:24:44 - Xem: 178)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ Sáu ngày 22-10-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Trực Tuyến: Giờ kinh gia đình tối Thứ Năm sau CN 29 TN (21/10/2021 08:40:09 - Xem: 109)

Giờ kinh gia đình trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 19g00 (7giờ tối) thứ Năm ngày 21-10-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Năm sau CN 29 thường niên (20/10/2021 19:26:49 - Xem: 125)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ Năm ngày 21-10-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Trực Tuyến: Giờ kinh gia đình tối Thứ Tư sau CN 29 TN (20/10/2021 10:15:21 - Xem: 120)

Giờ kinh gia đình trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 19g00 (7giờ tối) thứ Tư ngày 20-10-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Tư sau CN 29 thường niên (19/10/2021 19:00:00 - Xem: 153)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ Tư ngày 20-10-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Trực Tuyến: Giờ kinh gia đình tối Thứ Ba sau CN 29 TN (19/10/2021 09:53:54 - Xem: 150)

Giờ kinh gia đình trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 19g00 (7giờ tối) thứ Ba ngày 19-10-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Ba sau CN 29 thường niên (18/10/2021 13:00:00 - Xem: 188)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ Ba ngày 19-10-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

  • Bài viết mới
    Câu chuyện chiều thứ 7