Sinh hoạt giáo phận

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Tư sau CN 25 thường niên

  • In trang này
  • Lượt xem: 411
  • Ngày đăng: 21/09/2021 11:17:26

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ Tư ngày 22-09-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Xem trên kênh youtube: 

https://www.youtube.com/channel/UC9vCVKplUk2GOhU2vUbBdwA

 

 

TIN BUỒN .

CHA ETCHARREN, M.E.P.

VỪA MỚI QUA ĐỜI TẠI HUẾ .

Cha Jean Baptiste Etcharren sinh tại Irouléguy, thuộc Giáo phận Bayonne, Pháp quốc ngày 15-4-1932.

Học ở Tiểu Chủng viện Ustaritz, sau vào Đại Chủng viện của Hội Thừa sai Hải ngoại Paris.

Thụ phong Linh mục : ngày 02-02-1958.

Ngày 22-4-1958 , Ngài lên đường lãnh sứ mệnh truyền giáo tại Huế.

Từ năm 1961 đến năm 1966, ngài làm giáo sư Trường Providence (Thiên Hựu) và Tiểu Chủng viện Hoan Thiện.

Năm 1966, làm Cha sở giáo xứ Đông Hà, kiêm hạt trưởng giáo hạt Vĩ tuyến 17, đồng thời làm Bề trên MEP miền Huế.

Mùa hè đỏ lửa 1972, Ngài đưa các gia đình chạy loạn vùng Đông Hà-Quảng Trị, lương cũng như giáo, di tản vào Hòa Khánh, Đà Nẵng; rồi qua năm 1973, ngài lại dẫn họ vào định cư lập nghiệp tại Bình Tuy, lo lắng cho mỗi gia đình tỵ nạn, lương cũng như giáo, có nhà cửa, vườn tược, đất đai và dụng cụ canh tác.

Sau ngày 30-4-1975, Ngài vẫn ở Bình Tuy với giáo dân của ngài, nhưng chỉ được ít tháng, ngài phải lên đường hồi hương.

Về Pháp, từ năm 1976 đến năm 1983, Cha JB.Etcharren được Hội Đồng Giám mục Pháp mời giúp đỡ Ủy ban Mục vụ Ngoại kiều, lo cho người tỵ nạn Việt Miên Lào.

Rồi từ 1983 đến 1986, Ngài làm việc trong Ban Mục vụ Maisons-Alfort và được trao trách nhiệm phụ trách Sở Tuyên úy Việt Nam.

Năm 1986 , Ngài được bầu làm Phụ tá Bề trên Tổng Quyền, từ năm 1992 làm Đại diện Tổng Quyền, và từ năm 1998 đến năm 2010, trọn 12 năm làm Bề trên Tổng Quyền Hội Thừa Sai hải ngoại Paris liên tiếp 2 nhiệm kỳ.

Năm 2010, Ngài được nhà cầm quyền chấp thuận cho nghỉ hưu tại Toà Giám mục Huế.

Ngài là vị đại ân nhân của Giáo hội Công giáo Việt Nam.

Kính xin Quý Cha , Quý Tu sĩ nam nữ và cộng đoàn tín hữu gần xa cùng hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Cha Jean Baptiste Etcharren được sớm về hưởng Nhan Thánh Chúa .

Bài cùng chuyên mục:

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Bảy sau CN 29 thường niên (22/10/2021 19:12:43 - Xem: 16)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ Bảy ngày 23-10-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

CÁO PHÓ: Ông Cố Phêrô Nguyễn Văn Chu, Thân phụ Cha Phêrô Nguyễn Văn Kiệt (22/10/2021 18:47:38 - Xem: 449)

Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, Tòa Giám mục Long Xuyên kính báo: Ông Cố Phêrô Nguyễn Văn Chu thân phụ Cha Phêrô Nguyễn Văn Kiệt vừa qua đời.

Trực Tuyến: Giờ lần chuỗi Lòng Chúa Thương xót ngày 22/10 (22/10/2021 09:10:12 - Xem: 84)

Giờ lần chuỗi trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 15g00 chiều thứ sáu ngày 22-10-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Sáu sau CN 29 thường niên (21/10/2021 11:24:44 - Xem: 178)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ Sáu ngày 22-10-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Trực Tuyến: Giờ kinh gia đình tối Thứ Năm sau CN 29 TN (21/10/2021 08:40:09 - Xem: 109)

Giờ kinh gia đình trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 19g00 (7giờ tối) thứ Năm ngày 21-10-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Năm sau CN 29 thường niên (20/10/2021 19:26:49 - Xem: 125)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ Năm ngày 21-10-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Trực Tuyến: Giờ kinh gia đình tối Thứ Tư sau CN 29 TN (20/10/2021 10:15:21 - Xem: 120)

Giờ kinh gia đình trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 19g00 (7giờ tối) thứ Tư ngày 20-10-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Tư sau CN 29 thường niên (19/10/2021 19:00:00 - Xem: 153)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ Tư ngày 20-10-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Trực Tuyến: Giờ kinh gia đình tối Thứ Ba sau CN 29 TN (19/10/2021 09:53:54 - Xem: 150)

Giờ kinh gia đình trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 19g00 (7giờ tối) thứ Ba ngày 19-10-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Ba sau CN 29 thường niên (18/10/2021 13:00:00 - Xem: 188)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ Ba ngày 19-10-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

  • Bài viết mới
    Câu chuyện chiều thứ 7