Kinh thánh - Giáo lý

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 24 Thường Niên – Năm B

  • In trang này
  • Lượt xem: 493
  • Ngày đăng: 06/09/2021 09:11:47

 

 

Lời Chúa: (Mc 8, 27-35)

27 Đức Giêsu và các môn đệ của Người đi tới các làng xã vùng Xêdarê Philípphê. Dọc đường, Người hỏi các môn đệ: “Người ta nói Thầy là ai?” 28 Các ông đáp: “Họ bảo Thầy là ông Gioan Tẩy Giả, có kẻ thì bảo là ông Êlia, kẻ khác lại cho là một ngôn sứ nào đó”. 29 Người lại hỏi các ông: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai? “Ông Phêrô trả lời: “Thầy là Đấng Kitô” 30 Đức Giêsu liền cấm ngặt các ông không được nói với ai về Người.

31 Rồi Người bắt đầu dạy cho các ông biết Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày, sống lại. 32 Người nói rõ điều đó, không úp mở. Ông Phêrô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người. 33 Nhưng khi Đức Giêsu quay lại, nhìn thấy các môn đệ, Người trách ông Phêrô: “Xatan! lui lại đàng sau Thầy! Vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người”.

34 Rồi Đức Giêsu gọi đám đông cùng với các môn đệ lại. Người nói với họ rằng: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. 35 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống ấy”.

CÂU HỎI

1. Thành phố Xêdarê Philípphê nằm ở đâu? Tại sao nó lại có tên như thế?

2. Trước câu hỏi “Đức Giêsu là ai?” (Mc 4,41), hãy đọc những câu trả lời trong các câu sau Mc 1,1; 1,24; 3,11; 5,6-7; 6,14-16; 8,28.

3. Đọc Mc 6,14-16; 8,28. Nhìn chung, người ta nghĩ Đức Giêsu là ai? Tại sao có người nghĩ Đức Giêsu là Êlia? Đọc 2 Vua 2,11; Huấn ca 48,1-14.

4. Đọc Mc 8,29. Câu trả lời của ông Phêrô có gì đặc biệt so với các câu trả lời trước? Đối với người Do Thái thời Đức Giêsu, Đấng Kitô là người như thế nào? Đọc 1 Sm 24,7 và 2 Sm 7,11-16.

5. Đọc Mc 8,29-30. Đức Giêsu có nhận mình là Đấng Kitô không? Tại sao Đức Giêsu nghiêm cấm các ông không được nói với ai điều đó?

6. Trong Tin Mừng Máccô, Ngài còn cấm nhiều lần khác. Đọc Mc 1,25.34; 3,11-12; 1,44; 5,43; 7,36; 8,26. Đến khi nào thì Ngài cho phép nói? Đọc Mc 14,61-62.

7. Đọc Mc 8,31. Sau khi Phêrô tuyên tín, Đức Giêsu tiên báo điều gì? Tại sao Ngài lại “phải” chịu nhiều đau khổ?

8. Tại sao Phêrô trách Đức Giêsu? Tại sao Đức Giêsu trách Phêrô nặng lời và gọi ông là Satan? Satan có thực không? Đọc Mc 1,13; 3,23. 26; 4,15.

 

CÂU HỎI SUY NIỆM:

Đọc Mc 8,34-35. Số phận của môn đệ có khác với số phận của Thầy không? Bạn hiểu thế nào là “từ bỏ chính mình và vác thập giá của mình”? Bạn có kinh nghiệm về “cứu” rồi lại “mất,” hay “mất” rồi lại “cứu” được không?

PHẦN TRẢ LỜI

1. Thành phố Xêdarê Philípphê nằm ở phía bắc nước Ít-ra en, thuộc vùng đất của tiểu vương Philípphê (x. Lc 3,1). Sau khi lên chức tiểu vương (năm 4 trước công nguyên), Philípphê đã nới rộng thành phố, và vào năm 14 sau công nguyên, ông đã đặt tên nó là Xêdarê để kính nhớ Xêdarê Augúttô, hoàng đế Rôma.

2. Đức Giêsu là Kitô, Con Thiên Chúa (Mc 1,1; 3,11), là Đấng Thánh của Thiên Chúa (1,24), là Con Thiên Chúa Tối Cao (5,7), là Gioan Tẩy Giả sống lại, là Êlia, hay một trong các ngôn sứ (6,14-16; 8,28).

3. Dựa trên Mc 6,14-16; 8,28, ta thấy nhìn chung dân chúng coi Đức Giêsu là một vị ngôn sứ. Vua Hêrôđê và một số người coi Đức Giêsu là ngôn sứ Gioan Tẩy Giả bị chém đầu nay sống lại (Mc 6,16). Một số khác dựa trên các sách Cựu Ước như 2 Vua 2,11, Malakia 4,5-6 và Huấn ca 48,9 nên tin ngôn sứ Êlia sẽ trở lại, và họ cho rằng Đức Giêsu chính là Êlia đó. Cũng có một số coi Đức Giêsu là một ngôn sứ giống các ngôn sứ thời xưa (6,15).

4. Câu trả lời của Phêrô ở Mc 8,29 có nét đặc biệt ở chỗ ông tuyên xưng Đức Giêsu, không chỉ là một ngôn sứ, mà còn là Đấng Kitô, nghĩa là Đấng Mêsia mà dân Do Thái đang mong đợi. Đấng Kitô hay Mêsia có nghĩa là người được Thiên Chúa xức dầu. Vua là người được xức dầu (1 Sm 24,7). Vào thời Đức Giêsu, nói chung người Do Thái mong chờ một vị vua, được xức dầu, thuộc dòng dõi Đavít. Vị này sẽ giải phóng Ítraen khỏi tay quân thù, và sẽ xây dựng một vương quốc công minh chính trực tại Giêrusalem (x. 2 Sm 7,11-16).

5. Đức Giêsu nhận mình là Đấng Kitô, nhưng Ngài là một Đấng Kitô khác với quan niệm của số đông người Do Thái đương thời. Đức Giêsu cấm không được nói Ngài là Đấng Kitô, vì Ngài sợ người ta hiểu lầm: Ngài không phải là một vị vua chính trị, đến để giải phóng dân tộc Do-thái khỏi ách đô hộ của đế quốc Rôma, nhưng Ngài là Đấng Kitô chịu đau khổ như người Tôi Trung, để giải phóng cả nhân loại khỏi ách nô lệ cho tội lỗi.

6. Trong Tin Mừng Máccô, Đức Giêsu còn cấm nhiều lần. Ngài chỉ công khai nhận mình là Đấng Kitô khi phải trả lời câu hỏi của vị thượng tế (Mc 14,61-62). Lúc đó, Ngài không sợ gây hiểu lầm nữa.

7. Sau khi Phêrô tuyên xưng đức tin, Đức Giêsu liền báo cho các môn đệ về số phận tương lai của mình. Dù nhiều người chịu trách nhiệm về cái chết của Đức Giêsu, nhưng qua việc dùng từ “phải” trong Mc 8,31, Ngài cho thấy mọi sự xảy ra đều nằm trong ý định của Thiên Chúa.

8. Phêrô trách Đức Giêsu vì ông không muốn Thầy mình phải chịu chết như thế (c.32). Đức Giêsu trách lại ông và gọi ông là Satan vì ông cám dỗ Thầy giống Satan. Satan là có thực.

 

Bài cùng chuyên mục:

Tìm hiểu Lời Chúa Chúa nhật Chúa 26 TN năm B (21/09/2021 14:40:09 - Xem: 59)

Một vấn đề rất thực tế đặt ra trước mắt để chúng ta suy nghĩ: Ai là người chính danh để phục vụ dân Chúa?

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 26 Thường Niên – Năm B (20/09/2021 06:16:48 - Xem: 95)

Đọc Mc 9,43.48. Theo bạn, hỏa ngục là hình phạt như thế nào? Bạn tin có hỏa ngục không? Tại sao?

Tìm hiểu Lời Chúa Chúa nhật Chúa 25 TN năm B (15/09/2021 06:03:25 - Xem: 212)

Các bài đọc Lời Chúa hôm nay trình bày cho chúng ta một số đặc điểm của đức công chính và số phận của những người được coi là công chính.

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 25 Thường Niên – Năm B (13/09/2021 06:15:17 - Xem: 307)

Tại sao ở đời người ta thích làm người lớn nhất, người đứng đầu, người lãnh đạo? Theo ý bạn, giá trị đích thật của một người nằm ở chỗ nào?

Tìm hiểu Lời Chúa Chúa nhật Chúa 24 TN năm B (08/09/2021 06:06:10 - Xem: 365)

Hôm nay, chúng ta tập trung vào dung mạo của Đấng Messia. Có nhiều truyền thống thiên sai, mỗi truyền thống trình bày Đấng được xức dầu theo một cách riêng.

Tìm hiểu Lời Chúa Chúa nhật Chúa 23 TN năm B (31/08/2021 14:56:36 - Xem: 547)

Mở tai để nghe lời Chúa, mở mắt để thấy sự hiện diện của Chúa trong mọi người, mở lời ca tụng thờ lạy Chúa, và truyền rao Tin mừng về tình yêu và ơn cứu độ của Chúa cho người khác.

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 23 Thường Niên – Năm B (30/08/2021 09:31:00 - Xem: 554)

Có khi nào tôi thấy mình bị điếc về mặt tâm linh không, nghĩa là mất khả năng nghe tiếng Chúa và tha nhân? Điều gì thường khiến tôi bị điếc?

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 22 Thường Niên – Năm B (26/08/2021 10:15:09 - Xem: 589)

Khi đọc bài Tin Mừng này, bạn có thấy Đức Giêsu cảnh giác chính bạn về một điều gì đó không?

Tìm hiểu Lời Chúa Chúa nhật Chúa 22 TN năm B (24/08/2021 15:03:02 - Xem: 584)

Các bài đọc Lời Chúa hôm nay cho chúng ta biết tôn giáo thực sự là gì. Đó không chỉ là tuân thủ các quy tắc, luật lệ, truyền thống và nghi lễ theo những áp đặt bên ngoài.

Tìm hiểu Lời Chúa Chúa nhật Chúa 21 TN năm B (17/08/2021 15:12:17 - Xem: 560)

Chủ đề chính của các bài đọc hôm nay đó là đời sống Kitô hữu của chúng ta là một chuỗi các lựa chọn hàng ngày.

  • Bài viết mới
    Câu chuyện chiều thứ 7