Suy niệm tin mừng chúa nhật

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT LỄ MÂN CÔI

  • In trang này
  • Lượt xem: 263
  • Ngày đăng: 28/09/2023 09:00:21

LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI (01/10)

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Kinh Mân Côi là lời kinh đẹp nhất mà Hội Thánh dâng lên Đức Maria, cũng là lời kinh hữu hiệu giúp thăng tiến đời sống thiêng liêng của các Kitô hữu. Cùng với Mẹ, chúng ta chúc tụng Chúa và dâng lời nguyện xin:

1/ “Nữ Vương truyền phép Rất Thánh Mân Côi”. Xin cho mọi thành phần dân Chúa biết siêng năng lần chuỗi Mân Côi, để nhờ Mẹ chuyển cầu, thế giới được bình an, gia đình được hạnh phúc và mọi người được hưởng ơn cứu độ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

2/ “Đức Mẹ sinh Chúa Cứu Thế”. Xin cho con người ngày nay biết mở lòng đón nhận Đức Kitô là Đấng Cứu Độ, để được giải thoát khỏi tội lỗi, và được hưởng hạnh phúc Nước Trời. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

3/ “Đức Mẹ đầy lòng thương xót”. Xin cho những người khổ đau, được Đức Mẹ dẫn dắt, hầu gặp được Chúa Giêsu, để được Chúa nuôi dưỡng trong tình yêu và lòng thương xót của Người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

4/ “Đức Mẹ thông ơn Thiên Chúa”. Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết siêng năng và cùng nhau lần chuỗi Mân Côi, để được kết hợp mật thiết với Đức Mẹ và với Chúa Giêsu con Mẹ, mà hưởng nếm tình yêu của Chúa bây giờ và cho đến muôn đời. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

5/ Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng ...... Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, chúng con chúc tụng Chúa đã ban cho Đức Maria vinh dự được cộng tác vào chương trình cứu độ của Con Chúa. Xin cho chúng con biết đến với Mẹ qua kinh Mân Côi, để được Mẹ dẫn đến với Chúa Giêsu là nguồn mọi ơn phúc. Người hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

Bài cùng chuyên mục:

Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7