Suy tư - Cảm nghiệm

Nền tảng của hôn nhân gia đình (01/10/2021 08:32:40 - Xem: 4,023)

Nói đến nền tảng trong đời sống hôn nhân Công Giáo là phải nói đến việc sáng tạo, nói đến giao ước giữa Thiên Chúa và con người, và nói đến tình yêu của Đức Kitô và Giáo Hội.

Gia vị cho bài giảng lễ Chúa Nhật lễ Mân Côi (29/09/2021 09:24:40 - Xem: 5,598)

kính thưa quý cha, một số cha có ngỏ lời muốn sư tầm những truyện, những giai thoại và những dụ ngôn... để đưa vào bài giảng cho giáo dân dễ nhớ, dễ hiểu và làm cho bài giảng thêm hấp dẫn.

Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 27 TN & Lễ Mân Côi (28/09/2021 15:55:03 - Xem: 3,854)

Về với Tháng Mười, Giáo Hội mời gọi chúng ta sốt sắng hơn trong chuỗi lần Mân Côi, để ta chiêm ngắm tình yêu sâu thẳm của Thiên Chúa trên cuộc đời của Đức Maria,

Sai ở chỗ nào? (24/09/2021 15:14:49 - Xem: 6,436)

Chúng ta luôn bị cám dỗ coi những người ki-tô hữu ở phía bên kia là thấp kém hơn, hoặc tự nhận mình “chính đạo” hơn những người khác.

Gia vị cho bài giảng lễ Chúa Nhật 26 TN B (21/09/2021 14:52:13 - Xem: 5,790)

kính thưa quý cha, một số cha có ngỏ lời muốn sư tầm những truyện, những giai thoại và những dụ ngôn... để đưa vào bài giảng cho giáo dân dễ nhớ, dễ hiểu và làm cho bài giảng thêm hấp dẫn.

Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 26 TN B (20/09/2021 10:42:38 - Xem: 5,560)

Gương xấu làm cớ cho người khác sa ngã, và có khi là nguyên do gây ra một phản ứng quá đà mang tính xã hội, trong đó có trách nhiệm của chúng ta.

Tình yêu trước cái chết (18/09/2021 08:49:51 - Xem: 4,106)

Cứ tưởng Ngài đã chết, nên chúng con chẳng kiếm tìm; cứ tưởng Ngài là nhân vật một thời trong quá khứ, nên chúng con chẳng để tâm...

Gia vị cho bài giảng lễ Chúa Nhật 25 TN B (16/09/2021 14:44:45 - Xem: 3,373)

kính thưa quý cha, một số cha có ngỏ lời muốn sư tầm những truyện, những giai thoại và những dụ ngôn... để đưa vào bài giảng cho giáo dân dễ nhớ, dễ hiểu và làm cho bài giảng thêm hấp dẫn.

Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 25 TN B (15/09/2021 06:01:18 - Xem: 5,157)

Chức vụ, địa vị, là điều phải có trong mọi tổ chức xã hội cũng như Giáo hội. Nó xấu là vì người ta quy về mình, lo chiếm hữu cho mình.

Gia vị cho bài giảng lễ Chúa Nhật 24 Thường Niên, Năm B (09/09/2021 14:46:27 - Xem: 5,475)

kính thưa quý cha, một số cha có ngỏ lời muốn sư tầm những truyện, những giai thoại và những dụ ngôn... để đưa vào bài giảng cho giáo dân dễ nhớ, dễ hiểu và làm cho bài giảng thêm hấp dẫn.

Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 24 TN B (09/09/2021 06:08:45 - Xem: 4,414)

Ngày nay, những ai nghe biết về Đức Giêsu, thì phần lớn nhìn nhận Ngài là một vĩ nhân, một siêu nhân, một vị Thầy đáng cho nhân loại thượng tôn.

Gia vị cho bài giảng lễ Chúa Nhật 23 TN B (03/09/2021 06:16:05 - Xem: 5,826)

kính thưa quý cha, một số cha có ngỏ lời muốn sư tầm những truyện, những giai thoại và những dụ ngôn... để đưa vào bài giảng cho giáo dân dễ nhớ, dễ hiểu và làm cho bài giảng thêm hấp dẫn.

Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 23 TN B (01/09/2021 09:24:53 - Xem: 4,817)

“Epphatha” - Hãy mở ra! Hãy đón nhận lời quyền năng và và tình thương của Ngài, để ta đừng câm điếc trước Thiên Chúa và tha nhân.

Gia vị cho bài giảng lễ Chúa Nhật 22 TN B (26/08/2021 13:23:08 - Xem: 5,474)

kính thưa quý cha, một số cha có ngỏ lời muốn sư tầm những truyện, những giai thoại và những dụ ngôn... để đưa vào bài giảng cho giáo dân dễ nhớ, dễ hiểu và làm cho bài giảng thêm hấp dẫn.

Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 22 TN B (25/08/2021 08:54:38 - Xem: 5,679)

Nếu phải tuân thủ những hình thức và luật lệ bên ngoài, thì làm sao cái bên ngoài phải phản ánh cái sạch đẹp bên trong.

Sự thật mất lòng (21/08/2021 07:25:11 - Xem: 5,102)

Không phải ai cũng có thể hiểu và chấp nhận điều Đức Giê-su đã nói. Vì „Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi theo Người nữa.”

Gia vị cho bài giảng lễ Chúa Nhật 21 TN B (20/08/2021 08:49:00 - Xem: 4,729)

kính thưa quý cha, một số cha có ngỏ lời muốn sư tầm những truyện, những giai thoại và những dụ ngôn... để đưa vào bài giảng cho giáo dân dễ nhớ, dễ hiểu và làm cho bài giảng thêm hấp dẫn.

Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 21 TN B (17/08/2021 10:18:07 - Xem: 7,455)

Hãy đưa mắt hướng nhìn lên Chúa, và xác định lại niềm tin của mình như Thánh Phêrô: “Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời… chính Thầy là Ðấng Thánh của Thiên Chúa”.

Đức Mẹ Maria lên trời cả hồn và xác (13/08/2021 09:38:08 - Xem: 3,989)

Xin Mẹ cầu thay nguyện giúp cho chúng con có sức mạnh thần linh để chúng con một lòng tin yêu Thiên Chúa.

Gia vị cho bài giảng lễ Chúa Nhật Mẹ lên trời (13/08/2021 06:04:36 - Xem: 4,793)

kính thưa quý cha, một số cha có ngỏ lời muốn sư tầm những truyện, những giai thoại và những dụ ngôn... để đưa vào bài giảng cho giáo dân dễ nhớ, dễ hiểu và làm cho bài giảng thêm hấp dẫn.


Tổng số: 370
  • Bài viết mới
    Câu chuyện chiều thứ 7