Suy niệm tin mừng chúa nhật

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU LỄ THÁNH GIUSE & TRUYỀN TIN

  • In trang này
  • Lượt xem: 587
  • Ngày đăng: 19/03/2023 13:51:51

LỄ THÁNH GIUSE

Bạn Trăm Năm Đức Trinh Nữ Maria (19/3)

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Thánh Giuse đã được Thiên Chúa trao cho sứ mạng bảo vệ gia đình Nagiarét. Nhờ lời cầu bầu của Thánh Cả, chúng ta dâng lên Chúa lời nguyện xin:

1/ Thánh Giuse là Quan Thầy bảo vệ Giáo Hội. Xin cho các Mục tử trong Giáo Hội luôn biết noi gương Thánh Cả Giuse, sống kiên vững trong niềm tin, mà bảo vệ Giáo Hội Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

2/ “Ta đã đặt ngươi làm cha nhiều dân tộc”. Xin cho các bậc cha mẹ biết noi gương Thánh Cả Giuse, mà chu toàn trách nhiệm dưỡng nuôi và giáo dục con cái nên người có ích cho Giáo Hội và xã hội. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

3/ Khi tỉnh dậy, Giuse thực hiện như lời Thiên Thần Chúa truyền”. Xin cho các gia trưởng biết nghe theo tiếng Chúa nói trong lương tâm ngay thẳng, và can đảm thực thi lời Chúa dạy trong đời sống hằng ngày. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

4/ “Hãy đến cùng Giuse”. Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta siêng năng đến với Thánh Cả Giuse, để được người phù hộ, hầu vượt thắng được những khó khăn, và sống công chính thánh thiện như Chúa muốn. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

5/ Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng ...... Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa đã đặt Thánh Giuse làm cha nuôi Chúa Giêsu, làm gương mẫu cho chúng con. Nhờ lời Thánh Cả chuyển cầu, xin cho chúng con luôn biết tìm và thực thi ý Chúa trong đời sống của chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

 

LỄ TRUYỀN TIN (25/3)

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Với lời “xin vâng” của Đức Maria, Ngôi Hai Thiên Chúa đã nhập thể nơi cung lòng Mẹ để cứu độ loài người. Chúng ta cảm tạ Chúa và dâng lời nguyện xin:

1/ “Thiên Chúa ở cùng chúng ta”. Xin cho các Mục tử trong Hội Thánh có được một đức tin sống động, lòng cậy vững vàng, và lòng mến sắt son, hầu giúp mọi người nhận ra sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời này. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

2/ “Này con xin đến để thực thi ý Chúa”. Xin cho các Kitô hữu biết hết lòng vâng phục thánh ý Chúa, kết hợp mật thiết với Chúa Kitô, hầu làm cho đời sống mình luôn tỏa sáng vẻ đẹp thánh thiện giữa thế gian. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

3/ “Em là người có phúc”. Xin cho những người nữ biết noi gương Đức Mẹ mà gìn giữ những phẩm hạnh Chúa ban, hầu trở thành những người có phúc trước mặt Thiên Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

4/ “Không có gì mà Chúa không làm được”. Xin cho mỗi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta, noi gương Đức Mẹ, luôn vững lòng cậy trông nơi Chúa, biết hiến dâng đời mình trong Hy Lễ Thập Giá Chúa Kitô, mà cầu xin ơn cứu độ cho mình và cho người khác. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

5/ Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng ...... Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa đã muốn Ngôi Lời làm người và ở giữa chúng con. Xin cho chúng con biết mở rộng tâm hồn đón nhận Con Chúa như Đức Maria, để cuộc đời chúng con tràn ngập niềm vui ơn cứu độ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Bài cùng chuyên mục:

  • Bài viết mới
    Câu chuyện chiều thứ 7