Phụ lục

MỘT CÂU GIÁO LÝ HẰNG TUẦN

  • In trang này
  • Lượt xem: 2,414
  • Ngày đăng: 20/04/2021 23:48:31

TÀI LIỆU CHUNG NĂM 2021

MỘT CÂU GIÁO LÝ VÀ MỘT CÂU LỜI CHÚA NGÀY CHÚA NHẬT

CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN, NĂM B (19.09.2021).

§  Youcat 328: H./ Cá nhân có thể góp phần cho công ích thế nào?/ T./ Góp phần cho công ích có nghĩa là/ đảm nhiệm trách nhiệm đối với người khác [1913-1912,1925,1927].

§  Mác-cô đoạn 9 câu 35: Chúa Giê-su gọi mười hai ông lại bảo các ông rằng:/ “AI MUỐN LÀM LỚN NHẤT,/ THÌ HÃY TỰ LÀM NGƯỜI RỐT HẾT/ VÀ LÀM ĐẦY TỚ MỌI NGƯỜI”.

Lạy Chúa Giê-su,/ qua “mầu nhiệm tự hạ”,/ Chúa đã đến và phục vụ con người như một người tôi tớ./ Xin dạy chúng con biết sống khiêm nhường,/ và quảng đại phục vụ anh chị em mình theo gương Chúa./ Amen.

 

 

CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN, NĂM B (26.09.2021).

§  Youcat 331: H./ Tại sao trong loài người lại có những sự bất bình đẳng?/ T./ Mọi người đều có phẩm giá như nhau,/ nhưng lại không có những điều kiện sinh sống như nhau./ Những bất bình đẳng là do xã hội loài người gây ra và đều nghịch Phúc Âm./ Thiên Chúa ban cho con người những ơn phúc và tài năng khác nhau,/ Chúa mời gọi họ chia sẻ cho nhau./ Trong tình bác ái,/ người này phải chia cho người kia những gì họ còn thiếu thốn [1936-1938,1946-1947].

§  Mác-cô đoạn 9 câu 42: Chúa Giê-su phán:/ “AI CHẲNG CHỐNG ĐỐI CÁC CON,/ LÀ ỦNG HỘ CÁC CON”.

Lạy Chúa Giê-su,/ để góp phần vun đắp cho gia đình thành mái ấm yêu thương,/ xin cho các bạn trẻ biết quảng đại phục vụ với tinh thần trách nhiệm,/ biết học hỏi nhau mà không tỵ hiềm tranh chấp./ Amen.

CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN, NĂM B (03.10.2021).

§  Youcat 368: H./ Gia đình có vị trí nào trong chương trình tạo dựng của Thiên Chúa?/ T./ Người nam, người nữ thành hôn với nhau,/ và cùng với con cái, làm thành một gia đình./ Thiên Chúa muốn rằng,/ từ tình yêu của đôi bạn,/ có thể sẽ sinh con cái./ Những con cái này được trao phó cho cha mẹ bảo vệ, chăm sóc/ cũng có nhân phẩm như cha mẹ họ [2201-2206, 2249].

§  Mác-cô đoạn 10 câu 9: “SỰ GÌ THIÊN CHÚA ĐÃ KẾT HỢP,/ LOÀI NGƯỜI KHÔNG ĐƯỢC PHÂN RẼ”.

Lạy Chúa Giê-su,/ gia đình là ngôi trường đầu tiên,/ là nơi hình thành nhân cách/ và là nơi định hướng tương lai cho con người,/ xin Chúa củng cố gia đình chúng con trong tình yêu Chúa/ và trong tinh thần trách nhiệm đối với nhau./ Amen.

KÍNH TRỌNG THỂ LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI (03.10.2021).

§  Lu-ca đoạn 1, câu 38: Đức Ma-ri-a thưa với Thiên Thần:/ “NÀY TÔI LÀ TÔI TỚ CHÚA,/ TÔI XIN VÂNG NHƯ LỜI THIÊN THẦN TRUYỀN”.

Lạy Chúa Giê-su,/ xin cho các bạn trẻ biết noi gương Mẹ Ma-ri-a/ biết vững tin vào quyền năng của Chúa mà can trường sống theo Tin Mừng,/ để trưởng thành hơn mỗi ngày theo Thánh Ý Chúa./ Amen.

CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN, NĂM B (10.10.2021).

§  Youcat 301: H./ Làm sao để được khôn ngoan?/ T./ Người ta nên khôn ngoan/ nhờ học biết phân biệt cái gì chính yếu/ cái gì không chính yếu,/ đặt cái đích tốt cho đúng/ và chọn phương tiện tốt nhất để đạt đích [1806-1835].

§  Mác-cô đoạn 10 câu 21: Chúa Giê-su chăm chú nhìn người ấy/ đem lòng thương mà bảo rằng:/ “NGƯƠI CHỈ CÒN THIẾU MỘT ĐIỀU/ LÀ NGƯƠI HÃY ĐI BÁN TẤT CẢ GIA TÀI,/ ĐEM BỐ THÍ CHO NGƯỜI NGHÈO KHÓ/ VÀ NGƯƠI SẼ CÓ MỘT KHO BÁU TRÊN TRỜI,/ RỒI ĐẾN THEO TA”

Lạy Chúa Giê-su,/ trong khi vun đắp cho tương lai cuộc đời,/ xin đừng để người trẻ chúng con quá cậy dựa vào của cải trần gian;/ nhưng tiên vàn,/ biết dùng tài năng mà làm giàu ân tình với Chúa và với nhau/ Amen.

CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN, NĂM B (17.10.2021).

§  Youcat 303: H./ Người can đảm là người thế nào?/ T./ Là người khi nhận ra điều tốt,/ thì luôn mạnh dạn bảo vệ,/ dù tới cuối cùng/ họ có phải hy sinh tính mạng mình [1809-1837] → 295.

§  Mác-cô đoạn 10 câu 45: Chúa Giê-su bảo:/ “CON NGƯỜI CŨNG KHÔNG ĐẾN ĐỂ ĐƯỢC PHỤC VỤ,/ NHƯNG ĐỂ PHỤC VỤ/ VÀ BAN MẠNG SỐNG MÌNH/ LÀM GIÁ CỨU CHUỘC CHO NHIỀU NGƯỜI”.

Lạy Chúa Giê-su,/ đỉnh cao của tình yêu giống Chúa là hiến thân phục vụ./ Xin giúp các bạn trẻ,/ thay vì đòi được phục vụ,/ biết hiến mình cho việc thăng tiến gia đình và xã hội theo bổn phận hằng ngày./ Amen.

CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN, NĂM B (24.10.2021).

KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO [Đọc Tin Mừng: Mc 16,15-20]

§  Youcat 521: H./ Khi cầu nguyện “Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời” nghĩa là gì?/ T./ Khi ta cầu nguyện cho Thánh ý Chúa được mọi người khắp nơi tuân phục/ là ta xin ý Chúa được hoàn thành trên trần gian/ và trong lòng mọi người,/ cũng như ý Chúa đã hoàn thành nơi các thần thánh trên trời [2822-2827, 2860].

§  Mác-cô đoạn 10 câu 51: Chúa Giê-su bảo anh mù: “ANH MUỐN TA LÀM GÌ CHO ANH?”     

Lạy Chúa Giê-su,/ xin Chúa khai sáng cho chúng con và các bạn trẻ/ thấy được những giá trị cao đẹp của Tin Mừng,/ để cùng nhau sống những giá trị ấy/ và bước đi dưới ánh sáng cứu độ của Chúa./ Amen.

KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO [Đọc Tin Mừng: Mc 16,15-20]

§  Mác-cô đoạn 16 câu 15: Chúa Giê-su phán:/ “CÁC CON HÃY ĐI KHẮP THẾ GIAN,/ RAO GIẢNG TIN MỪNG CHO MỌI TẠO VẬT”.

Lạy Chúa Giê-su,/ hiệp thông trong cử hành Khánh Nhật Truyền Giáo,/ xin cho chúng con và các bạn trẻ/ biết dành thời gian cầu nguyện,/ biết vận dụng tài năng Chúa ban,/ để cùng nhau bồi đắp cho nền văn minh tình thương và sự sống./ Amen.

CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN, NĂM B (31.10.2021).

§  Youcat 352: H./ “Ta là Thiên Chúa, Chúa của ngươi”/ (Xh 20,2) nghĩa là gì?/ T./ Vì Đấng Toàn năng đã mặc khải mình cho ta như là Thiên Chúa và là Chúa,/ nên ta không được đặt bất cứ cái gì trên Người,/ coi cái gì quan trọng hơn Người,/ dành cho người và vật nào ưu tiên hơn Người./ Nhận biết,/ phụng sự và thờ phượng Người,/ phải là ưu tiên tuyệt đối trong đời sống của ta [2083-2094, 2133-2134].

§  Mác-cô đoạn 12 câu 30: “NGƯƠI HÃY YÊU MẾN THIÊN CHÚA NGƯƠI HẾT LÒNG,/ HẾT LINH HỒN,/ HẾT TRÍ KHÔN VÀ HẾT SỨC NGƯƠI”.

Lạy Chúa Giê-su,/ xin cho chúng con và các bạn trẻ,/ đừng đặt tiền tài vật chất trần thế lên trên tất cả,/ nhưng giúp chúng con biết ưu tiên kính mến thờ phượng Chúa trước hết/ và trên hết mọi sự./ Amen.

LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ, lễ trọng (THỨ HAI, ngày 01.11.2021).

§  Mát-thêu đoạn 5 câu 12: “CÁC CON HÃY VUI MỪNG HÂN HOAN,/ VÌ PHẦN THƯỞNG CỦA CÁC CON/ SẼ TRỌNG ĐẠI Ở TRÊN TRỜI”.

Lạy Chúa Giê-su,/ khi mừng Lễ Các Thánh Nam Nữ trên trời,/ xin cho chúng con là những kẻ lữ hành dưới thế,/ được can đảm sống theo các Mối Phúc để nên thánh mỗi ngày,/ nhờ lời chuyển cầu và sự trợ giúp của các Ngài./ Amen.

LỄ CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI, (THỨ BA, ngày 02/11/2021).

§  Gioan đoạn 6, câu 54: Chúa Giêsu nói:/ “AI ĂN THỊT TA VÀ UỐNG MÁU TA THÌ CÓ SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI,/ VÀ TA,/ TA SẼ CHO KẺ ẤY SỐNG LẠI NGÀY SAU HẾT”.

Lạy Chúa Giêsu,/ nhờ giá máu cứu chuộc châu báu của Chúa,/ xin cho anh chị em tín hữu đã ly trần,/ đang được thanh luyện,/ sớm được hưởng Thánh Nhan Chúa theo lòng thương xót vô biên của Chúa./ Amen.

CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN, NĂM B (07.11.2021).

§  Youcat 49: H./ Thiên Chúa có điều khiển thế giới và đời sống tôi không?/ T./ Có,/ nhưng cách mầu nhiệm;/ Thiên Chúa điều khiển mọi sự trong trời đất/ cho đến khi chúng hoàn thành theo đường lối của Người,/ mà chỉ mình Người biết./ Không lúc nào,/ Người để cho các tạo vật Người đã dựng nên/ lại vượt ra khỏi bàn tay Người [302-305].

§  Mác-cô đoạn 12 câu 43: Chúa Giê-su nói với các môn đệ:/ “TRONG NHỮNG NGƯỜI ĐÃ BỎ TIỀN VÀO HÒM,/ BÀ GÓA NGHÈO NÀY ĐÃ BỎ NHIỀU HƠN HẾT”.

Lạy Chúa Giê-su,/ xin cho chúng con và các bạn trẻ/ có được đức tin trưởng thành hơn mỗi ngày,/ một lòng trông cậy sắt son,/ một lòng quảng đại hy sinh/ và một tình yêu không giả dối đối với Chúa và với nhau/ Amen.

CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN, NĂM B (14.11.2021).

[NGÀY THẾ GIỚI CỦA NGƯỜI NGHÈO].

[KÍNH TRỌNG THỂ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM]

§  Youcat 102: H./ Tại sao chúng ta cũng phải chấp nhận đau khổ trong cuộc sống,/ phải “vác thập giá mình mà theo Chúa Giê-su”?/ T./ Ki-tô hữu không được tìm đau khổ,/ nhưng khi phải đối diện với đau khổ mà không tránh được,/ họ nên vui lòng kết hợp đau khổ của họ với đau khổ của Chúa Giê-su,/ như “Người đã chịu đau khổ vì ta/ và để nêu gương cho ta bước theo Người” (1 Pr 2,21). [618].

§  Luca đoạn 9 câu 24: Chúa Giê-su phán cùng mọi người rằng:/ “AI MUỐN CỨU MẠNG SỐNG MÌNH, THÌ SẼ MẤT NÓ;/ CÒN AI MẤT MẠNG SỐNG VÌ TA,/ SẼ ĐƯỢC SỐNG”.

Lạy Chúa,/ các Thánh Tử đạo Việt Nam đã kiên cường sống đức tin,/ đã anh dũng chết vì đạo thánh./ Xin cho chúng con là con cháu các Ngài,/ cũng can đảm sống đạo Chúa/ và tuyên xưng niềm tin của mình giữa xã hội hôm nay./ Amen.

CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN, NĂM B (21.11.2021).

ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ

§  Youcat 112: H./ Nói rằng/ Chúa Giê-su đến để xét xử chúng ta và xét xử toàn thế giới,/ nghĩa là thế nào?/ T./ Nghĩa là chính Chúa Giê-su không thể giúp cho ai được,/ nếu chính họ không muốn biết đến bác ái yêu thương./ Như thế,/ họ tự xét xử chính mình [678-679, 681-682].

§  Gio-an đoạn 18 câu 37: Chúa Giê-su nói với quan Phi-la-tô:/ “TÔI SINH RA VÀ ĐẾN TRONG THẾ GIAN NÀY/ LÀ CHỈ ĐỂ LÀM CHỨNG VỀ CHÂN LÝ./ AI THUỘC VỀ CHÂN LÝ/ THÌ NGHE TIẾNG TÔI”.

Lạy Chúa Giê-su là Vua vũ trụ,/ Chúa là đường, là Sự Thật và là Sự Sống./ Xin giúp chúng con biết sống chân thật,/ biết gieo rắc sự thật giữa những giả dối,/ hoặc giữa những sai lầm trong cuộc sống hôm nay./ Amen.

 

 

Bài cùng chuyên mục:

  • Bài viết mới
    Câu chuyện chiều thứ 7