Kinh thánh - Giáo lý

Học hỏi Phúc âm lễ Mình Máu Thánh Chúa năm C

 • In trang này
 • Lượt xem: 750
 • Ngày đăng: 13/06/2022 08:45:50

 

Lc 9,11b-17

1/ Trong Tin Mừng Luca, phép lạ bánh hóa nhiều xảy ra ở đâu, lúc nào? trong hoàn cảnh nào? Đọc Lc 9,1-12.

2/ Bết-xai-đa ở đâu? Theo Tin Mừng Luca, tại sao Đức Giêsu lại muốn các môn đệ đến đó? Xem thêm Mc 6,30-32; Mt 14,12-13.

3/ Đọc Lc 9,11. Bạn nghĩ gì về thái độ của Đức Giêsu khi thấy đám đông dân chúng kéo đến?

4/ Đọc Lc 9,12. Bạn thấy Đức Giêsu có cần làm phép lạ bánh hóa nhiều không?

5/ Đọc Lc 9,13. Đức Giêsu có chấp nhận để dân chúng đi mua đồ ăn không ? Ngài muốn các môn đệ làm gì ? Sau đó các môn đệ đã phản ứng như thế nào?

6/ Khi nói: “Anh em hãy cho họ ăn”, Đức Giêsu cho các môn đệ quyền gì? Đọc Lc 9,14-15. Lời mời này đòi họ phải sống tinh thần gì?

7/ Đọc Lc 9,16-17. Đức Giêsu làm gì trước khi đãi dân chúng bữa ăn? Các môn đệ đã cộng tác như thế nào trong phép lạ này?

8/ Tại sao Giáo hội lại cho đọc bài Phúc âm này vào lễ Mình Máu Thánh Chúa?

 

CÂU HỎI SUY NIỆM: Khi ngắm nhìn đám đông 5000 người, ngồi thành nhóm 50, được Chúa Giêsu đãi ăn no nê và dư thừa, bạn nghĩ gì về những người nghèo hôm nay? Ngài có mời bạn cho họ ăn không?

 

PHẦN TRẢ LỜI

1/ Dựa trên Lc 9,1-12, ta thấy phép lạ bánh hóa nhiều xảy ra sau khi Đức Giêsu sai các môn đệ đi rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa lành cho dân. Khi họ trở về, Đức Giêsu mới đem họ đến thành Bết-xai-đa, nơi diễn ra phép lạ. Phép lạ này cũng xảy ra sau khi ông Gioan Tẩy giả đã bị vua Hêrôđê chém đầu trong ngục (Lc 9,9).

 

2/ Bết-xai-đa là một thành phố nằm ở bên kia hồ Ghen-nê-xa-rét (x. Lc 5,1). Đức Giêsu đưa các môn đệ đến đó một cách riêng tư kín đáo, nhưng Tin Mừng Luca không nói rõ lý do tại sao Ngài làm như vậy. Tin Mừng Mác-cô cho biết lý do: Đức Giêsu muốn các môn đệ được nghỉ ngơi đôi chút sau sứ vụ vất vả mệt nhọc (Mc 6,30-32). Tin Mừng Mát-thêu lại đưa ra một lý do khác: sau khi nghe tin Hêrôđê giết ông Gioan Tẩy giả, Đức Giêsu lánh đi cùng với các môn đệ, có lẽ vì không muốn đối đầu với Hêrôđê.

 

3/ Luca 9,10-11 cho thấy dù Đức Giêsu rút lui một cách kín đáo cùng với các môn đệ (=đi riêng với mình), nhưng đám đông dân chúng vẫn biết và đi theo Ngài. Khi gặp lại họ ở một nơi hoang vắng, Đức Giêsu có thể khó chịu vì họ đã phá vỡ sự riêng tư mà Ngài muốn có với các môn đệ. Nhưng Ngài đã vui vẻ tiếp đón họ, và tiếp tục làm những gì Ngài và các môn đệ đã làm trước đây: nói về Nước Thiên Chúa và chữa bệnh.

 

4/ Luca 9,12 cho thấy các môn đệ muốn Đức Giêsu giải tán đám đông để họ đi tìm thức ăn và chỗ trọ nơi các làng mạc chung quanh. Như vậy, để đám đông có thức ăn khi chiều về, không nhất thiết Đức Giê su phải làm một phép lạ.

 

5/ Luca 9,13 cho thấy Đức Giêsu không muốn để đám đông tự đi mua thức ăn. Ngài muốn các môn đệ chịu trách nhiệm về việc tìm thức ăn cho đám đông. “Chính anh em hãy cho họ ăn.” Chính họ chứ không phải ai khác. Các ông đã cho Thầy Giêsu biết số lượng thức ăn họ mang theo trong chuyến đi này: chỉ có năm cái bánh và hai con cá. Một cách gián tiếp, họ cho thấy việc Thầy bảo họ làm là không thể thực hiện được. Năm cái bánh và hai con cá làm sao nuôi được đám đông trước mặt. Tuy nhiên, họ còn một phương án khác, đó là chính họ đi mua thức ăn cho đám đông. Nếu phải chịu trách nhiệm nuôi đám đông, thì đi mua là điều không thể tránh được.

 

6/ Khi nói: “Chính anh em hãy cho họ ăn”, Đức Giêsu đã cho các môn đệ quyền nuôi ăn dân chúng. Nuôi ăn dân chúng là điều Thiên Chúa vẫn làm trong thời gian dân Do-thái đi nơi hoang địa để tiến về Đất Hứa. Thiên Chúa đã cho dân ăn Manna mỗi ngày, cho ăn thịt chim cút và uống nước từ tảng đá vọt ra. Nuôi ăn là quan tâm đến thân xác của con người với những nhu cầu thiết yếu của nó. Đức Giêsu không chỉ chữa bệnh để làm cho thân xác con người được lành mạnh (Lc 9,1-2.6.13). Ngài biết thân xác còn cần thức ăn để sống, để hoạt động (x. Mt 15,32; Mc 8,3). Phép lạ bánh hóa nhiều cho thấy Ngài cũng muốn nuôi dân như Thiên Chúa trong Cựu Ước. Hơn nữa, Ngài còn muốn các môn đệ cộng tác với Ngài trong công việc này. Ngài đòi họ phải có sự tín thác trọn vẹn nơi Ngài, khi Ngài không bảo họ đi mua thức ăn, nhưng bảo họ hãy sắp xếp cho đám đông hơn năm ngàn người ngồi thành từng nhóm nhỏ (Lc 9,14-15). Các ông chắc chưa biết Ngài định làm gì, nhưng các ông đã vâng lời Ngài.

 

7/ Đức Giêsu cầm lấy tất cả những gì các môn đệ có và đã đưa cho Ngài. Ngài đã ngước nhìn lên Cha trên trời, chúc phúc cho bánh và cá. Sau đó Ngài bẻ bánh trao cho các ông, để các ông dọn cho đám đông ăn (Lc 9,16). Như vậy, các ông đã làm được lời Ngài dạy ở Lc 9,13.

 

8/ Đọc bài Tin Mừng về bánh hóa nhiều vào Lễ Kính Mình Máu Thánh Chúa, chúng ta hiểu được quan tâm của Chúa Giêsu đến những nhu cầu của chúng ta, cả thể xác lẫn tinh thần. Đức Giêsu chỉ làm phép lạ bánh hóa nhiều đôi lần, chỉ làm thân xác no một thời gian ngắn, chỉ nuôi được vài ngàn người bằng tấm bánh vật chất. Ngài có ước mơ nuôi đời sống tâm linh mọi người bằng chính con người Ngài, bằng thân xác hy hiến của Ngài, và nuôi họ cho đến tận thế. Bí tích Thánh Thể là cách Chúa Giêsu thực hiện ước mơ ấy.

Bài cùng chuyên mục:

Tìm hiểu Lời Chúa Chúa nhật 20 Thường niên năm C (09/08/2022 14:51:44 - Xem: 103)

Các bài đọc Chúa nhật này trình bày cho chúng ta một cơ hội để tiếp tục suy tư về các khía cạnh khác nhau của chủ đề làm môn đệ đã bắt đầu vào tuần trước.

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 20 Thường niên– Năm C (08/08/2022 16:24:25 - Xem: 145)

Hôm nay, chúng ta làm gì để thực hiện ước mơ của Đức Giêsu? Chúng ta làm gì để lửa Đức Giêsu đã ném trên mặt đất được bùng lên khắp nơi?

Tìm hiểu Lời Chúa Chúa nhật 19 Thường niên năm C (02/08/2022 13:22:14 - Xem: 296)

Vào giữa Mùa Thường Niên, chúng ta đi vào một chủ đề có liên quan đến cuối năm Phụng Vụ và Mùa Vọng. Đó là chủ đề về sự canh thức và sẵn sàng

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 19 Thường niên– Năm C (01/08/2022 13:34:30 - Xem: 419)

Cái chết của mỗi người chúng ta là một bất ngờ quan trọng, liên quan đến ơn cứu độ vĩnh cửu. Làm sao để chúng ta ở trong tư thế sẵn sàng khi nó chợt đến?

Tìm hiểu Lời Chúa Chúa nhật 18 Thường niên năm C (26/07/2022 14:13:03 - Xem: 946)

Các bài đọc trong Chúa nhật này đặt ra một câu hỏi nền tảng có thể được nêu theo nhiều cách: Ý nghĩa của cuộc sống là gì? Chúng ta sống cho điều gì?

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 18 Thường niên– Năm C (25/07/2022 08:08:26 - Xem: 566)

Theo bạn, thế nào là thu tích của cải đời này cho mình? Làm thế nào để trở nên giàu có trước mặt Thiên Chúa?

Tìm hiểu Lời Chúa Chúa nhật 17 thường niên năm C (19/07/2022 18:47:53 - Xem: 728)

Chủ đề chính của các bài đọc Lời Chúa hôm nay là sức mạnh của lời cầu thay nguyện giúp, Kinh Lạy Cha là lời cầu nguyện lý tưởng

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 17 thường niên năm C (18/07/2022 07:31:00 - Xem: 528)

Bạn có tin Thiên Chúa Cha trên trời luôn luôn ban điều tốt cho con người không? Làm sao biết điều nào là điều tốt thật sự cho bản thân mình.

Tìm hiểu Lời Chúa Chúa nhật 16 thường niên năm C (12/07/2022 15:49:46 - Xem: 591)

Các bài đọc trong Chúa nhật này có thể được đặt dưới tiêu đề cởi mở cõi lòng. Ông Ápraham sẵn sàng tiếp đón những người khách lạ;

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 16 thường niên năm C (11/07/2022 07:28:58 - Xem: 508)

Câu hỏi suy niệm: Thường thường bạn thấy mình giống Mácta hay Maria? Bạn nghĩ mình có thể giữ được những ưu điểm của cả hai không?

 • Bài viết mới
  • Gia vị cho bài giảng lễ Chúa Nhật 20 Thường niên C

   Kính thưa quý cha, một số cha có ngỏ lời muốn sư tầm những truyện, những giai thoại và những dụ ngôn... để đưa vào bài giảng cho giáo dân...

  • Đời tu

   Dù được chọn lựa cách đặc biệt, nhưng các tu sĩ vẫn là những con người bình thường với biết bao những yếu đuối, mong manh như bao người...

  • Sự liên đới trong đau khổ

   Sự đau đớn cũng có thể là cơ hội để phát triển khi nó thúc đẩy chúng ta đương đầu, kiểm tra, và đổi mới những khuôn mẫu có hại trong lối...

  • Đương đầu với linh hồn của mình

   Sự cô đơn tinh thần là gì? Linh hồn của chúng ta có thể cô đơn khi đang đắm mình trong tình bạn, tình yêu và gia đình sao?

  • “Xã hội tính” của người tu sĩ

   Xét về tương quan trong cộng đoàn nhà tu, hội dòng được ví von như gia đình thứ hai của người tu sĩ. Do đó đời sống cộng đoàn chiếm một...

  • Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 19 TN năm C

   Kho tàng của chúng ta đặt nơi Chúa thì chắc chắn lúc nào chúng ta cũng tỉnh thức để ôm ấp giữ gìn, để tỉnh thức canh chừng.

  • Ý thức Tông đồ (bài 4)

   Chủ đề ý thức tông đồ dành riêng cho các linh mục. Tuy nhiên, các tu sĩ và anh chị em giáo dân vẫn có thể sử dụng, miễn là biết cách áp...

  • Khi người nữ tu làm đẹp

   Là nữ tu Mến Thánh Giá, chúng ta đã làm gì cho việc chăm sóc sắc đẹp của mình theo đúng với tinh thần của Đấng Sáng lập?

  • 5 lời khuyên cho một cuộc hôn nhân hạnh phúc

   “Để không xảy ra ‘cuộc chiến tranh lạnh’ vào ngày hôm sau, thì đừng lên giường ngủ mà không làm hòa với nhau.”

  • Gia vị cho bài giảng lễ Chúa Nhật 19 Thường niên C

   Kính thưa quý cha, một số cha có ngỏ lời muốn sư tầm những truyện, những giai thoại và những dụ ngôn... để đưa vào bài giảng cho giáo dân...

  Câu chuyện chiều thứ 7