Kinh thánh - Giáo lý

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 26 Thường Niên – Năm B

  • In trang này
  • Lượt xem: 502
  • Ngày đăng: 20/09/2021 06:16:48

 

Lời Chúa: Mc 9,38-43. 45. 47-48

38Ông Gioan nói với Đức Giêsu: “Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không theo chúng ta. ” 39Đức Giêsu bảo: “Đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy. 40Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. 

 

41“Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đấng Kitô, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. 42“Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn. 43Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một tay mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai tay mà phải sa hoả ngục, phải vào lửa không hề tắt. 45Nếu chân anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một chân mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai chân mà bị ném vào hoả ngục. 47Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã, thì móc nó đi; thà chột mắt mà được vào Nước Thiên Chúa còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào hoả ngục,48nơi giòi bọ không hề chết và lửa không hề tắt.

 

CÂU HỎI

1. Bạn biết gì về ông Gioan trong Phúc âm Máccô? Đọc Mc 1,19.29; 3,17; 5,37; 9,2.38; 10,35.41; 13,3; 14,33. Đọc thêm Lc 9,51-56.

2. Bạn có thấy gì lạ khi đọc Mc 9,14-29 và Mc 9,38 không?

3. Đọc Mc 9,38. Bạn thấy ông Gioan và các môn đệ có khuyết điểm gì? Chúng ta có dễ mắc khuyết điểm này không? Đọc thêm sách Dân số 11, 26-30.

4. Đọc Mc 9,39-40. Cho biết hai lý do Đức Giêsu đã đưa ra để sửa sai ông Gioan và các môn đệ.

5. So sánh Mc 9,40 với Mt 12,30. Hai câu này có mâu thuẫn với nhau không?

6. Đọc Mc 9,42. “Những kẻ bé mọn” ở đây để chỉ ai vậy? “Làm vấp ngã” nghĩa là gì? Câu nói này của Đức Giêsu có kinh khủng không?

7. Đọc Mc 9,43-48. Trong những câu này, nguyên nhân làm vấp ngã đến từ đâu? Các câu 43, 45, và 47 có gì giống nhau không?

8. Đọc Mc 9,43-48. Có phải hiểu các câu này của Đức Giêsu theo nghĩa đen không? Tại sao không? Nếu không hiểu theo nghĩa đen, thì qua những câu kinh khủng này, Đức Giêsu muốn dạy chúng ta điều gì?

 

CÂU HỎI SUY NIỆM:

Đọc Mc 9,43.48. Theo bạn, hỏa ngục là hình phạt như thế nào? Bạn tin có hỏa ngục không? Tại sao?

 

PHẦN TRẢ LỜI

1. Gioan là một trong bốn ngư phủ đầu tiên theo Đức Giêsu, là con ông Dêbêđê và là anh em ruột với Giacôbê. Hai anh em này nằm trong Nhóm Mười Hai tông đồ, và cả hai được Thầy Giêsu đặt cho biệt danh là Bôanêghê, nghĩa là “những đứa con của thiên lôi” (3,17; xem thêm Lc 9,51-56). Phêrô và Giacôbê và Gioan là ba môn đệ thường được Thầy Giêsu dẫn đi riêng (5,37; 9,2; 14,33). Nhưng Gioan cũng là người có nhiều tham vọng trần tục (9,38-40; 10,35-40).

 

2. Ở Mc 9,14-29 chín môn đệ của Đức Giêsu không có khả năng trừ quỷ (ba ông kia lên núi với Thầy, Mc 9,14), còn ở Mc 9,38 một người không thuộc nhóm Mười Hai lại có thể trừ được quỷ!

 

3. Qua câu nói của ông Gioan ở Mc 9,38, ta thấy nhóm Mười Hai tỏ ra bực tức khi thấy có người “không theo chúng ta” nghĩa là không thuộc về nhóm môn đệ Đức Giêsu, nhưng lại dám “nhân danh Thầy mà trừ quỷ”. Họ đã cố ngăn cản người này, vì họ muốn độc quyền sử dụng Danh của Thầy. Họ không chấp nhận để người ngoài nhóm được dùng Danh này, như thế họ cũng muốn độc quyền trong việc trừ quỷ. Giosuê cũng đã từng xin Môsê ngăn cản để hai ông Enđát và Mêđát đừng nói tiên tri nữa, vì họ không thuộc nhóm 70 kỳ mục ưu tuyển (Ds 11,26-30).

 

4. Đức Giêsu đưa ra hai lý do: qua Mc 9,39, Đức Giêsu cho rằng ai đuổi quỷ nhân danh Ngài thì cứ sự thường người đó không phải là kẻ chống lại Ngài; còn qua Mc 9,40, Đức Giêsu khẳng định rằng ai không chống lại mình thì là bạn của mình.

 

5. Mt 12,30: “Ai không đi với tôi là chống lại tôi…”. Mc 9, 40: “Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta”. Hai câu trên không mâu thuẫn, nhưng khác nhau vì được nói trong những hoàn cảnh khác nhau. Trong Mt 12,30, khi những người Pharisêu cố tình không tin Đức Giêsu, Ngài đòi họ phải dứt khoát chọn theo Ngài, chứ không được giữ thái độ lưng chừng. Còn trong Mc 9,40 , Ngài cho thấy ai dùng Danh Đức Giêsu mà đuổi quỷ thì đã đứng về phía Ngài rồi.

 

6. “Những kẻ bé mọn” ở Mc 9,42 để chỉ những người tin vào Đức Giêsu, nhưng không có vai vế trong cộng đoàn tín hữu. Đây có thể là các trẻ em hay những người yếu đức tin. “Làm vấp ngã” nghĩa là gây dịp tội cho người khác, khiến họ mất đức tin. Hình phạt kinh khủng Ngài dành cho tội gây gương mù cho thấy sự trầm trọng của tội này.

7. Nguyên nhân vấp ngã không đến từ ngoài, nhưng đến từ chính thân xác, từ tay, chân, mắt. Cả ba câu 43, 45 và 47 đều có cấu trúc: “nếu… làm cớ cho anh vấp ngã, thì…; thà… mà được vào cõi sống/Nước Thiên Chúa còn hơn là có đủ… mà phải vào hỏa ngục”.

 

8. Chúng ta không hiểu lời Chúa dạy trong Mc 9,43-48 theo nghĩa đen. Đây là lối nói cường điệu của Đức Giêsu. Ta không phải chặt tay chân hay móc mắt nếu chúng làm cớ cho ta phạm tội. Nhưng qua lối nói cường điệu này, Ngài dạy ta phải dứt khoát loại bỏ những nguyên nhân khiến ta vấp ngã phạm tội, dù làm như thế đòi ta phải hy sinh đau đớn như người mất một phần thân thể.

Bài cùng chuyên mục:

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 30 Thường Niên – Năm B (22/10/2021 09:57:09 - Xem: 36)

Nếu hôm nay Chúa Giêsu hỏi tôi: "Con muốn Ta làm gì cho con?" tôi sẽ trả lời ra sao? Tôi có thấy mình cần được sáng mắt về tâm linh không?

Tìm hiểu Lời Chúa Chúa nhật Chúa 30 TN năm B (20/10/2021 05:42:22 - Xem: 76)

Khi bước vào chặng đường kết thúc Năm Phụng vụ, chúng ta được mời gọi tạm dừng để nhìn lại chúng ta đã đi được bao xa.

Tìm hiểu Lời Chúa Chúa nhật Chúa 29 TN năm B (12/10/2021 14:04:22 - Xem: 254)

Khi tiến gần đến cuối Năm Phụng vụ, chúng ta được mời gọi nhìn lại những đòi hỏi về tư cách người môn đệ. Chúng ta đã sống lời mời gọi của Chúa Giêsu thế nào?

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 29 Thường Niên – Năm B (11/10/2021 13:42:04 - Xem: 289)

Bài Tin Mừng này nằm ngay sau sự kiện nào? Sự kiện đó có ảnh hưởng gì trên bài Tin Mừng này không?

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 28 Thường Niên – Năm B (05/10/2021 14:33:29 - Xem: 436)

Nếu Chúa Giêsu gặp tôi hôm nay, Ngài sẽ nói tôi còn thiếu một hay nhiều điều? Điều gì vậy? Tôi sẽ đáp lại ra sao?

Tìm hiểu Lời Chúa Chúa nhật Chúa 28 TN năm B (05/10/2021 14:31:21 - Xem: 473)

Các bài đọc của Chúa nhật này cho chúng ta thấy rằng trong cuộc sống nhất thiết phải có chọn lựa, và chúng ta phải ưu tiên chọn Chúa.

Tìm hiểu Lời Chúa Chúa nhật Chúa lễ Mân Côi (29/09/2021 09:12:45 - Xem: 429)

Các bài đọc trong lễ Mân Côi hôm nay trình bày cho chúng ta mẫu gương Đức Maria sống trọn vẹn niềm tin của mình vào Thiên Chúa.

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 27 Thường Niên – Năm B (28/09/2021 08:59:40 - Xem: 448)

Đời sống hôn nhân ngày nay gặp nhiều khủng hoảng. Đâu là những lý do dẫn đến ly dị hay ngoại tình nơi các đôi vợ chồng hôm nay?

Tìm hiểu Lời Chúa Chúa nhật Chúa 26 TN năm B (21/09/2021 14:40:09 - Xem: 492)

Một vấn đề rất thực tế đặt ra trước mắt để chúng ta suy nghĩ: Ai là người chính danh để phục vụ dân Chúa?

Tìm hiểu Lời Chúa Chúa nhật Chúa 25 TN năm B (15/09/2021 06:03:25 - Xem: 572)

Các bài đọc Lời Chúa hôm nay trình bày cho chúng ta một số đặc điểm của đức công chính và số phận của những người được coi là công chính.

  • Bài viết mới
    Câu chuyện chiều thứ 7