Kinh thánh - Giáo lý

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 22 Thường Niên – Năm B

  • In trang này
  • Lượt xem: 892
  • Ngày đăng: 26/08/2021 10:15:09

 

 

Lời Chúa: (Mc 7,1-8. 14-15. 21-23)

1Có những người Pharisêu và một số kinh sư tụ họp quanh Đức Giêsu. Họ là những người từ Giêrusalem đến. 2Họ thấy vài môn đệ của Người dùng bữa mà tay còn ô uế, nghĩa là chưa rửa. 3Thật vậy, người Pharisêu cũng như mọi người Do-thái đều nắm giữ truyền thống của tiền nhân: họ không ăn gì, khi chưa rửa tay cẩn thận; 4thức gì mua ngoài chợ về, cũng phải rảy nước đã rồi mới ăn; họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa như rửa chén bát, bình lọ và các đồ đồng.5Vậy, người Pharisêu và kinh sư hỏi Đức Giêsu: “Sao các môn đệ của ông không theo truyền thống của tiền nhân, cứ để tay ô uế mà dùng bữa?” 6Người trả lời họ: “Ngôn sứ Isaia thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông là những kẻ đạo đức giả, khi viết rằng: Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta. 7Chúng có thờ phượng Ta thì cũng vô ích, vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân. 8Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa, mà duy trì truyền thống của người phàm”.

14Sau đó, Đức Giêsu lại gọi đám đông tới mà bảo: “Xin mọi người nghe tôi nói đây, và hiểu cho rõ: 15Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được; nhưng chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế. 16Ai có tai nghe thì nghe!

21Vì từ bên trong, từ lòng người, phát xuất những ý định xấu: tà dâm, trộm cắp, giết người, 22ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tỵ, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng. 23Tất cả những điều xấu xa đó, đều từ bên trong xuất ra, và làm cho con người ra ô uế.”

CÂU HỎI

1. Trong bài Phúc âm hôm nay, Đức Giêsu tranh luận với ai? Trước đây Đức Giêsu có thường tranh luận với họ không, và tranh luận về điều gì? Đọc Mc 2,1 – 3,6; 3,20-30.

2. Có bao nhiêu từ “truyền thống” trong Mc 7,3-13? “Truyền thống” ở đây nghĩa là gì?

3. Luật Cựu Ước có đòi người Do Thái phải rửa tay trước khi ăn không? Đọc Xuất hành 30,20-21; 40,30-31. Vào thời Đức Giêsu, có phải mọi người Do Thái đều rửa tay trước khi ăn không?

4. Các nhà lãnh đạo tôn giáo tố cáo các môn đệ Đức Giêsu vì lý do gì? Đối với họ, các môn đệ phạm đến điều gì? Đọc Mc 7,2-6.

5. Đức Giêsu chê trách các nhà lãnh đạo tôn giáo thời Ngài như thế nào? Đọc Mc 7,6.

6. Đức Giêsu tố cáo họ về tội gì? Đọc Mc 7,8.9.13.

7. Đọc Mc 7,14. Đức Giêsu có thường gọi các môn đệ hay đám đông lại để dạy dỗ không? Đọc Mc 3,13; 6,7; 8,1.34; 10,42; 12,43.

8. Đối với Đức Giêsu, điều gì mới thật sự làm con người trở nên ô uế? Đọc Mc 7,15.20.

9. Đọc Mc 7,21-22. Những ý định xấu phát xuất từ đâu, và dẫn đến những hành động hay thái độ nào?

 

CÂU HỎI SUY NIỆM

Trong bài Tin Mừng này, Đức Giêsu nhắc nhở những nhà lãnh đạo Do Thái về đâu là cái chính phải giữ. Ngài còn mời gọi đám đông nên để ý đến cái bên trong trái tim hơn cái bên ngoài.

Khi đọc bài Tin Mừng này, bạn có thấy Đức Giêsu cảnh giác chính bạn về một điều gì đó không? Trong 12 thói xấu được kể ở Mc 7,21-22, bạn thấy mình có vướng vào thói nào không?

PHẦN TRẢ LỜI

1. Đức Giêsu tranh luận với những người Pharisêu và một số kinh sư là những người thông thạo về Luật. Lúc bắt đầu sứ vụ, Đức Giêsu đã có nhiều cuộc tranh luận với nhóm người này về việc Ngài có quyền tha tội (Mc 2,5-12), về việc Ngài ăn với những người thu thuế và tội lỗi (Mc 2,15-17), về việc các môn đệ của Ngài không ăn chay (Mc 2,18-20), về việc họ bứt lúa để ăn cho đỡ đói vào ngày sa bát (Mc 2,23-28), và về việc Ngài chữa bệnh vào ngày sa bát (Mc 3,1-6). Trong Mc 3,20-30 Đức Giêsu còn tranh luận với họ về việc họ cho là Ngài bị quỷ vương ám và dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ.

2. Trong Mc 7,3-13, từ “truyền thống” nằm ở những câu 3, 5, 8, 9, 13. “Truyền thống” ở đây thật ra chỉ là phần giải thích có tính truyền khẩu về Luật Môsê. Nhưng người Pharisêu lại coi “truyền thống” này có giá trị như Luật của Môsê, và họ muốn mọi người phải tuân giữ.

3. Luật Cựu Ước chỉ đòi các tư tế phải tẩy rửa tay chân trước khi vào Lều Hội Ngộ và trước khi đến bàn thờ để hành lễ (Xh 30,20-21). Vào thời Đức Giêsu, không phải mọi người Do Thái đều có thói quen rửa tay trước khi ăn như Mc 7,3 nhận xét.

4. Các nhà lãnh đạo Do Thái giáo tố cáo các môn đệ của Đức Giêsu về tội họ đã dùng bữa khi chưa rửa tay (Mc 7,5). Đối với họ, các môn đệ đã không sống truyền thống của tiền nhân.

5. Đức Giêsu gọi các nhà lãnh đạo Do Thái giáo là “những kẻ đạo đức giả” (Mc 7,6). Theo lời ngôn sứ Isaia, họ chỉ thờ phượng Thiên Chúa ngoài môi miệng, nhưng tim thì xa Thiên Chúa.

6. Ba lần Đức Giêsu tố cáo họ về tội dám đặt “truyền thống” của họ lên trên các điều răn của Chúa trong Luật Môsê (Mc 7,8.9). Dù “truyền thống” chỉ là lời giải thích của người phàm về Luật Môsê, nhưng họ đã đặt nó lên trên chính lời của Thiên Chúa (Mc 7,13).

7. Trong Tin Mừng Máccô, Đức Giêsu nhiều lần gọi các môn đệ hay đám dân chúng lại để dạy dỗ (Mc 3,13; 6,7; 7,14; 8,1.34; 10,42; 12,43).

8. Đối với Đức Giêsu, điều làm con người trở nên ô uế không phải là những gì từ ngoài đi vào con người, cho bằng là những gì từ con người xuất ra (Mc 7,15.20). Như thế việc rửa tay trước khi ăn không phải là điều quá quan trọng.

9. Những ý định xấu xa phát xuất từ trái tim con người và dẫn đến những hành động hay thái độ tội lỗi. Trong Mc 7,21-22, ta thấy liệt kê 12 thói xấu từ trái tim. Chính những điều này mới làm con người trở nên ô uế.

Bài cùng chuyên mục:

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 30 Thường Niên – Năm B (22/10/2021 09:57:09 - Xem: 35)

Nếu hôm nay Chúa Giêsu hỏi tôi: "Con muốn Ta làm gì cho con?" tôi sẽ trả lời ra sao? Tôi có thấy mình cần được sáng mắt về tâm linh không?

Tìm hiểu Lời Chúa Chúa nhật Chúa 30 TN năm B (20/10/2021 05:42:22 - Xem: 75)

Khi bước vào chặng đường kết thúc Năm Phụng vụ, chúng ta được mời gọi tạm dừng để nhìn lại chúng ta đã đi được bao xa.

Tìm hiểu Lời Chúa Chúa nhật Chúa 29 TN năm B (12/10/2021 14:04:22 - Xem: 254)

Khi tiến gần đến cuối Năm Phụng vụ, chúng ta được mời gọi nhìn lại những đòi hỏi về tư cách người môn đệ. Chúng ta đã sống lời mời gọi của Chúa Giêsu thế nào?

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 29 Thường Niên – Năm B (11/10/2021 13:42:04 - Xem: 289)

Bài Tin Mừng này nằm ngay sau sự kiện nào? Sự kiện đó có ảnh hưởng gì trên bài Tin Mừng này không?

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 28 Thường Niên – Năm B (05/10/2021 14:33:29 - Xem: 436)

Nếu Chúa Giêsu gặp tôi hôm nay, Ngài sẽ nói tôi còn thiếu một hay nhiều điều? Điều gì vậy? Tôi sẽ đáp lại ra sao?

Tìm hiểu Lời Chúa Chúa nhật Chúa 28 TN năm B (05/10/2021 14:31:21 - Xem: 473)

Các bài đọc của Chúa nhật này cho chúng ta thấy rằng trong cuộc sống nhất thiết phải có chọn lựa, và chúng ta phải ưu tiên chọn Chúa.

Tìm hiểu Lời Chúa Chúa nhật Chúa lễ Mân Côi (29/09/2021 09:12:45 - Xem: 429)

Các bài đọc trong lễ Mân Côi hôm nay trình bày cho chúng ta mẫu gương Đức Maria sống trọn vẹn niềm tin của mình vào Thiên Chúa.

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 27 Thường Niên – Năm B (28/09/2021 08:59:40 - Xem: 448)

Đời sống hôn nhân ngày nay gặp nhiều khủng hoảng. Đâu là những lý do dẫn đến ly dị hay ngoại tình nơi các đôi vợ chồng hôm nay?

Tìm hiểu Lời Chúa Chúa nhật Chúa 26 TN năm B (21/09/2021 14:40:09 - Xem: 492)

Một vấn đề rất thực tế đặt ra trước mắt để chúng ta suy nghĩ: Ai là người chính danh để phục vụ dân Chúa?

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 26 Thường Niên – Năm B (20/09/2021 06:16:48 - Xem: 501)

Đọc Mc 9,43.48. Theo bạn, hỏa ngục là hình phạt như thế nào? Bạn tin có hỏa ngục không? Tại sao?

  • Bài viết mới
    Câu chuyện chiều thứ 7