Lời chúa

Thứ Ba 14/09/2021 – Thứ Ba tuần 24 thường niên – SUY TÔN THÁNH GIÁ. Lễ kính. – Phải được giương cao. (13/09/2021 08:00:00 - Xem: 4,757)

Thứ Ba tuần 24 thường niên

SCĐ CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN NĂM B (13/09/2021 07:19:05 - Xem: 336)

NGƯỜI CÔNG CHÍNH BỊ BÁCH HẠI

Thứ Hai 13/09/2021 – Thứ Hai tuần 24 thường niên. – Thánh Gioan Kim Khẩu, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. – Niềm tin vững mạnh. (12/09/2021 08:00:00 - Xem: 4,658)

Thứ Hai tuần 24 thường niên.

+ Chúa Nhật 12/09/2021 – CHÚA NHẬT TUẦN 24 THƯỜNG NIÊN NĂM B. – Đấng Kitô chịu đau khổ. (11/09/2021 08:00:00 - Xem: 4,997)

CHÚA NHẬT TUẦN 24 THƯỜNG NIÊN NĂM B.

Thứ Bảy 11/09/2021 – Thứ Bảy tuần 23 thường niên. – Nhà xây trên đá = khôn ngoan. (10/09/2021 08:00:00 - Xem: 4,403)

Thứ Bảy tuần 23 thường niên.

Thứ Sáu 10/09/2021 – Thứ Sáu tuần 23 thường niên. – Nhận biết chính mình. (09/09/2021 08:00:00 - Xem: 4,752)

Thứ Sáu tuần 23 thường niên.

Thứ Năm 09/09/2021 – Thứ Năm tuần 23 thường niên. – Bắt chước Thiên Chúa Cha. (08/09/2021 08:00:00 - Xem: 4,741)

Thứ Năm tuần 23 thường niên.

Các bài hát gợi ý Chúa Nhật 24 thường niên năm B (07/09/2021 19:21:21 - Xem: 712)

Kính thưa quý cha và bạn đọc, nhằm giúp các ca đoàn hát đúng với Phụng vụ của các ngày lễ, Ban Thánh nhạc giáo phận xin gửi đến bạn đọc các bài hát gợi ý

Thứ Tư 08/09/2021 – Thứ Tư tuần 23 thường niên – SINH NHẬT ĐỨC TRINH NỮ MARIA. Lễ kính. – Bà sinh con trai. (07/09/2021 08:00:00 - Xem: 4,932)

Thứ Tư tuần 23 thường niên

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 24 TN NĂM B (06/09/2021 13:22:08 - Xem: 956)

TÔI TỚ ĐAU KHỔ

BÀI GIẢNG THIẾU NHI CHÚA NHẬT 24 TN NĂM B (06/09/2021 12:02:03 - Xem: 450)

NGƯỜI TÔI TỚ ĐAU KHỔ

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN NĂM B (06/09/2021 11:00:49 - Xem: 519)

GIÚP NGƯỜI TRẺ CAN ĐẢM VÁC THÁNH GIÁ

DẪN VÀO THÁNH LỄ VÀ LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 24 THƯỜNG NIÊN (06/09/2021 10:58:50 - Xem: 558)

NGƯỜI TÔI TỚ ĐAU KHỔ

SCĐ CHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN NĂM B (06/09/2021 09:57:51 - Xem: 460)

NGƯỜI TÔI TỚ ĐAU KHỔ

Thứ Ba 07/09/2021 – Thứ Ba tuần 23 thường niên. – Chọn Nhóm Mười Hai. (06/09/2021 08:00:00 - Xem: 4,465)

Thứ Ba tuần 23 thường niên.

Thứ Hai 06/09/2021 – Thứ Hai tuần 23 thường niên. – Làm việc tốt ngày Sabbat. (05/09/2021 08:00:00 - Xem: 4,293)

Thứ Hai tuần 23 thường niên.

BÀI GIẢNG THIẾU NHI CHÚA NHẬT 23 TN NĂM B (04/09/2021 16:23:11 - Xem: 567)

CHỮA LÀNH

+ Chúa Nhật 05/09/2021 – CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN năm B. – Hãy mở ra. (04/09/2021 08:00:00 - Xem: 4,596)

CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN năm B.

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN NĂM B (04/09/2021 06:21:11 - Xem: 678)

GIÚP NGƯỜI TRẺ SỐNG PHẨM GIÁ LÀM CON CHÚA

Thứ Bảy 04/09/2021 – Thứ Bảy đầu tháng, tuần 22 thường niên. – Ý nghĩa ngày Sabbat. (03/09/2021 08:00:00 - Xem: 4,461)

Thứ Bảy đầu tháng, tuần 22 thường niên.


Tổng số: 361
  • Bài viết mới
    Câu chuyện chiều thứ 7