Lời chúa

BÀI GIẢNG THIẾU NHI CHÚA NHẬT CHÚA BA NGÔI (29/05/2021 14:10:27 - Xem: 1,932)

HIỆP NHẤT

Chúa Nhật 30/05/2021 – CHÚA NHẬT 9 THƯỜNG NIÊN. CHÚA BA NGÔI năm B. Lễ trọng. (29/05/2021 11:00:00 - Xem: 3,358)

CHÚA NHẬT 9 THƯỜNG NIÊN. CHÚA BA NGÔI năm B. Lễ trọng.

DẪN VÀO THÁNH LỄ VÀ LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN CHÚA BA NGÔI (29/05/2021 09:03:55 - Xem: 1,693)

HIỆP NHẤT

CHẦU THÁNH THỂ CN CHÚA BA NGÔI (29/05/2021 08:54:36 - Xem: 1,307)

GIÚP NGƯỜI TRẺ SỐNG HIỆP NHẤT

Thứ Bảy 29/05/2021 – Thứ Bảy tuần 8 thường niên. – Do quyền phép nào?  (28/05/2021 11:00:00 - Xem: 5,293)

Thứ Bảy tuần 8 thường niên.

Thứ Sáu 28/05/2021 – Thứ Sáu tuần 8 thường niên. – Nhà cầu nguyện của mọi dân tộc.  (27/05/2021 11:00:00 - Xem: 5,455)

Thứ Sáu tuần 8 thường niên.

Thứ Năm 27/05/2021 – Thứ Năm tuần 8 thường niên. – Chữa người mù Bartimê.  (26/05/2021 11:00:00 - Xem: 6,078)

Thứ Năm tuần 8 thường niên.

Thứ Tư 26/05/2021 – Thứ Tư tuần 8 thường niên. – Thánh Philipphê Nêri, linh mục. Lễ nhớ. – Tiên báo Thương Khó.  (25/05/2021 11:00:00 - Xem: 5,884)

Thứ Tư tuần 8 thường niên. – Thánh Philipphê Nêri, linh mục. Lễ nhớ.

Thứ Ba 25/05/2021 – Thứ Ba tuần 8 thường niên. – Sẽ được gấp trăm.  (24/05/2021 11:00:00 - Xem: 5,778)

Thứ Ba tuần 8 thường niên.

SCĐ CHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI (24/05/2021 09:07:03 - Xem: 1,542)

HỢP NHẤT

Thứ Hai 24/05/2021 – Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Hội Thánh. Lễ nhớ.– Này là Mẹ con.  (23/05/2021 11:00:00 - Xem: 8,154)

Thứ Hai sau lễ Hiện Xuống. Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Hội Thánh. Lễ nhớ.

Các bài hát gợi ý Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi năm B (23/05/2021 10:33:28 - Xem: 2,023)

Kính thưa quý cha và bạn đọc, nhằm giúp các ca đoàn hát đúng với Phụng vụ của các ngày lễ, Ban Thánh nhạc giáo phận xin gửi đến bạn đọc các bài hát gợi ý

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT CTT HIỆN XUỐNG (23/05/2021 08:03:14 - Xem: 1,701)

LỬA TÌNH YEU

BÀI GIẢNG THIẾU NHI CHÚA NHẬT CTT HIỆN XUỐNG (22/05/2021 22:46:53 - Xem: 1,576)

LỬA YÊU MẾN

+ Chúa Nhật 23/05/2021 – CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG (22/05/2021 11:00:00 - Xem: 4,810)

CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG năm B.

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT CTT HIỆN XUỐNG (22/05/2021 09:53:30 - Xem: 1,456)

GIÚP NGƯỜI TRẺ SỐNG BÌNH AN ĐÍCH THỰC

DẪN VÀO THÁNH LỄ VÀ LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN CTT HIỆN XUỐNG (22/05/2021 07:56:38 - Xem: 1,600)

CHÚA THÁNH THẦN LÀ NGUYÊN LÝ HỢP NHẤT

Thứ Bảy 22/05/2021 – Thứ Bảy tuần 7 Phục Sinh. – Làm chứng cho Chúa. (21/05/2021 11:00:00 - Xem: 5,346)

Thứ Bảy tuần 7 Phục Sinh.

Thứ Sáu 21/05/2021 – Thứ Sáu tuần 7 Phục Sinh. – Cơ hội thứ hai. (20/05/2021 11:00:00 - Xem: 5,321)

Thứ Sáu tuần 7 Phục Sinh.

Thứ Năm 20/05/2021 – Thứ Năm tuần 7 Phục Sinh. – Sức mạnh của hiệp nhất. (19/05/2021 11:00:00 - Xem: 5,434)

Thứ Năm tuần 7 Phục Sinh.


Tổng số: 361
  • Bài viết mới
    Câu chuyện chiều thứ 7