Suy niệm Chúa nhật 18 Thường niên Năm A

CHÚA NHẬT 18 THƯỜNG NIÊN
 
Mt 14,13-21
 
14,13 Nghe tin ấy, Đức Giê-su lánh khỏi nơi đó, đi thuyền đến một chỗ hoang vắng riêng biệt. Nghe biết vậy, đông đảo dân chúng từ các thành đi bộ mà theo Người. 14 Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su trông thấy một đoàn người đông đảo thì chạnh lòng thương, và chữa lành các bệnh nhân của họ. 15 Chiều đến, các môn đệ lại gần thưa với Người: "Nơi đây hoang vắng, và đã muộn rồi, vậy xin Thầy cho dân chúng về, để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn." 16 Đức Giê-su bảo: "Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn." 17 Các ông đáp: "Ở đây, chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá!" 18 Người bảo: "Đem lại đây cho Thầy!" 19 Rồi sau đó, Người truyền cho dân chúng ngồi xuống cỏ. Người cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra, trao cho môn đệ. Và môn đệ trao cho dân chúng. 20 Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẩu bánh còn thừa, người ta thu lại được mười hai giỏ đầy. 21 Số người ăn có tới năm ngàn đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con.
 
CHẠNH LÒNG THƯƠNG
 
Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su trông thấy một đoàn người đông đảo thì chạnh lòng thương, và chữa lành các bệnh nhân của họ. (Mt 14,14)
 
 
Chiết tự Nôm và Gợi ý
 
CHẠNH  được viết dạng chữ NÔM: 鄭 → 郑 _(C2*)
Cách ghép chữ CHẠNH 郑 =_(C2*) TRỊNH 鄭 → 郑 : Lòng chợt gợn lên nỗi niềm nào đó. Xúc cảm, động lòng.
唒兵焒渃𡽫如󱀄: Dấu binh lửa nước non như cũ.  几行人過妬鄭傷: Kẻ hành nhân qua đó chạnh thương. (Chinh phụ, 8a)
 
LÒNG được viết dạng chữ NÔM: 𢙱; 𢚸; 𪫵 (F1).         

Mượn âm chữ Hán LỘNG 弄 (mân mê, cầm chơi, ngắm nghía) đọc trại âm thành LÒNG để ghép với chữ: TÂM 忄=心 (tim, tấm lòng) ở ba vị trí (F1).

𢚸 𣛢 拱 如 𢚸 𣑁: Lòng vả cũng như lòng sung. (Lý hạng, 34b)
篤弄於童貞: Dốc lòng ở đồng trinh, 庄悶𫩉重: chẳng muốn lấy chồng.
(Bà Thánh, 2a) 
 
Theo chiết tự Hán: LÂN (thương, yêu, tiếc) được ghép bởi ba chữ TÂM (trái tim, tấm lòng), MỄ (gạo, hạt đã bỏ vỏ) và SUYỄN (ngang trái, lẫn lộn). Được hiểu là cái tâm không được yên, lòng bị xáo trộn như những hạt gạo bị đảo lộn.
 
Chúng ta có được gợi ý qua chiết tự: -LÂN/LIÊN là thương, thương tình. Như: đồng bệnh tương liên 同病相憐 cùng bệnh cùng thương,
 
-LÂN/LIÊN là Yêu, tiếc. Như: Liêu trai chí dị 聊齋志異: Thử tức ngô gia tiểu chủ phụ da? Ngã kiến do liên, hà quái công tử hồn tư nhi mộng nhiễu chi 此即吾家小主婦耶? 我見猶憐, 何怪公子魂思而夢繞之 (Xảo Nương 巧娘) Đây là vợ cậu chủ phải không? Tôi thấy còn mến, thì chẳng lạ gì cậu chủ mộng hồn vương vấn mãi.
 
 
Gợi ý từ Bài Tin Mừng: 
 
Chúa luôn yêu thương và luôn có cách để nâng đỡ con người
 
14,13 Nghe tin ấy, Đức Giê-su lánh khỏi nơi đó, đi thuyền đến một chỗ hoang vắng riêng biệt. Nghe biết vậy, đông đảo dân chúng từ các thành đi bộ mà theo Người. 14 Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su trông thấy một đoàn người đông đảo thì chạnh lòng thương, và chữa lành các bệnh nhân của họ. 15 Chiều đến, các môn đệ lại gần thưa với Người: "Nơi đây hoang vắng, và đã muộn rồi, vậy xin Thầy cho dân chúng về, để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn." 19 Rồi sau đó, Người truyền cho dân chúng ngồi xuống cỏ. Người cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra, trao cho môn đệ. Và môn đệ trao cho dân chúng. 20 Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẩu bánh còn thừa, người ta thu lại được mười hai giỏ đầy. 21 Số người ăn có tới năm ngàn đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con.
 
Chúa yêu thương và tìm mọi cách để giải quyết tất cả những vấn đề trong cuộc sống, khi chúng ta tín thác và chạy đến với Chúa. Còn hơn thế nữa như chính Chúa đã nói: Cha anh em biết anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin (xem Mt 6,7-15). Chúa biết rõ dân chúng đói cơm bánh và đói Lời Chúa.
 
Chúa luôn nói vào còn con người thường bàn ra.
 
16 Đức Giê-su bảo: "Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn." 17 Các ông đáp: "Ở đây, chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá!" 18 Người bảo: "Đem lại đây cho Thầy!"
 
Chúa làm phép lạ không phải để khoe tài hơn thua mà là vì ích lợi cho dân chúng. Chúa không dùng phép lạ để gỡ rối, mà kêu gọi sự cộng tác nhiệt tình từ con người. Khác với con người vốn giới hạn, lại còn sợ phèn hà liên lụy. Nói không thì cuộc sống nhẹ nhàng nhưng cuộc đời thật vô nghĩa. Chúa muốn mọi người phải nói vào, nghĩ tích cực và tìm mọi cách để giúp để giải quyết vấn đề chứ không phủi tay trốn chạy.
 
Xin Chúa ban phúc lành cho mỗi chúng ta, luôn cảm nhận được tình Chúa yêu thương và chia sẻ cho anh chị em như Chúa đã yêu thương mỗi người chúng ta.
 
Ước chi được như vậy.
 Lm. JB. Trần Đinh Tử.
 
CHÚA NHẬT 18 THƯỜNG NIÊN
 
 
Ông Bà Anh Chị Em thân mến.
 
Lời mời gọi của Chúa Nhật hôm nay là: “HÃY TIN ƯỞNG VÀ CẢM NHẬN TÌNH CHÚA YÊU, ĐỂ BIẾT YÊU THƯƠNG” Trong tâm tình khiêm tốn và tín thác chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:
 
1/ Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su trông thấy một đoàn người đông đảo thì chạnh lòng thương, và chữa lành các bệnh nhân của họ. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn cảm nhận được tình yêu thương của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
 
2/ Chiều đến, các môn đệ lại gần thưa với Người: "Nơi đây hoang vắng, và đã muộn rồi, vậy xin Thầy cho dân chúng về, để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn." Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn biết quan tâm đến nhu cầu chính đáng của anh chị em mình. Chúng ta cùng cầu xin Chúa
 
3/ Đức Giê-su bảo: "Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, biết cộng tác với ơn Chúa trong khả năng và hoàn cảnh cụ thể mà giúp đỡ tha nhân. Chúng ta cùng cầu xin Chúa
 
4/ Rồi sau đó, Người truyền cho dân chúng ngồi xuống cỏ. Người cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra, trao cho môn đệ. Và môn đệ trao cho dân chúng. Ai nấy đều ăn và được no nê. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, luôn biết tin tưởngvào quyền năng Chúa trong mọi hoàn cảnh. Chúng ta cùng cầu xin Chúa
 
 Lạy Thiên Chúa tình yêu là Cha chúng con, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, cùng các thánh xin Chúa thương ban phúc lành cho mỗi chúng con luôn cảm nhận được tình Chúa yêu thương và chia sẻ cho anh chị em như Chúa đã yêu thương mỗi người chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

Bài viết liên quan:

Thương Hiệu Giêsu
Gia Vị Cho Bài Giảng Lễ Chúa Nhật 2 Thường Niên, Năm B
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 2 Thường niên B
Suy niệm Chúa nhật 2 Thường niên Năm B
Gia vị cho bài giảng lễ Chúa Nhật lễ Chúa chịu phép rửa
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 1 Thường niên B
Suy niệm Chúa Nhật lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật lễ Hiển Linh
Suy niệm Chúa nhật lễ Chúa Hiển Linh
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật lễ Thánh Gia Thất
Page 1 of 49 (489 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
47
48
49
Next
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 989
Tất cả: 69,146,789