Suy niệm Chúa nhật 17 Thường niên Năm A

CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN

Mt 13,44-52

 

13,44 "Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. 45 "Nước Trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. 46 Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi, bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy. 47 "Nước Trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. 48 Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. 49 Đến ngày tận thế, cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên thần sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, 50 rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó, chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng. 51 "Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không?" Họ đáp: "Thưa hiểu." 52 Người bảo họ: "Bởi vậy, bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về Nước Trời, thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ."

 

MUA LẤY

Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi,

bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy. (Mt 13, 46)

 

 

Chiết tự Nôm và Gợi ý

MUA  được viết dạng chữ NÔM: , (C2*); (C2*); 𡃗 (F2*);

Mượn âm chữ Hán MÔ 摸, 模, 謨 (C2*) = MUA 摸, 模;  MUA 𡃗 (F2*) = KHẨU 口 + MÔ 模; MUA 󱸒 (F1*): MÔ 謨 + MÃI 買 : Trả tiền để lấy một thứ gì đã chọn.

𠳒圭抇[拾] 容𨱽:  Lời quê nhặt góp dông dài. 摸𢝙拱特󰜋𠄽𪔠更: Mua vui cũng được một vài trống canh. (Truyện Kiều, 68b)

易󰝂𠦳𨫀: Dễ đem vàng nén 麻謨㗂唭 mà mua tiếng cười. (Sơ kính, 11b)

 

LẤY được viết dạng chữ NÔM: , (C2*)

Mượn trọn chữ Hán LỄ 禮 → 礼, 以 DĨ (C2*): Thu nhận về mình.

𠄼更辰𥄭𥙩𠀧:  Năm canh thì ngủ lấy ba. 𠄩更𥋳𥉮役茄爫咹: Hai canh coi sóc việc nhà làm ăn. (Nam lục, 10a)

篤弄於童貞: Dốc lòng ở đồng trinh,  庄悶 𫩉重 chẳng muốn lấy chồng. (Bà Thánh, 2a)

Theo chiết tự Hán ta có MUA = MÃI (mua) được ghép bởi hai chữ BỐI (vỏ sò, tiền) và MỤC (mắt, nhìn). Được hiểu là khi chi tiền là phải nhận lại được món đồ cân xứng nhờ quan sát và tìm hiểu kỹ lưỡng. Bỏ tiền ra mà ta nhận được món đồ không cân xứng, thì một là do ta thiếu quan sát, hoặc bị lừa.

 

Chúng ta có được gợi ý qua chiết tự:

 MÃI là Mua. Mua chính là một sự trao đổi cân xứng, và theo thỏa thuận. Mua vì nhu cầu thì ‘khi cần giá nào cũng mua’ bởi giá trị không chỉ nằm ở nơi món đồ đó mà nằm trong toàn bộ với các món liên hệ. Ví dụ như người sưu tầm tem-thư, người đó dám bỏ ra một số tiền lớn gấp mươi lần để mua một con tem; nhưng để nhờ con tem đó, mà bộ sưu tập của người ấy có giá trị gấp trăm. Mua vì biết món đồ đó quý nên chấp nhận thỏa thuận để mua cho bằng được. Đó chính là ý nghĩa của MÃI được dùng trong bài này.

 

Gợi ý từ Bài Tin Mừng:

Muốn mua đúng cần phải hiểu giá trị đích thực của món đồ, Nước Trời ví như viên ngọc quý phải đánh đổi tất cả để có nó.

13,44 "Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. 45 "Nước Trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. 46 Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi, bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy.

Tìm hiểu món đố là quan trọng và cần phải có con mắt tinh tường cùng phải học hỏi thật nhiều và kỹ lưỡng mới biết đúng được giá trị của nó. Nước Trời ví như viên ngọc quý được chôn giấu kỹ, phải cố công tìm mới thấy. Đồng thời phải học cho kỹ để có khả năng nhận ra viên ngọc quý giữa bao viên ngọc ít giá trị, cùng những viên ngọc giả. Thiếu học hỏi, sẽ thiếu khả năng phân định rồi dẫn đến sự đánh đổi vô ích. Ngày nay không thiếu những Kitô hữu vì thiếu kiến thức giáo lý chân chính đã lạc qua những giáo phái mà tưởng rằng mình đã tìm được Đạo Công Giáo chân truyền.

 

Mua là một sự trao đổi hoàn toàn tự do, tự ý quyết định.

47 "Nước Trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. 48 Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. 49 Đến ngày tận thế, cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên thần sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, 50 rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó, chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng. 51 "Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không?" Họ đáp: "Thưa hiểu." 52 Người bảo họ: "Bởi vậy, bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về Nước Trời, thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ."

Mỗi người chúng ta được hoàn toàn tự do sống theo niềm tin và ước muốn của mình, nhưng nhớ rằng cần phải có con mắt tinh tường để đặt cuộc đời mình như những đồng tiến vào việc đầu tư sinh ích. Đừng quên lời Chúa dạy: "Bởi vậy, bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về Nước Trời, thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ." Nghĩa là hãy dùng mọi kiến thức Tân Ước lẫn Cựu Ước để tìm kiếm Nước Trời và giúp người khác phân định để sống đạo.

Xin Chúa ban phúc lành cho mỗi chúng ta, luôn biết khiêm tốn và khôn ngoan tìm kiếm Nước Trời, để được ơn cứu rỗi và giúp anh chị em đón nhận được ơn cứu rỗi. 

Ước chi được như vậy.

 Lm. JB. Trần Đinh Tử.

 

CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN

 

Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

Lời mời gọi của Chúa Nhật hôm nay là: “HÃY TÌM KIẾM NƯỚC THIÊN CHÚA BẰNG CẢ CUỘC ĐỜI”. Trong tâm tình khiêm tốn và tín thác chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

 

Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn nhiệt thành tìm kiếm Nước Trời, như trung thành dự lễ Chúa Nhật, siêng năng học giáo lý, kinh thánh và cầu nguyện. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Nước Trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi, bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn biết chấp nhận đánh đổi tất cả để mong được chính Chúa làm gia nghiệp. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Nước Trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, biết cố gắng sống những điều Chúa dạy để được Chúa thương chọn trong ngày sau hết. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Chúa bảo họ: "Bởi vậy, bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về Nước Trời, thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ." Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, luôn biết khôn ngoan tận dụng mọi khả năng và hoàn cảnh để tìm kiếm Chúa và được gặp Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

 Lạy Thiên Chúa tình yêu là Cha chúng con, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, cùng các thánh xin Chúa thương ban phúc lành cho mỗi chúng con luôn biết khiêm tốn và khôn ngoan tìm kiếm Nước Trời, để được ơn cứu rỗi và giúp anh chị em đón nhận được ơn cứu rỗi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

 

 

 

Bài viết liên quan:

Thương Hiệu Giêsu
Gia Vị Cho Bài Giảng Lễ Chúa Nhật 2 Thường Niên, Năm B
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 2 Thường niên B
Suy niệm Chúa nhật 2 Thường niên Năm B
Gia vị cho bài giảng lễ Chúa Nhật lễ Chúa chịu phép rửa
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 1 Thường niên B
Suy niệm Chúa Nhật lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật lễ Hiển Linh
Suy niệm Chúa nhật lễ Chúa Hiển Linh
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật lễ Thánh Gia Thất
Page 1 of 49 (489 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
47
48
49
Next
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 702
Tất cả: 69,146,067