Suy niệm Chúa nhật 2 Thường niên Năm A

CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN

Ga 1,29-34

 

29 Hôm sau, ông Gio-an thấy Đức Giê-su tiến về phía mình, liền nói: "Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian. 30 Chính Người là Đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng: Có người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi. 31 Tôi đã không biết Người, nhưng để Người được tỏ ra cho dân Ít-ra-en, tôi đến làm phép rửa trong nước." 32 Ông Gio-an còn làm chứng: "Tôi đã thấy Thần Khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên Người. 33 Tôi đã không biết Người. Nhưng chính Đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi: "Ngươi thấy Thần Khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần." 34 Tôi đã thấy, nên xin chứng thực rằng Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn."

 

CHIÊN THIÊN CHÚA

Hôm sau, ông Gio-an thấy Đức Giê-su tiến về phía mình, liền nói: "Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian. (Ga 1,29)

 

 

Chiết tự NÔM và Gợi ý

CON  được viết dạng chữ NÔM: (C2*); 𡥵 (F1*); 婫, 𫴾 (F2*);

Các cách tạo ra chữ CON: 昆 (CÔN: con cháu) (C2)  Người thuộc thế hệ trực tiếp sau bản thân, nhỏ  bé, con gái, một nhóm người.

[啻] 平碎生特昆:   Ví bằng tôi sinh được con, 時碎朱 󱉎主𡗶旦󰅬代: thời tôi cho đức Chúa Trời đến trọn (lọn) đời. (Bà Thánh, 1b)

CON: 𡥵=子 (TỬ: con) + 昆 (CÔN: con cháu) (F1) Tiếng tự xưng với người lớn hoặc bề trên.

産𦝄粓𡥵供吒𡥵:  Sẵn lưng cơm con cúng cha con. 底𡀷具𫫜朱拖𩛜

Để dọn cụ xơi cho đỡ đói. (Thạch Sanh, 9a)

CON: 𡥵= 女 (NỮ: con gái) + 昆 (CÔN: con cháu) (F2) Con gái, Tiếng trỏ vật có thể cử động, di chuyển.

吒婫𢜠𢙲 少之: Cha con mừng rỡ thiếu chi. 役縁𠳨歇分厘停停: Việc duyên hỏi hết phân li rành rành. (Kiều Lê, 75b)

婫白雁䏾擂摧𣳔碧: Con bạch nhạn bóng loi thoi dòng biếc. (Ca trù, 10a)

CON: 𫴾= 小 (TIỂU: nhỏ bé) + 昆 (CÔN: con cháu) (F2) Trỏ các đối tượng có kích cỡ nhỏ bé.

咹辰仍闷咹唁:  Ăn thì những muốn ăn ngon. 爫辰𢮪役𫴾𫴾麻爫: Làm thì chọn việc cỏn (con) con mà làm. (Lý hạng, 14b)

 

CHIÊN được viết dạng chữ NÔM: (A1)

Mượn trọn chữ Hán CHIÊN 毡 (Dạ, len (chế bằng lông thú, dùng để làm đệm, mũ, giày,..) cho nghĩa nôm: Thú nuôi giống cừu, lông dày, làm chăn đệm.

如𡎥茹湥: Như ngồi nhà dột, 如𡎥毡針: như ngồi chiên châm. (Thiên Nam, 121a) *(針氈 Châm Chiên: Đời nhà Tấn, Đỗ Tích  thường can gián thái tử Mẫn Hoài , lời lẽ khẩn thiết, làm thái tử chán ngán. Đỗ Tích bèn lấy kim để vô chăn chiếu thái tử. Sau chỉ sự gặp cảnh khó xử, đứng ngồi không yên.)

 

Theo chiết tự Hán: (CN 1TN 2017)  “CAO (Chiên, Cừu non) được ghép bởi hai chữ DƯƠNG (羊 con dê), HỎA ( 灬 lửa). Được hiểu là khi con dê lúc chưa mọc sừng thì rất giống chú chiên hiền lành, dê con thì cần được hun lửa sưởi ấm... Trong vốn Hán-tự không có từ riêng chỉ Chiên nên đã dùng Cao-Dương (dê non) để chỉ Chiên, cũng có thể đôi khi đọc gọn là Cao thay vì đọc đủ là Cao-Dương.

 

Chúng ta có được hai gợi ý đẹp qua chiết tự:

+CAO là chú dê non hiền lành: Dê chưa mọc sừng thì dễ thương, cũng có sự phân biệt khác: “Chiên là từ dùng để gọi những con cừu non dưới một năm tuổi. Chiên cũng được dùng để chỉ thịt của những con cừu non này. Còn thịt của những con hơn mười hai tháng tuổi gọi bình thường là thịt cừu”[1]. Hình tượng con Chiên (cừu) cũng nói lên sự hiền lành, dễ dạy[i].

+CAO là của lễ hiến tế: Theo văn hóa Á-Đông, thì Cao-dương thuộc vào “ba con vật giết đi để tế thần, gồm bò, dê và heo ("ngưu, dương, thỉ" , , ). Chữ CAO (  Chiên) có thể lúc đầu nó được diễn tả con dê non nằm co quắp và vì yếu nên người ta phải hun lửa bên dưới. Nhưng sau này chúng ta hiểu rõ ý nghĩa của chữ HỎA bên dưới và chữ DƯƠNG không còn chân, là do con dê đã bị giết làm của lễ và được đặt trên đống lửa trong nghi lễ toàn thiêu; có cùng ý với chữ DƯƠNG trong chữ NGHĨA ().

 

Gợi ý từ Bài Tin Mừng:

CHIÊN hình ảnh đại diện thật đẹp và ý nghĩa được Thánh Gioan chọn.

 

29 Hôm sau, ông Gio-an thấy Đức Giê-su tiến về phía mình, liền nói: "Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian.

Một lần nữa qua cách chọn hình tượng “Chiên-Thiên-Chúa” của Thánh Gioan giới thiệu Chúa GIÊSU, cho chúng ta thấy được sứ vụ và tính cách của Người-Tôi-Trung của Thiên Chúa. Chúa Giêsu đến thế gian là để cứu chuộc, “Đấng xoá bỏ tội trần gian”. Thánh Gioan không chọn mãnh-hổ để biểu dương sức mạnh, hoặc tuấn-mã hay những hình tượng khác, nhưng lại chọn hình tượng Con Chiên hiền lành, dễ dạy. Chúa cần người thực hiện chương trình của Chúa, chứ cần người hướng dẫn cho Người! “Thần Khí Chúa, ai đo cho nổi? Ai làm quân sư chỉ vẽ cho Người?” (Is 40,10-17)

 

CHIÊN THIÊN CHÚA và sứ vụ được Thánh Gioan xác định.

30 Chính Người là Đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng: Có người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi. 31 Tôi đã không biết Người, nhưng để Người được tỏ ra cho dân Ít-ra-en, tôi đến làm phép rửa trong nước." 32 Ông Gio-an còn làm chứng: "Tôi đã thấy Thần Khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên Người. 33 Tôi đã không biết Người. Nhưng chính Đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi: "Ngươi thấy Thần Khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần."

 

Mỗi người được sinh vào đời đều có một sự vụ và bổn phận, tựa những bánh xe răng trong chiếc đồng hồ cơ vạn niên. Có chiếc quay nhanh, quay chậm, quay ít, quay nhiều; có bánh xe thì một phút quay một vòng nhưng có bánh xe thì một giờ mới quay một vòng… Ai cũng quan trọng trong chức phận của mình, và chẳng ai là quan trọng và hữu ích khi làm việc của người khác mà quên bổn phận của mình! Xã hội loài loài người đã không tiến bộ chỉ vì “đứng núi này trông núi nọ”, đã luôn nghĩ cái gì cũng biết mà thật chất chẳng biết cái gì ra cái gì, và chẳng biết cài gì cho đến nơi đến chốn. Thánh Gioan đã chu toàn và Đức Giêsu hoàn thành sứ mạng riêng của mình, mỗi chúng ta hãy lo chu toan để thế giới được bình an trong trật tự như ý Chúa muốn.

 

CHIÊN THIÊN CHÚA và lời làm chứng của Thánh Gioan.

34 Tôi đã thấy, nên xin chứng thực rằng Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn."

 

Lời chứng của thánh Gioan Tiền Hô không chỉ ngưng lại ở lời nói nhưng là cả mạng sống. Ông không phải là ánh sáng, không phải là sự thật mà là người sống và làm chứng cho Sự Thật và Sự Sáng Thật. Đức Giêsu là người đã phán: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy” (Ga 14,6). Ông bà ta đã dạy:‘Trăm voi không được bát nước xáo’ hãy làm chứ đừng chỉ nói. Nhân chứng thì thuyết phục hơn thầy giảng.”

 

Xin Chúa thương ban phúc lành cho mỗi chúng ta luôn biết sống khiêm tốn và chân thành để giới thiệu Chúa cho anh chị em, chúng ta gặp gỡ.

 

Ước chi được như vậy.

 Lm. JB. Trần Đinh Tử.

 

CHÚA NHẬT 2 MÙA THƯỜNG NIÊN

 

Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

 

Lời mời gọi của Chúa Nhật thứ hai mùa thường niên hôm nay là:HÃY KHIÊM TỐN và ĐÓN NHẬN ƠN CỨU ĐỘ”. Trong tâm tình khiêm tốn và tín thác chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

 

Khi ông Gio-an thấy Đức Giê-su tiến về phía mình, liền nói : "Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn khiêm tốn đón nhận và giới thiệu Chúa cho mọi người, như thánh Gioan xưa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Chính Người là Đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng: Có người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn biết nhìn nhận sự cao cả của Thiên Chúa nơi Đức Giêsu, và ngày nay nơi chính anh chị em mình. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Tôi đã không biết Người. Nhưng chính Đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi: "Ngươi thấy Thần Khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần." Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, biết rằng Chúa luôn yêu thương và tin cậy, giao cho mỗi chúng ta là những Ki-tô-hữu nhệm vụ giới thiệu Chúa cho anh chị em mình. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Tôi đã thấy, nên xin chứng thực rằng Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn." Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, luôn biết sống và làm chứng cho niềm tin của mình vào Chúa, một cách sống động và cụ thể như thánh Gioan xưa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

 Lạy Thiên Chúa tình yêu là Cha chúng con, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, cùng các thánh Tủa Đạo Việt Nam và các thánh xin Chúa thương ban phúc lành cho mỗi chúng con luôn biết sống khiêm tốn và chân thành để giới thiệu Chúa cho anh chị em, chúng con gặp gỡ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

 


 

 

 

Bài viết liên quan:

Một buổi chiều bình an và hy vọng
Chốn tĩnh mịch giữa mùa dịch
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 5 Mùa Chay A
Dịch bệnh covid-19 và lòng mến Ki-tô giáo
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 4 Mùa Chay A
Suy niệm Chúa Nhật 4 Mùa Chay Năm A
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 3 Mùa Chay A
Suy niệm Chúa Nhật 3 Mùa Chay Năm A
Suy niệm Chúa Nhật 2 Mùa Chay Năm A
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 2 Mùa Chay A
Page 1 of 39 (386 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
37
38
39
Next
Bài viết mới
Thống kê Truy cập
Đang online: 4431
Tất cả: 63,219,682