LỊCH CÔNG TÁC MỤC VỤ 2020

THÁNG TƯ 2020

 

1

T. TƯ

 

(Hủy)TTâm C.Đốc + LXuyên + Chợ Mới

2

T. NĂM

Đầu tháng

(Hủy)TTâm R.Giá + H.Tiên

Giờ Thánh trong cơn đại dịch trực tuyến (18:00)

3

T. SÁU

Đầu tháng

(Hủy)Sáng: TTâm V.An + V.Thạnh

(Hủy) Chiều: Hành Hương An Sơn E2

Video Chặng Đàng Thánh Giá

4

T. BẢY

Đầu tháng

(Hủy) Sáng: TTâm  T.Hiệp + T.Thạnh

(Hủy) Chiều: Hành Hương ĐĐMẹ Tân Hiệp

5

C. NHẬT

LỄ LÁ - TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA

Thánh Lễ Trực Tuyền khai mạc Tuần Thánh

(Hoãn) Giới trẻ liên giáo hạt CĐốc + LXuyên + CMới

6

T. HAI

 

Video Tĩnh Tâm Mùa Chay

7

T. BA

THÁNH LỄ LÀM PHÉP DẦU

(Hủy  Lể Truyền Dầu tại ĐĐMẹ Tân Hiệp

8

T. TƯ

 

 

9

T. NĂM

TUẦN THÁNH - LỄ TIỆC LY

Thánh Lễ Truyền Dầu trực tuyến (05:00)

Thánh Lễ Tiệc Ly trực tuyến (18:00)

Giờ Thánh cầu cho các linh mục trực tuyến

10

T. SÁU

TUẦN THÁNH - TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA

Giữ chay và kiêng thịt

Video Lần chuỗi lòng Thương Xót

Nghi thức Thứ Sáu Tuần Thánh trực tuyến (18:00)

11

T. BẢY

TUẦN THÁNH- CANH THỨC VƯỢT QUA

 Nghi thức Vọng Phục Sinh trực tuyến (18:00)

12

C. NHẬT

CHÚA PHỤC SINH

Thánh Lễ Mừng Chúa Phục Sinh trực tuyến (05:00)

13

T. HAI

Tuần Bát Nhật Phục Sinh

 

(Hủy) Thực tế Loan báo Tin Mừng của CSinh K.15

14

T. BA

Tuần Bát Nhật Phục Sinh

 

15

T. TƯ

Tuần Bát Nhật Phục Sinh

 

16

T. NĂM

Tuần Bát Nhật Phục Sinh

(Hủy) BTGiáo Kiên Giang

Giờ Thánh cầu cho các gia đình trực tuyến (18:00)

17

T. SÁU

Tuần Bát Nhật Phục Sinh

(Hủy)  BTGiáo Cần Thơ

18

T. BẢY

Tuần Bát Nhật Phục Sinh

(Hoãn)  Khánh Thành NThờ Mân Côi. Sóc Xoài

19

C. NHẬT

CHÚA NHẬT II PS - CHÚA NHẬT LÒNG THƯƠNG XÓT

(Hủy) Hành hương Kinh LTX An Sơn K.E2

Thánh Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót trực tuyến (5:00)

20

T. HAI

 

 

 

 

(Hoãn) + 20/4 – 24/4: Hội Nghị I/2020 của HĐGM Việt Nam

 

21

T. BA

 

 

22

T. TƯ

 

 

23

T. NĂM

 

 

24

T. SÁU

 

 

25

T. BẢY

THÁNH MARCÔ TÔNG ĐỒ

(Hủy)+ BTGiáo An Giang

26

C. NHẬT

CHÚA NHẬT III PS

(Hoãn)  Sáng: T.Sức Gx Tân Long 2a

(Hoãn)  Chiều: Thêm sức Phú Hòa, Phi Thông-RG

Thánh lễ Chúa Nhật III PSinh trực tuyến (05:00)

27

T. HAI

 

 

 

(Hủy) UBGDân GTỉnh Hà Nội

28

T. BA

 

 

29

T. TƯ

T. Catarina

 

30

T. NĂM

 

45 năm GM + 65 Lm ĐC Gioan(nội bô: T.lễ:5:00)


 

Bài viết liên quan:

LỊCH CÔNG GIÁO NĂM 2020
LỜI CHÚA THÁNG 4/2020
BÁO TĨNH TÂM THÁNG 04/2020
HÁT EXSULTET CÓ BẢN NHẠC ĐI KÈM
CẦU NGUYỆN VỚI CHÚA THÁNG 4/2020
5 PHÚT LỜI CHÚA THÁNG 4/2020
ĐÀNG THÁNH GIÁ MÙA CHAY 2020
MỘT CÂU GIÁO LÝ VÀ MỘT CÂU LỜI CHÚA
KINH ĐỌC HÀNG NGÀY
GIỜ LỄ CHÚA NHẬT
Page 1 of 2 (11 items)
Prev
[1]
2
Next
Lời Chúa mỗi ngày
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 3864
Tất cả: 63,440,537