Suy niệm Chúa nhật 4 Mùa Vọng Năm A

CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG

TỪ BỎ

Mt 1,18-24

 

18 Sau đây là gốc tích Đức Giê-su Ki-tô: bà Ma-ri-a, mẹ Người, đã thành hôn với ông Giu-se. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. 19 Ông Giu-se, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. 20 Ông đang toan tính như vậy, thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: "Này ông Giu-se, con cháu Đa-vít, đừng ngại đón bà Ma-ri-a vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. 21 Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê-su, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ." 22 Tất cả sự việc này đã xảy ra, là để ứng nghiệm lời xưa kia Chúa phán qua miệng ngôn sứ: 23 Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Em-ma-nu-en, nghĩa là "Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta." 24 Khi tỉnh giấc, ông Giu-se làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà.

 

TỪ BỎ

Ông Giu-se, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà,

nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. (Mt 1,19)

 

 

 

Chiết tự Nôm và Gợi ý

TỪ được viết dạng chữ NÔM:  辞 (A1*)

Các cách tạo ra chữ TỪ: 辭 → 辞 TỪ

Chối bỏ, rời bỏ.

昆𬑉和撑頭易泊:  Con mắt hoà xanh, đầu dễ bạc. 𦝄坤宛 禄𢧚辞: Lưng khôn uốn, lộc nên từ (bỏ). (Ức Trai, 15a)

 

BỎ được viết dạng chữ NÔM:補(A2*); 捕 (F2*).

Các cách tạo ra chữ BỎ mượn BỔ 補; BỎ 捕 = THỦ 扌(tay) + 補 → 甫 BỔ (vá, bù)…

Đặt, để, thả vào nơi nào đó. Xa lìa, không theo, không chọn nữa.

㝵補事世間 時葉弄󱉎主𡗶: Người bỏ sự thế gian thì đẹp lòng Đức Chúa Trời. (Bà Thánh, 5a)

Chữ BỎ được chọn âm BỔ (vá, bù vào, đặt vào: bổ nhiệm) và ý là THỦ (tay, nắm, cầm) giúp ta hiểu hơn, đúng hơn về việc TỪ BỎ, DỨT BỎ. BỎ chính là điều kiện tiên quyết để đạt được cái tốt nhất chứ không chỉ là tốt hơn. BỎ chính là chấp nhận lìa xa cái không tốt để được đặt vào đúng chỗ tốt nhất theo thiên ý.

 

TỪ BỎ đồng nghĩa với TRỪ của Hán Văn. Chúng ta có được hai gợi ý đẹp qua chiết tự:

+TRỪ là bỏ cái phụ thuộc: là một sự chọn lựa khôn ngoan, để biết giữ và làm những gì quan trọng, trong rất nhiều chuyện trong cuộc sống. Người không có khả năng từ-bỏ, không biết làm phép trừ phép chia trong cuộc sống sẽ là kẻ ôm đồm ‘bỏ hình bắt bóng’.

+TRỪ là thay đổi, chỉnh đốn: là đức tính của người quân tử. Vì đại nghĩa họ có thể chấp nhận bỏ những phụ thuộc, biết sắp xếp hợp lý những gì là bất lợi thành thuận lợi ‘đa mưu túc kế’ hay ‘tương kế tựu kế’.

Có lẽ nhiều người trong chúng ta thường chỉ dùng nghĩa đầu của TRỪ, nên chúng ta thường nghĩ ngay đến TRỪ tương đương với ‘đào vi thượng sách’; nhưng thật ra nếu không đủ khôn ngoan TRỪ người ta dễ bỏ lỡ cơ hội vì hèn nhát hơn là vì dùng đúng cách TRỪ.

Thánh Giuse đã biết từ bỏ ý riêng để ý chung của Thiên Chúa nên trọn, Người đã bắt được cơ hội nhờ biết TỪ BỎ.

 

Gợi ý từ Bài Tin Mừng:

Thánh Giuse con người quân tử

18 Sau đây là gốc tích Đức Giê-su Ki-tô: bà Ma-ri-a, mẹ Người, đã thành hôn với ông Giu-se. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. 19 Ông Giu-se, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo.

Khi ông Giuse nhận ra sự thật bà Maria có thai, Người đã cư xử theo lối của người quân tử:

-“Không muốn tố giác” “định tâm bỏ bà cách kín đáo” một cách rất nhân văn, lịch sự... giữ thể diện cho mình và cho người.

-“Ông Giu-se, chồng bà, là người công chính” tính nhân văn cao hơn nữa khi Thánh sử ghi nhận theo luật Do-Thái thì Ông Giuse đã là ‘chồng bà’ sau lễ đính hôn, ‘nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai’ về chuyện này ông đã biết chắc chắn không phải là của ông. Ông có quyền tố giác, nhưng Ông đã không làm như vậy mà ‘định tâm bỏ bà cách kín đáo’ vì Ông ‘là người công chính’. Người công chính là người không nhận những cái không phải là của mình, và tìm cách trả lại cho người những gì họ đáng được hưởng, những cái thuộc về họ. Trong trường hợp này: Ông Giuse không thể nhận bào thai vì không phải là của Ông, còn tìm trả về đúng chủ nhân thì Ông lại không biết là ai. Ông bỏ đi cách kín đáo là một hành động của người quân tử, người quân tử công chính!

 

Thánh Giuse con người khôn ngoan

20 Ông đang toan tính như vậy, thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: "Này ông Giu-se, con cháu Đa-vít, đừng ngại đón bà Ma-ri-a vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. 21 Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê-su, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ."

Nếu trong trường hợp trên Ông Giuse được xem là người quân tử công chính, nhờ biết bỏ, không dính bén với những cái không thuộc về mình với nghĩa thứ nhất của sự từ bỏ (Trừ). Trong trường hợp này, khi được sứ thần báo cho biết Ông đã sống được nghĩa thứ hai của sự từ bỏ (Trừ). Đó là khôn ngoan thu xếp, thay đổi, biến điều bất lợi thành thuận lợi, nhớ sự khôn ngoan và đón nhận ý Chúa qua những trung gian của Người. Nếu Ông Giuse không thật sự là một quân tử công chính mà nhát sợ bỏ trốn thì đã mất cơ hội là Bõ-nuôi-Chúa-Giêsu, mất quyền đặt tên cho Chúa Giêsu Đấng-cứu-thế (đặt tên cho ai, vật gì là đồng nghĩa mình làm chủ).

           

Thánh Giuse con người thánh thiện

22 Tất cả sự việc này đã xảy ra, là để ứng nghiệm lời xưa kia Chúa phán qua miệng ngôn sứ: 23 Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Em-ma-nu-en, nghĩa là "Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta." 24 Khi tỉnh giấc, ông Giu-se làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà.

Ông Giuse không chỉ là một quân tử công chính, mà còn là người thánh thiện xứng bậc Thánh-nhân. Sự thánh thiện ấy thể hiện rõ nét trong sự vâng phục thực hiện ý Chúa, cả cuộc đời của Thánh-nhân là tìm thực hiện những gì Chúa muốn nơi Người. Thánh không phải chỉ có khi hoàn tất cuộc đời dương thế; nhưng Thánh phải được hình thành trong từng ngày sống như Thánh Giuse là Thánh-nhân. Thánh-nhân là người sống thánh thiện, luôn tìm thực hiện ước-mơ của Chúa nơi mình!

 

Xin Chúa ban phúc lành cho mỗi chúng ta, luôn biết sống khôn ngoan bỏ những gì cần bỏ cùng biết thay đổi và biến những gì chưa thuận lợi nên tốt hơn cho ý Chúa được thể hiện và sinh ơn cho phần rỗi linh hồn. 

Ước chi được như vậy.

 Lm. JB. Trần Đinh Tử.

 

CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG

 

Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

Lời mời gọi của Chúa Nhật thứ bốn mùa vọng hôm nay là:HÃY BIẾT TỪ BỎ”. Trong tâm tình khiêm tốn và tín thác chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

 

Ông Giu-se, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn biết đấu tranh bất bạo động để làm chứng cho công lý và hòa bình; khi chưa tìm ra cách xử lý tốt đẹp nhất, thì không đối đầu nhưng hãy tránh mặt như Thánh Giuse xưa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Ông đang toan tính như vậy, thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: "Này ông Giu-se, con cháu Đa-vít, đừng ngại đón bà Ma-ri-a vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn biết lắng nghe những trung gian Chúa dùng nhắc nhở và chỉ bảo. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Em-ma-nu-en, nghĩa là "Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta." Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, biết và cảm nhận được sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời mình, để mỗi chúng ta được bình an và hạnh phúc hơn. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Khi tỉnh giấc, ông Giu-se làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, biết rằng Chúa luôn muốn mỗi người chúng ta cộng tác vào chương trình cứu độ như Thánh Giuse xưa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

 Lạy Thiên Chúa tình yêu là Cha chúng con, Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, cùng các thánh Tử Đạo Việt Nam và các thánh xin Chúa thương ban phúc lành cho mỗi chúng con, luôn biết sống khôn ngoan bỏ những gì cần bỏ cùng biết thay đổi và biến những gì chưa thuận lợi nên tốt hơn cho ý Chúa được thể hiện và sinh ơn cho phần rỗi linh hồn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

 

Bài viết liên quan:

Suy niệm Chúa Nhật 7 Thường niên Năm A
Xin ơn bình an trong cơn đại dịch
Tại sao phải cầu nguyện khi Chúa đã biết hết mọi nhu cầu của ta?
Nếu bạn mất đi niềm khao khát cầu nguyện, hãy đọc bài viết này
Nguy hại của Văn hóa Hiệu quả
Suy niệm Chúa nhật 6 Thường niên Năm A
Những điều mang lại cuộc sống hạnh phúc - một cái nhìn chung giữa khoa học và lời dạy của Chúa Giêsu
Suy niệm Chúa Nhật 5 Thường Niên Năm A
Lời cầu nguyện sau Rước lễ khi con tim chán nản
Suy niệm CN Lễ dâng Chúa Giêsu vào Đền thánh
Page 1 of 38 (373 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
36
37
38
Next
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 855
Tất cả: 62,340,018