Suy niệm Chúa nhật 34 Lễ Chúa Kitô là Vua

CHÚA NHẬT 34 THƯỜNG NIÊN

ĐỨC KITÔ VUA

Lc 23,35-43

 

35 Dân chúng đứng nhìn, còn các thủ lãnh thì buông lời cười nhạo: "Hắn đã cứu người khác, thì cứu lấy mình đi, nếu thật hắn là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa, là người được tuyển chọn!" 36 Lính tráng cũng chế giễu Người. Chúng lại gần, đưa giấm cho Người uống 37 và nói: "Nếu ông là vua dân Do-thái thì cứu lấy mình đi!" 38 Phía trên đầu Người, có bản án viết: "Đây là vua người Do-thái." 39 Một trong hai tên gian phi bị treo trên thập giá cũng nhục mạ Người: "Ông không phải là Đấng Ki-tô sao? Hãy tự cứu mình đi, và cứu cả chúng tôi với!" 40 Nhưng tên kia mắng nó: "Mày đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa, mày cũng không biết sợ! 41 Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng với việc đã làm. Chứ ông này đâu có làm điều gì trái!" 42 Rồi anh ta thưa với Đức Giê-su: "Ông Giê-su ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi!" 43 Và Người nói với anh ta: "Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng."

 

VUA CHÚA

 

Phía trên đầu Người, có bản án viết: "Đây là vua người Do-thái." (Lc 23,38) 

 

 

Chiết Tự Luận từ Nôm:

 

VUA được viết dạng chữ NÔM: 𢃊 (C2);  𤤰, 𪻟 (F1)

Mượn chữ Hán ghép thành VUA 𢃊 với nghĩa: Người đứng đầu nhà nước (triều đình) phong kiến. *VUA𤤰 = VƯƠNG 王+ BỐ布vải, chức quan. *VUA 𪻟 = VƯƠNG 王+ VUA 𢃊 (BỐ布 + TY 司 chức quan)

𢃊結仍几燒󱉎 主𡗶: Vua ghét những kẻ theo đức Chúa Trời, 尋扒每尼

tìm bắt mọi nơi. (Ông Thánh, 3b)

 

CHÚA được viết dạng chữ NÔM:(A2*)

Mượn trọn chữ Hán CHỦ主 thành CHÚA: Đấng bề trên cao nhất, trị vì đất nước; Đấng bề trên cao nhất, coi sóc linh hồn chúng sinh.

嗔德主𡗶赦 罪朱碎: Xin đức Chúa Trời tha (xá) tội cho tôi. (Thánh giáo, tr. 138)

Theo chiết tự Hán thì CHỦ (CHÚA) cao hơn VƯƠNG (VUA) nên khi tuyên dương CHÚA GIÊSU KITÔ là VUA CHÚA thì phải hiểu NGƯỜI là “VUA trên các Vua, CHÚA trên các Chúa”.

“VƯƠNG (vua, thủ lãnh, thịnh vượng) được hình thành từ chữ NGỌC (đá quý, đẹp, ngon). Từ chữ tượng hình, văn hóa Việt và dưới ánh sáng Tin Mừng, người công giáo Việt Nam nhận ra vai trò và hình ảnh của Chúa Giêsu là “VUA trên các Vua, và CHÚA trên các Chúa” nơi chữ này:

 

+Theo tượng ý thì Vương cao quý và thịnh vượng tựa Ngọc, là điều ai cũng yêu thích cũng mưu cầu. Nơi đó không chỉ là vật là đá quý, đắt tiền.  Nơi đó tượng trưng cho ‘Chân Thiện Mỹ’. Trong chữ VƯƠNG hình ảnh Đức Giêsu chính là chữ thập (+ hình Thánh Giá) ở giữa nối gạch ngang phía trên là TRỜI với gạch ngang phía dưới là ĐẤT.

 

+Theo văn hóa Việt thì Vua chính là Thiên-Tử (Con của Trời), NHÂN nối kết THIÊN với ĐỊA (Tam-Tài); VUA là NGƯỜI ‘đầu đội trời, chân đạp đất’ nối kết Đất với Trời ‘thông thiên tri địa’. Lễ tế Nam Giao là điển hình tiêu biểu: “chỉ nhà vua mới có quyền làm lễ tế Giao, tức là tế Trời Đất, nhằm khẳng định tính chính thống của triều đại, uy quyền của Hoàng đế tuân theo mệnh trời mà cai trị dân chúng” (https://vi.wikipedia.org/wiki/Đàn_Nam_Giao).

 

+Theo Tin Mừng: Đức Giêsu chính là hiện thân của Thiên Chúa Tình Yêu Chân-Thiện-Mỹ. NGƯỜI là Đấng-Thiên-Sai là Thiên-Tử. NGƯỜI là Tôi-Trung của Thiên Chúa: “Đây là lời Chúa phán: Này là tôi tớ Ta mà Ta nâng đỡ, là người Ta chọn, Ta hài lòng về người. Ta ban Thần trí Ta trên người. Người sẽ xét xử chư dân. Người sẽ không lớn tiếng, không thiên vị ai; không ai nghe tiếng người ở công trường. Người không bẻ gẫy cây lau bị giập, không dập tắt tim đèn còn khói. Người trung thành đem lại lẽ công bình. Người sẽ không buồn phiền, không nao núng, chỉ lo đặt công lý trên địa cầu, vì trăm đảo mong đợi lề luật người” (Is 42,1-4). Trong chữ VƯƠNG hình ảnh Đức Giêsu chính  chữ thập (+ hình Thánh Giá) ở giữa nối gạch phía trên là TRỜI với gạch phía dưới là ĐẤT, trong Đức Giêsu, NGƯỜI ôm trọn mọi người vì NGƯỜI là “trưởng tử giữa một đàn em đông đúc” (Rm 8:29). Chúa Giêsu, Ngôi Hai Thiên Chúa đã giáng trần: nhập thể nhập thế cứu chuộc nhân loại, như Thánh giáo phụ I-rê-nê khẳng định: “Con Thiên Chúa xuống thế làm người để con người được làm con Thiên Chúa”.” (CGKV 2016)

 

Gợi ý từ Bài Tin Mừng:

 

35 Dân chúng đứng nhìn, còn các thủ lãnh thì buông lời cười nhạo: "Hắn đã cứu người khác, thì cứu lấy mình đi, nếu thật hắn là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa, là người được tuyển chọn!" 36 Lính tráng cũng chế giễu Người. Chúng lại gần, đưa giấm cho Người uống 37 và nói: "Nếu ông là vua dân Do-thái thì cứu lấy mình đi!" 38 Phía trên đầu Người, có bản án viết: "Đây là vua người Do-thái." 39 Một trong hai tên gian phi bị treo trên thập giá cũng nhục mạ Người: "Ông không phải là Đấng Ki-tô sao? Hãy tự cứu mình đi, và cứu cả chúng tôi với!" 40 Nhưng tên kia mắng nó: "Mày đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa, mày cũng không biết sợ! 41 Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng với việc đã làm. Chứ ông này đâu có làm điều gì trái!" 42 Rồi anh ta thưa với Đức Giê-su: "Ông Giê-su ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi!" 43 Và Người nói với anh ta: "Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng."

 

“Đức Giêsu là Vua Yêu Thương, là Trưởng Tử: Anh Cả “quyền huynh thế phụ” dùng tình thương để ủi an và tạo sự an hòa. Thật đáng tiếc cho ai đồng hóa danh hiệu “Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ”, theo kiểu hiểu chữ Vương (Vua) như khi chỉ nhìn vào những giới hạn của con người trên ngai vua mà chẳng phải là Đấng Minh Quân. Xin hãy nhớ lời Chúa Giêsu dạy để phân biệt vua trần gian với Vua mà Chúa là, và muốn mỗi Ki-tô-hữu phải trở thành: “Chúng con biết, các vua thế gian bắt dân phục tùng mình, kẻ có chức quyền dùng uy lực mà cai trị dân. Phần chúng con thì đừng như thế. Ai muốn lên cao trọng thì phải làm đầy tớ. Ai muốn đứng đầu thì phải làm nô lệ chúng con. Cũng như Con Người đến không phải để được hầu hạ, nhưng để hầu hạ và hiến mạng sống mình cứu chuộc muôn dân” (Mt 20, 25-26).” (CGKV 2016)

 

Xin Chúa thương ban phúc lành cho mỗi chúng ta, luôn cảm nhận được tình thương, sự ủi an và tính an hòa khi đến với Chúa và khi được Người thăm viếng. Để luôn mãi là con dân trong vương quốc có Vua Giêsu tình thương hướng dẫn.

Ước chi được như vậy.

 Lm. JB. Trần Đinh Tử.

 

LỄ ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ

 

Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

“Đức Giêsu Kitô là vua tình yêu”, hiện thân của Thiên Chúa Đấng giàu lòng thương xót. Trong tâm tình biết ơn và tín thác chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

 

Phía trên đầu Người, có bản án viết: "Đây là vua người Do-thái." Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn cảm nhận được tình yêu thương của Thiên Chúa đã dành cho chúng ta, nơi Vua Giêsu hướng dẫn con người bằng tình thương, ủi an và an hòa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Nhưng tên kia mắng nó: Mày đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa, mày cũng không biết sợ! Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn tin tưởng vào tình thương bao dung của Chúa, và nhận ra cùng tôn trọng sự uy linh của Thiên Chúa nơi Đức Ki-tô, mà nay đôi lúc đang hóa thân nơi những anh chị em nhỏ bé, đói nghèo. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Rồi anh ta thưa với Đức Giê-su: "Ông Giê-su ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi!" Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn biết mình được Thiên Chúa yêu thương, để không bỏ quên lời cầu xin cho được ơn cứu rỗi. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Người nói với anh ta: "Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng." Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, luôn tin tưởng vào tình thương bao dung của Chúa, để sống vui tươi và giúp anh chị em mình khi gặp gian nan thử thách. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

 Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ và Thánh Cả Giuse, cùng các thánh tử đạo Việt Nam, và các thánh xin Chúa thương ban ơn cho mỗi chúng con, luôn cảm nhận được tình thương, sự ủi an và tính an hòa khi đến với Chúa và khi được Người thăm viếng. Để luôn mãi là con dân trong vương quốc có Vua Giêsu tình thương hướng dẫn. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

 

 

 

Bài viết liên quan:

Suy niệm Chúa nhật 26 Thường niên Năm A
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 26 Thường niên A
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 25 Thường niên A
Suy niệm Chúa nhật 25 Thường niên Năm A
Có tha thứ được không?
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 24 Thường niên A
Suy niệm Chúa nhật 24 Thường niên Năm A
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 23 Thường niên A
Suy niệm Chúa nhật 23 Thường niên Năm A
Satan, lui ra đằng sau Thầy
Page 1 of 45 (448 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
43
44
45
Next
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 981
Tất cả: 67,075,698