Suy niệm Chúa nhật 32 Thường niên Năm C

CHÚA NHẬT 32 THƯỜNG NIÊN

Lc 20,27-38

 

27 Có mấy người thuộc nhóm Xa-đốc đến gặp Đức Giê-su. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. 28 Mấy người ấy hỏi Đức Giê-su: "Thưa Thầy, ông Mô-sê có viết cho chúng ta điều luật này: Nếu anh hay em của người nào chết đi, đã có vợ mà không có con, thì người ấy phải lấy nàng, để sinh con nối dòng cho anh hay em mình. 29 Vậy nhà kia có bảy anh em trai. Người anh cả lấy vợ, nhưng chưa có con thì đã chết. 30 Người thứ hai, 31 rồi người thứ ba đã lấy người vợ goá ấy. Cứ như vậy, bảy anh em đều chết đi mà không để lại đứa con nào. 32 Cuối cùng, người đàn bà ấy cũng chết. 33 Vậy trong ngày sống lại, người đàn bà ấy sẽ là vợ ai, vì cả bảy đều đã lấy nàng làm vợ?" 34 Đức Giê-su đáp: "Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, 35 chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết, thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng. 36 Quả thật, họ không thể chết nữa, vì được ngang hàng với các thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa, vì là con cái sự sống lại. 37 Còn về vấn đề kẻ chết chỗi dậy, thì chính ông Mô-sê cũng đã cho thấy trong đoạn văn nói về bụi gai, khi ông gọi Đức Chúa là Thiên Chúa của tổ phụ Áp-ra-ham,Thiên Chúa của tổ phụ I-xa-ác, và Thiên Chúa của tổ phụ Gia-cóp. 38 Mà Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với Người, tất cả đều đang sống."

 

CƯỚI VỢ

Đức Giê-su đáp: "Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết, thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng. (Lc 20,34-35) 

 

 

Chiết Tự Luận từ Nôm:

CƯỚI được viết dạng chữ NÔM:  (C2*); 󱟈 (F2*); 𡡇(F2*)

Mượn trọn chữ Hán CÁI 丐 (xin, cầu khẩn) nghĩa là: Thành hôn. Dựng vợ gả chồng. Mượn chữ Hán ghép thành: CƯỚI 󱟈 = NỮ 女 (gái) + KÝ 寄 (gởi) và CƯỚI 𡡇 = NỮ 女 + CÁI 盖 (cái nắp, cái vung).

翁婆󰀎明呂凜: Ông bà ấy mừng rỡ lắm, 建𪮙 沒㝵𡛔卒冷[…]麻𡠣朱: kén chọn một người gái tốt lành […] mà cưới cho. (Ông Thánh, 1b)

 

VỢ được viết dạng chữ NÔM:  𡞕; 𡢼 (F2*) ; 󱟒(F1*) ;

Mượn chữ Hán ghép thành: VỢ 𡞕=NỮ女+BỊ備 (đầy đủ, xếp trước) →俻→ 备 nghĩa là: Người đàn bà trong mối quan hệ với  chồng gọi là VỢ.  VỢ 𡢼 = NỮ 女+ BỒ 葡; VỢ 󱟒=THÊ 妻+BỒ 葡 (cây Nho: 葡萄 bồ đào).

娶𡠣𡢼: “Thú”: cưới vợ. 嫁婍𫯳: “Giá”: gả chồng. (Tự Đức, V, 14b)

CƯỚI VỢ là lấy một nữ phù hợp và người ấy chấp nhận trao thân gởi phận cho mình; người VỢ chính là người NỮ như đã được sắp xếp trước giúp người đàn ông đạt được sự sung mãn như hưởng trọn hương vị: “Bồ đào mĩ tửu dạ quang bôi” () nghĩa là: Rượu ngon bồ đào đựng chén bằng ngọc dạ quang. Theo chiết tự Hán chúng ta có: “THÚ 娶 (cưới, lấy vợ) được ghép bởi hai chữ NỮ女 (con gái), THỦ取 (cầm nắm, chọn, lấy). Được hiểu là chọn người con gái hợp với mình lấy làm vợ. Nói cách khác, chọn một người con gái hợp với mình, kết là bạn đời là cưới vợ. Cần biết rằng, thời mà người nữ bị miệt thị, như trong một bản kê khai tài sản của kẻ có chức quyền đã liệt kê vợ ngang hàng với những đồ vật như tủ bàn; thế mà trong hán tự THÚ không dùng chữ Thủ (手)  là sự chọn lựa cầm nắm như những đồ vật khác, mà dùng chữ Thủ (取) là sự chiếm hữu một cái gì có giá trị, quan trọng, cần phải cân nhắc.”

 

Gợi ý từ Bài Tin Mừng:

 

27 Có mấy người thuộc nhóm Xa-đốc đến gặp Đức Giê-su. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. 28 Mấy người ấy hỏi Đức Giê-su: "Thưa Thầy, ông Mô-sê có viết cho chúng ta điều luật này: Nếu anh hay em của người nào chết đi, đã có vợ mà không có con, thì người ấy phải lấy nàng, để sinh con nối dòng cho anh hay em mình. 29 Vậy nhà kia có bảy anh em trai. Người anh cả lấy vợ, nhưng chưa có con thì đã chết. 30 Người thứ hai, 31 rồi người thứ ba đã lấy người vợ goá ấy. Cứ như vậy, bảy anh em đều chết đi mà không để lại đứa con nào. 32 Cuối cùng, người đàn bà ấy cũng chết. 33 Vậy trong ngày sống lại, người đàn bà ấy sẽ là vợ ai, vì cả bảy đều đã lấy nàng làm vợ?" 34 Đức Giê-su đáp: "Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, 35 chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết, thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng. 36 Quả thật, họ không thể chết nữa, vì được ngang hàng với các thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa, vì là con cái sự sống lại. 37 Còn về vấn đề kẻ chết chỗi dậy, thì chính ông Mô-sê cũng đã cho thấy trong đoạn văn nói về bụi gai, khi ông gọi Đức Chúa là Thiên Chúa của tổ phụ Áp-ra-ham,Thiên Chúa của tổ phụ I-xa-ác, và Thiên Chúa của tổ phụ Gia-cóp. 38 Mà Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với Người, tất cả đều đang sống."

“Cưới vợ gả chồng là một việc quan trọng và là một yếu tố lớn làm nên đời sống nhân loại. Cưới-gả là một chọn lựa tìm hiểu kỹ lưỡng trước khi quyết định đi đến hôn nhân, chỉ vì mong muốn có một cuộc sống tâm đầu ý hợp, yêu thương chung thủy. Vì hiểu đời sau theo kiểu đời này; những người thuộc nhóm Xa-đốc đã dùng việc cưới hỏi, là một vấn đề hết sức tế nhị và nhạy cảm để chất vấn Chúa về sự sống lại: 33Vậy trong ngày sống lại, người đàn bà ấy sẽ là vợ ai, vì cả bảy đều đã lấy nàng làm vợ? Thật là vấn nạn nếu đời sau cũng chỉ là ‘thế gian’. Chúa cho biết: 34“Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, 35 chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết, thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng”. (CN32TN 2006)

Đời sau không cưới vợ gả chồng mà sống như các thiên thần và sự sung mãn trong tình yêu Thiên Chúa đã là viên mãn.

Xin Chúa ban phúc lành cho mỗi chúng ta, luôn biết hướng về Quê Trời. Từng ngày sống hôm nay, sống sao thật tốt để khi hoàn tất cuộc đời dương thế này mỗi chúng ta đáng được Chúa thưởng ban vinh phúc Quê Trời.

Ước chi được như vậy.

 Lm. JB. Trần Đinh Tử.

 

CHÚA NHẬT 32 THƯỜNG NIÊN

 

Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

Thiên Chúa là sự sống vĩnh cửu, Đấng giàu lòng thương xót là niềm hy vọng của mọi người tín hữu chúng ta. Trong tâm tình biết ơn và yêu mến chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

 

Có mấy người thuộc nhóm Xa-đốc đến gặp Đức Giê-su. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn cảm nhận được tình yêu sự sống Chúa đã dành cho chúng ta, để chúng ta xác tín hơn về sự sống lại ngày sau. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Đức Giê-su đáp: Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết, thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, được ơn đức tin vững vàng cùng thấu hiểu được những gì Chúa dạy về sự sống đời sau. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Quả thật, họ không thể chết nữa, vì được ngang hàng với các thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa, vì là con cái sự sống lại. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn cảm nhận được phẩm giá cao cả Chúa thương ban, để ngay ở đời này chúng ta biết sống xứng đáng hơn với tình Chúa thương ta. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với Người, tất cả đều đang sống. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, cảm nhận được tình yêu Thiên Chúa hằng sống luôn ở cùng chúng ta và là niềm an ủi của mỗi chúng ta. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

 Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ và Thánh Cả Giuse, cùng các thánh tử đạo Việt Nam, và các thánh xin Chúa thương ban ơn, để mỗi người chúng con luôn biết hướng về Quê Trời. Từng ngày sống hôm nay, sống sao thật tốt để khi hoàn tất cuộc đời dương thế này mỗi chúng con đáng được Chúa thưởng ban vinh phúc Quê Trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

 

 

Bài viết liên quan:

Suy niệm Chúa Nhật 2 Mùa Vọng Năm A
Suy niệm Chúa nhật 1 Mùa Vọng Năm A
Suy niệm Chúa nhật 34 Lễ Chúa Kitô là Vua
Đối diện với cái chết (suy niệm trong tháng các linh hồn)
Thực tại về sự chết (Suy niệm trong Tháng Các Linh Hồn)
Suy niệm Chúa nhật lễ các Thánh Tử đạo Việt Nam
Tháng 11: Tháng hướng về các linh hồn
Cát Bụi Phận Người (Suy niệm trong Tháng Các Linh Hồn)
Suy niệm Chúa nhật 31 Thường niên Năm C
Suy niệm Chúa nhật 30 Thường niên Năm C
Page 1 of 36 (351 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
34
35
36
Next
Bài viết mới
 • Bạn nghĩ bạn đã không giáo dục được con? Bạn hãy nghĩ đến người kẻ trộm lành

  Có lẽ trước tiên chúng ta nên tự hỏi thế nào là một giáo dục thành công? Mục đích nào khi chúng ta theo đuổi việc giáo dục con cái?

 • Chuyện linh mục giả

  Mấy ngày qua, một số trang tin Công giáo và mạng xã hội Facebook Công giáo rộ lên tin tức về một thanh niên mạo danh linh mục để lừa đảo và làm ...

 • Suy niệm Chúa Nhật 2 Mùa Vọng Năm A

  Nếu không dọn cho có được con đường bằng phẳng thẳng ngay Chúa khó đến với ta, ta khó đến với Chúa và anh chị em ta khó đến với nhau!

 • Cuộc đời Môsê, Carlo Maria Martini

  Cuộc đời của ông là một hành trình đức tin, cuộc đời chúng ta cũng vậy. Hơn nữa, chiêm niệm cuộc đời Môsê sẽ giúp chúng ta chiêm niệm cuộc Vượt ...

 • Hướng dẫn để bớt kiêu ngạo

  Kiêu ngạo đầu độc tâm hồn. Nhận thức được sự trầm trọng của tính kiêu ngạo là bước khởi đầu, nhưng điều rất quan trọng là làm sao thoát ...

 • Em muốn vào đạo Công Giáo!

  Sở dĩ em muốn vào đạo Công Giáo vì vài lý do thú vị ban đầu. Không hiểu vì cơ duyên nào đó, em được tiếp xúc với nhiều người công giáo. Họ thực ...

 • Tháng 12: Chờ ngày Giáng Sinh

  Tại nhiều nước, 4 Chúa Nhật này được biểu hiện bằng 4 ngọn nến thắp sáng cho thấy lòng mong chờ của con người được diện kiến Hài Nhi Giêsu. ...

 • Vai trò của gia đình đối với người trẻ

  Như ngọn hải đăng chỉ đường cho tàu thuyền trong đêm tối, bất cứ gia đình nào cũng có vai trò định hướng cho con cái của mình. Từ khi được sinh ...

 • Người trẻ cần gốc rễ

  Gốc rễ là cái gì đó ăn sâu vào trong nền văn hóa của một dân tộc. Chẳng hạn những lễ hội của người Việt (cần đổi mới hay dẹp bỏ?). Cội rễ ...

 • Một chút gợi ý sống tinh thần mùa vọng

  Chúng ta đang bước vào Mùa Vọng khởi đầu năm Phụng Vụ 2018-2019. Mọi nơi trên thế giới các tín hữu đang rộn ràng chuẩn bị mừng lễ Chúa Giáng ...

Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 722
Tất cả: 60,769,844