Giải đáp một số thắc mắc về Ân Xá

MỘT SỐ THẮC MẮC

 

1H: Ai có quyền ban Ân Xá?

 

Đ: Ngoài thẩm quyền tối cao của Giáo hội, chỉ những ai được Luật ban cho, hoặc Đức Giáo Hoàng ban cho, thì mới có thể ban ơn xá – Quy tắc N5, §1.

 

– Giám mục Giáo Phận có quyền ban Ơn Phần Xá cho các tín hữu thuộc thẩm quyền các ngài, trong hay ngoài lãnh thổ Giáo phận – Quy tắc N7, 1.

– Các Hồng Y có quyền ban Ơn Phần Xá bất cứ ở đâu, nhưng chỉ cho những ai hiện diện và chỉ lần ấy mà thôi – Quy tắc N10.

 

2H: Tại sao Ân Xá không được phổ biến rộng rãi?

 

Đ: Để tránh lạm dụng và xuyên tạc, việc phổ biến Ân Xá có phần hạn chế:

 

– Phải có phép của Toà Thánh mới được xuất bản Sổ Bộ Ân Xá (Enchiridion Indulgentiarum) dưới bất cứ ngôn ngữ nào – Quy tắc N11, §1.

– Không có phép của thẩm quyền địa phương, thì các ơn ban Ân Xá không được in thành sách, tờ rơi, hoặc hình thức tương đương – Quy tắc N11, §2.

 

3H: Ai được hưởng Ân Xá?

 

Đ: Người được hưởng Ân Xá phải là người đã chịu Phép Rửa Tội, không mắc Vạ tuyệt thông, đang có ơn nghĩa cùng Chúa ít là đến khi làm xong việc – Quy tắc N17, §1.

 

– Muốn hưởng Ân Xá, người ấy phải có ý xin (Giáo Luật 996), phải làm việc buộc làm, làm đúng thời điểm chỉ định, và theo quy định của ơn ban – Quy tắc N17, §2.

 

4H: Nếu thực hiện không đầy đủ các quy định, Ân Xá sẽ như thế nào?

 

Đ: Nếu việc thực hiện thiếu hoàn hảo, hoặc nếu việc làm và việc thi hành ba điều kiện không đầy đủ, (trừ khi có ngăn trở hợp lệ được miễn chuẩn nêu ở Quy Tắc số 24 và 25), thì hiệu quả Ân Xá bị giảm: Ơn Toàn Xá chỉ còn là Ơn Phần Xá – Quy tắc N20, §4.

 

5H: Hiệu lực của Ân Xá kéo dài bao lâu?

 

Đ: Ân Xá chỉ tha hình phạt tạm cho các tội quá khứ đã được tha, nghĩa là đã xưng. Cho nên Ơn Xá chỉ kéo dài đến khi nào cần ơn tha hình phạt tạm mới của tội mới. Nói cách khác, nếu phạm tội mới thì tội ấy cần được tha và cần Ơn Xá mới để tha hình phạt tạm mới.

 

6H: Có thể nhường Ân Xá không?

 

Đ: Người tín hữu lãnh được Ơn Xá thì lãnh cho chính mình, hoặc có thể nhường cho người đã chết, không được nhường cho người đang sống (GL 994) – Quy tắc N3.

 

7H: Hiện nay vẫn còn lưu hành một số các Kinh có ghi “Ơn Xá 100 ngày”, 300 ngày, hoặc 1 năm, 2 năm . . . còn hiệu lực không?

 

Đ: Quy tắc số 4 của Hiến Chế về Ân Xá – Indulgentium Doctrina – do Đức Phaolô VI ban hành ngày 1/1/1967 có ghi: “Ơn Phần Xá từ nay chỉ được định bằng chữ ‘Ơn Phần Xá’ mà thôi, không định ngày và năm nữa”. Những ghi chú của một số Kinh như thế không còn hiệu lực gì. Đó là những chú thích còn sót lại từ những ấn bản cũ trước 1967, hoặc sai sót không bỏ đi khi tái bản.

 

8H: Điều kiện Đọc Kinh Mân Côi thì phải đọc thế nào?

 

Đ: Trong Ơn Ban N17 có ghi rằng: “Regarding the plenary indulgence for the recitation of Marian Rosary, … The recitation of a third part of the rosary is sufficient, but the five decades must be recited without interuption.” (Để được Ơn Toàn Xá trong việc đọc Kinh Mân côi, đọc năm chục là đủ, nhưng không được gián đoạn). Nếu một lần đọc thêm các Mùa khác nữa thì cũng chỉ được một Ơn Toàn Xá.

 

9. H: Ở đây nói rằng cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng thì đọc một Kinh Lạy Cha, một Kinh Kính Mừng, nhưng có nơi bảo: một Kinh Lạy Cha và một Kinh Tin Kính, lại có chỗ khác nói một Kinh Lạy Cha, một Kinh Kính Mừng và một Kinh Sáng Danh. Vậy đâu mới đúng?

 

Đ: Có sự lầm lẫn gì chăng (?),

 

– Quy tắc số N19 ghi: Việc làm để lãnh Ơn Toàn Xá liên hệ tới nhà thờ hay nhà nguyện thì gồm Kính viếng nhà thờ hay nhà nguyện ấy và đọc một Kinh Lạy Cha và một Kinh Tin Kính, trừ khi có chỉ dẫn khác. Đây là việc làm được chỉ định của Ơn Toàn Xá. Còn việc cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng thì vẫn phải thi hành, không nên hiểu cách khác và không được tự miễn.

 

– Nói rằng cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng thì đọc Một Kinh Lạy Cha và một Kinh Tin Kính là SAI. Trong tất cả các Bản Sổ Bộ Ân Xá được công bố sau Công Đồng Vatican II, không bản văn nào ghi rằng cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha thì đọc một Kinh Lạy Cha và một Kinh Tin Kính, mà đều ghi một Kinh Lạy Cha và một Kinh Kính Mừng. Hơn nữa, Kinh Tin Kính là bản Tuyên Xưng Đức Tin, chứ không phải là một kinh cầu nguyện.

 

– Quy tắc số N20, §5 ghi: Điều kiện cầu theo ý Đức Giáo Hoàng thì đọc một Kinh Lạy Cha và một Kinh Kính Mừng là đủ. Tuy nhiên, Tín hữu có thể đọc thêm bất cứ Kinh gì khác, tùy mỗi cá nhân. Do đó, thêm vào sau Kinh Lạy Cha và Kính Mừng bất cứ một hoặc nhiều Kinh khác đều tốt, nhưng không được kể thành điều kiện ấn định.

 

10H: Về điều kiện Xưng tội, có nơi nói: xưng trước hay sau một tuần ngày làm việc có Ơn Toàn Xá, có chỗ nói: có thể xưng trước 21 ngày, lại có người người suy rằng: nếu không có tội trọng thì không cần phải xưng tội.Vậy hiểu như thế nào mới đúng?

 

Đ: Quy tắc N20, §3 nói: The three conditions may be fulfilled several days before or after the performance of the prescribed work; it is, however, fitting that Communion be received and the prayer for the intention of the Holy Father be said on the same day the work is perforrmed. (Ba điều kiện có thể làm trước hoặc sau khi làm việc chỉ định mấy ngày; tuy nhiên, rước Lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng nên cùng ngày với ngày làm việc có Ơn Toàn Xá). Several days – mấy ngày – nêu ra một ấn định không chính xác. Chính vì thế mà có sự cắt nghĩa khác nhau về thời hạn xưng tội, cũng không nên tự suy rằng không cần xưng tội nếu không thấy mình có tội, vì có thể không có tội trọng, nhưng có thể có tội nhẹ, hoặc các tội do thiếu sót không làm việc phải làm. Theo thiển ý: thời gian 21 ngày là quá lâu, nhiều lắm là 7 ngày thôi. Nếu xưng tội đều đặn hai Tuần một lần, thì đủ điều kiện về xưng tội để lãnh Ơn Toàn Xá cho mọi ngày.

 

11H: Ơn Toàn xá của Năm Thánh, Ơn Toàn Xá của những dịp đặc biệt, và Ơn Toàn Xá của ngày thường có mức độ hiệu quả khác nhau không?

 

Đ: Chỉ có một cách hiểu: Toàn Xá nghĩa là tha hoàn toàn. Như vậy, được Ơn Toàn Xá là được tha hoàn toàn mọi hình phạt tạm. Hiệu quả của Ơn Toàn Xá bất cứ khi nào cũng như nhau, nhưng việc làm được chỉ định của từng khi, từng dịp, có phần khác nhau.

Bài viết liên quan:

Thư Đức cha Chủ tịch UB Giáo dục Công Giáo gửi Nhà giáo nhân ngày 20-11
BÀI HÁT ĐÁP CA & HIỆP LỄ CN CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VN
BÀI HÁT ĐÁP CA & HIỆP LỄ CN 33 TN C
Phỏng vấn Đức TGM Marek Zalewski - Đại diện ĐTC tại Việt Nam
Thiếu nhi Thánh Thể Việt Nam, Giáo tỉnh Sài Gòn: Họp mặt thường niên 2019
Hội Thảo Văn Hóa: Lịch Sử Chữ Quốc Ngữ từ 1615 – 1919
Caritas Việt Nam: Hội Nghị Thường Niên Năm 2019
Đức tân TGM Giuse Nguyễn Năng trả lời phỏng vấn
Đức Tân TGM Giuse Nguyễn Năng tiếp phái đoàn Tổng Giáo phận Sài Gòn- Tp. HCM
Bổ nhiệm Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Tp. Hồ Chí Minh
Page 1 of 57 (561 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
55
56
57
Next
Bài viết mới
 • Thành công hay thất bại?

  Những người tu sĩ là những người rất bình thường như bao nhiêu người khác, dù họ ở trong bất cứ giai đoạn nào của đời tu. Họ là những người ...

 • Tín hữu kitô và tiền: phải cho ai?

  Cho đi là bổn phận thiết yếu của tín hữu kitô, vì của cải và tiền bạc được giao phó cho chúng ta là để vì lợi ích chung. Việc sử dụng tiền là ...

 • Bí quyết duy trì sự hòa hợp trong đời sống vợ chồng

  Người ta nói rằng trong số 100 cặp vợ chồng ra tòa xin ly hôn thì có đến 70, 80 phần trăm trong số họ than rằng họ ly hôn vì không hợp nhau.

 • Đừng bao giờ yêu tu sĩ con nhé!

  Yêu tu sĩ với con thì rất dễ. Nhưng trái tim không dễ có được đâu. Vì với họ Chúa là mối tình đầu. Là tình cuối về sau và mãi mãi

 • Suy niệm Chúa nhật 32 Thường niên Năm C

  Đời sau không cưới vợ gả chồng mà sống như các thiên thần và sự sung mãn trong tình yêu Thiên Chúa đã là viên mãn.

 • Thực tại về sự chết (Suy niệm trong Tháng Các Linh Hồn)

  Điều đáng sợ không phải là cái chết, mà là không có niềm tin, không còn hy vọng. Đó mới là cái chết ngay khi còn sống, cái chết của não trạng ...

 • Đức tin và giờ hấp hối

  Bên trong tâm hồn của một người có đức tin, nỗi sợ và nghi ngờ khi đứng trước cái chết, điều mà các nhà thần nghiệm gọi là “đêm tối tâm ...

 • Cuộc đời Môsê, Carlo Maria Martini

  Chúa không hứa sẽ giúp chúng ta không bao giờ vấp ngã; Ngài không giải thoát chúng ta khỏi những hậu quả vì hành động sai; Ngài chỉ hứa tha thứ ...

 • Vì sao xem tử vi lại nguy hiểm?

  Trên đài truyền thanh, truyền hình, trên báo chí… đâu cũng có trang tử vi! Thỉnh thoảng xem thì có vẻ như vô hại, lại còn vui nữa! Nhưng ...

 • Thiên đàng, địa ngục đôi quê

  Thiên đàng, địa ngục, đôi quê, Ai khôn thì về, ai dại thì xa. Đêm về, nhớ Chúa, nhớ cha, Đọc kinh, cầu nguyện, kẻo sa linh hồn...Chúa ôi, làm ...

Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 10
Tất cả: 60,253,808