Suy niệm Chúa nhật Lễ Đức Mẹ Mân Côi

LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI

Lc 1,26-38

 

26 Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, 27 gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a. 28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà." 29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. 30 Sứ thần liền nói: "Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. 31 Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. 32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. 33 Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận." 34 Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!" 35 Sứ thần đáp: "Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. 36 Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. 37 Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được." 38 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

 

NỮ TỲ

Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi (Lc 1,38).

 

 

Chiết Tự Luận từ Nôm:

 

NỮ được viết dạng chữ NÔM: 女 (A1*);

Mượn trọn chữ Hán NỮ: 女 cho nghĩa: Con gái mình. Đàn bà, con gái

爫朱㝵女要対年孟: Làm cho người nữ yếu đuối nên mạnh, 共㝵閑世間年如聖天神於𨕭 𡗶: cùng người hèn thế gian nên như thánh thiên thần ở trên trời. (Bà Thánh, 5a)

 

TỲ được viết dạng chữ NÔM: 疪 (C1*).  

Mượn trọn chữ Hán TỲ (vết, tật nhỏ, khuyết điểm)→ cho nghĩa:
Tí tỉ tì ti: nhỏ xíu. 

㛪貪𢀭㛪𥙩绳𡮣子俾 疪卑: Em tham giàu em lấy thằng bé tí tỉ tì ti. 廊𨕭社󰡎少夷𡥵󰜩𡚢: Làng trên xã dưới thiếu gì con trai to. (Lý hạng B, 160a)

 

Đồng nghĩa với Hán-tự TỲ 婢 (đứa hầu gái, kẻ ở, đầy tớ gái) được ghép bởi hai chữ NỮ女(con gái, người nữ), TY 卑 (nhỏ mọn, thấp, hèn). Được hiểu là người nữ ở vị trí thấp hèn, nhất là trong chế độ “trọng nam khinh nữ” thì nữ còn bị coi ngang với đồ vật, cũng chỉ sự khiêm tốn khi người nữ tự xưng với người khác, nhận mình là “nữ tỳ”.

 

Gợi ý từ Bài Tin Mừng:

 

26 Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, 27 gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a. 28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà." 29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. 30 Sứ thần liền nói: "Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. 31 Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. 32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. 33 Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận." 34 Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!" 35 Sứ thần đáp: "Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. 36 Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. 37 Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được." 38 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

 

“Một người nữ tự xưng mình là ‘nữ tỳ’ thật sự, là người ấy phải có sự khiêm hạ thẳm sâu trong sự ôn hòa, chứ không là đóng kịch, nhún nhường giả tạo để lấy lòng. Chúng ta yêu mến và tha thiết muốn học theo Mẹ Maria vì Mẹ có sự khiêm nhường chân thành. Mẹ trội vượt hơn hết các thánh và mọi người thế là vì Mẹ khiêm nhường: là tìm ý Chúa, đón nhận ý Chúa, và thực thi ý Chúa, nếu vì yếu đuối giới hạn chưa nhận ra ý Chúa thì Mẹ không làm theo ý riêng mà “suy đi nghĩ lại trong lòng" (Lc 2, 19b).” (LMC 2016)

 

Đóng góp cho việc lần chuỗi Mân Côi

với tâm tình của một người tôi tớ khiêm hạ

và cùng Mẹ đến với Chúa:

 

Khi đề cập đến Chiết Tự Luận, chúng tôi hân hạnh nhận được đề nghị “hãy viết về đề tài Mân Côi để cổ vũ việc lần Chuỗi Mân Côi”.

Thú thật đã nhiều lần suy nghĩ và chấp bút, nhưng lại phải bỏ dở dang vì nhiều lý do nhưng một lý do chính là chưa tìm ra được từ có thể hàm chứa nhiều đặc tính của Mẹ. Nay với chữ TỲ trong câu nói làm nên “Đức Maria tính”: Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi (Lc 1,38).

Chúng tôi mạo muội đóng góp chút thiển ý cho việc chuỗi Mân Côi:

 

-“Kinh Mân Côi là cuốn Thánh Kinh thu gọn” nên lần chuỗi cần hiểu là “cùng Mẹ ta đến với Chúa”. Hai mươi mầu nhiệm chúng ta suy gẫm trong năm sự Vui, Sáng, Thương, Mừng và các  Kinh Lạy Cha, Kinh Sáng Danh và nửa đầu Kinh Kính Mừng là lời kinh được trích từ Thánh Kinh.

 

-Khoảng thời gian đọc một Kinh Lạy Cha, mười Kinh Kính Mừng và Kinh Sáng Danh... mà lòng chúng ta cảm nhận được và trí chúng ta biết được cần phải làm gì và tránh những gì từ gợi ý của mầu nhiệm chúng ta vừa suy gẫm thì mới là lần chuỗi đúng nghĩa. Ví dụ, khi gẫm “Năm sự vui thứ nhất thì ngắm: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai, ta hãy xin cho được ở khiêm nhường”, mà sau đó chúng ta nhận biết phải hoán cải, phải khiêm nhường như Mẹ ra sao, và phải xin lỗi, làm hòa vì đã kiêu ngạo xúc phạm đến anh chị em mình như thế nào? Thì chục kinh ấy hẳn mới có giá trị biến đổi, và đúng với mệnh lệnh “Hãy Sám Hối” của Mẹ Fatima.

 

-Còn về việc đeo và lần chuỗi Mân Côi đã được ghi nhận 15 lời hứa Đức Mẹ ban cho những ai siêng năng lần chuỗi Mân Côi; và 59 lời hứa cho ai đeo chuỗi Mân Côi ở cổ, bỏ túi, bỏ xách tay, đeo ở thắt lưng như các thầy dòng… mà Đức Mẹ đã ban cho vị thần khải, chị Genevieve từ ngày 24- 31 tháng 5 năm 1982, nên hiểu như thế nào? Thưa thật đơn giản, đó là những ích lợi chính đáng và khả tín. Xin đơn cử: “Khỏi phải chết bất đắc kỳ tử, được lãnh các bí tích trước khi qua đời” (1 trong 59 lời hứa cho kẻ đeo chuỗi Mân Côi) và “Những ai tôn sùng kinh Mân Côi sẽ được chịu các phép bí tích trong giờ chết” (điều 7 trong 15 lời hứa cho ai siêng năng lần chuỗi Mân Côi)[1]. Một người yêu mến lần chuỗi thì thường họ có tràng chuỗi bên mình, giả như khi bị sự cố dọc đường như trúng gió, đột quỵ... khi được cấp cứu người ta sẽ biết và mời Linh-mục lo cho phần linh hồn.

 

-Việc lần chuỗi Mân Côi là một trong những cách thức thể hiện lòng yêu mến Đức Mẹ. Nên Giáo Hội đã khôn ngoan nhắc: “các tín hữu hãy nhớ rằng lòng tôn sùng chân chính không hệ tại tình cảm chóng qua và vô bổ, cũng không hệ tại một sự dễ tin phù phiếm, nhưng phát sinh từ một đức tin chân thật. Đức tin dẫn chúng ta đến chỗ nhìn nhận địa vị cao cả của Mẹ Thiên Chúa, và thúc đẩy chúng ta lấy tình con thảo yêu mến Mẹ chúng ta và noi gương các nhân đức của Mẹ” (GH 67). Miệng đọc lòng suy; đừng quá chú ý đến hình thức bên ngoài mà coi nhẹ tâm tình cần phải có.

 

-Lợi ích của chuỗi Mân Côi là vô vàn ơn phúc huyền diệu cho con người. Hãy đến cùng Mẹ mỗi khi cuộc đời ta gặp khó khăn; “xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Ðức Mẹ, xin bầu chữa cứu giúp mà Ðức Mẹ từ bỏ chẳng nhận lời” (Kinh Hãy Nhớ). Điều này đã được Đức ông GB. Lê Xuân Hoa chính là Thi sĩ Xuân Ly Băng trình bày thật chí lý trong bài thơ “Sao không”:

“Sao em không lần chuỗi?

Những lúc trời gió mưa,

Khi đêm về tăm tối,

Khi lá rụng vườn trưa.

Sao em không lần chuỗi?

Khi trời mới rạng đông,

Khi sương mai ngọt bùi,

Tỏa ngát trên ruộng đồng.

Sao em không lần chuỗi?

Cảm tạ MẸ nhân lành

Ơn MẸ như mưa tưới,

Hồn em cánh đồng xanh.

Sao không lần chuỗi?

Sao không lần chuỗi?

Bước đường em đi tới,

Lần chuỗi nhé em ơi!

Sao em không lần chuỗi?

Mái tóc thề chấm vai,

Bâng khâng ngày dong duổi

Nhung nhớ bóng hình ai.

Sao em không lần chuỗi?

Khi lặng ngắm chiều buông,

Trong cô đơn ngậm ngùi,

Lệ đắng chảy vào hồn.

Sao em không lần chuỗi?

Cảm tạ MẸ nhân lành

Ơn MẸ như mưa tưới,

Hồn em cánh đòng xanh.

Sao không lần chuỗi?

Khi trái gió trở trời,

Em mong manh yếu đuối,

Đến cùng MẸ em ơi”.

Xin Chúa ban phúc lành cho mỗi chúng ta, luôn biết sống như Mẹ là có sự khiêm hạ thẳm sâu và chỉ tìm và thực thi theo ý Chúa mà thôi. Xin Mẹ Maria cầu bầu cùng Chúa cho mỗi người chúng ta, biết sống như Mẹ.

 

Ước chi được như vậy.

Lm. JB. Trần Đinh Tử.

 

Lễ ĐỨC MẸ MÂN CÔI

 

Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

“Xin vâng thực thi ý Chúa”, là nhân đức trội vượt của Mẹ Maria và là bài học cho mỗi người Ki-tô-hữu khi ngước trông và bước theo Mẹ. Trong tâm tình biết ơn và khiêm tốn chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

 

1/ Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà." Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn cảm nhận được Chúa luôn ở cùng, để có được niềm an vui trong cuộc sống. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

2/ Sứ thần liền nói: "Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn biết tìm thực hiện ý Chúa, để luôn là người con làm đẹp lòng Chúa như Mẹ Maria. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

3/ Sứ thần nói: Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn tin tưởng vào quyền năng và tình yêu thương của Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

4/ Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, biết sống tâm tình khiêm tốn tìm thực thi ý Chúa, nơi từng công việc bổn phận hằng ngày. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

 Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ và Thánh Cả Giuse, cùng các thánh tử đạo Việt Nam và các thánh xin Chúa thương ban ơn, để từng ngày của đời sống Ki-tô-hữu nơi chúng con họa lại tâm tình ‘xin vâng’ của Mẹ Maria: người “đẹp lòng Thiên Chúa”. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

 

 

Bài viết liên quan:

Suy niệm Chúa nhật 19 Thường niên Năm A
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 19 Thường niên A
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 18 Thường niên A
Suy niệm Chúa nhật 18 Thường niên Năm A
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 17 Thường niên A
Suy niệm Chúa nhật 17 Thường niên Năm A
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 16 Thường niên A
Suy niệm Chúa nhật 16 Thường niên Năm A
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 15 Thường niên A
Suy niệm Chúa nhật 15 Thường niên Năm A
Page 1 of 44 (432 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
42
43
44
Next
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 920
Tất cả: 66,174,663