Suy niệm Chúa nhật 22 Thường niên Năm C

CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN

Lc 14,1.7-14

 

1Một ngày sa-bát kia, Đức Giê-su đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-sêu để dùng bữa: họ cố dò xét Người. 7Người nhận thấy khách dự tiệc cứ chọn cỗ nhất mà ngồi, nên nói với họ dụ ngôn này: 8"Khi anh được mời đi ăn cưới, thì đừng ngồi vào cỗ nhất, kẻo lỡ có nhân vật nào quan trọng hơn anh cũng được mời, 9và rồi người đã mời cả anh lẫn nhân vật kia phải đến nói với anh rằng: 'Xin ông nhường chỗ cho vị này.' Bấy giờ anh sẽ phải xấu hổ mà xuống ngồi chỗ cuối. 10Trái lại, khi anh được mời, thì hãy vào ngồi chỗ cuối, để cho người đã mời anh phải đến nói: 'Xin mời ông bạn lên trên cho.' Thế là anh sẽ được vinh dự trước mặt mọi người đồng bàn. 11Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên." "Khi đãi khách, hãy mời những người nghèo khó" 12Rồi Đức Giê-su nói với kẻ đã mời Người rằng: "Khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối, thì đừng mời bạn bè, anh em, hay bà con, hoặc láng giềng giàu có, kẻo họ cũng mời lại ông, và như thế ông được đáp lễ rồi. 13Trái lại, khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù. 14Họ không có gì đáp lễ, và như thế, ông mới thật có phúc: vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại."

 

HẠ MÌNH

Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống;

còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. (Lc 14,11)

 

 

Chiết Tự Luận từ Nôm:

 

HẠ được viết dạng chữ NÔM:下 (A1*);

Mượn chữ Hán HẠ 下:  Đưa xuống dưới thấp.

茹𠇮𢀨重: Nhà mình sang trọng, 𧵑改[饒] 苔四侯下計庄掣: của cải nhiều, đầy tớ hầu hạ kể chẳng xiết (Bà Thánh, 3b)

 

MÌNH được viết dạng chữ NÔM:𠇮 (A2*); 𨉓(F2*).

Mượn chữ Hán MỆNH 𠇮 = MÌNH: Thân thể, cơ thể, tấm thân  (命 → 𠇮 MỆNH); MÌNH 𨉓= THÂN 身 (thân thể)+MỆNH𠇮 (mạng sống)…

庄腰古共事𢀨重: Chẳng yêu của cùng sự sang trọng, 默仍襖閑共咹[斎]陷𠇮: mặc những áo hèn cùng ăn chay hãm mình. (Bà Thánh, 2a)

𧎜𫼳𨉓庒浽: Ốc mang mình chẳng nổi, 吏群𫼳 梮朱𦼔: lại còn mang cọc cho rêu. (Nam lục, 14a)

 

Gợi ý từ Bài Tin Mừng:

1Một ngày sa-bát kia, Đức Giê-su đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-sêu để dùng bữa: họ cố dò xét Người. 7Người nhận thấy khách dự tiệc cứ chọn cỗ nhất mà ngồi, nên nói với họ dụ ngôn này: 8"Khi anh được mời đi ăn cưới, thì đừng ngồi vào cỗ nhất, kẻo lỡ có nhân vật nào quan trọng hơn anh cũng được mời, 9và rồi người đã mời cả anh lẫn nhân vật kia phải đến nói với anh rằng: 'Xin ông nhường chỗ cho vị này.' Bấy giờ anh sẽ phải xấu hổ mà xuống ngồi chỗ cuối. 10Trái lại, khi anh được mời, thì hãy vào ngồi chỗ cuối, để cho người đã mời anh phải đến nói: 'Xin mời ông bạn lên trên cho.' Thế là anh sẽ được vinh dự trước mặt mọi người đồng bàn. 11Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên." "Khi đãi khách, hãy mời những người nghèo khó" 12Rồi Đức Giê-su nói với kẻ đã mời Người rằng: "Khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối, thì đừng mời bạn bè, anh em, hay bà con, hoặc láng giềng giàu có, kẻo họ cũng mời lại ông, và như thế ông được đáp lễ rồi. 13Trái lại, khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù. 14Họ không có gì đáp lễ, và như thế, ông mới thật có phúc: vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại."

 

HẠ MÌNH là “tự hạ, khiêm nhường không phải là đóng kịch, giả bộ nhưng là thể hiện sự nhún nhường ngay từ trong tư tưởng, lời nói và hành động. Người khiêm tốn là biết đúng về vị trí (thân phận) của mình. Người khiêm tốn sẽ được bình an, không so đo, hơn thua ganh tỵ vì hiểu rõ và chấp nhận về chính mình. Người ta khổ không phải trong hoàn cảnh và tình trạng thực tại, nhưng là vì họ tự vẽ ra một hoàn cảnh viễn vông do tham vọng mà họ không có khả năng đạt được. Chúa không dạy con cái mình khiêm tốn, tự hạ là cúi mặt, thỏa hiệp với sự dữ; nhưng là sống tự do đúng như mình là, để có thể “đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc.” (Lc 21,28) (CN 22TN 2016)

Xin Chúa ban phúc lành cho mỗi chúng ta, biết sống quan tâm và khiêm tốn như Chúa dạy, để xứng đáng là công dân Nườc Trời. 

Ước chi được như vậy.

 Lm. JB. Trần Đinh Tử.

 

CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN

 

Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

Nhún nhường, tự hạ là một trong những điều kiện, mà mọi tín hữu chúng ta đều phải tập luyện để được đón nhận vào Nước Trời. Trong tâm tình khiêm tốn chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

 

Một ngày sa-bát kia, Đức Giê-su đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-sêu để dùng bữa: họ cố dò xét Người. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn biết học Chúa mà dấn thân đến chia sẻ cùng anh chị em mình. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Trái lại, khi anh được mời, thì hãy vào ngồi chỗ cuối, để cho người đã mời anh phải đến nói: Xin mời ông bạn lên trên cho. Thế là anh sẽ được vinh dự trước mặt mọi người đồng bàn. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn biết sống tự hạ, không là đóng kịch nhưng là chân thành. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên." "Khi đãi khách, hãy mời những người nghèo khó". Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn biết sống quan tâm và khiêm tốn như Chúa dạy, để xứng đáng là công dân Nườc Trời. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Trái lại, khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù. Họ không có gì đáp lễ, và như thế, ông mới thật có phúc: vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại." Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, biết sống chia sẻ và quan tâm đến những anh chị em kém may mắn, cần đến sự nâng đỡ của chúng ta. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

 Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, cùng các Thánh Tử Đạo Việt Nam và các thánh, xin Chúa thương ban phúc lành để mỗi người chúng con biết sống quan tâm và khiêm tốn như Chúa dạy, để xứng đáng là công dân Nườc Trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

 

 

Bài viết liên quan:

Suy niệm Chúa nhật 24 Thường niên Năm C
Suy niệm Chúa nhật 23 Thường niên Năm C
Suy niệm Chúa nhật 21 Thường niên Năm C
Suy niệm Chúa nhật 20 Thường niên Năm C
Đạo ông Cha
Suy niệm Chúa nhật 19 Thường niên Năm C
Suy niệm Chúa nhật 18 Thường niên Năm C
Suy niệm Chúa nhật 16 Thường niên Năm C
Suy niệm Chúa nhật 15 Thường niên Năm C
Suy niệm Chúa Nhật 14 Thường niên Năm C
Page 1 of 34 (335 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
32
33
34
Next
Bài viết mới
 • Dạy người là dạy gì?

  TTO - "Tiên học lễ, hậu học văn" của ngày xưa; ưu tiên "dạy người" ngày nay đều là những mong muốn tốt đẹp, mong sao nhà trường không chỉ ...

 • Suy niệm Chúa nhật 24 Thường niên Năm C

  Đây chính là bữa tiệc không định ngày nhưng đã được chuẩn bị rất kỹ “đi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt”, chứ không phải bắt đại một con bê béo ...

 • Tận hưởng những món quà

  Xin đừng xem thường những món quà nho nhỏ hằng ngày. Chăm chút tận hưởng từng điều nho nho ấy. Đáng giá biết bao khi người ta biết ngừng ...

 • Mất thiên đàng và nỗi sợ hỏa ngục

  Sợ mất thiên đàng và các đau đớn của hỏa ngục có vẻ như cùng một chuyện. Nhưng không phải. Có một khoảng cách đạo đức rất lớn giữa sợ mất thiên ...

 • Thần tượng của người Kitô hữu là ai?

  Thần tượng cũng có thể là một con người. Và chúng ta thường dùng cụm từ “Thần tượng” hay “Thần tượng hóa” để chỉ việc tôn sùng cá nhân hay ...

 • Người trẻ và môi trường kỹ thuật số

  Do sức ảnh hưởng của môi trường kỹ thuật số, người trẻ bị, hoặc phải sống trong một nền văn hóa kỹ thuật số. Dĩ nhiên, lúc này “nó ảnh hưởng ...

 • Sự tự đại và các vết thương của chúng ta

  Chúng ta đi vào cuộc đời với một tâm thức không thể nào xóa bỏ, nghĩ rằng chúng ta đặc biệt, chúng ta là tâm điểm vũ trụ. Và, xét một cách ...

 • Lời Chúa để chiếu soi hay để phê phán?

  Người thấm nhuần Lời Chúa thì thấy mình bất xứng, tội lỗi, hèn kém nên rất khiêm tốn, tự cảm thấy xấu hổ trước mặt Chúa và mọi người, họ chẳng ...

 • Lộng ngôn và loạn ngôn

  Chưa bao giờ hết và hơn bao giờ hết, ngày hôm nay người ta lại lạm dụng cụm từ "tự do ngôn luận" đến kinh hãi. Dĩ nhiên là bất cứ ai, mỗi ...

 • Văn tế tiểu tường Linh mục FX. Hoàng Đình Mai (01.9.2018 - 2019)

  Bốn tiết đã tròn, kẻ ở lại nhớ nhung khôn xiết; Một năm vừa đủ, người ra đi đột ngột nào hay. Đêm lặng lẽ không lời nhắn nhủ; Khuya âm thầm chẳng ...

Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 686
Tất cả: 59,082,998