Suy niệm Chúa nhật 22 Thường niên Năm C

CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN

Lc 14,1.7-14

 

1Một ngày sa-bát kia, Đức Giê-su đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-sêu để dùng bữa: họ cố dò xét Người. 7Người nhận thấy khách dự tiệc cứ chọn cỗ nhất mà ngồi, nên nói với họ dụ ngôn này: 8"Khi anh được mời đi ăn cưới, thì đừng ngồi vào cỗ nhất, kẻo lỡ có nhân vật nào quan trọng hơn anh cũng được mời, 9và rồi người đã mời cả anh lẫn nhân vật kia phải đến nói với anh rằng: 'Xin ông nhường chỗ cho vị này.' Bấy giờ anh sẽ phải xấu hổ mà xuống ngồi chỗ cuối. 10Trái lại, khi anh được mời, thì hãy vào ngồi chỗ cuối, để cho người đã mời anh phải đến nói: 'Xin mời ông bạn lên trên cho.' Thế là anh sẽ được vinh dự trước mặt mọi người đồng bàn. 11Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên." "Khi đãi khách, hãy mời những người nghèo khó" 12Rồi Đức Giê-su nói với kẻ đã mời Người rằng: "Khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối, thì đừng mời bạn bè, anh em, hay bà con, hoặc láng giềng giàu có, kẻo họ cũng mời lại ông, và như thế ông được đáp lễ rồi. 13Trái lại, khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù. 14Họ không có gì đáp lễ, và như thế, ông mới thật có phúc: vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại."

 

HẠ MÌNH

Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống;

còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. (Lc 14,11)

 

 

Chiết Tự Luận từ Nôm:

 

HẠ được viết dạng chữ NÔM:下 (A1*);

Mượn chữ Hán HẠ 下:  Đưa xuống dưới thấp.

茹𠇮𢀨重: Nhà mình sang trọng, 𧵑改[饒] 苔四侯下計庄掣: của cải nhiều, đầy tớ hầu hạ kể chẳng xiết (Bà Thánh, 3b)

 

MÌNH được viết dạng chữ NÔM:𠇮 (A2*); 𨉓(F2*).

Mượn chữ Hán MỆNH 𠇮 = MÌNH: Thân thể, cơ thể, tấm thân  (命 → 𠇮 MỆNH); MÌNH 𨉓= THÂN 身 (thân thể)+MỆNH𠇮 (mạng sống)…

庄腰古共事𢀨重: Chẳng yêu của cùng sự sang trọng, 默仍襖閑共咹[斎]陷𠇮: mặc những áo hèn cùng ăn chay hãm mình. (Bà Thánh, 2a)

𧎜𫼳𨉓庒浽: Ốc mang mình chẳng nổi, 吏群𫼳 梮朱𦼔: lại còn mang cọc cho rêu. (Nam lục, 14a)

 

Gợi ý từ Bài Tin Mừng:

1Một ngày sa-bát kia, Đức Giê-su đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-sêu để dùng bữa: họ cố dò xét Người. 7Người nhận thấy khách dự tiệc cứ chọn cỗ nhất mà ngồi, nên nói với họ dụ ngôn này: 8"Khi anh được mời đi ăn cưới, thì đừng ngồi vào cỗ nhất, kẻo lỡ có nhân vật nào quan trọng hơn anh cũng được mời, 9và rồi người đã mời cả anh lẫn nhân vật kia phải đến nói với anh rằng: 'Xin ông nhường chỗ cho vị này.' Bấy giờ anh sẽ phải xấu hổ mà xuống ngồi chỗ cuối. 10Trái lại, khi anh được mời, thì hãy vào ngồi chỗ cuối, để cho người đã mời anh phải đến nói: 'Xin mời ông bạn lên trên cho.' Thế là anh sẽ được vinh dự trước mặt mọi người đồng bàn. 11Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên." "Khi đãi khách, hãy mời những người nghèo khó" 12Rồi Đức Giê-su nói với kẻ đã mời Người rằng: "Khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối, thì đừng mời bạn bè, anh em, hay bà con, hoặc láng giềng giàu có, kẻo họ cũng mời lại ông, và như thế ông được đáp lễ rồi. 13Trái lại, khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù. 14Họ không có gì đáp lễ, và như thế, ông mới thật có phúc: vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại."

 

HẠ MÌNH là “tự hạ, khiêm nhường không phải là đóng kịch, giả bộ nhưng là thể hiện sự nhún nhường ngay từ trong tư tưởng, lời nói và hành động. Người khiêm tốn là biết đúng về vị trí (thân phận) của mình. Người khiêm tốn sẽ được bình an, không so đo, hơn thua ganh tỵ vì hiểu rõ và chấp nhận về chính mình. Người ta khổ không phải trong hoàn cảnh và tình trạng thực tại, nhưng là vì họ tự vẽ ra một hoàn cảnh viễn vông do tham vọng mà họ không có khả năng đạt được. Chúa không dạy con cái mình khiêm tốn, tự hạ là cúi mặt, thỏa hiệp với sự dữ; nhưng là sống tự do đúng như mình là, để có thể “đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc.” (Lc 21,28) (CN 22TN 2016)

Xin Chúa ban phúc lành cho mỗi chúng ta, biết sống quan tâm và khiêm tốn như Chúa dạy, để xứng đáng là công dân Nườc Trời. 

Ước chi được như vậy.

 Lm. JB. Trần Đinh Tử.

 

CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN

 

Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

Nhún nhường, tự hạ là một trong những điều kiện, mà mọi tín hữu chúng ta đều phải tập luyện để được đón nhận vào Nước Trời. Trong tâm tình khiêm tốn chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

 

Một ngày sa-bát kia, Đức Giê-su đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-sêu để dùng bữa: họ cố dò xét Người. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn biết học Chúa mà dấn thân đến chia sẻ cùng anh chị em mình. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Trái lại, khi anh được mời, thì hãy vào ngồi chỗ cuối, để cho người đã mời anh phải đến nói: Xin mời ông bạn lên trên cho. Thế là anh sẽ được vinh dự trước mặt mọi người đồng bàn. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn biết sống tự hạ, không là đóng kịch nhưng là chân thành. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên." "Khi đãi khách, hãy mời những người nghèo khó". Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn biết sống quan tâm và khiêm tốn như Chúa dạy, để xứng đáng là công dân Nườc Trời. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Trái lại, khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù. Họ không có gì đáp lễ, và như thế, ông mới thật có phúc: vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại." Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, biết sống chia sẻ và quan tâm đến những anh chị em kém may mắn, cần đến sự nâng đỡ của chúng ta. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

 Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, cùng các Thánh Tử Đạo Việt Nam và các thánh, xin Chúa thương ban phúc lành để mỗi người chúng con biết sống quan tâm và khiêm tốn như Chúa dạy, để xứng đáng là công dân Nườc Trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

 

 

Bài viết liên quan:

Suy niệm Chúa nhật 14 Thường niên Năm A
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 14 Thường niên A
Suy niệm Chúa nhật 13 Thường niên Năm A
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 12 Thường niên A
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật lễ Mình Máu Chúa Kitô
Suy niệm Chúa nhật lễ Mình Máu Thánh Chúa
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật lễ Chúa Ba Ngôi
Suy niệm Chúa nhật lễ Chúa Ba Ngôi năm A
Suy niệm Chúa nhật lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật lễ Chúa TT hiện xuống
Page 1 of 43 (422 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
41
42
43
Next
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 1037
Tất cả: 65,419,896