Suy niệm Chúa nhật 21 Thường niên Năm C

CHÚA NHẬT 21 THƯỜNG NIÊN

Lc 13,22-30

 

22Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi ngang qua các thành thị và làng mạc mà giảng dạy. 23Có kẻ hỏi Người: "Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không?" Người bảo họ: 24"Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết: có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được. 25"Một khi chủ nhà đã đứng dậy và khoá cửa lại, mà anh em còn đứng ở ngoài, bắt đầu gõ cửa và nói: 'Thưa ngài, xin mở cho chúng tôi vào!', thì ông sẽ bảo anh em: 'Các anh đấy ư? Ta không biết các anh từ đâu đến!' 26Bấy giờ anh em mới nói: 'Chúng tôi đã từng được ăn uống trước mặt ngài, và ngài cũng đã từng giảng dạy trên các đường phố của chúng tôi.' 27Nhưng ông sẽ đáp lại: 'Ta không biết các anh từ đâu đến. Cút đi cho khuất mắt ta, hỡi tất cả những quân làm điều bất chính!' 28"Bấy giờ anh em sẽ khóc lóc nghiến răng, khi thấy các ông Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp cùng tất cả các ngôn sứ được ở trong Nước Thiên Chúa, còn mình lại bị đuổi ra ngoài. 29Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa. 30"Và kìa có những kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu, và có những kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót."

 

CHIẾN ĐẤU

Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết:

có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được. (Lc 13,24)

 

 

Chiết Tự Luận từ Nôm:

 

CHIẾN được viết dạng chữ NÔM: 戰 (A1*); 󰇏 (F2*).

Mượn chữ Hán CHIẾN 戰: Đánh nhau, so tài. CHIẾN 󰇏 (đánh trận) = CHIẾN 戰 (đánh nhau, so tài) + TÂM 忄(tấm lòng).

󰇏和拉産𠄩排: Chiến hoà sắp sẵn hai bài. 𢚁𢬣柴署摱𠊛𠻀𪡔: Cậy tay thầy thợ, mướn người dò la. (Truyện Kiều, 29b)


   ĐẤU được viết dạng chữ NÔM: 鬥 (A1*)         

Mượn chữ Hán ĐẤU 鬥: Đánh nhau, tương tranh.

 

CHIẾN-ĐẤU chính là phải NỖ-LỰC mà theo Hán-văn “NỖ 努 (cố gắng, lả người đi) được ghép bởi hai chữ LỰC 力 (tài năng, sức lực), NÔ 奴 (đầy tớ, nô lệ). Được hiểu là làm việc hết sức như một người mang phận nô lệ, làm dốc sức đến lả người đi. Phận người nô lệ là phục vụ, lý do để tồn tại và hiện hữu là làm việc.” Đúng vậy, không thể thành công nếu không cố gắng. Ở đời làm gì có của cho không! Kẻ không làm, không cố gắng mà muốn có thì chỉ là kẻ ăn trộm, ăn cướp.

Trong cách ghép chữ Nôm, Tiền-Nhân-Dân-Việt thật tinh tế khi ghép CHÁN=CHIẾN 󰇏 = TÂM忄+ CHIẾN 戰 → 戦 : Chúng ta chỉ thật sự CHIẾN và dành được THẮNG, thì phải thật sự biết CHÁN cái mình muốn loại trừ, và dốc lòng quyết chiến.

 

Gợi ý từ Bài Tin Mừng:

22Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi ngang qua các thành thị và làng mạc mà giảng dạy. 23Có kẻ hỏi Người: "Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không?" Người bảo họ: 24"Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết: có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được. 25"Một khi chủ nhà đã đứng dậy và khoá cửa lại, mà anh em còn đứng ở ngoài, bắt đầu gõ cửa và nói: 'Thưa ngài, xin mở cho chúng tôi vào!', thì ông sẽ bảo anh em: 'Các anh đấy ư? Ta không biết các anh từ đâu đến!' 26Bấy giờ anh em mới nói: 'Chúng tôi đã từng được ăn uống trước mặt ngài, và ngài cũng đã từng giảng dạy trên các đường phố của chúng tôi.' 27Nhưng ông sẽ đáp lại: 'Ta không biết các anh từ đâu đến. Cút đi cho khuất mắt ta, hỡi tất cả những quân làm điều bất chính!' 28"Bấy giờ anh em sẽ khóc lóc nghiến răng, khi thấy các ông Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp cùng tất cả các ngôn sứ được ở trong Nước Thiên Chúa, còn mình lại bị đuổi ra ngoài. 29Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa. 30"Và kìa có những kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu, và có những kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót."

Tại sao phải chiến đấu! Vì không chấp nhận trả giá không thể có thành công. Chiến đấu đói hỏi phải quyết liệt kịp thời, kẻo mất cơ hội.Chúa đòi hỏi Kitô hữu phải sống đạo tích cực và thành tâm; chỉ mang danh Ki tô hữu mà thôi thì chưa đủ để được hưởng phúc thiên đàng (câu 26-28). Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào” đơn giản là khiêm tốn thực thi ý Chúa, là sống những giới răn Chua qua sự hướng dẫn của Giáo Hội; đừng tự mãn kẻo bị “xuống hàng chót”.

“Đối với Chúa, con người càng cần phải khiêm tốn cố gắng trong ôn hòa hơn nữa: “Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi.” (Lc 17,10).” (CN 21TN 2016)

Xin Chúa ban phúc lành cho mỗi chúng ta, luôn biết cố gắng trong chức phận của mình, để cùng đồng hành và nâng đỡ anh chị em mình đi vào cửa hẹp là trung thành sống thực thi ý Chúa.

Ước chi được như vậy.

 Lm. JB. Trần Đinh Tử.

 

CHÚA NHẬT 21 THƯỜNG NIÊN

 

Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

Nỗ lực và cố gắng là một việc, mọi tín hữu chúng ta đều phải thực hiện, để có thể đạt được hạnh phúc Chúa hứa ban. Trong tâm tình khiêm tốn chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

 

Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết: có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn biết cố gắng bước theo con đường Chúa Giêsu đã đi, để đạt được hạnh phúc Nước Trời. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Một khi chủ nhà đã đứng dậy và khoá cửa lại, mà anh em còn đứng ở ngoài, bắt đầu gõ cửa và nói: 'Thưa ngài, xin mở cho chúng tôi vào!', thì ông sẽ bảo anh em: 'Các anh đấy ư? Ta không biết các anh từ đâu đến!' Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn biết sống tỉnh thức là chu toàn bổn phận, để không bị trễ, bị đứng ngoài cánh cửa thiên đàng. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Bấy giờ anh em mới nói: Chúng tôi đã từng được ăn uống trước mặt ngài, và ngài cũng đã từng giảng dạy trên các đường phố của chúng tôi. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn biết đón nhận thực hành luật Chúa dạy chứ không chỉ là nghe để biết. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Và kìa có những kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu, và có những kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, biết sống khiêm tốn và tín thác theo Chúa mỗi ngày. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

 Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót,

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, cùng các Thánh Tử Đạo Việt Nam và Các Thánh, xin Chúa thương ban phúc lành để mỗi chúng con, luôn biết cố gắng trong chức phận của mìnhđể cùng đồng hành và nâng đỡ anh chị em mình đi vào cửa hẹp là trung thành sống thực thi ý Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

 

 

Bài viết liên quan:

Suy niệm Chúa nhật 14 Thường niên Năm A
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 14 Thường niên A
Suy niệm Chúa nhật 13 Thường niên Năm A
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 12 Thường niên A
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật lễ Mình Máu Chúa Kitô
Suy niệm Chúa nhật lễ Mình Máu Thánh Chúa
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật lễ Chúa Ba Ngôi
Suy niệm Chúa nhật lễ Chúa Ba Ngôi năm A
Suy niệm Chúa nhật lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật lễ Chúa TT hiện xuống
Page 1 of 43 (422 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
41
42
43
Next
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 1133
Tất cả: 65,420,388