Suy niệm Chúa nhật 18 Thường niên Năm C

CHÚA NHẬT 18 THƯỜNG NIÊN

Lc 12,13-21

 

13Có người trong đám đông nói với Đức Giê-su rằng: "Thưa Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia phần gia tài cho tôi." 14Người đáp: "Này anh, ai đã đặt tôi làm người xử kiện hay người chia gia tài cho các anh?" 15Và Người nói với họ: "Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu." 16Sau đó Người nói với họ dụ ngôn này: "Có một nhà phú hộ kia, ruộng nương sinh nhiều hoa lợi, 17mới nghĩ bụng rằng: 'Mình phải làm gì đây? Vì còn chỗ đâu mà tích trữ hoa mầu!' 18Rồi ông ta tự bảo: 'Mình sẽ làm thế này: phá những cái kho kia đi, xây những cái lớn hơn, rồi tích trữ tất cả thóc lúa và của cải mình vào đó. 19Lúc ấy ta sẽ nhủ lòng: hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải, dư xài nhiều năm. Thôi, cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã!' 20Nhưng Thiên Chúa bảo ông ta: 'Đồ ngốc! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai?' 21Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình, mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó."

 

GIỮ MÌNH

Và Người nói với họ: "Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu." (Lc 12,15)

 

 

Chiết Tự Luận từ Nôm:

GIỮ chưa tìm thấy dưới dạng chữ NÔM: 宁 (C2*); 佇; 咛; 拧; 竚(F2)=守(B1)=𡨹(F1);

Mượn âm và nghĩa chữ TRỮ 宁 (C2; lưu giữ, bảo dưỡng). Rồi ghép với các bộ khác để chỉ cho rõ nghĩa hơn: +NHÂN 亻(người); +KHẨU 口(miệng, nói); +THỦ 扌(tay, nắm); + LẬP 立(tạo nên)… : Duy trì, không để mất mát, hao mòn.

昆体各柴於茹蜍佇涅那凜: Con thấy các thầy ở nhà thờ giữ nết na lắm, 庄固𬁷事世間: chẳng có yêu sự thế gian, 沒約㓜事 𨕭𡗶連: một ước ao sự trên trời luôn. (Bà Thánh, 2a)

𫳵朱𡨹特𫳘忠: Sao cho giữ được chữ “Trung”. 買羅孝子 󰡸𣳔書香:

Mới là hiếu tử nối dòng thư hương. (Nhị mai, 2a)

MÌNH được viết dạng chữ NÔM: 𠇮 (A2*); 𨉓(F2*).        .
   Mượn chữ Hán MỆNH 𠇮 +MÌNH: Thân thể, cơ thể, tấm thân  (命 → 𠇮 MỆNH); MÌNH 𨉓= THÂN 身(thân thể)+MỆNH𠇮 (mạng sống)…

庄腰古 共事𢀨重: Chẳng yêu của cùng sự sang trọng,默仍襖閑共咹[斎]陷𠇮: mặc những áo hèn cùng ăn chay hãm mình. (Bà Thánh, 2a)

𧎜𫼳𨉓庒浽: Ốc mang mình chẳng nổi, 吏群𫼳 梮朱𦼔: lại còn mang cọc cho rêu. (Nam lục, 14a)

 

GIỮ MÌNH là duy trì và phát huy những điểm tốt, những nét đẹp làm người. Giữ cũng có nghĩa là phải biết buông bỏ, đẳng cấp là biết giữ gì và bỏ gì. Một người không thể đạt đẳng cấp khi bị THAM chi phối (theo Chiết Tự “THAM (chiếm tiền bằng mọi cách) được ghép bởi hai chữ BỐI (tiền), KIM (hiện tại). Được hiểu là tiền bạc luôn hiển hiện, một con người bị tiền bạc chi phối mọi khoảnh khắc của cuộc sống, nên lúc nào cũng muốn có tiền bằng mọi cách”.

 

Gợi ý từ Bài Tin Mừng:

13Có người trong đám đông nói với Đức Giê-su rằng: "Thưa Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia phần gia tài cho tôi." 14Người đáp: "Này anh, ai đã đặt tôi làm người xử kiện hay người chia gia tài cho các anh?" 15Và Người nói với họ: "Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu." 16Sau đó Người nói với họ dụ ngôn này: "Có một nhà phú hộ kia, ruộng nương sinh nhiều hoa lợi, 17mới nghĩ bụng rằng: 'Mình phải làm gì đây? Vì còn chỗ đâu mà tích trữ hoa mầu!' 18Rồi ông ta tự bảo: 'Mình sẽ làm thế này: phá những cái kho kia đi, xây những cái lớn hơn, rồi tích trữ tất cả thóc lúa và của cải mình vào đó. 19Lúc ấy ta sẽ nhủ lòng: hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải, dư xài nhiều năm. Thôi, cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã!' 20Nhưng Thiên Chúa bảo ông ta: 'Đồ ngốc! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai?' 21Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình, mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó."

 

Một trong những điều làm hư một người và phá hủy nhân cách con người nhanh mạnh nhất chính là THAM. Sự ham muốn luôn là một quá trình chứ không chỉ là một hành động, nó luôn có âm mưu kế hoạch liên lỉ chi phối một ai đó. Người tham lam, ham muốn luôn quy ngã, dùng đủ mọi cách có thể để lèo lái nhằm đạt cho bằng được điều (tiền bạc) họ mong muốn. Kẻ tham lam, ham muốn thì luôn lợi dụng mọi ưu thế uy tín của mình hoặc của người khác để chiếm đoạt. Người biết GIỮ MÌNH thì cũng biết phải giữ gì và bỏ gì. Người đó luôn khôn ngoan chọn cái quan trọng nhất như Chúa dạy: "Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu." Thánh An-phong-sô cũng khẳng định: “Thà mất hết tất cả mọi sự, nhưng miễn sao đừng mất Chúa là đủ rồi” vì Chúa là quan trọng nhất. Giữ Chúa và chấp nhận bỏ dù là mọi thứ khác. Cũng như chấp nhận mất tất cả mọi chi thể nhưng để sống không thể để mất thở vậy.

 

Xin Chúa thương ban phúc lành cho mỗi chúng ta, hiểu và sống được điều Chúa dạy: "Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu." .

 

Ước chi được như vậy.

 Lm. JB. Trần Đinh Tử.

 

 CHÚA NHẬT 18 THƯỜNG NIÊN

 

Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

Tham lam là một trong những thói xấu của cuộc sống, mà mọi tín hữu chúng ta dễ bị lây nhiễm. Trong tâm tình khiêm tốn chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện xin Chúa giải thoát chúng ta:

 

Đức Giê-su nói với họ: "Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu." Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn biết sống tin tưởng và cậy trông vào Chúa, để thoát khỏi thói tham lam. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Nhà phú hộ nhủ lòng rằng: hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải, dư xài nhiều năm. Thôi, cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã!'  Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn biết lo cho cuộc sống linh hồn bằng biết sống thanh thoát trong cuộc sống hiện tai. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Nhưng Thiên Chúa bảo ông ta: 'Đồ ngốc! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai?' Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn biết rằng Chúa là chủ tể vạn vật, mà khiêm tốn phó thác vào Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình, mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, biết chăm lo cho cuộc sống thể xác hạnh phúc nhưng không quên tích lũy làm giàu cho đời sống linh hồn. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

 Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, cùng các thánh Tử Đạo Việt Nam và Các Thánh xin Chúa thương ban phúc lành để mỗi người chúng con được sống và trung thành thực hành những điều Chúa dạy. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

 

Bài viết liên quan:

Suy niệm Chúa Nhật 2 Mùa Vọng Năm A
Suy niệm Chúa nhật 1 Mùa Vọng Năm A
Suy niệm Chúa nhật 34 Lễ Chúa Kitô là Vua
Đối diện với cái chết (suy niệm trong tháng các linh hồn)
Thực tại về sự chết (Suy niệm trong Tháng Các Linh Hồn)
Suy niệm Chúa nhật lễ các Thánh Tử đạo Việt Nam
Suy niệm Chúa nhật 32 Thường niên Năm C
Tháng 11: Tháng hướng về các linh hồn
Cát Bụi Phận Người (Suy niệm trong Tháng Các Linh Hồn)
Suy niệm Chúa nhật 31 Thường niên Năm C
Page 1 of 36 (351 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
34
35
36
Next
Bài viết mới
 • Chuyện linh mục giả

  Mấy ngày qua, một số trang tin Công giáo và mạng xã hội Facebook Công giáo rộ lên tin tức về một thanh niên mạo danh linh mục để lừa đảo ...

 • Suy niệm Chúa Nhật 2 Mùa Vọng Năm A

  Nếu không dọn cho có được con đường bằng phẳng thẳng ngay Chúa khó đến với ta, ta khó đến với Chúa và anh chị em ta khó đến với nhau!

 • Cuộc đời Môsê, Carlo Maria Martini

  Cuộc đời của ông là một hành trình đức tin, cuộc đời chúng ta cũng vậy. Hơn nữa, chiêm niệm cuộc đời Môsê sẽ giúp chúng ta chiêm niệm cuộc ...

 • Hướng dẫn để bớt kiêu ngạo

  Kiêu ngạo đầu độc tâm hồn. Nhận thức được sự trầm trọng của tính kiêu ngạo là bước khởi đầu, nhưng điều rất quan trọng là làm sao thoát vòng ...

 • Em muốn vào đạo Công Giáo!

  Sở dĩ em muốn vào đạo Công Giáo vì vài lý do thú vị ban đầu. Không hiểu vì cơ duyên nào đó, em được tiếp xúc với nhiều người công giáo. ...

 • Tháng 12: Chờ ngày Giáng Sinh

  Tại nhiều nước, 4 Chúa Nhật này được biểu hiện bằng 4 ngọn nến thắp sáng cho thấy lòng mong chờ của con người được diện kiến Hài Nhi Giêsu. Theo ...

 • Vai trò của gia đình đối với người trẻ

  Như ngọn hải đăng chỉ đường cho tàu thuyền trong đêm tối, bất cứ gia đình nào cũng có vai trò định hướng cho con cái của mình. Từ khi được ...

 • Người trẻ cần gốc rễ

  Gốc rễ là cái gì đó ăn sâu vào trong nền văn hóa của một dân tộc. Chẳng hạn những lễ hội của người Việt (cần đổi mới hay dẹp bỏ?). Cội rễ ấy ...

 • Một chút gợi ý sống tinh thần mùa vọng

  Chúng ta đang bước vào Mùa Vọng khởi đầu năm Phụng Vụ 2018-2019. Mọi nơi trên thế giới các tín hữu đang rộn ràng chuẩn bị mừng lễ Chúa Giáng ...

 • ĐTC với giới trẻ Nhật: không thể tự chụp hình (selfie) linh hồn

  ĐTC nhấn mạnh: Điều quan trọng không phải là hỏi tại sao tôi sống, nhưng tôi sống vì ai; Chúng ta không thể tự chụp hình selfie cho linh hồn.

Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 869
Tất cả: 60,723,642