Suy niệm Chúa nhật 6 Phục Sinh Năm C

CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH

Ga 14,23-29

 

23 Đức Giê-su đáp: "Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. 24 Ai không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy. 25 Các điều đó, Thầy đã nói với anh em, đang khi còn ở với anh em. 26 Nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em. 27 Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi. 28 Anh em đã nghe Thầy bảo: 'Thầy ra đi và đến cùng anh em'. Nếu anh em yêu mến Thầy, thì hẳn anh em đã vui mừng vì Thầy đi về cùng Chúa Cha, bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn Thầy. 29 Bây giờ, Thầy nói với anh em trước khi sự việc xảy ra, để khi xảy ra, anh em tin.

 

GIỮ LỜI

Đức Giê-su đáp: "Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. (Ga 14,23)

 

 

Chiết Tự Luận từ Nôm:

GIỮ chưa tìm thấy dưới dạng chữ NÔM: 宁 (C2*); 佇; 咛; 拧; 竚(F2)=守(B1)=𡨹(F1); 󱲝(E1)

Mượn âm và nghĩa chữ TRỮ 宁 (C2; lưu giữ, bảo dưỡng). Rồi ghép với các bộ khác để chỉ cho rõ nghĩa hơn: +NHÂN 亻(người); +KHẨU 口(miệng, nói); +THỦ 扌(tay, nắm); + LẬP 立(tạo nên)… : Duy trì, không để mất mát, hao mòn.

昆体各柴於茹蜍佇涅那凜: Con thấy các thầy ở nhà thờ giữ nết na lắm, 庄固𬁷事世間: chẳng có yêu sự thế gian, 沒約㓜事 𨕭𡗶連: một ước ao sự trên trời luôn. (Bà Thánh, 2a)

𫳵朱𡨹特𫳘忠: Sao cho giữ được chữ “Trung”. 買羅孝子 󰡸𣳔書香:

Mới là hiếu tử nối dòng thư hương. (Nhị mai, 2a)

Giữ không chỉ là dùng tay, dùng lời nói... cả con người để tạo lập để khỏi mất, mà còn phải duy trì, bảo dưỡng nữa.

 

LỜI được viết dạng chữ NÔM: 唎, 𠳒 (F2*), 𠅜 (D1)

Mượn âm chữ LỢI (lời lãi) , TRỜI 𡗶 (bầu trời) ghép với KHẨU 口 (miệng) mang nghĩa: Ngôn từ, được nói ra hoặc viết ra.

針鐄埃女捥鈎:  Kim vàng ai nỡ uốn câu. 𠊛坤埃女呐饒𨤼𠳒: Người khôn ai nỡ nói nhau nặng lời. (Nam lục, 19b)

仍麻󱉎主𡗶宜𠅜昆: Nhưng mà đức Chúa Trời nghe [thuận theo] lời con,欣宜 𠅜吒共各柴 嗔丕: hơn nghe lời cha cùng các thầy xin vậy.(Bà Thánh, 3a)

(* là những ký hiệu cách cấu tạo chữ NÔM,  xin xem mục Tâm Giao trong

Bài suy niệm Chúa Nhật III Mùa Vọng năm C)

 

Gợi ý từ Bài Tin Mừng

GIỮ LỜI không chỉ là dùng tay, dùng lời nói... cả con người để tạo lập để khỏi mất, mà còn phải duy trì, bảo dưỡng không để cho LỜI mất mát, hao mòn.

23 Đức Giê-su đáp: "Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. 24 Ai không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy. 25 Các điều đó, Thầy đã nói với anh em, đang khi còn ở với anh em. 26 Nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em. 27 Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi. 28 Anh em đã nghe Thầy bảo: 'Thầy ra đi và đến cùng anh em'. Nếu anh em yêu mến Thầy, thì hẳn anh em đã vui mừng vì Thầy đi về cùng Chúa Cha, bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn Thầy. 29 Bây giờ, Thầy nói với anh em trước khi sự việc xảy ra, để khi xảy ra, anh em tin.

GIỮ LỜI chính là thuận theo, noi theo lời hướng dẫn của ai đó, nhưng thật buồn có những kẻ phí cả đời theo đuổi một lý tưởng tầm thường đội lốt cao siêu. Người Kitô hữu hạnh phúc vì có Chúa Phục Sinh là Mục Tử nhân lành hướng dẫn, Chúa là Đấng ‘trọn tốt trọn lành” theo Chúa ta không lạc lối, giữ lời Chúa ta có sự sống đời đời. Điều quan trọng là chúng ta hãy Giữ Lời Chúa, chính là ý của từ “TUÂN được ghép bởi hai chữ SƯỚC (chợt đi, chợt ngừng), và TÔN (chén rượu, cao quý, kính trọng). Được hiểu là đi theo, noi theo điều cao quý hoặc bậc kính trọng. Chữ TUÂN muốn diễn tả sự thuận theo trong khôn ngoan và tuân giữ những điều chính đáng. TUÂN không phải là ‘nhắm mắt đưa chân’, mà là tỉnh táo để biết phải theo ai là xứng đáng và cần tuân giữ những gì.

Vâng giữ lời của kẻ kém hơn mình là dại dột. Vâng giữ lời tối mặt, không chút phân định là ngu trung. Vâng giữ lời của kẻ lừa bịp mình là vong thân.

Tuân giữ đích thực luôn đòi hỏi sự khôn ngoan phân định rạch ròi và thành tín. Khôn ngoan phân định rạch ròi là phải biết mình đang theo và tuân giữ điều của người đáng kính có uy tín hay không; và thành tín là sự trung thành không thay đổi… Chẳng có gì ta có trên đời này là tự nhiên và không phải trả giá cả.” (CN 6 PS năm 2016)

Xin Chúa ban phúc lành cho mỗi chúng ta, những con chiên ngoan hiền, ngoan ngoãn bước sát Chúa Phục sinh.

Ước chi được như vậy.

 Lm. JB. Trần Đinh Tử.

 

CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH

 

Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

Tuân giữ và thi hành ý Chúa là bổn phận của mọi tín hữu. Chúa Giêsu đã được Chúa Cha tôn vinh và được phục sinh khải hoàn, chính vì Chúa đã luôn tuân giữ và thi hành ý Chúa Cha, và đang từng ngày hướng dẫn chia sẻ cho chúng ta. Chúng ta cùng cảm ơn Chúa và dâng lời cầu nguyện.

 

Đức Giê-su đáp: "Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn biết sống gắn bó cùng Chúa Giêsu cụ thể qua việc sống 10 điều răn Chúa dạy. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh chúng ta, luôn biết ngoan ngoãn lắng nghe và thực thi những chỉ dẫn của Chúa Thánh Thần. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người chúng ta luôn có được sự bình an đích thực Chúa ban, để có mà chia sẻ cho anh chị em mình. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Anh em đã nghe Thầy bảo: 'Thầy ra đi và đến cùng anh em'. Nếu anh em yêu mến Thầy, thì hẳn anh em đã vui mừng vì Thầy đi về cùng Chúa Cha, bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn Thầy. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, luôn tin tưởng nơi Chúa, Đấng đã đi trước dọn chỗ cho chúng ta là những người thuộc về Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

 Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, các thánh Tử Đạo Việt Nam cùng các thánh xin Chúa thương ban phúc lành để mỗi người chúng con luôn được bình an và trung thành tuân giữ điều Chúa dạy. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

 

 

Bài viết liên quan:

Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật lễ Chúa Ba Ngôi
Suy niệm Chúa nhật lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật lễ Chúa TT hiện xuống
Một Giêsu hữu không hạnh phúc là một Giêsu hữu vô dụng
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật lễ Thăng Thiên
Suy niệm Chúa nhật Chúa lên trời Năm A
Chúa lên Trời - Có chăng một cõi đi về?
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 6 Phục sinh A
Suy niệm Chúa nhật 6 Phục Sinh Năm A
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 5 Phục sinh A
Page 1 of 42 (415 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
40
41
42
Next
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 786
Tất cả: 64,688,965