Suy niệm Chúa Nhật Lễ Lá Năm C

CHÚA NHẬT TUẦN THÁNH

Lc 22,14-23,56

 

14 Khi giờ đã đến, Đức Giê-su vào bàn, và các Tông Đồ cùng vào với Người. 15 Người nói với các ông: "Thầy những khát khao mong mỏi ăn lễ Vượt Qua này với anh em trước khi chịu khổ hình. 16 Bởi vì, Thầy nói cho anh em hay, Thầy sẽ không bao giờ ăn lễ Vượt Qua này nữa, cho đến khi lễ này được nên trọn vẹn trong Nước Thiên Chúa."… 39 Rồi Người đi ra núi Ô-liu như đã quen. Các môn đệ cũng theo Người. 40 Đến nơi, Người bảo các ông: "Anh em hãy cầu nguyện kẻo sa chước cám dỗ." 41 Rồi Người đi xa các ông một quãng, chừng bằng ném một hòn đá, và quỳ gối cầu nguyện rằng: 42 "Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén này xa con. Tuy vậy, xin đừng làm theo ý con, mà làm theo ý Cha." 43 Bấy giờ có thiên sứ tự trời hiện đến tăng sức cho Người. 44 Người lâm cơn xao xuyến bồi hồi, nên càng khẩn thiết cầu xin. Và mồ hôi Người như những giọt máu rơi xuống đất. 45 Cầu nguyện xong, Người đứng lên, đến chỗ các môn đệ, thấy các ông đang ngủ vì buồn phiền, 46 Người liền nói với các ông: "Sao anh em lại ngủ? Dậy mà cầu nguyện, kẻo sa chước cám dỗ." 47 Người còn đang nói, thì một đám đông xuất hiện, và kẻ dẫn đầu tên là Giu-đa, một người trong Nhóm Mười Hai. Hắn lại gần Đức Giê-su để hôn Người. 48 Đức Giê-su bảo hắn: "Giu-đa ơi, anh dùng cái hôn mà nộp Con Người sao?" 49 Thấy việc sắp xảy ra, những kẻ đứng chung quanh Người liền hỏi: "Lạy Chúa, chúng con tuốt gươm chém được không?" 50 Thế rồi một người trong nhóm chém tên đầy tớ của thượng tế, làm nó đứt tai bên phải. 51 Nhưng Đức Giê-su lên tiếng: "Thôi, ngừng lại." Và Người sờ vào tai tên đầy tớ mà chữa lành…

 

CÁI HÔN

48 Đức Giê-su bảo hắn: "Giu-đa ơi, anh dùng cái hôn mà nộp Con Người sao?" 

 

 

Chiết Tự Luận từ Nôm:

 

CÁI được viết dạng chữ NÔM: 丐 (C1*); 𡛔(F2*); 盖 (C1*);

Mượn âm CÁI 丐 (người ăn xin); CÁI 盖(những cái dùng để che đậy); CÁI 𡛔 (Cái ngược với Đực) = NỮ 女+CÁI 丐

Chỉ giống cái, chỉ một cá thể, chỉ cái có xác trong thức ăn lỏng. 

  青青塘丐青雲狹之- Thênh thênh đường cái thanh vân hẹp gì. (Truyện Kiều, 52b)

   丐湼打𣩂丐媟- Cái nết đánh chết cái đẹp. (Nam lục, 26a)

   占吒丐刧𥙩𫯳終-Chém cha cái kiếp lấy chồng chung. (Xuân Hương, 2b)

 

HÔN được viết dạng chữ NÔM:  昏 (C1*); 婚(C2*); 

Mượn âm HÔN昏 (C1) ghép thành 婚= NỮ 女+ HÔN 昏

Áp môi để biểu lộ tình cảm kính mến, thương yêu.

   各柴連哭共昏真㝵 Các thầy liền khóc cùng hôn chân Người 喡󰝡沒几最末旦帝敬壳㝵 và đem một kẻ tối mắt đến đấy kính xác Người. (Bà Thánh, 5a)

(* là những ký hiệu cách cấu tạo chữ NÔM,  xin xem mục Tâm Giao trong Bài suy niệm Chúa Nhật III Mùa Vọng năm C)

 

Gợi ý từ Bài Tin Mừng:

CÁI là từ chỉ giống cái, chỉ một cá thể, chỉ cái có xác trong thức ăn lỏng. 

 

14 Khi giờ đã đến, Đức Giê-su vào bàn, và các Tông Đồ cùng vào với Người. 15 Người nói với các ông: "Thầy những khát khao mong mỏi ăn lễ Vượt Qua này với anh em trước khi chịu khổ hình. 16 Bởi vì, Thầy nói cho anh em hay, Thầy sẽ không bao giờ ăn lễ Vượt Qua này nữa, cho đến khi lễ này được nên trọn vẹn trong Nước Thiên Chúa."… 39 Rồi Người đi ra núi Ô-liu như đã quen. Các môn đệ cũng theo Người. 40 Đến nơi, Người bảo các ông: "Anh em hãy cầu nguyện kẻo sa chước cám dỗ." 41 Rồi Người đi xa các ông một quãng, chừng bằng ném một hòn đá, và quỳ gối cầu nguyện rằng: 42 "Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén này xa con. Tuy vậy, xin đừng làm theo ý con, mà làm theo ý Cha." 43 Bấy giờ có thiên sứ tự trời hiện đến tăng sức cho Người. 44 Người lâm cơn xao xuyến bồi hồi, nên càng khẩn thiết cầu xin. Và mồ hôi Người như những giọt máu rơi xuống đất. 45 Cầu nguyện xong, Người đứng lên, đến chỗ các môn đệ, thấy các ông đang ngủ vì buồn phiền, 46 Người liền nói với các ông: "Sao anh em lại ngủ? Dậy mà cầu nguyện, kẻo sa chước cám dỗ." 

 

Mỗi người là một cá thể. Mỗi cá thể lại có một sứ vụ riêng. Chúa Giêsu đã chu toàn sứ vụ và làm gương cho chúng ta. Chúa Giêsu trung thành với Chúa Cha, hỏi ý Chúa Cha bằng cầu nguyện, thi hành ý muốn của Chúa Cha bằng đời sống, và dạy môn đệ của mình: "Anh em hãy cầu nguyện kẻo sa chước cám dỗ."

 

HÔN là áp môi (má) để biểu lộ tình cảm kính mến, thương yêu.

 

47 Người còn đang nói, thì một đám đông xuất hiện, và kẻ dẫn đầu tên là Giu-đa, một người trong Nhóm Mười Hai. Hắn lại gần Đức Giê-su để hôn Người. 48 Đức Giê-su bảo hắn: "Giu-đa ơi, anh dùng cái hôn mà nộp Con Người sao?" 49Thấy việc sắp xảy ra, những kẻ đứng chung quanh Người liền hỏi: "Lạy Chúa, chúng con tuốt gươm chém được không?" 50 Thế rồi một người trong nhóm chém tên đầy tớ của thượng tế, làm nó đứt tai bên phải. 51 Nhưng Đức Giê-su lên tiếng: "Thôi, ngừng lại." Và Người sờ vào tai tên đầy tớ mà chữa lành…

 

Thật là lố bịch và tội lỗi khi lạm dụng, lợi dụng phương tiện tốt để thực hiện ý định xấu. Đức Giê-su bảo Giu-đa: "Giu-đa ơi, anh dùng cái hôn mà nộp Con Người sao?"  mãi là câu chất vấn mỗi người Ki-tô hữu đặc biệt trong thời kinh tế thị trường này.

 

“Hôn là cách thể hiện tình thân yêu rõ ràng nhất, nó thể hiện được phần lớn bản chất của tình yêu: ở sát bên nhau và thuộc về nhau. Cha Mẹ hôn con nơi trán, bạn bè hôn nhau nơi má, vợ chồng hôn nhau nơi môi,… Cái hôn sẽ là giả dối khi không nhắm diễn tả hai điều trên.

 

Muốn biết nụ hôn hoặc cái bắt tay có thật sự thân tình và chân thành không, ta hãy tự xét xem mình có thật sự mong muốn sự hòa hợp, cái ôm hoặc cái nắm tay có thật sự mình muốn ôm ghì để diễn tả thay cho lời nói: “tôi muốn nên một với…” trong tình nghĩa, hay chỉ là đóng kịch! 

 

Xin Chúa thương ban phúc lành cho mỗi chúng ta, luôn biết sống chân tình với Chúa và thân ái với anh chị em mình. ” (CN 6TT C)

 

Ước chi được như vậy.

 Lm. JB. Trần Đinh Tử.

 

CHÚA NHẬT TUẦN THÁNH

 Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

Tình Thân Ái, Cái Hôn là điều thật đẹp và cần thiết cho cuộc sống, Chúa Giêsu đã làm gương cho mỗi chúng ta, trước cuộc khổ nạn Chúa đã tâm sự cùng các môn đệ, để lại bí tích Thánh Thể, nêu gương phục vụ. Chúng ta cùng cảm ơn Chúa và dâng lời cầu nguyện.

 

1/ Khi giờ đã đến, Đức Giê-su vào bàn, và các Tông Đồ cùng vào với Người. Người nói với các ông: "Thầy những khát khao mong mỏi ăn lễ Vượt Qua này với anh em trước khi chịu khổ hình. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn biết sống thân thiện và thân tình với mọi người như Chúa đã làm gương. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

2/ Rồi Người cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ ra, trao cho các ông và nói: "Đây là mình Thầy, hiến tế vì anh em. Anh em hãy làm việc này, mà tưởng nhớ đến Thầy."Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh chúng ta, luôn biết yêu mến Thánh thể Chúa, và cảm nhận sâu sắc về dấu chỉ tình yêu Chúa trao ban. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

3/ Nhưng anh em thì không phải như thế, trái lại, ai lớn nhất trong anh em, thì phải nên như người nhỏ tuổi nhất, và kẻ làm đầu thì phải nên như người phục vụ. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người chúng ta luôn biết khiêm tốn phục vụ anh chị em mình, là sống có trách nhiệm và chu toàn bổn phận. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

4/ Rồi Người nói với các ông: "Khi Thầy sai anh em ra đi, không túi tiền, không bao bị, không giày dép, anh em có thiếu thốn gì không?"Các ông đáp: "Thưa không."Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, luôn cảm nhận được sự quan phòng tốt đẹp mà Thiên Chúa luôn dành cho con người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

 Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, Các Thánh Tử Đạo Việt Nam cùng các thánh xin Chúa thương ban phúc lành để mỗi người chúng con luôn biết sống chân tình với Chúa và thân ái với mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. 

 

 

Bài viết liên quan:

Suy niệm Chúa nhật 24 Thường niên Năm C
Suy niệm Chúa nhật 23 Thường niên Năm C
Suy niệm Chúa nhật 22 Thường niên Năm C
Suy niệm Chúa nhật 21 Thường niên Năm C
Suy niệm Chúa nhật 20 Thường niên Năm C
Đạo ông Cha
Suy niệm Chúa nhật 19 Thường niên Năm C
Suy niệm Chúa nhật 18 Thường niên Năm C
Suy niệm Chúa nhật 16 Thường niên Năm C
Suy niệm Chúa nhật 15 Thường niên Năm C
Page 1 of 34 (335 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
32
33
34
Next
Bài viết mới
 • Có nên biến cung thánh thành sân khấu trình diễn văn nghệ?

  Mọi người liên hệ phải lo giữ các nhà thờ được sạch và đẹp xứng với nhà Thiên Chúa và loại bỏ những gì không thích hợp với nơi thánh”.

 • Sự hiểu biết thiêng liêng

  Chúa hiểu chúng ta là những con người, yếu đuối về mặt tâm linh, bận rộn và theo bản năng là hướng đến các chuyện ở trần gian này, đến mức chúng ...

 • Điều gì tạo nên sự hiệp thông kitô giáo?

  Điều gì làm cho tín hữu kitô chúng ta hiệp nhất? Khi nào chúng ta là một gia đình trong đức tin?

 • Cuộc đời Môsê, Carlo Maria Martini

  Khi đã trải qua nhiều năm kinh nghiệm trong việc phục vụ, chúng ta sẽ hiểu sâu xa điều nền tảng này: phục vụ trước hết là hiểu rõ nhu cầu những ...

 • Dạy người là dạy gì?

  TTO - "Tiên học lễ, hậu học văn" của ngày xưa; ưu tiên "dạy người" ngày nay đều là những mong muốn tốt đẹp, mong sao nhà trường không chỉ ...

 • Suy niệm Chúa nhật 24 Thường niên Năm C

  Đây chính là bữa tiệc không định ngày nhưng đã được chuẩn bị rất kỹ “đi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt”, chứ không phải bắt đại một con bê béo ...

 • Tận hưởng những món quà

  Xin đừng xem thường những món quà nho nhỏ hằng ngày. Chăm chút tận hưởng từng điều nho nho ấy. Đáng giá biết bao khi người ta biết ngừng ...

 • Mất thiên đàng và nỗi sợ hỏa ngục

  Sợ mất thiên đàng và các đau đớn của hỏa ngục có vẻ như cùng một chuyện. Nhưng không phải. Có một khoảng cách đạo đức rất lớn giữa sợ mất thiên ...

 • Thần tượng của người Kitô hữu là ai?

  Thần tượng cũng có thể là một con người. Và chúng ta thường dùng cụm từ “Thần tượng” hay “Thần tượng hóa” để chỉ việc tôn sùng cá nhân hay ...

 • Người trẻ và môi trường kỹ thuật số

  Do sức ảnh hưởng của môi trường kỹ thuật số, người trẻ bị, hoặc phải sống trong một nền văn hóa kỹ thuật số. Dĩ nhiên, lúc này “nó ảnh hưởng ...

Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 1243
Tất cả: 59,156,485