Suy niệm Chúa Nhật 3 Mùa Chay Năm C

Chúa Nhật 3 Mùa Chay

Lc 13,1-9

 

1 Cùng lúc ấy, có mấy người đến kể lại cho Đức Giê-su nghe chuyện những người Ga-li-lê bị tổng trấn Phi-la-tô giết, khiến máu đổ ra hoà lẫn với máu tế vật họ đang dâng. 2 Đức Giê-su đáp lại rằng: "Các ông tưởng mấy người Ga-li-lê này phải chịu số phận đó vì họ tội lỗi hơn mọi người Ga-li-lê khác sao? 3 Tôi nói cho các ông biết: không phải thế đâu; nhưng nếu các ông không sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy. 4 Cũng như mười tám người kia bị tháp Si-lô-ác đổ xuống đè chết, các ông tưởng họ là những người mắc tội nặng hơn tất cả mọi người ở thành Giê-ru-sa-lem sao? 5 Tôi nói cho các ông biết: không phải thế đâu; nhưng nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy." 6 Rồi Đức Giê-su kể dụ ngôn này: "Người kia có một cây vả trồng trong vườn nho mình. Bác ta ra cây tìm trái mà không thấy, 7 nên bảo người làm vườn: 'Anh coi, đã ba năm nay tôi ra cây vả này tìm trái, mà không thấy. Vậy anh chặt nó đi, để làm gì cho hại đất?' 8 Nhưng người làm vườn đáp: 'Thưa ông, xin cứ để nó lại năm nay nữa. Tôi sẽ vun xới chung quanh, và bón phân cho nó. 9 May ra sang năm nó có trái, nếu không thì ông sẽ chặt nó đi.'"

 

ĂN NĂN

Tôi nói cho các ông biết: không phải thế đâu; nhưng nếu các ông không chịu sám hối (ăn năn), thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy." (Lc 13,3)

  

Chiết Tự Luận từ Nôm:

ĂN được viết dạng chữ NÔM: (C2)*;(F2)*; 𫗒 (F1, F2)*

Mượn âm chữ Hán AN 安 (bình yên) → 安 ĂN: (Nhận hưởng thực phẩm qua miệng) Ghép với các chữ: AN (bình yêu) + KHẨU口 (miệng); với THỰC 飠(thức ăn, lương thực).

庄腰古共事𢀨重: Chẳng yêu của cùng sự sang trọng, 默仍襖閑共咹, [斎]陷𠇮: mặc những áo hèn cùng ăn chay hãm mình. (Bà Thánh, 2a)

 

NĂN được viết dạng chữ NÔM: 󱲆 (F2)*; 𮥷 (C2)*; 󱋔 (F2)*

Mượn âm chữ Hán NĂN (F2, 𡅧 : ăn năn, hối hận, hối tiếc) =  THẢO (艹  cây cỏ) + NAN (難 gian khổ);  NĂN (C2, 難 → 𮥷 Nan); NĂN (F2 󱋔) = KHẨU (口 miệng) + NAN (難 → 𮥷 gian khổ).

体事𨔍爫丕 連信麻咹𮥷 罪: Thấy sự lạ làm vậy liền tin mà ăn năn tội,  嗔召道: xin chịu đạo. (Ông Thánh, 5a)

 

Gợi ý từ Bài Tin Mừng:

Ăn là nhận hưởng thực phẩm qua miệng

 

1 Cùng lúc ấy, có mấy người đến kể lại cho Đức Giê-su nghe chuyện những người Ga-li-lê bị tổng trấn Phi-la-tô giết, khiến máu đổ ra hoà lẫn với máu tế vật họ đang dâng. 2 Đức Giê-su đáp lại rằng: "Các ông tưởng mấy người Ga-li-lê này phải chịu số phận đó vì họ tội lỗi hơn mọi người Ga-li-lê khác sao? 3 Tôi nói cho các ông biết: không phải thế đâu; nhưng nếu các ông không sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy. 4 Cũng như mười tám người kia bị tháp Si-lô-ác đổ xuống đè chết, các ông tưởng họ là những người mắc tội nặng hơn tất cả mọi người ở thành Giê-ru-sa-lem sao?

 

Nếu ăn là nhận hưởng thực phẩm qua miệng như ăn-uống, ăn-cơm…làm cho con người phát triển thể xác; thì ăn-lời, ăn-học, ăn-cắp, ăn gian… dù không qua miệng nhưng lại làm cho nhân phẩm con người tốt hơn hoặc tệ đi. Ăn không phải là xấu hoặc tốt, nhưng xấu hay tốt là do cách ta ăn. Sống không chỉ để ăn-uống nhưng cần biết ăn-năn để làm cho cuộc sống ý nghĩa và đời ta nên đẹp. “Có người quần quật suốt ngày cũng vì miếng ăn. Có người ty tiện, bán cả danh cả tiếng, cầu cạnh cho được bả vinh hoa, mồi phú quý. Hạng người này có biết đâu “Miếng thịt là miếng nhục”. Suốt đời chạy theo miếng ăn, sống chết vì miếng ăn, coi miếng ăn là tuyệt đích :

- Miếng ăn là miếng tồi tàn

Mất ăn một miếng lộn gan lên đầu.” (Lưu Văn - Tạp chí Tiến thủ, 1963)

 

Sám Hối đồng nghĩa với ăn năn, hối hận, hối tiếc

 

5 Tôi nói cho các ông biết: không phải thế đâu; nhưng nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy." 6 Rồi Đức Giê-su kể dụ ngôn này: "Người kia có một cây vả trồng trong vườn nho mình. Bác ta ra cây tìm trái mà không thấy, 7 nên bảo người làm vườn: 'Anh coi, đã ba năm nay tôi ra cây vả này tìm trái, mà không thấy. Vậy anh chặt nó đi, để làm gì cho hại đất?' 8 Nhưng người làm vườn đáp: 'Thưa ông, xin cứ để nó lại năm nay nữa. Tôi sẽ vun xới chung quanh, và bón phân cho nó. 9 May ra sang năm nó có trái, nếu không thì ông sẽ chặt nó đi.'"

 

Thật không là quá đáng khi nói: sống mà lười biếng không mưu ích cho đời thì “chết còn sướng hơn”. Cây vả bản chất là kết trái để phục vụ con người, nếu cây vả cành lá sum suê mà không có trái thì chỉ là hại đất mà thôi. Mỗi người là một cá vị, đều có nhân phẩm bẩm sinh, nhưng để có giá trị và được người ta quý mến ngưỡng mộ là nhờ vào nhân phẩm thủ đắc. Nhân phẩm thủ đắc là những điều làm cho con người có giá trị khác nhau: người ta nể anh A hơn anh B là vì anh A sống tốt và giúp đỡ mọi người, chăm chỉ học hỏi nghiên cứu; còn anh B thì phá làng phá xóm trộm cắp… Người ta vẫn nhìn nhận anh B là con người nhưng tính-con nhiều hơn tính-người, mà con thì không được trọng bằng người. Muốn có được sự sửa đổi tốt, con người phải tập sống can đảm để biết nhận ra những điều sai, và can đảm điều chỉnh đời sống với cả tấm lòng Ăn-năn. Từ đó quyết tâm sửa: bằng ăn-chay khổ-chế như đánh vào chính mình; nhưng không quá nặng hình thức bên ngoài theo nền tu đức xưa gọi là đánh tội.

 

Xin Chúa ban phúc lành cho mỗi chúng ta, luôn được can đảm mà sửa đổi đặc biệt trong Mùa Chay Thánh này.

Ước chi được như vậy.

 Lm. JB. Trần Đinh Tử.

 

CHÚA NHẬT 3 Mùa Chay

 

Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

Ăn Năn” là điều kiện để hoàn thiện đời sống, khi chúng được thực sự can đảm, nhìn thẳng vào mình, đánh thẳng vào những sai trái nơi mình. Chúng ta cùng dâng lời cầu xin để chúng ta đủ can đảm, soi mình vào Chúa Giêsu để nên thánh mỗi ngày.

 

Cũng như mười tám người kia bị tháp Si-lô-ác đổ xuống đè chết, các ông tưởng họ là những người mắc tội nặng hơn tất cả mọi người ở thành Giê-ru-sa-lem sao? Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn biết bao dung, không phải xét đoán người khác nhưng là khiêm tốn sửa mình. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Tôi nói cho các ông biết: “không phải thế đâu; nhưng nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy.” Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh chúng ta, luôn biết ăn năn trở về cùng Chúa, để không phải chết nhưng luôn sống là người tốt như ý Chúa muốn. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

'Anh coi, đã ba năm nay tôi ra cây vả này tìm trái, mà không thấy. Vậy anh chặt nó đi, để làm gì cho hại đất?' Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người chúng ta luôn tín thác vào Chúa, luôn nhận ra sự kiên nhẫn và bao dung của Chúa, để được sống bình an. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

  

Nhưng người làm vườn đáp: 'Thưa ông, xin cứ để nó lại năm nay nữa. Tôi sẽ vun xới chung quanh, và bón phân cho nó. May ra sang năm nó có trái, nếu không thì ông sẽ chặt nó đi.' Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, luôn quan tâm và bao dung hơn để nâng đỡ cùng cầu nguyện cho anh chị em mình. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

 Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót,

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, Các Thánh Tử Đạo Việt Nam cùng các thánh xin Chúa thương ban pchúc lành để mỗi người chúng con đủ can đảm sửa sai chính mình, để được ơn cứu độ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

 

 

Bài viết liên quan:

Suy niệm Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi năm C
Suy niệm Chúa Nhật lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống
Suy niệm Chúa nhật Chúa Giêsu về trời, Năm C
Suy niệm Chúa nhật 6 Phục Sinh Năm C
Suy niệm Chúa nhật 5 Phục sinh Năm C
Suy niệm Chúa nhật 4 Phục Sinh Năm C
Lòng thương xót Chúa: ơn cứu độ hay phép lạ!
Suy niệm Chúa Nhật 2 Phục Sinh Năm C
Đức ki-tô phục sinh: Người Bạn đồng hành của Ki-tô hữu
Thập giá là điên rồ
Page 1 of 33 (321 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
31
32
33
Next
Bài viết mới
 • Làm thế nào để khơi dậy đức tin cho con cháu?

  Vai trò của ông bà thường rất quan trọng trong việc trao truyền đức tin, nhiều người đặt câu hỏi làm sao để trao truyền tốt nhất.

 • Cuộc đời Môsê, Carlo Maria Martini

  Nhìn lại lịch sử đời tôi, tôi thấy đâu là những sáng kiến, những chương trình của Thiên Chúa về tôi, và Ngài muốn tôi làm gì?

 • Đừng đi tu để hưởng thụ

  Khấn khó nghèo, nhưng họ sống giàu sang, tiện nghi và sung túc. Khấn vâng lời, nhưng họ thích làm theo những sở thích của riêng mình. Khấn ...

 • Tình yêu Ba Ngôi và đời sống hôn nhân

  Nền tảng tình yêu Ba Ngôi được diễn tả qua tình yêu hiệp thông, dâng hiến- đồng sáng tạo và bền vững- chung thủy. Đó cũng chính là những điều ...

 • Suy niệm Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi năm C

  Suy tư và sống mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi, là sống sự thật hướng đến sự thật toàn vẹn theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, vì Người là ...

 • Ký ức một đời tu

  Những ai đi theo ơn gọi tận hiến đều phải trở nên một “Đức Ki-tô khác” (Alter Christus), chứ không phải một mục tử sống “khác Đức Ki-tô”...

 • Sự tích ném đá trên mạng

  Khi không gian mạng lên ngôi, chúng ta thấy hiện tượng ném đá bùng nổ hơn. Thật dễ để chê bai một ai đó. Thật đơn giản để viết, chia sẻ ...

 • Phải chăng có ơn gọi sống độc thân?

  Phải chăng sống độc thân thực sự là một ơn gọi? Thiên Chúa đã dựng nên một người nam và một người nữ để họ không còn là một xương một thịt nữa ...

 • Sợ trìu mến sẽ làm bóp nghẹt tâm hồn

  “Ai mà quả tim không mềm yếu thì một ngày nào đó cái đầu sẽ mềm yếu!” Cách đây hơn nửa thế kỷ, G.K.Chesterton đã nói như thế và đến nay ...

 • Kitô Hữu: Sống đạo hay giữ đạo?

  Nhiều lúc Ki-tô hữu chúng ta tự hỏi không biết mình đang sống đạo hay giữ đạo. Vì trong đời sống thường ngày, chúng ta chỉ quan tâm làm một số ...

Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 465
Tất cả: 57,463,800