Suy niệm Chúa Nhật 3 Mùa Chay Năm C

Chúa Nhật 3 Mùa Chay

Lc 13,1-9

 

1 Cùng lúc ấy, có mấy người đến kể lại cho Đức Giê-su nghe chuyện những người Ga-li-lê bị tổng trấn Phi-la-tô giết, khiến máu đổ ra hoà lẫn với máu tế vật họ đang dâng. 2 Đức Giê-su đáp lại rằng: "Các ông tưởng mấy người Ga-li-lê này phải chịu số phận đó vì họ tội lỗi hơn mọi người Ga-li-lê khác sao? 3 Tôi nói cho các ông biết: không phải thế đâu; nhưng nếu các ông không sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy. 4 Cũng như mười tám người kia bị tháp Si-lô-ác đổ xuống đè chết, các ông tưởng họ là những người mắc tội nặng hơn tất cả mọi người ở thành Giê-ru-sa-lem sao? 5 Tôi nói cho các ông biết: không phải thế đâu; nhưng nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy." 6 Rồi Đức Giê-su kể dụ ngôn này: "Người kia có một cây vả trồng trong vườn nho mình. Bác ta ra cây tìm trái mà không thấy, 7 nên bảo người làm vườn: 'Anh coi, đã ba năm nay tôi ra cây vả này tìm trái, mà không thấy. Vậy anh chặt nó đi, để làm gì cho hại đất?' 8 Nhưng người làm vườn đáp: 'Thưa ông, xin cứ để nó lại năm nay nữa. Tôi sẽ vun xới chung quanh, và bón phân cho nó. 9 May ra sang năm nó có trái, nếu không thì ông sẽ chặt nó đi.'"

 

ĂN NĂN

Tôi nói cho các ông biết: không phải thế đâu; nhưng nếu các ông không chịu sám hối (ăn năn), thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy." (Lc 13,3)

  

Chiết Tự Luận từ Nôm:

ĂN được viết dạng chữ NÔM: (C2)*;(F2)*; 𫗒 (F1, F2)*

Mượn âm chữ Hán AN 安 (bình yên) → 安 ĂN: (Nhận hưởng thực phẩm qua miệng) Ghép với các chữ: AN (bình yêu) + KHẨU口 (miệng); với THỰC 飠(thức ăn, lương thực).

庄腰古共事𢀨重: Chẳng yêu của cùng sự sang trọng, 默仍襖閑共咹, [斎]陷𠇮: mặc những áo hèn cùng ăn chay hãm mình. (Bà Thánh, 2a)

 

NĂN được viết dạng chữ NÔM: 󱲆 (F2)*; 𮥷 (C2)*; 󱋔 (F2)*

Mượn âm chữ Hán NĂN (F2, 𡅧 : ăn năn, hối hận, hối tiếc) =  THẢO (艹  cây cỏ) + NAN (難 gian khổ);  NĂN (C2, 難 → 𮥷 Nan); NĂN (F2 󱋔) = KHẨU (口 miệng) + NAN (難 → 𮥷 gian khổ).

体事𨔍爫丕 連信麻咹𮥷 罪: Thấy sự lạ làm vậy liền tin mà ăn năn tội,  嗔召道: xin chịu đạo. (Ông Thánh, 5a)

 

Gợi ý từ Bài Tin Mừng:

Ăn là nhận hưởng thực phẩm qua miệng

 

1 Cùng lúc ấy, có mấy người đến kể lại cho Đức Giê-su nghe chuyện những người Ga-li-lê bị tổng trấn Phi-la-tô giết, khiến máu đổ ra hoà lẫn với máu tế vật họ đang dâng. 2 Đức Giê-su đáp lại rằng: "Các ông tưởng mấy người Ga-li-lê này phải chịu số phận đó vì họ tội lỗi hơn mọi người Ga-li-lê khác sao? 3 Tôi nói cho các ông biết: không phải thế đâu; nhưng nếu các ông không sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy. 4 Cũng như mười tám người kia bị tháp Si-lô-ác đổ xuống đè chết, các ông tưởng họ là những người mắc tội nặng hơn tất cả mọi người ở thành Giê-ru-sa-lem sao?

 

Nếu ăn là nhận hưởng thực phẩm qua miệng như ăn-uống, ăn-cơm…làm cho con người phát triển thể xác; thì ăn-lời, ăn-học, ăn-cắp, ăn gian… dù không qua miệng nhưng lại làm cho nhân phẩm con người tốt hơn hoặc tệ đi. Ăn không phải là xấu hoặc tốt, nhưng xấu hay tốt là do cách ta ăn. Sống không chỉ để ăn-uống nhưng cần biết ăn-năn để làm cho cuộc sống ý nghĩa và đời ta nên đẹp. “Có người quần quật suốt ngày cũng vì miếng ăn. Có người ty tiện, bán cả danh cả tiếng, cầu cạnh cho được bả vinh hoa, mồi phú quý. Hạng người này có biết đâu “Miếng thịt là miếng nhục”. Suốt đời chạy theo miếng ăn, sống chết vì miếng ăn, coi miếng ăn là tuyệt đích :

- Miếng ăn là miếng tồi tàn

Mất ăn một miếng lộn gan lên đầu.” (Lưu Văn - Tạp chí Tiến thủ, 1963)

 

Sám Hối đồng nghĩa với ăn năn, hối hận, hối tiếc

 

5 Tôi nói cho các ông biết: không phải thế đâu; nhưng nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy." 6 Rồi Đức Giê-su kể dụ ngôn này: "Người kia có một cây vả trồng trong vườn nho mình. Bác ta ra cây tìm trái mà không thấy, 7 nên bảo người làm vườn: 'Anh coi, đã ba năm nay tôi ra cây vả này tìm trái, mà không thấy. Vậy anh chặt nó đi, để làm gì cho hại đất?' 8 Nhưng người làm vườn đáp: 'Thưa ông, xin cứ để nó lại năm nay nữa. Tôi sẽ vun xới chung quanh, và bón phân cho nó. 9 May ra sang năm nó có trái, nếu không thì ông sẽ chặt nó đi.'"

 

Thật không là quá đáng khi nói: sống mà lười biếng không mưu ích cho đời thì “chết còn sướng hơn”. Cây vả bản chất là kết trái để phục vụ con người, nếu cây vả cành lá sum suê mà không có trái thì chỉ là hại đất mà thôi. Mỗi người là một cá vị, đều có nhân phẩm bẩm sinh, nhưng để có giá trị và được người ta quý mến ngưỡng mộ là nhờ vào nhân phẩm thủ đắc. Nhân phẩm thủ đắc là những điều làm cho con người có giá trị khác nhau: người ta nể anh A hơn anh B là vì anh A sống tốt và giúp đỡ mọi người, chăm chỉ học hỏi nghiên cứu; còn anh B thì phá làng phá xóm trộm cắp… Người ta vẫn nhìn nhận anh B là con người nhưng tính-con nhiều hơn tính-người, mà con thì không được trọng bằng người. Muốn có được sự sửa đổi tốt, con người phải tập sống can đảm để biết nhận ra những điều sai, và can đảm điều chỉnh đời sống với cả tấm lòng Ăn-năn. Từ đó quyết tâm sửa: bằng ăn-chay khổ-chế như đánh vào chính mình; nhưng không quá nặng hình thức bên ngoài theo nền tu đức xưa gọi là đánh tội.

 

Xin Chúa ban phúc lành cho mỗi chúng ta, luôn được can đảm mà sửa đổi đặc biệt trong Mùa Chay Thánh này.

Ước chi được như vậy.

 Lm. JB. Trần Đinh Tử.

 

CHÚA NHẬT 3 Mùa Chay

 

Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

Ăn Năn” là điều kiện để hoàn thiện đời sống, khi chúng được thực sự can đảm, nhìn thẳng vào mình, đánh thẳng vào những sai trái nơi mình. Chúng ta cùng dâng lời cầu xin để chúng ta đủ can đảm, soi mình vào Chúa Giêsu để nên thánh mỗi ngày.

 

Cũng như mười tám người kia bị tháp Si-lô-ác đổ xuống đè chết, các ông tưởng họ là những người mắc tội nặng hơn tất cả mọi người ở thành Giê-ru-sa-lem sao? Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn biết bao dung, không phải xét đoán người khác nhưng là khiêm tốn sửa mình. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Tôi nói cho các ông biết: “không phải thế đâu; nhưng nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy.” Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh chúng ta, luôn biết ăn năn trở về cùng Chúa, để không phải chết nhưng luôn sống là người tốt như ý Chúa muốn. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

'Anh coi, đã ba năm nay tôi ra cây vả này tìm trái, mà không thấy. Vậy anh chặt nó đi, để làm gì cho hại đất?' Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người chúng ta luôn tín thác vào Chúa, luôn nhận ra sự kiên nhẫn và bao dung của Chúa, để được sống bình an. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

  

Nhưng người làm vườn đáp: 'Thưa ông, xin cứ để nó lại năm nay nữa. Tôi sẽ vun xới chung quanh, và bón phân cho nó. May ra sang năm nó có trái, nếu không thì ông sẽ chặt nó đi.' Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, luôn quan tâm và bao dung hơn để nâng đỡ cùng cầu nguyện cho anh chị em mình. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

 Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót,

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, Các Thánh Tử Đạo Việt Nam cùng các thánh xin Chúa thương ban pchúc lành để mỗi người chúng con đủ can đảm sửa sai chính mình, để được ơn cứu độ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

 

 

Bài viết liên quan:

Suy niệm Chúa Nhật 2 Mùa Vọng Năm A
Suy niệm Chúa nhật 1 Mùa Vọng Năm A
Suy niệm Chúa nhật 34 Lễ Chúa Kitô là Vua
Đối diện với cái chết (suy niệm trong tháng các linh hồn)
Thực tại về sự chết (Suy niệm trong Tháng Các Linh Hồn)
Suy niệm Chúa nhật lễ các Thánh Tử đạo Việt Nam
Suy niệm Chúa nhật 32 Thường niên Năm C
Tháng 11: Tháng hướng về các linh hồn
Cát Bụi Phận Người (Suy niệm trong Tháng Các Linh Hồn)
Suy niệm Chúa nhật 31 Thường niên Năm C
Page 1 of 36 (351 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
34
35
36
Next
Bài viết mới
 • Bạn nghĩ bạn đã không giáo dục được con? Bạn hãy nghĩ đến người kẻ trộm lành

  Có lẽ trước tiên chúng ta nên tự hỏi thế nào là một giáo dục thành công? Mục đích nào khi chúng ta theo đuổi việc giáo dục con cái?

 • Chuyện linh mục giả

  Mấy ngày qua, một số trang tin Công giáo và mạng xã hội Facebook Công giáo rộ lên tin tức về một thanh niên mạo danh linh mục để lừa đảo và làm ...

 • Suy niệm Chúa Nhật 2 Mùa Vọng Năm A

  Nếu không dọn cho có được con đường bằng phẳng thẳng ngay Chúa khó đến với ta, ta khó đến với Chúa và anh chị em ta khó đến với nhau!

 • Cuộc đời Môsê, Carlo Maria Martini

  Cuộc đời của ông là một hành trình đức tin, cuộc đời chúng ta cũng vậy. Hơn nữa, chiêm niệm cuộc đời Môsê sẽ giúp chúng ta chiêm niệm cuộc Vượt ...

 • Hướng dẫn để bớt kiêu ngạo

  Kiêu ngạo đầu độc tâm hồn. Nhận thức được sự trầm trọng của tính kiêu ngạo là bước khởi đầu, nhưng điều rất quan trọng là làm sao thoát ...

 • Em muốn vào đạo Công Giáo!

  Sở dĩ em muốn vào đạo Công Giáo vì vài lý do thú vị ban đầu. Không hiểu vì cơ duyên nào đó, em được tiếp xúc với nhiều người công giáo. Họ thực ...

 • Tháng 12: Chờ ngày Giáng Sinh

  Tại nhiều nước, 4 Chúa Nhật này được biểu hiện bằng 4 ngọn nến thắp sáng cho thấy lòng mong chờ của con người được diện kiến Hài Nhi Giêsu. ...

 • Vai trò của gia đình đối với người trẻ

  Như ngọn hải đăng chỉ đường cho tàu thuyền trong đêm tối, bất cứ gia đình nào cũng có vai trò định hướng cho con cái của mình. Từ khi được sinh ...

 • Người trẻ cần gốc rễ

  Gốc rễ là cái gì đó ăn sâu vào trong nền văn hóa của một dân tộc. Chẳng hạn những lễ hội của người Việt (cần đổi mới hay dẹp bỏ?). Cội rễ ...

 • Một chút gợi ý sống tinh thần mùa vọng

  Chúng ta đang bước vào Mùa Vọng khởi đầu năm Phụng Vụ 2018-2019. Mọi nơi trên thế giới các tín hữu đang rộn ràng chuẩn bị mừng lễ Chúa Giáng ...

Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 715
Tất cả: 60,755,618