Suy niệm Chúa Nhật 2 Mùa Chay Năm C

CHÚA NHẬT 2 MÙA CHAY

Lc 9,28b-36

 

28  Đức Giê-su lên núi cầu nguyện đem theo các ông Phê-rô, Gio-an và Gia-cô-bê. 29 Đang lúc Người cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác, y phục Người trở nên trắng tinh chói loà. 30 Và kìa, có hai nhân vật đàm đạo với Người, đó là ông Mô-sê và ông Ê-li-a. 31 Hai vị hiện ra, rạng ngời vinh hiển, và nói về cuộc xuất hành Người sắp hoàn thành tại Giê-ru-sa-lem. 32 Còn ông Phê-rô và đồng bạn thì ngủ mê mệt, nhưng khi tỉnh hẳn, các ông nhìn thấy vinh quang của Đức Giê-su, và hai nhân vật đứng bên Người. 33 Đang lúc hai vị này từ biệt Đức Giê-su, ông Phê-rô thưa với Người rằng: "Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a." Ông không biết mình đang nói gì. 34 Ông còn đang nói, thì bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Khi thấy mình vào trong đám mây, các ông hoảng sợ. 35 Và từ đám mây có tiếng phán rằng: "Đây là Con Ta, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người!" 36 Tiếng phán vừa dứt, thì chỉ còn thấy một mình Đức Giê-su. Còn các môn đệ thì nín thinh, và trong những ngày ấy, các ông không kể lại cho ai biết gì cả về những điều mình đã thấy.

 

ĐỔI KHÁC

 

28  Đức Giê-su lên núi cầu nguyện đem theo các ông Phê-rô, Gio-an và Gia-cô-bê. 29 Đang lúc Người cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác, y phục Người trở nên trắng tinh chói loà.

 

 

Chiết Tự Luận từ Nôm:

ĐỔI được viết dạng chữ NÔM: 対 (C2)*; 𠲝 (F2)*; 𢬭 (F2)*; 𨒻(F2)*; 𢷮 (F1)*;

Mượn âm chữ Hán ĐỐI 對 (đối đáp) → 対 ĐỔI: (Thay thế, trao chuyển cái này lấy cái khác. Chuyển dời, biến chuyển khác đi.) Ghép với các chữ: KHẨU 口(miệng); THỦ 扌(tay, nắm); SƯỚC ⻍(bước đi); KHỨ 去 (đi, đã qua); DỊCH 易. Một cách là ghép nguyên chữ ĐỐI 對+THỦ 扌= ĐỐI 對.

𣎀𣈜𨻫仍干戈: Đêm ngày luống những can qua. 特昆𠫾対時吒買𧗱: Được con đi đổi thì cha mới về. (Thiên Nam, 126b)

󰂇低𣋇分爫𤳇特: Ví đây đổi phận làm trai được. 辰事 英䧺𠹛闭饒: Thì sự anh hùng há bấy nhiêu. (Xuân Hương B, 7b)

 

KHÁC được viết dạng chữ NÔM: 恪 (C1)*;

Mượn âm chữ Hán KHÁC (恪: cung kính, kính cẩn) =  KHÁC (恪 Không phải cái đã biết, không giống như đã biết.)

𤤰㐌差𠊛恪𠫾𠳙: Vua đã sai người khác đi thay. (Ô Lôi, 5a)

体娘聰慧恪常: Thấy nàng thông tuệ khác thường. (Truyện Kiều, 43b)

 

Gợi ý từ Bài Tin Mừng:

ĐỔI là thay thế, trao chuyển cái này lấy cái khác. Chuyển dời, biến chuyển khác đi.

28  Đức Giê-su lên núi cầu nguyện đem theo các ông Phê-rô, Gio-an và Gia-cô-bê. 29 Đang lúc Người cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác, y phục Người trở nên trắng tinh chói loà. 30 Và kìa, có hai nhân vật đàm đạo với Người, đó là ông Mô-sê và ông Ê-li-a. 31 Hai vị hiện ra, rạng ngời vinh hiển, và nói về cuộc xuất hành Người sắp hoàn thành tại Giê-ru-sa-lem. 32 Còn ông Phê-rô và đồng bạn thì ngủ mê mệt, nhưng khi tỉnh hẳn, các ông nhìn thấy vinh quang của Đức Giê-su, và hai nhân vật đứng bên Người. 33 Đang lúc hai vị này từ biệt Đức Giê-su, ông Phê-rô thưa với Người rằng: "Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a." Ông không biết mình đang nói gì.

Nhờ cầu nguyện mà Chúa Giêsu luôn kết hiệp và làm theo đúng ý Chúa Cha, đồng thời được biến đổi, đổi khác dù ngay khi mang thân phận của con người giới hạn. Đổi luôn đòi hỏi có điểm quy chiếu, để biết đâu là tốt đâu là không tốt, và làm cách nào để đạt được điều tốt khi cùng bỏ một công sức như nhau. “Đang lúc Người cầu nguyện, dung mạo Người (Đức Giêsu) bỗng đổi khác, y phục Người trở nên trắng tinh chói loà”. (Lc 9,29). Điểm quy chiếu chính là “nhân từ như Cha trên trời” mà muốn biết nhân từ như thế nào thì phải kết hiệp với Chúa bằng cầu nguyện.

 

KHÁC là không phải cái đã biết, không giống như đã biết.

34 Ông còn đang nói, thì bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Khi thấy mình vào trong đám mây, các ông hoảng sợ. 35 Và từ đám mây có tiếng phán rằng: "Đây là Con Ta, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người!" 36 Tiếng phán vừa dứt, thì chỉ còn thấy một mình Đức Giê-su. Còn các môn đệ thì nín thinh, và trong những ngày ấy, các ông không kể lại cho ai biết gì cả về những điều mình đã thấy.

Đổi Khác là hướng tới cái tốt, cái mới đẹp hơn. Muốn có sự khác tốt đẹp như Chúa Giêsu, con người “phải tập sống như Chúa Giêsu: luôn cầu nguyện là tìm điều Đúng-ý Chúa Cha và Ôm-ấp (ao ước) trong tình Yêu-mến quyết tâm thực hiện thì mới có kết quả tốt. Điều hạnh phúc là làm đúng được điều người nhờ cậy ta làm, hài lòng và khen ngợi: “Tuyệt, thật quá điều lòng mong ước”. Buồn biết bao khi ta dốc công sức làm mệt nhọc mà người nhờ cậy ta làm lại lắc đầu, buông câu: “cũng như không”

Xin Chúa ban phúc lành cho mỗi chúng ta, luôn được ơn Biến Đổi đặc biệt trong Mùa Chay Thánh này” (CNMC 2016).

Ước chi được như vậy.

 Lm. JB. Trần Đinh Tử.

 

Lễ CHÚA NHẬT 2 Mùa Chay

 Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

Đổi Khác” là điều kiện để hoàn thiện đời sống, khi chúng được thực hiện đúng hướng. Chúng ta cùng dâng lời cầu xin để chúng ta đủ khôn ngoan, biết lắng nghe để thực hiện đúng như lời Chúa Giêsu dạy.

Đức Giê-su lên núi cầu nguyện đem theo các ông Phê-rô, Gio-an và Gia-cô-bê. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, trong Mùa Chay Thánh luôn biết tha thiết và sốt sắng cầu nguyện cùng Chúa để được ơn Biến Đổi. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Đang lúc Người cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác, y phục Người trở nên trắng tinh chói loà. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn biết giá trị của Cầu Nguyện và siêng năng Cầu Nguyện để được Biến Đổi, thành những người tốt như ý Chúa muốn. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Phê-rô thưa với Người rằng: "Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a." Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người chúng ta luôn tín thác vào Chúa, luôn cảm nhận được niềm vui hạnh phúc khi được sống thân tình bên Chúa khi tham dự thánh lễ, và các bí tích. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

  Và từ đám mây có tiếng phán rằng: "Đây là Con Ta, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người!" Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, trong Mùa Chay Thánh này, luôn khiêm tốn thuận theo ý Chúa, cách đặc biệt dám can đảm thực hiện Lời Chúa dạy. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, Các Thánh Tử Đạo Việt Nam cùng các thánh xin Chúa thương ban phúc lành để mỗi người chúng con luôn siêng năng cầu nguyện và thực hành Lời Chúa dạy. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

 

 

Bài viết liên quan:

Suy niệm Chúa Nhật 2 Mùa Vọng Năm A
Suy niệm Chúa nhật 1 Mùa Vọng Năm A
Suy niệm Chúa nhật 34 Lễ Chúa Kitô là Vua
Đối diện với cái chết (suy niệm trong tháng các linh hồn)
Thực tại về sự chết (Suy niệm trong Tháng Các Linh Hồn)
Suy niệm Chúa nhật lễ các Thánh Tử đạo Việt Nam
Suy niệm Chúa nhật 32 Thường niên Năm C
Tháng 11: Tháng hướng về các linh hồn
Cát Bụi Phận Người (Suy niệm trong Tháng Các Linh Hồn)
Suy niệm Chúa nhật 31 Thường niên Năm C
Page 1 of 36 (351 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
34
35
36
Next
Bài viết mới
 • Bạn nghĩ bạn đã không giáo dục được con? Bạn hãy nghĩ đến người kẻ trộm lành

  Có lẽ trước tiên chúng ta nên tự hỏi thế nào là một giáo dục thành công? Mục đích nào khi chúng ta theo đuổi việc giáo dục con cái?

 • Chuyện linh mục giả

  Mấy ngày qua, một số trang tin Công giáo và mạng xã hội Facebook Công giáo rộ lên tin tức về một thanh niên mạo danh linh mục để lừa đảo và làm ...

 • Suy niệm Chúa Nhật 2 Mùa Vọng Năm A

  Nếu không dọn cho có được con đường bằng phẳng thẳng ngay Chúa khó đến với ta, ta khó đến với Chúa và anh chị em ta khó đến với nhau!

 • Cuộc đời Môsê, Carlo Maria Martini

  Cuộc đời của ông là một hành trình đức tin, cuộc đời chúng ta cũng vậy. Hơn nữa, chiêm niệm cuộc đời Môsê sẽ giúp chúng ta chiêm niệm cuộc Vượt ...

 • Hướng dẫn để bớt kiêu ngạo

  Kiêu ngạo đầu độc tâm hồn. Nhận thức được sự trầm trọng của tính kiêu ngạo là bước khởi đầu, nhưng điều rất quan trọng là làm sao thoát ...

 • Em muốn vào đạo Công Giáo!

  Sở dĩ em muốn vào đạo Công Giáo vì vài lý do thú vị ban đầu. Không hiểu vì cơ duyên nào đó, em được tiếp xúc với nhiều người công giáo. Họ thực ...

 • Tháng 12: Chờ ngày Giáng Sinh

  Tại nhiều nước, 4 Chúa Nhật này được biểu hiện bằng 4 ngọn nến thắp sáng cho thấy lòng mong chờ của con người được diện kiến Hài Nhi Giêsu. ...

 • Vai trò của gia đình đối với người trẻ

  Như ngọn hải đăng chỉ đường cho tàu thuyền trong đêm tối, bất cứ gia đình nào cũng có vai trò định hướng cho con cái của mình. Từ khi được sinh ...

 • Người trẻ cần gốc rễ

  Gốc rễ là cái gì đó ăn sâu vào trong nền văn hóa của một dân tộc. Chẳng hạn những lễ hội của người Việt (cần đổi mới hay dẹp bỏ?). Cội rễ ...

 • Một chút gợi ý sống tinh thần mùa vọng

  Chúng ta đang bước vào Mùa Vọng khởi đầu năm Phụng Vụ 2018-2019. Mọi nơi trên thế giới các tín hữu đang rộn ràng chuẩn bị mừng lễ Chúa Giáng ...

Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 678
Tất cả: 60,755,815