Suy niệm Chúa Nhật 1 Mùa Chay Năm C

Chúa Nhật 1 Mùa Chay

Lc 4,1-13

 

1Đức Giê-su được đầy Thánh Thần, từ sông Gio-đan trở về. 2 Suốt bốn mươi ngày, Người được Thánh Thần dẫn đi trong hoang địa và chịu quỷ cám dỗ. Trong những ngày ấy, Người không ăn gì cả, và khi hết thời gian đó, thì Người thấy đói. 3Bấy giờ, quỷ nói với Người: "Nếu ông là Con Thiên Chúa thì truyền cho hòn đá này hoá bánh đi!" 4Nhưng Đức Giê-su đáp lại: "Đã có lời chép rằng: Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh."Sau đó, quỷ đem Đức Giê-su lên cao, và trong giây lát, chỉ cho Người thấy tất cả các nước thiên hạ. 6Rồi nó nói với Người: "Tôi sẽ cho ông toàn quyền cai trị cùng với vinh hoa lợi lộc của các nước này, vì quyền hành ấy đã được trao cho tôi, và tôi muốn cho ai tuỳ ý. 7Vậy nếu ông bái lạy tôi, thì tất cả sẽ thuộc về ông." 8 Đức Giê-su đáp lại: "Đã có lời chép rằng: Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi." 9 Quỷ lại đem Đức Giê-su đến Giê-ru-sa-lem và đặt Người trên nóc Đền Thờ, rồi nói với Người: "Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì đứng đây mà gieo mình xuống đi! 10 Vì đã có lời chép rằng: Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ gìn giữ bạn.  11 Lại còn chép rằng: Thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá." 12Bấy giờ Đức Giê-su đáp lại: "Đã có lời rằng: Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi."  13 Sau khi đã xoay hết cách để cám dỗ Người, quỷ bỏ đi, chờ đợi thời cơ.

 

THỬ THÁCH

12Bấy giờ Đức Giê-su đáp lại: "Đã có lời rằng: Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi."  13 Sau khi đã xoay hết cách để cám dỗ Người, quỷ bỏ đi, chờ đợi thời cơ.

 

 

Chiết Tự Luận từ Nôm:

THỬ được viết dạng chữ NÔM: 此 (C1)*; 試 (A2)*

Mượn âm chữ Hán THỬ 此 (bên ấy, chỗ này): Hành vi mang tính kiểm tra, kiểm nghiệm, để nhận định, đánh giá.

旦都斤色斤才 Đắn đo cân sắc cân tài. 押宮琴月此[排]𦑗 詩: Ép cung cầm nguyệt, thử bài quạt thơ. (Truyện Kiều, 14a)

 

Mượn nghĩa chữ Hán đọc trại âm THỬ  試 (THÍ) Kiểm nghiệm, đánh giá.

𫼳󱪧𠫾𢶸渃𠊛: Mang chiêng đi đấm nước người. 𫽄嗃拱此沒󱠬㗂𨔈: Chẳng kêu cũng thử một vài tiếng chơi. (Lý hạng, 4b)

 

THÁCH được viết dạng chữ NÔM: 適 (C2)*; 𡂓 (F2)*

Mượn nghĩa chữ Hán đọc trại âm THÁCH 適 (THÍCH) = Thử thách: cho luyện tập, thử nghiệm.

張公此適每牟: Trương công thử thách mọi mầu. 㐌通經史吏喽文章: Đã thông kinh sử lại làu văn chương. (Sơ kính, 36a)

Tạo ghép hình-thanh chính phụ THÁCH 𡂓 (thử nghiệm) = KHẨU 口 (miệng)+ THÍCH 適 (vừa ý, thích hợp).

半𡂓𬨠𡂓𫴋: Bán thách lên thách xuống. (Béhaine, 568;  Taberd, 473)

 

(* là những ký hiệu về cách cấu tạo chữ NÔM,  xin xem mục Tâm Giao trong Bài suy niệm Chúa Nhật III Mùa Vọng năm C)

 

Gợi ý từ Bài Tin Mừng:

THỬ là hành vi mang tính kiểm tra, kiểm nghiệm, để nhận định, đánh giá.

1 Đức Giê-su được đầy Thánh Thần, từ sông Gio-đan trở về. 2 Suốt bốn mươi ngày, Người được Thánh Thần dẫn đi trong hoang địa và chịu quỷ cám dỗ. Trong những ngày ấy, Người không ăn gì cả, và khi hết thời gian đó, thì Người thấy đói. 

Như chúng ta đã nói trong bài Chiết-Tự-Luận Hán năm 2016:

“Bản văn tiếng Hoa dịch là “Thí” từ chữ “peirazo”(peira,zw {pi-rad'-zo}) tiếng Hy-lạp. Nghĩa của Thí theo http://hanviet.org  (Động) Thử. Như: thí dụng   thử dùng, thí hành   thử thực hiện.  (Động) Thi, so sánh, khảo nghiệm. Như: khảo thí    thi xét khả năng. 

Bản văn tiếng Việt dịch là “cám dỗ” từ chữ “peirazo”(peira,zw {pi-rad'-zo}) tiếng Hy-lạp. Nghĩa của Cám dỗ theo từ điển Wikitionary định nghĩa: “Cám dỗ là khơi dậy lòng ham muốn đến mức làm cho sa ngã”. Từ điển Từ và Ngữ Việt Nam (Nguyễn Lân, NXB TPHCM, 1998) định nghĩa:“Cám dỗ là tìm mọi cách quyến rũ làm việc gì không hay”.

Bản văn tiếng Hy-lạp là “peirazo” (peira,zw {pi-rad'-zo}) theo BibleWorks có các nghĩa (*):

* xúi, xúi giục,cám dỗ, quyến rũ, nhử, làm thèm, gợi thèm (to tempt)

* sự thử, sự làm thử, thử, thử xem, làm thử, dùng thử, thử thách, cố gắng, gắng sức, gắng làm, xử, xét xử, làm mệt mỏi, thử, thử làm; toan làm, chực làm, cố, cố gắng, cố làm (try)

* người cám dỗ, người quyến rũ (tempter)

* chứng tỏ, chứng minh (prove)

* sự thử, sự thí nghiệm; sự xét nghiệm, sự phân tích (kim loại quý (assay)

* khám xét, xem xét, thẩm tra, khảo sát, nghiên cứu, hỏi thi, sát hạch (một thí sinh), (pháp lý) thẩm vấn (examine)

* thăm dò ý kiến; tiếp xúc để đặt vấn đề, bắt đầu giải quyết (một vấn đề), gạ gẫm (đàn bà) (go about= approach)

 

Như vậy, chúng ta có thể hiểu: Chúa Giêsu đi vào cuộc thi, trải qua một cuộc thử thách (cuộc thi). Người ta thường hiểu: trải qua một cuộc thi thì có người đậu kẻ rớt, người nào thuộc bài và tuân thủ những chỉ dẫn của thầy dạy thì đậu…như thế con người chúng ta cũng thắng, cũng đậu như Chúa Giêsu khi con người ngoan ngoãn theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần và phải dùng vũ khí là Lời Chúa. Còn hiểu Chúa chịu quỷ cám dỗ thì hầu hết ai cũng nghĩ chỉ Chúa mới có thể thắng được, chứ con người thì không thể thắng và chẳng học theo được.”

Ma-quỷ là loài thụ tạo vô hình. Nó không có quyền thử thách Chúa nhưng nó dám làm điều đó vì nó là quỷ; bản chất của satan là dối trá và lừa đảo. Chúa chấp nhận để satan thử thách (cám dỗ) ngay khi Chúa chập nhận mang thân phận con người trong mầu nhiệm nhập thể và nhập thế. Đã mang thân phận con người thì Cháu đã chấp nhận sự yếu đuối và giới hạn; điều kiện tiên quyết để chiến thắng ma quỷ là phải ăn chay và cầu nguyện dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.

 

THỬ THÁCH: cho luyện tập, thử nghiệm.

3 Bấy giờ, quỷ nói với Người: "Nếu ông là Con Thiên Chúa thì truyền cho hòn đá này hoá bánh đi!" 4 Nhưng Đức Giê-su đáp lại: "Đã có lời chép rằng: Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh."Sau đó, quỷ đem Đức Giê-su lên cao, và trong giây lát, chỉ cho Người thấy tất cả các nước thiên hạ. 6 Rồi nó nói với Người: "Tôi sẽ cho ông toàn quyền cai trị cùng với vinh hoa lợi lộc của các nước này, vì quyền hành ấy đã được trao cho tôi, và tôi muốn cho ai tuỳ ý. 7 Vậy nếu ông bái lạy tôi, thì tất cả sẽ thuộc về ông." 8 Đức Giê-su đáp lại: "Đã có lời chép rằng: Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi." 9 Quỷ lại đem Đức Giê-su đến Giê-ru-sa-lem và đặt Người trên nóc Đền Thờ, rồi nói với Người: "Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì đứng đây mà gieo mình xuống đi! 10 Vì đã có lời chép rằng: Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ gìn giữ bạn.  11 Lại còn chép rằng: Thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá." 12Bấy giờ Đức Giê-su đáp lại: "Đã có lời rằng: Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi."  13Sau khi đã xoay hết cách để cám dỗ Người, quỷ bỏ đi, chờ đợi thời cơ.

 

Chúa Giêsu chiến thắng ma quỷ trong trường hợp này, không phải Người lấy quyền năng của Thiên Chúa, nhưng là trong thân phận một con người bình thường dựa vào quyền năng phi thường của Thiên Chúa. Hãy sống Lời Chúa và nói Lời Chúa như Chúa Giêsu  để chiến thắng! Chứ đừng nói Lời Chúa theo kiểu của satan, rất thuộc nhưng không sống, rất biết nhưng không tin.

Xin Chúa ban phúc lành cho mỗi chúng ta, thắng vượt được những thử thách satan luôn bày ra, như Thánh Phêrô đã nhắc nhở: “Anh em hãy sống tiết độ và tỉnh thức, vì ma quỷ, thù địch của anh em, như sư tử gầm thét, rảo quanh tìm mồi cắn xé” (1Pr 5,8).

Ước chi được như vậy.

 Lm. JB. Trần Đinh Tử.

 

Lễ CHÚA NHẬT 1 Mùa Chay

 Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

Thử Thách” là sự thật luôn có trong cuộc sống, mà mỗi tín hữu phải đối diện, quyết tâm vượt qua. Chúng ta cùng dâng lời cầu xin để chúng ta biết khôn ngoan và ngoan ngoãn vâng theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần như Chúa Giêsu xưa để đạt được chiến thắng.

 

Đức Giê-su được đầy Thánh Thần, từ sông Gio-đan trở về. Suốt bốn mươi ngày, Người được Thánh Thần dẫn đi trong hoang địa và chịu quỷ cám dỗ. Trong những ngày ấy, Người không ăn gì cả, và khi hết thời gian đó, thì Người thấy đói. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, trong Năm Thánh Lòng Thương Xót luôn biết khôn ngoan và ngoan ngoãn vâng theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Rồi nó nói với Người: "Tôi sẽ cho ông toàn quyền cai trị cùng với vinh hoa lợi lộc của các nước này, vì quyền hành ấy đã được trao cho tôi, và tôi muốn cho ai tuỳ ý. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người chúng ta luôn tín thác vào Chúa để có thể thoát được cạm bẫy, để không bị lệ thuộc vào của cải vật chất. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

  Bấy giờ Đức Giê-su đáp lại: "Đã có lời rằng: Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi." Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, luôn biết tôn trọng Chúa, nơi anh chị em mình. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

 Sau khi đã xoay hết cách để cám dỗ Người, quỷ bỏ đi, chờ đợi thời cơ. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, trong Năm Thánh Lòng Thương Xót này, luôn khiêm tốn thuận theo ý Chúa, xa trách những dịp tội, vì satan luôn tìm cơ hội cám dỗ chúng ta. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

 Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Các Thánh Tử Đạo Việt Nam cùng Các Thánh xin Chúa thương ban phúc lành để mỗi người chúng con luôn khiêm tốn và ngoan ngoãn theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

 

 

Bài viết liên quan:

Suy niệm Chúa nhật 16 Thường niên Năm C
Suy niệm Chúa nhật 15 Thường niên Năm C
Suy niệm Chúa Nhật 14 Thường niên Năm C
Tản mạn về ân sủng của bí tích
Suy niệm Chúa nhật 13, Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu Năm C
Suy niệm Chúa nhật 12, Lễ Mình Máu Thánh Chúa, Năm C
Suy niệm Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi năm C
Suy niệm Chúa Nhật lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống
Suy niệm Chúa nhật Chúa Giêsu về trời, Năm C
Suy niệm Chúa nhật 6 Phục Sinh Năm C
Page 1 of 33 (327 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
31
32
33
Next
Bài viết mới
 • Suy niệm Chúa nhật 16 Thường niên Năm C

  Xin Chúa thương ban phúc lành cho mỗi chúng ta, luôn biết ưu tiên cho việc cầu nguyện, để mọi việc chúng ta làm đều đúng và đẹp ý Chúa.

 • Cuộc đời Môsê, Carlo Maria Martini

  Đâu là những yếu đuối, những cứng lòng của tôi? Đâu là nguyên nhân làm tôi yếu đuối, cứng lòng? Tôi đã làm gì để vượt qua những yếu đuối, những ...

 • 10 điều hiểu lầm về Công giáo

  Tôi thường nghe học sinh thuyết phục tôi rằng Vô nhiễm Nguyên tội là nói về Chúa Giêsu. Dĩ nhiên, khi tôi giải thích đó là nói về Đức Mẹ ...

 • Các câu hỏi của cuộc sống

  Vậy cuộc sống có những vấn đề của nó. Như khi chúng ta đấu tranh để yêu thương nhau, cái gì là thật? Liệu khoảng cách giữa chúng ta đang xa hay ...

 • Đời tu, con đường đức tin

  Hòa trong tâm tình của Thầy Giêsu (Lc 10,21-24), người môn đệ thấy sáng lên ba nét của đời tu trong con đường đức tin: tìm kiếm Thiên Chúa, ...

 • Kitô hữu và mạng xã hội

  Chúng ta tin rằng số người Công giáo sử dụng FB không ít và họ đã biết khai thác những tính năng giúp người sử dụng một cách hiệu quả. Có thể ...

 • Khẩn thiết cần có một cộng đoàn đích thực

  Đừng nói với tôi về Chúa hay đem sách giáo lý đến nhà tôi, cũng đừng chặn tôi trên đường để nói về cứu rỗi. Địa ngục chẳng làm tôi đau đớn ...

 • Người trẻ còn tha thiết với tôn giáo?

  Là người trẻ, ước gì chúng ta thấy còn có biết bao người đang gặp đau khổ, tội lỗi, chịu nhiều bất công, thất học và dửng dưng với tôn giáo. ...

 • Vợ chồng hòa thuận: Sức mạnh làm nên gia đình hạnh phúc

  Chúng ta đều biết rằng sự hòa thuận trong đời sống vợ chồng là điều quý giá và đáng mơ ước vô cùng. Nó là một điều kiện không thể thiếu ...

 • Lỗi tại tôi hồi nào!

  Văn hóa Việt không quen từ hai từ “Xin Lỗi”. Câu cửa miệng của người Tây là “Thank you”, “I’m sorry”, “Excuse me”…Trong khi câu cửa miệng của ...

Thống kê Truy cập
Đang online: 564
Tất cả: 58,018,530