Suy niệm Chúa Nhật 7 Thường niên Năm C

Chúa Nhật 7 TN

Lc 6,27-38

 

6,27 "Thầy  nói với anh em là những người đang nghe Thầy đây: hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em, 28 hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em. 29 Ai vả anh má bên này, thì hãy giơ cả má bên kia nữa. Ai đoạt áo ngoài của anh, thì cũng đừng cản nó lấy áo trong. 30 Ai xin, thì hãy cho, ai lấy cái gì của anh, thì đừng đòi lại. 31 Anh em muốn người ta làm gì cho mình, thì cũng hãy làm cho người ta như vậy. 32 Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì có gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng yêu thương kẻ yêu thương họ. 33 Và nếu anh em làm ơn cho kẻ làm ơn cho mình, thì còn gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng làm như thế. 34 Nếu anh em cho vay mà hy vọng đòi lại được, thì còn gì là ân với nghĩa? Cả người tội lỗi cũng cho kẻ tội lỗi vay mượn để được trả lại sòng phẳng. 35 Trái lại, anh em hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mà chẳng hề hy vọng được đền trả. Như vậy, phần thưởng dành cho anh em sẽ lớn lao, và anh em sẽ là con Đấng Tối Cao, vì Người vẫn nhân hậu với cả phường vô ân và quân độc ác. 36 "Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ. 37 Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. 38 Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy."

 

CHÚC LÀNH

Hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em

và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em. (Lc 6,28)

 

 

Chiết Tự Luận từ Nôm:

CHÚC được viết dạng chữ NÔM: 祝 (A1)

Mượn trọn chữ Hán CHÚC (祝: Nói lên ý mong muốn điều tốt lành cho ai đó) = THỊ (礻 thần đất, thần thánh) + HUYNH (兄 Anh, người đàn ông lớn tuổi hơn). CHÚC chính là lời nói của người làm anh thưa cùng thần thánh xin cho đàn em một điều gì đó. 𣼽朗𦓡𦖑奴祝饒: Lẳng lặng mà nghe nó chúc nhau. 祝饒𤾓[歳]泊頭鬚: Chúc nhau trăm tuổi bạc đầu râu. (Giai cú, 6b)

 

LÀNH được viết dạng chữ NÔM: 令 (C2), 冷 (C2), 怜 (F2), 袊 (F2), 𫅜 (F1),

Mượn âm chữ Hán LINH (令: mệnh lệnh, quan chức) ghép với: BĂNG (冫 giá lạnh, nước đóng băng), TÂM (忄tấm lòng), THỊ (礻 thần đất), THIỆN (善  sự tốt lành)  cho nghĩa: LÀNH là hiền, tốt, đẹp và là lương thiện.

旦𣈜娄: Đến ngày sau, 茹𧘇生特 沒昆𡛔卒冷: nhà ấy sinh được một con gái tốt lành. (Bà Thánh, 1b)

 

Gợi ý từ Bài Tin Mừng:

CHÚC chính là lời nói của người làm anh thưa cùng thần thánh xin cho đàn em một điều gì đó.

6,27 "Thầy  nói với anh em là những người đang nghe Thầy đây: hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em, 28 hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em. 29 Ai vả anh má bên này, thì hãy giơ cả má bên kia nữa. Ai đoạt áo ngoài của anh, thì cũng đừng cản nó lấy áo trong. 30 Ai xin, thì hãy cho, ai lấy cái gì của anh, thì đừng đòi lại. 31 Anh em muốn người ta làm gì cho mình, thì cũng hãy làm cho người ta như vậy. 32 Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì có gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng yêu thương kẻ yêu thương họ. 33 Và nếu anh em làm ơn cho kẻ làm ơn cho mình, thì còn gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng làm như thế. 34 Nếu anh em cho vay mà hy vọng đòi lại được, thì còn gì là ân với nghĩa? Cả người tội lỗi cũng cho kẻ tội lỗi vay mượn để được trả lại sòng phẳng.

Hãy là đàn anh để nói những lời tốt đẹp và có cách ứng xử cao thượng. Tha thứ cho những kẻ nguyền rủa, ghét mình đó không phải là yếu kém mà là mạnh mẽ. Trong địa vị đàn anh sẽ không chấp chiếm đàn em, bỏ qua tất cả chỉ vì yêu thương và vì cao thượng chỉ nghĩ đến những chuyện đại sự: đoàn kết trong anh em. Để đón nhận những chỉ giáo từ tha nhân con người cần sự khiêm tốn của người em (học trò), nhưng để thương yêu tha thứ và đối xử tốt  với tha nhân con người cần có tấm lòng bao dung của người anh người chị; “em ngã anh (chị) nâng”chính là vậy.

 

LÀNH là hiền, tốt, đẹp và là lương thiện.

35 Trái lại, anh em hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mà chẳng hề hy vọng được đền trả. Như vậy, phần thưởng dành cho anh em sẽ lớn lao, và anh em sẽ là con Đấng Tối Cao, vì Người vẫn nhân hậu với cả phường vô ân và quân độc ác. 36 "Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ. 37 Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. 38 Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy."

 

Hãy phát ra những lệnh có lợi cho tha nhân như điều phát từ TÂM (忄tấm lòng), đến từ trên: THỊ (礻 thần đất), mang tính THIỆN (善  sự tốt lành), ấy là LÀNH. Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta hãy sống lành như Chúa Cha vậy. Không thể là Lành khi không phát ra từ tâm thật, không mang tính Thiện và thiếu quy hướng về Thiêng Thánh.

Ước chi được như vậy.

 Lm. JB. Trần Đinh Tử.

 

Lễ CHÚA NHẬT 7 Thường Niên

 

 Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

CHÚC LÀNH là điều mỗi chúng ta cầu xin ơn Chúa ban, nhưng Chúa cũng muốn mỗi người chúng ta phải chúc lành cho nhau trong khả năng của minh. Chúng ta cùng dâng lời cầu xin Chúa thương thành toàn những lời cầu chúc của chúng ta cho nhau.

 

1/ "Thầy  nói với anh em là những người đang nghe Thầy đây: hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em, hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em”. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn biết sống tinh thần hiệp thông chia sẻ, biết quan tâm đến nhau, cầu chúc những điều tốt lành cho nhau, để Chúa ban ơn và thành toàn điều chúc tốt đẹp của chúng ta. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

2/ Anh em muốn người ta làm gì cho mình, thì cũng hãy làm cho người ta như vậy. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người chúng ta biết và xác tín Chúa luôn sống bên đời chúng ta, sẵn sàng thực hiện những điều tốt lành cho chúng ta như chính chúng ta đã làm cho anh chị em mình. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

3/ Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ.. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, luôn tín thác vào quyền năng của Chúa. Học theo Chúa để yêu thương và quan tâm giúp đỡ anh chị em mình, như Chúa đã yêu thương tạo dựng và nâng đỡ mỗi người chúng ta. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

4/ Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, luôn khiêm tốn thuận theo ý Chúa để luôn đối xử tốt với mọi người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót,

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ và Thánh Cả Giuse, cùng các thánh tử đạo Việt Nam, và các thánh xin Chúa thương ban cho chúng con luôn khiêm tốn cầu xin PHÚC lành đến từ Chúa qua Hội Thánh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

 

Bài viết liên quan:

Suy niệm Chúa nhật 21 Thường niên Năm C
Suy niệm Chúa nhật 20 Thường niên Năm C
Đạo ông Cha
Suy niệm Chúa nhật 19 Thường niên Năm C
Suy niệm Chúa nhật 18 Thường niên Năm C
Suy niệm Chúa nhật 16 Thường niên Năm C
Suy niệm Chúa nhật 15 Thường niên Năm C
Suy niệm Chúa Nhật 14 Thường niên Năm C
Tản mạn về ân sủng của bí tích
Suy niệm Chúa nhật 13, Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu Năm C
Page 1 of 34 (332 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
32
33
34
Next
Bài viết mới
Thống kê Truy cập
Đang online: 748
Tất cả: 58,639,317