Suy niệm Chúa Nhật 3 Thường niên Năm C

Chúa Nhật 3 TN

Lc 1,1-4; 4,14-21

 

1 Thưa ngài Thê-ô-phi-lô đáng kính, có nhiều người đã ra công soạn bản tường thuật những sự việc đã được thực hiện giữa chúng ta. 2 Họ viết theo những điều mà các người đã được chứng kiến ngay từ đầu và đã phục vụ lời Chúa truyền lại cho chúng ta. 3 Tôi cũng vậy, sau khi đã cẩn thận tra cứu đầu đuôi mọi sự, thì thiết tưởng cũng nên tuần tự viết ra để kính tặng ngài, 4 mong ngài sẽ nhận thức được rằng giáo huấn ngài đã học hỏi thật là vững chắc. 4.14 Được quyền năng Thần Khí thúc đẩy, Đức Giê-su trở về miền Ga-li-lê, và tiếng tăm Người đồn ra khắp vùng lân cận. 15 Người giảng dạy trong các hội đường, và được mọi người tôn vinh. 16 Rồi Đức Giê-su đến Na-da-rét, là nơi Người sinh trưởng. Người vào hội đường như Người vẫn quen làm trong ngày sa-bát, và đứng lên đọc Sách Thánh. 17 Họ trao cho Người cuốn sách ngôn sứ I-sai-a. Người mở ra, gặp đoạn chép rằng:  18 Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, 19 công bố một năm hồng ân của Chúa. 20 Đức Giê-su cuộn sách lại, trả cho người giúp việc hội đường, rồi ngồi xuống. Ai nấy trong hội đường đều chăm chú nhìn Người. 21 Người bắt đầu nói với họ: "Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe."

 

SAI TÔI

 

18 Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, 19 công bố một năm hồng ân của Chúa. (Lc 4,18-19)

 

 

Chiết Tự Luận từ Nôm:

SAI được viết dạng chữ NÔM: 差 (A1)

Mượn trọn nghĩa và âm chữ Hán SAI 差 với ba nghĩa:
*Không đúng, lệch lạc, không giữ như cũ.

油𤷱碑𥒥敢差𡬷鐄 Dẫu mòn bia đá dám sai tấc vàng. (Truyện Kiều, 17a)

*Bảo khiến kẻ dưới làm việc gì.

翁𠊙差 𪜯 𫥨 噅 Ông nghè sai lính ra ve. 碎𥛉翁𠊙碎㐌固𡥵 Tôi lạy ông nghè, tôi đã có con. (Lý hạng B, 119b)

*Cây đỗ nhiều quả, sum suê.

𣘃桃蒸嫩妙妙 Cây đào chưng non dẻo dẻo. 固差所𣡚 Có sai thửa trái. (Thi kinh, I, 8b)

TÔI được viết dạng chữ NÔM: 倅 (F2)  碎 (C2)

Mượn hai chữ Hán TỐT/THỐI (倅: Chức quan giúp việc cho quan chính); TOÁI (碎: vụn vặt, nhỏ mọn). Đọc là TÔI.

*Tiếng tự xưng mình.

路 途 遥 遠 賖 吹 Lộ đồ diêu viễn xa xôi. 船 情 渚 没 命 󰠱 之 Thuyền tình chở một mình tôi nặng gì. (Ca trù, 17b)

*Đầy tớ, người hầu hạ chủ nhà.

[詫]之 身分碎隊 Sá chi thân phận tôi đòi. 酉浪昌𤽸圭𠊛󰤃󰠲 Dẫu rằng xương trắng quê người quản đâu. (Truyện Kiều, 17a)

 

Theo nghĩa gốc Hán-Văn thì “SAI  / Được Sai Đi là một trọng trách, là ơn gọi chung cho mọi tín hữu. Muốn hoàn thành được trọng trách này cách tốt đẹp, cần phải luôn ý thức rõ mình là người thực hiện Ý- Chủ (người sai mình đi), yêu mến sứ vụ (ái mộ) là hiểu rõ và làm đúng tôn trọng Thánh Truyền, Thánh Kinh (sử sách)”(CN 3TN 2016). Và theo nghĩa chữ Nôm thì khi một người được sai đi làm một việc gì, khi trung thành thực hiện ý người sai mình đi thì đạt kết quả tốt như cây sai quả; ngược lại, được sai đi mà không khôn ngoan và nhiệt tình thi hành ý người nhờ cậy mình, là sai, và được gọi là đi sai (đi lạc). Xin đừng quên chữ TÔI theo chữ Nôm, Tôi vừa là từ chỉ chính mình, mà Tôi còn có nghĩa là Tôi-tớ chỉ người phục vụ người khác. Điều làm nên cái tôi hiện diện là những khả năng thủ đắc, còn điều làm nên cái tôi hiện hữu lại là khả năng phục vụ hiệu quả bằng những khả năng thủ đắc đó.

 

Gợi ý từ Bài Tin Mừng

 

NGƯỜI đã SAI TÔI đi công bố cho mọi người biết họ: Được Tha Thứ, Được Thấy Đúng, Được Tự Do, Được Đón Nhận Tin-Mừng.

 

1 Thưa ngài Thê-ô-phi-lô đáng kính, có nhiều người đã ra công soạn bản tường thuật những sự việc đã được thực hiện giữa chúng ta. 2 Họ viết theo những điều mà các người đã được chứng kiến ngay từ đầu và đã phục vụ lời Chúa truyền lại cho chúng ta. 3 Tôi cũng vậy, sau khi đã cẩn thận tra cứu đầu đuôi mọi sự, thì thiết tưởng cũng nên tuần tự viết ra để kính tặng ngài, 4 mong ngài sẽ nhận thức được rằng giáo huấn ngài đã học hỏi thật là vững chắc. 4.14 Được quyền năng Thần Khí thúc đẩy, Đức Giê-su trở về miền Ga-li-lê, và tiếng tăm Người đồn ra khắp vùng lân cận. 15 Người giảng dạy trong các hội đường, và được mọi người tôn vinh. 16 Rồi Đức Giê-su đến Na-da-rét, là nơi Người sinh trưởng. Người vào hội đường như Người vẫn quen làm trong ngày sa-bát, và đứng lên đọc Sách Thánh. 17 Họ trao cho Người cuốn sách ngôn sứ I-sai-a. Người mở ra, gặp đoạn chép rằng:  18 Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, 19 công bố một năm hồng ân của Chúa. 20 Đức Giê-su cuộn sách lại, trả cho người giúp việc hội đường, rồi ngồi xuống. Ai nấy trong hội đường đều chăm chú nhìn Người. 21 Người bắt đầu nói với họ: "Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe."

 

Thiên Chúa đã sai Đức Giêsu nhập thể nhập thế để công bố cho mọi người biết họ: Được Tha Thứ, Được Thấy Đúng, Được Tự Do, Được Đón Nhận Tin-Mừng. Chúa Giêsu luôn ý thức mình là Tôi-Trung của Thiên Chúa, thi hành ý muốn của Thiên Chúa: đem ơn giải thoát dù cho có bị hiểu lầm kết tội là ‘phạm thượng’; Chỉ cho con người thấy đúng sự thật dù bị ngăn cản và bị chống đối; Giúp cho con người sống thật sự tự do, như chữa bệnh tật, phá bỏ những hàng rào luật lệ vô lý cản trở để con người sống gần nhau hơn; Dẫn con người gặp gỡ được Thiên Chúa Cha Giàu Lòng Thương Xót là Tin-Mừng Cứu Độ. ĐƯỢC SAI ĐI là việc làm thường ngày, Chúa Giêsu đã thực hiện và Chúa muốn mỗi Kitô-hữu luôn phải quan tâm. Mỗi Kitô hữu phải có bổn phận thực hiện bốn nét trên nơi chính bản thân mình và trong tương giao với anh chị em mình. Đây cũng chính là những điểm để phân biệt và nhận ra chân tướng của tiên tri giả lợi dụng tôn giáo, nhân danh phục vụ! (Xem 1Ga 4-5) 

Xin Chúa cho mỗi chúng ta luôn biết ý thức đầy đủ về ơn gọi và trách nhiệm của người được sai đi, để giới thiệu Thiên Chúa Tình Yêu cách hữu hiệu cho anh chị em mình.

Ước chi được như vậy.

 Lm. JB. Trần Đinh Tử.

 

LỄ CHÚA NHẬT 3 THƯỜNG NIÊN

 

 Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

“Được Sai Đi” là một trong những việc làm thể hiện sự thân thiện và cũng là ơn gọi chung của mọi tín hữu. Chúng ta cùng dâng lời cầu xin để chúng ta biết nhiệt tình ra đi giới thiệu Chúa cho anh chị em mình.

 

Tôi cũng vậy, sau khi đã cẩn thận tra cứu đầu đuôi mọi sự, thì thiết tưởng cũng nên tuần tự viết ra để kính tặng ngài, mong ngài sẽ nhận thức được rằng giáo huấn ngài đã học hỏi thật là vững chắc. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn biết tha thiết giới thiệu Chúa, và làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa qua tình thân bằng hữu. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Được quyền năng Thần Khí thúc đẩy, Đức Giê-su trở về miền Ga-li-lê, và tiếng tăm Người đồn ra khắp vùng lân cận. Người giảng dạy trong các hội đường, và được mọi người tôn vinh”. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người chúng ta biết quan tâm đến việc truyền giáo và ngoan ngoãn làm theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần qua giáo huấn của Giáo Hội. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

 “Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa”. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, luôn quan tâm và yêu thương giúp đỡ anh chị em mình, như tạo một cơ hội giải thoát. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

“Người bắt đầu nói với họ: "Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe." Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, luôn sống sao để nên dấu chỉ sự hiện diện của Thiên Chúa yêu thương. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

 Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót,

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ và Thánh Cả Giuse, và các thánh xin Chúa thương chúc lành để mỗi người chúng con luôn biết nhiệt tình làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa bằng chính đời sống hằng ngày, qua việc giúp đỡ anh chị em. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

 

Bài viết liên quan:

Suy niệm Chúa Nhật 2 Mùa Vọng Năm A
Suy niệm Chúa nhật 1 Mùa Vọng Năm A
Suy niệm Chúa nhật 34 Lễ Chúa Kitô là Vua
Đối diện với cái chết (suy niệm trong tháng các linh hồn)
Thực tại về sự chết (Suy niệm trong Tháng Các Linh Hồn)
Suy niệm Chúa nhật lễ các Thánh Tử đạo Việt Nam
Suy niệm Chúa nhật 32 Thường niên Năm C
Tháng 11: Tháng hướng về các linh hồn
Cát Bụi Phận Người (Suy niệm trong Tháng Các Linh Hồn)
Suy niệm Chúa nhật 31 Thường niên Năm C
Page 1 of 36 (351 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
34
35
36
Next
Bài viết mới
 • Chuyện linh mục giả

  Mấy ngày qua, một số trang tin Công giáo và mạng xã hội Facebook Công giáo rộ lên tin tức về một thanh niên mạo danh linh mục để lừa đảo ...

 • Suy niệm Chúa Nhật 2 Mùa Vọng Năm A

  Nếu không dọn cho có được con đường bằng phẳng thẳng ngay Chúa khó đến với ta, ta khó đến với Chúa và anh chị em ta khó đến với nhau!

 • Cuộc đời Môsê, Carlo Maria Martini

  Cuộc đời của ông là một hành trình đức tin, cuộc đời chúng ta cũng vậy. Hơn nữa, chiêm niệm cuộc đời Môsê sẽ giúp chúng ta chiêm niệm cuộc ...

 • Hướng dẫn để bớt kiêu ngạo

  Kiêu ngạo đầu độc tâm hồn. Nhận thức được sự trầm trọng của tính kiêu ngạo là bước khởi đầu, nhưng điều rất quan trọng là làm sao thoát vòng ...

 • Em muốn vào đạo Công Giáo!

  Sở dĩ em muốn vào đạo Công Giáo vì vài lý do thú vị ban đầu. Không hiểu vì cơ duyên nào đó, em được tiếp xúc với nhiều người công giáo. ...

 • Tháng 12: Chờ ngày Giáng Sinh

  Tại nhiều nước, 4 Chúa Nhật này được biểu hiện bằng 4 ngọn nến thắp sáng cho thấy lòng mong chờ của con người được diện kiến Hài Nhi Giêsu. Theo ...

 • Vai trò của gia đình đối với người trẻ

  Như ngọn hải đăng chỉ đường cho tàu thuyền trong đêm tối, bất cứ gia đình nào cũng có vai trò định hướng cho con cái của mình. Từ khi được ...

 • Người trẻ cần gốc rễ

  Gốc rễ là cái gì đó ăn sâu vào trong nền văn hóa của một dân tộc. Chẳng hạn những lễ hội của người Việt (cần đổi mới hay dẹp bỏ?). Cội rễ ấy ...

 • Một chút gợi ý sống tinh thần mùa vọng

  Chúng ta đang bước vào Mùa Vọng khởi đầu năm Phụng Vụ 2018-2019. Mọi nơi trên thế giới các tín hữu đang rộn ràng chuẩn bị mừng lễ Chúa Giáng ...

 • ĐTC với giới trẻ Nhật: không thể tự chụp hình (selfie) linh hồn

  ĐTC nhấn mạnh: Điều quan trọng không phải là hỏi tại sao tôi sống, nhưng tôi sống vì ai; Chúng ta không thể tự chụp hình selfie cho linh hồn.

Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 1040
Tất cả: 60,716,472