Suy niệm Chúa Nhật 1 TN Năm C , Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa

Lễ Chúa Chịu Phép Rửa

Lc 3,15-16.21-22

 

15 Hồi đó, dân đang trông ngóng, và trong thâm tâm, ai nấy đều tự hỏi: biết đâu ông Gio-an lại chẳng là Đấng Mê-si-a! 16 Ông Gio-an trả lời mọi người rằng: "Tôi, tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, nhưng có Đấng mạnh thế hơn tôi đang đến, tôi không đáng cởi quai dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần và lửa. 21 Khi toàn dân đã chịu phép rửa, Đức Giê-su cũng chịu phép rửa, và đang khi Người cầu nguyện, thì trời mở ra, 22 và Thánh Thần ngự xuống trên Người dưới hình dáng chim bồ câu. Lại có tiếng từ trời phán rằng: Con là Con của Cha; ngày hôm nay, Cha đã sinh ra Con.

 

CẦU NGUYỆN

Khi toàn dân đã chịu phép rửa, Đức Giê-su cũng chịu phép rửa,

và đang khi Người cầu nguyện, thì trời mở ra (Lc 3,21)

 

 

Tâm giao:

Cầu-Nguyện là một trong những đề tài lớn trong Tin mừng của Thánh Luca, xin kể ra đây hai lần đặc biệt mà Thánh Luca nói đến hiệu quả của việc cầu nguyện: Khi Chúa Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Gio-đan “Khi toàn dân đã chịu phép rửa, Đức Giê-su cũng chịu phép rửa, và đang khi Người cầu nguyện, thì trời mở ra” (Lc 3,21) và trong biến cố Chúa biến hình trên núi Ta-bo: “Đang lúc Người cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác, y phục Người trở nên trắng tinh chói loà”. (Lc 9,29)

 

Chiết Tự Luận từ Nôm:

CẦU được viết dạng chữ NÔM: 求 梂   Mượn âm chữ Hán CẦU 求 (A1): Ước mong, mong muốn có được, xin được như ý, bày tỏ điều mình mong muốn. Một chữ CẦU (梂: phương tiện bắc ngang trên nước để đi lại) (F2)= MỘC (木: cây, gỗ) + CẦU (求: mong ước).

儉穷昆意旦厨嗔調特如所悶: Hiếm cùng con ấy, đến chùa cầu xin, đều được như thửa muốn. (Cổ Châu, 12b)

CẦU là ước mong, mong muốn có được. Xin được như ý.

NGUYỆN được viết dạng chữ NÔM: 願     Mượn âm chữ Hán NGUYỆN 願 (A1): Như nguyền, mong ước, thề nguyền, mang tính tự giác, phát tâm.

乙調能咍約幼鄧命朱󱉎主𡗶: Ắt đều hay nguyện, hay ước ao dâng mình cho Đức Chúa Trời. (Bà Thánh, 1b)

NGUYỆN là mong ước, thề nguyền.

 

Gợi ý từ Bài Tin Mừng

CẦU là ước mong, mong muốn có được. Xin được như ý.

15 Hồi đó, dân đang trông ngóng, và trong thâm tâm, ai nấy đều tự hỏi: biết đâu ông Gio-an lại chẳng là Đấng Mê-si-a! 16 Ông Gio-an trả lời mọi người rằng: “Tôi, tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, nhưng có Đấng mạnh thế hơn tôi đang đến, tôi không đáng cởi quai dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần và lửa”.

Cầu là nói lên điều mình mong muốn. Tôi còn nhớ rất rõ trong một lần khi trao đổi chiết tự luận về chữ ‘Cứu’, một giáo sư không phải là người Công Giáo nhưng lại  nói với tôi: trong Cứu có Cầu, Linh mục có nhớ câu Kinh Thánh Đức Giêsu dạy “Xin thì sẽ được, gõ thì sẽ mở” chứ, muốn người khác cứu thì phải nói ra nhu cầu của mình có đúng không nào! Đúng trong cầu nguyện, chúng ta phải tha thiết tin tưởng và trình bày những nhu cầu chính đáng mình cần; cầu nguyện được ví như phương tiện nối kết giữa con người với Thiên Chúa, như cây cầu nối đôi bờ. Sự trông ngóng, mong chờ Đấng Mê-si-a của dân chúng là nhu cầu chính đáng, khi bày tỏ thì Thánh Gioan giải đáp và kêu gọi cùng hướng dẫn dân chúng sám hối để đón nhận điều cần cho họ.

 

NGUYỆN là mong ước, thề nguyền.

21 Khi toàn dân đã chịu phép rửa, Đức Giê-su cũng chịu phép rửa, và đang khi Người cầu nguyện, thì trời mở ra, 22 và Thánh Thần ngự xuống trên Người dưới hình dáng chim bồ câu. Lại có tiếng từ trời phán rằng: Con là Con của Cha; ngày hôm nay, Cha đã sinh ra Con.

Chúa Giêsu trong thân phận con người, Người cũng tự nguyện nhập vào đoàn người để lãnh nhận sự sám hối, quay trở về tìm Ý Chúa Cha theo lời mời gọi của Thánh Gioan Tẩy Giả. Sự tự nguyện và quyết tâm thực hiện những điều được yêu cầu… là điều kiện quan trọng để đạt được điều chúng ta xin trong cầu nguyện. Chúa Giêsu đã cầu nguyện trong tự nguyện khi đến trần gian Này con đây, con đến để thực thi ý Ngài (Dt 10,9a). Nhờ Chúa Giêsu tự nguyện và quyết thực hiện lời hứa thi hành ý Chúa Cha, mà Chúa Giêsu đã hoàn thành sứ mạng Thiên Sai, Người Con yêu dấu của Chúa Cha. Người Kitô hữu chúng ta thường quên mất tính Nguyện trong Cầu-nguyện, mà chỉ để ý đến Cầu trong Cầu-Nguyện nên đôi khi đã biến Thiên Chúa thành ngân-hàng, thành thí-chủ; đồng thời cũng biến mình thành kẻ chờ-sung-rụng, muốn có “lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực Con Người sẽ ban cho các ông, bởi vì chính Con Người là Đấng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận" (Ga 6,27), mà không nhiệt thành cộng tác, quyết tâm làm những gì Chúa chỉ dạy; tệ hơn nữa là biến mình thành kẻ vô-ơn, như Chúa Giêsu đã hỏi: “Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu?” (Lc 17,17) tự nghĩ rằng đương nhiên Chúa phải làm, phải ban ơn.

 

Cầu-Nguyện không chỉ là đọc kinh hoặc chỉ là xin ơn, mà là một cuộc gặp gỡ thân tình với Chúa, để nhận ra ý Chúa và để được Chúa biến đổi. Cuộc gặp gỡ kết hợp này quan trọng và thường xuyên như hơi thở, thắm thiết trong yêu thương.

Xin Chúa cho mỗi chúng ta luôn biết cầu nguyện để đón nhận được ý Chúa và để được biến đổi.

Ước chi được như vậy.

 Lm. JB. Trần Đinh Tử.

 

LỄ CHÚA CHỊU PHÉP RỬA

 

 Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

CẦU NGUYỆN là việc làm cần thiết và cũng là tâm tình sống trong tuần lễ mới này, bắt đầu bước vào mùa thường niên phần trước Mùa Chay. Chúng ta cùng tha thiết dâng lời cầu xin:

 

 “Hồi đó, dân đang trông ngóng, và trong thâm tâm, ai nấy đều tự hỏi: biết đâu ông Gio-an lại chẳng là Đấng Mê-si-a!”  Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn biết tha thiết tìm kiếm Chúa, qua những biến cố trong cuộc sống và những hướng dẫn chia sẻ của Hội Thánh và những người có trách nhiệm. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Ông Gio-an trả lời mọi người rằng: "Tôi, tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, nhưng có Đấng mạnh thế hơn tôi đang đến, tôi không đáng cởi quai dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần và lửa. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người chúng ta được ơn can đảm sống sự thật, để làm chứng về Lòng Chúa Xót Thương như thánh Gioan Tẩy Giả xưa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

 “Khi toàn dân đã chịu phép rửa, Đức Giê-su cũng chịu phép rửa, và đang khi Người cầu nguyện, thì trời mở ra, và Thánh Thần ngự xuống trên Người dưới hình dáng chim bồ câu  Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, luôn biết siêng năng cầu nguyện, là thưa chuyện với Chúa để hiểu ý Chúa và luôn được Chúa hiện diện trong cuộc đời mình. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

“Lại có tiếng từ trời phán rằng: Con là Con của Cha; ngày hôm nay, Cha đã sinh ra Con”. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, luôn biết yêu thương giúp đỡ anh chị em mình, để xứng đáng là con cái Chúa như Chúa Giêsu đã xác định “anh em chæ coù moät Cha laø Cha treân trôøi”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót,

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ và Thánh Cả Giuse cùng các thánh, xin Chúa thương ban phúc lành để mỗi người chúng con luôn biết cầu nguyện để đón nhận được ý Chúa và để được biến đổi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

 

Bài viết liên quan:

Suy niệm Chúa nhật 15 Thường niên Năm C
Suy niệm Chúa Nhật 14 Thường niên Năm C
Tản mạn về ân sủng của bí tích
Suy niệm Chúa nhật 13, Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu Năm C
Suy niệm Chúa nhật 12, Lễ Mình Máu Thánh Chúa, Năm C
Suy niệm Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi năm C
Suy niệm Chúa Nhật lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống
Suy niệm Chúa nhật Chúa Giêsu về trời, Năm C
Suy niệm Chúa nhật 6 Phục Sinh Năm C
Suy niệm Chúa nhật 5 Phục sinh Năm C
Page 1 of 33 (326 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
31
32
33
Next
Bài viết mới
 • Các câu hỏi của cuộc sống

  Vậy cuộc sống có những vấn đề của nó. Như khi chúng ta đấu tranh để yêu thương nhau, cái gì là thật? Liệu khoảng cách giữa chúng ta đang ...

 • Đời tu, con đường đức tin

  Hòa trong tâm tình của Thầy Giêsu (Lc 10,21-24), người môn đệ thấy sáng lên ba nét của đời tu trong con đường đức tin: tìm kiếm Thiên Chúa, gặp ...

 • Suy niệm Chúa nhật 15 Thường niên Năm C

  HÃY LÀM là tiếng tỏ ý khuyên răn, thúc giục thực hiện, tiến hành, theo đuổi việc gì nhằm lao động, tạo ra sản phẩm thành điều tuyệt hảo.

 • Kitô hữu và mạng xã hội

  Chúng ta tin rằng số người Công giáo sử dụng FB không ít và họ đã biết khai thác những tính năng giúp người sử dụng một cách hiệu quả. Có thể ...

 • Khẩn thiết cần có một cộng đoàn đích thực

  Đừng nói với tôi về Chúa hay đem sách giáo lý đến nhà tôi, cũng đừng chặn tôi trên đường để nói về cứu rỗi. Địa ngục chẳng làm tôi đau đớn ...

 • Người trẻ còn tha thiết với tôn giáo?

  Là người trẻ, ước gì chúng ta thấy còn có biết bao người đang gặp đau khổ, tội lỗi, chịu nhiều bất công, thất học và dửng dưng với tôn giáo. ...

 • Vợ chồng hòa thuận: Sức mạnh làm nên gia đình hạnh phúc

  Chúng ta đều biết rằng sự hòa thuận trong đời sống vợ chồng là điều quý giá và đáng mơ ước vô cùng. Nó là một điều kiện không thể thiếu ...

 • Lỗi tại tôi hồi nào!

  Văn hóa Việt không quen từ hai từ “Xin Lỗi”. Câu cửa miệng của người Tây là “Thank you”, “I’m sorry”, “Excuse me”…Trong khi câu cửa miệng của ...

 • Cuộc đời Môsê, Carlo Maria Martini

  Ai trong chúng ta cũng có khuynh hướng muốn cai trị, muốn sở hữu, muốn làm thầy người khác. Khuynh hướng đó biểu lộ qua những tính xấu nhỏ ...

 • Dâng hiến là ơn gọi đặc biệt

  Trong thế giới phẳng và hiện đại như hiện nay, ơn gọi dâng hiến đang gặp rất nhiều khủng hoảng. Tạ ơn Thiên Chúa vì Việt Nam còn nhiều bạn trẻ ...

Thống kê Truy cập
Đang online: 607
Tất cả: 57,980,434