Suy niệm Chúa nhật 30 Thường niên Năm B

CHÚA NHẬT 30 THƯỜNG NIÊN B

ĐỨC GIÊ-SU ĐỨNG LẠI

Mc 10,46-52 

 

10,46 Đức Giê-su và các môn đệ đến thành Giê-ri-khô. Khi Đức Giê-su cùng với các môn đệ và một đám người khá đông ra khỏi thành Giê-ri-khô, thì có một người mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường, tên anh ta là Ba-ti-mê, con ông Ti-mê. 47 Vừa nghe nói đó là Đức Giê-su Na-da-rét, anh ta bắt đầu kêu lên rằng: "Lạy ông Giê-su, Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi!" 48 Nhiều người quát nạt bảo anh ta im đi, nhưng anh ta càng kêu lớn tiếng: "Lạy Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi!" 49 Đức Giê-su đứng lại và nói: "Gọi anh ta lại đây!" Người ta gọi anh mù và bảo: "Cứ yên tâm, đứng dậy, Người gọi anh đấy!" 50 Anh mù liền vất áo choàng lại, đứng phắt dậy mà đến gần Đức Giê-su. 51 Người hỏi: "Anh muốn tôi làm gì cho anh?" Anh mù đáp: "Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được." 52 Người nói: "Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh!" Tức khắc, anh ta nhìn thấy được và đi theo Người trên con đường Người đi.

 

Chiết tự ĐÌNH và Gợi ý

 

ĐÌNH là ngừng lại tạm ngưng.

Bộ hành tạm nghỉ bên đường: chòi, canh.

 

 

ĐÌNH(dừng, ngưng lại) được ghép bởi haichữ NHÂN (con người)và ĐÌNH(chòi, quan ven đường),được hiểu là mộtngười đi đường đang mệt mà gặp quán bên đường thường là ngưng lại nghỉ một chút. Tạm ngừng (Đình) chứ không phải ở lại luôn (Định 定); ở đời con người dễ lầm lẫn nên dễ mất phương hướng và mục đích đời mình.

 

Chúng ta có được vài gợi ý theo “Hán Việt Từ Điển Trích Dẫn”:

◼ (Động) Dừng, nửa chừng ngừng lại. ◎Như: đình bạn  ngừng làm việc, đình chỉ dừng lại, vũ đình liễu  mưa tạnh rồi.

◼ (Động) Đỗ lại, đậu, ở tạm. ◎Như: đình lưu  ở lại, đình bạc  đỗ lại bên bờ (thuyền). ◇Tam quốc diễn nghĩa : Vũ thủy bất trụ, doanh trung nê nính, quân bất khả đình, thỉnh di ư tiền diện san thượng  (Đệ nhất bách lục hồi) Mưa mãi không tạnh, trong trại lầy lội, quân không sao ở được, xin cho dời trại đến trên núi trước mặt.

◼ (Động) Đặt, để. ◇Nho lâm ngoại sử : Bả quan tài tựu đình tại phòng tử trung gian (Đệ nhị thập lục hồi) Đem quan tài đặt ở trong phòng.

◼ (Phó) Thỏa đáng, ổn thỏa. ◇Tây du kí 西: Ngộ Không tương kim quan, kim giáp, vân lí đô xuyên đái đình đáng 穿 (Đệ tam hồi) (Tôn) Ngộ Không đội mũ vàng, mặc áo giáp, đi ủng đâu đấy xong xuôi.

◼ (Danh) Phần. ◇Hồng Lâu Mộng : Yết sa khán thì, thập đình phương hữu liễu tam đình  (Đệ tứ thập bát hồi) Mở the (phủ trên bức tranh) ra xem, thấy mười phần mới xong được ba phần.

 

Gợi ý DỪNG LẠI từ Bài Tin Mừng:

 

Hãy biết DỪNG LẠI sự tự ái, tự cao mà khiêm tốn cầu cứu sự giúp đỡ từ Chúa, Đấng có quyền năng là sự khôn ngoan đích thực.

10,46 Đức Giê-su và các môn đệ đến thành Giê-ri-khô. Khi Đức Giê-su cùng với các môn đệ và một đám người khá đông ra khỏi thành Giê-ri-khô, thì có một người mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường, tên anh ta là Ba-ti-mê, con ông Ti-mê. 47 Vừa nghe nói đó là Đức Giê-su Na-da-rét, anh ta bắt đầu kêu lên rằng: "Lạy ông Giê-su, Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi!" 48 Nhiều người quát nạt bảo anh ta im đi, nhưng anh ta càng kêu lớn tiếng: "Lạy Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi!"

“Bạn không thể cho điều mình không có”. Dừng-Lại là một động-thái rất quan trọng để trưởng thành, bởi người trưởng thành là người biết rõ mình là ai và phải làm gì! Không biết dừng lại đúng lúc, con người sẽ lạc xa mục đích, thất bại càng lớn. Con người thường dựa vào những thành quả nhỏ bé mình đạt được, mà quên mất phận nhỏ bé của mình ‘chỉ là giọt nước giữa đại dương’.Mỗi Kitô-hữu được mời gọi phải dừng-lại để cảm nhận đúng về thân phận của mình, để gặp được Chúa, biết rõ mình để có thể giúp tha nhân.

 

Chính Chúa cũng DỪNG LẠI chương trình của Chúa để cứu chữa người mù khi anh ta tha thiết kêu xin.

49 Đức Giê-su đứng lại và nói: "Gọi anh ta lại đây!" Người ta gọi anh mù và bảo: "Cứ yên tâm, đứng dậy, Người gọi anh đấy!" 50 Anh mù liền vất áo choàng lại, đứng phắt dậy mà đến gần Đức Giê-su. 51 Người hỏi: "Anh muốn tôi làm gì cho anh?" Anh mù đáp: "Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được." 52 Người nói: "Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh!" Tức khắc, anh ta nhìn thấy được và đi theo Người trên con đường Người đi.

Hình ảnh đẹp của Chúa là Dừng-Lại; Dừng-Lại cả một chương trình lớn của Chúa trước sự kêu xin tha thiết của người mù.Từ đó mở ra một hình ảnh đẹp khác: người mù Dừng-Lại con đường mù tối của anh để “đi theo Người trên con đường Người đi.” Bạn và tôi đã nhiều lần không dừng-lại để nâng đỡ và giúp người khác nhận biết Chúa và đi theo Chúa chăng!

 

Xin Chúa ban phúc lành cho mỗi chúng ta, để luôn biết chọn thực hiện chương trình yêu thương của Chúa.

Ước chi được như vậy.

 Lm. JB. Trần Đinh Tử.

 

 

CHÚA NHẬT 30 THƯỜNG NIÊN B

 

Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

Lời mời gọi của Chúa Nhật Thứ Ba Mươi Thường Niên hôm nay là: “HÃY BIẾT DỪNG LẠI Ý RIÊNG MÌNH, ĐỂ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH YÊU THƯƠNG CỦA CHÚA”.Trong tâm tình tin tưởng và khiêm tốn chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

 

Có một người mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường, tên anh ta là Ba-ti-mê, con ông Ti-mê. Vừa nghe nói đó là Đức Giê-su Na-da-rét, anh ta bắt đầu kêu lên rằng: "Lạy ông Giê-su, Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi!" Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luônbiếtkêu xin và tín thác vào quyền năng củaThiên Chúa nơi Đức Giêsu. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Anh ta càng kêu lớn tiếng: "Lạy Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi!"Đức Giê-su đứng lại và nói: "Gọi anh ta lại đây!" Người ta gọi anh mù và bảo: "Cứ yên tâm, đứng dậy, Người gọi anh đấy!" Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh,biếtquan tâm và giúp đỡ anh chị em mình, có cơ hội gặp được Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Chúa hỏi: "Anh muốn tôi làm gì cho anh?" Anh mù đáp: "Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được." Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn phó thác vào quyền năng của Chúa và dâng lời nguyện xin tha thiết. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Chúa nói: "Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh!" Tức khắc, anh ta nhìn thấy được và đi theo Người trên con đường Người đi.Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, biết sống tin tưởng vào Chúa, và trung theo Chúa trên con đường Chúa đã đi. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

 Lạy Thiên Chúa tình yêu là Cha chúng con, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse và Các Thánh Tử Đạo Việt Nam cùng Các Thánh xin Chúa thương ban phúc lành để mỗi người chúng con, luôn biết chọn thực hiện chương trình yêu thương của Chúa.Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

 

 

Bài viết liên quan:

Suy niệm Chúa Nhật 33 Thường niên Năm B
Suy niệm Chúa nhật 32 Thường niên Năm B
Suy niệm Chúa Nhật 31 Thường niên Năm B
Suy niệm Chúa nhật 29 Thường niên B
Suy niệm Chúa Nhật 28 Thường niên B
Suy niệm Chúa nhật 27 Thường niên Năm B
Suy niệm Chúa Nhật 26 Thường niên năm B
Suy niệm Chúa nhật 25 Thường niên Năm B
Suy niệm Chúa Nhật 24 Thường niên B
Suy niệm Chúa Nhật 23 Thường niên B
Page 1 of 29 (282 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
27
28
29
Next
Bài viết mới
 • Đừng đi tu để học hành!

  Nếu đi tu để học thôi thì họ mang tiếng là lợi dụng nhà dòng để tiến thân trên con đường học vấn. Họ lấy việc học làm mục đích chính của ...

 • Suy niệm Chúa Nhật 33 Thường niên Năm B

  Gợi ý CHỈ từ Bài Tin Mừng:Chỉ có cách tốt nhất là chuẩn bị đón ngày tận thế vì ngày tận thế là có thật bởi đó là quy luật, và chính Chúa truyền ...

 • Cách chúng ta phản ứng lại khi bị chỉ trích và phản đối

  Tôi có thể yêu thương kẻ thù không? Tôi có thể chúc lành cho người nguyền rủa tôi không? Tôi có thể ước mong điều tốt cho người muốn điều ...

 • Cấp bách phải nên một trong Chúa Kitô

  Tại sao lại quá đỗi lo lắng khi mất đi, và quá đỗi vui mừng khi tìm được một đồng xu vốn chẳng có giá trị bao nhiêu? Câu trả lời nằm ở tính biểu ...

 • Biện pháp tránh thai và tòa cáo giải

  Đừng làm ‘chuyện ấy’, nhưng nếu làm thì hãy dùng biện pháp tránh thai”, vì mang thai ở tuổi thiếu niên là sự nhục nhã. Họ nói rằng cách ...

 • Sống với ơn lo liệu của Chúa Thánh Thần

  Lo liệu tốt nhất là hãy bám vào Chúa, để nhờ Chúa mà tập trung vào bổn phận chính yếu của mình, và biết bám vào những ai mà Chúa muốn.

 • Linh mục & Mùa Trai Tịnh

  Mùa Trai Tịnh của giáo dân, đỉnh điểm là mùa Chay. Còn với hàng giáo sĩ và một số dòng tu khác thì Mùa Trai Tịnh được chọn vào đầu, giữa ...

 • Tháng 11 – gẫm suy về cái chết

  Tháng 11 đưa ta vào một cuộc biến đổi, để cho lá vàng cũ kỹ rụng đi, chuẩn bị cho những chiếc lá mới sẽ tỏ lộ. Ta cũng sẽ “qua đi” theo dòng ...

 • Lòng kiên nhẫn đã cạn

  Kinh thánh bảo chúng ta là không bao giờ được mệt mỏi, nản lòng khi làm những chuyện đúng đắn. Tất nhiên, chúng ta gần như không có đủ sức ...

 • Cúi đầu và ngước đầu

  Dù kiêu ngạo có thể là xấu, nhưng đôi khi kiêu hãnh và kiêu căng lại không phải là vấn đề. Đúng hơn, thì chúng ta phải đấu tranh với một tinh ...

Thống kê Truy cập
Đang online: 145
Tất cả: 53,276,565