Suy niệm Chúa Nhật 26 Thường niên năm B

CHÚA NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN B

NÉM XUỐNG BIỂN CÒN HƠN

Mc 9,38-43.45.47-48

 

9,38 Ông Gio-an nói với Đức Giê-su: "Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không theo chúng ta." 39 Đức Giê-su bảo: "Đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy. 40 Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. 41 "Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đấng Ki-tô, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. 42 "Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn. 43 Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một tay mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai tay mà phải sa hoả ngục, phải vào lửa không hề tắt. 45 Nếu chân anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một chân mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai chân mà bị ném vào hoả ngục. 47 Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã, thì móc nó đi; thà chột mắt mà được vào Nước Thiên Chúa còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào hoả ngục, 48 nơi giòi bọ không hề chết và lửa không hề tắt.

Chiết tự HẢI và Gợi ý

 

HẢI là biển cả, rộng to.

Mênh mông khối nước, mịt mờ khó đo.

 

 

HẢI(biển, lĩnh vực rộng lớn) được ghép bởi hai chữ THỦY(nước) và MỖI/MÔI(mỗi, mịt mù). Được hiểu là một lĩnh vực rộng lớn như biển cả, vì biển là nơi chứa nhiều nước nông sâu khôn dò. Biển được ví là cái gì rất rộng lớn và rất nguy hiểm và bí hiểm vậy.

 

Chúng ta có được vài gợi ý theo “Hán Việt Từ Điển Trích Dẫn”:

◼ (Danh) Bể, biển. ◎Như: Nam Hải , Địa Trung Hải .

◼ (Danh) Nước biển. ◇Hán Thư : Chử hải vi diêm  (Thác truyện ) Nấu nước biển làm muối.

◼ (Danh) Hồ lớn trong đất liền. ◎Như: Thanh Hải , Trung Nam Hải .

◼ (Danh) Nơi tụ tập rất nhiều người, vật. ◎Như: nhân hải  biển người, hoa hải  rừng hoa.

◼ (Danh) Lĩnh vực rộng lớn. ◎Như: khổ hải vô biên  bể khổ không cùng, học hải vô nhai  bể học không bờ bến.

◼ (Danh) Đất xa xôi, hoang viễn. ◇Chu Lễ : Tứ hải san xuyên  (Hạ quan , Giáo nhân ) Khắp bốn phương sông núi.

◼ (Danh) Chén, bát to. ◎Như: trà hải  chén trà to, tửu hải  chén rượu to.

◼ (Danh) Họ Hải.

◼ (Tính) Rất to, lớn. ◎Như: hải lượng  vô số, rất nhiều.

◼ (Tính) Phóng túng, buông tuồng. ◎Như: hải mạ  chửi bới bừa bãi. ◇Hồng Lâu Mộng : Bãi, bãi! Khả dĩ bất tất kiến, tha bỉ bất đắc cha môn gia đích hài tử môn, hồ đả hải suất đích quán liễu  (Đệ thất hồi) Thôi, thôi! Bất tất phải gặp, cậu ta không thể so sánh với bọn trẻ nhà mình, bừa bãi phóng túng quen rồi.

◼ (Phó) Dữ dội, nghiêm trọng. ◎Như: tha nghiêm trọng đãi công, sở dĩ bị lão bản hải quát liễu nhất đốn  nó làm việc quá sức lười biếng, nên bị ông chủ mắng cho một trận.

 

Gợi ý BIỂN từ Bài Tin Mừng:

 

Hãy thu hẹp khoảng cách và đừng loại trừ nhau, kẻo tự tạo biển sâu ngăn cách giữa thế giới phẳng.

9,38 Ông Gio-an nói với Đức Giê-su: "Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không theo chúng ta." 39 Đức Giê-su bảo: "Đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy. 40 Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. 41 "Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đấng Ki-tô, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu.

Thật không quá đáng khi nói ‘mỗi người là một thế giới huyền nhiệm’. Chúa dựng nên con người không giống nhau là để thể hiện sự vinh quang của Chúa, chứ không phải đểloại trừ nhau. Khoảng cách giữa con người với nhau đã vốn nhiều xa cách, hãy tìm cách thông cảm và xích lại gần nhau hơn. Hãy chọn Chúa làm trung tâm để xây dựng một thế giới yêu thương thông cảm, đừng nhân danh các tổ chức phe nhóm mà loại trừ nhau!

 

Hãy biết tránh mọi cớ vấp phạm gây gương xấu, kẻo tự gieo mình và kéo người khác chết chìm nơi đáy biển sâu.

 

42 "Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn. 43 Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một tay mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai tay mà phải sa hoả ngục, phải vào lửa không hề tắt. 45 Nếu chân anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một chân mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai chân mà bị ném vào hoả ngục. 47 Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã, thì móc nó đi; thà chột mắt mà được vào Nước Thiên Chúa còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào hoả ngục, 48 nơi giòi bọ không hề chết và lửa không hề tắt.

Người Do thái quan niệm, biển là sào huyệt của sự dữ và sự chết. Trong đời sống thiêng liêng “biển” chính là hố cách ngăn giữa con người với Chúa và đối với nhau. Vực thẳm được tạo nên từ những cớ vấp phạm là tội lỗi dẫn đến sự dữ và sự chết, bởi kẻ tạo cớ vấp phạm cho người khác thì chính bản thân đã là tội phạm, ít nhất là trong tư tưởng. Nên hình phạt choAi làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn” (câu 42)chẳng phải là quá nặng.Cũng chẳng phải là hình phạt chờ được tuyên phạt mà chính họ đã tự chuốc lấy và thực hiện.Biển được ví là vực sâu nguy hiểm dẫn tới sự chết, được tạo bởi những sai lỗi và cớ vấp phạm vì: một khi đã sa lầy trong tội lỗi và cớ vấp phạm, con người khó có thể tự thoát khỏi; ‘chốn sâu và rộng mít mù đầy nước’.

 

Xin Chúa ban phúc lành cho mỗi chúng ta, luôn biết đón nhận nhau và biết khôn ngoan xa tránh dịp tội và cớ vập phạm ngay từ những bước đầu.

 

Ước chi được như vậy.

 Lm. JB. Trần Đinh Tử.

 

CHÚA NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN B

 

Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

Lời mời gọi của Chúa Nhật Thứ Hai Mươi SáuThường Niên hôm nay là: “ĐỪNG LÀM GƯƠNG XẤU VÀ CŨNG ĐỪNG LOẠI TRỪ NHAU”.Trong tâm tình tin tưởng và khiêm tốn chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

 

Ông Gio-an nói với Đức Giê-su: "Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không theo chúng ta." Đức Giê-su bảo: "Đừng ngăn cản người ta, … Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luônbiết đón nhận nhau trong tình thương yêu của Thiên Chúa là Cha chung,không phe nhóm mà loại trừ nhau. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Đức Giê-su dạy: Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đấng Ki-tô, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh,biếtquan tâm và giúp đỡ người khác, vì luôn nhận ra sự thật Chúa đang hiện diện nơi anh chị em của mình. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Đức Giê-su dạy: Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn.Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn biết tránh xa dịp tội và quyết tâm không gây cớ vấp phạm cho nhưng người chung quanh. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Đức Giê-su dạy: Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã, thì móc nó đi; thà chột mắt mà được vào Nước Thiên Chúa còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào hoả ngục, nơi giòi bọ không hề chết và lửa không hề tắt.Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, biết rằng con người chúng ta vốn yếu đuối, nên khôn ngoan loại bỏ và tránh xa dịp tội ngay từ những bước đầu. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

 Lạy Thiên Chúa tình yêu là Cha chúng con, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse và Các Thánh Tử Đạo Việt Nam cùng Các Thánh xin Chúa thương ban phúc lành để mỗi người chúng con, luôn biết đón nhận nhau và biết khôn ngoan xa tránh dịp tội, cớ vấp phạm ngay từ những bước đầu.Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

 

Bài viết liên quan:

Tản mạn về ân sủng của bí tích
Suy niệm Chúa nhật 12, Lễ Mình Máu Thánh Chúa, Năm C
Suy niệm Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi năm C
Suy niệm Chúa Nhật lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống
Suy niệm Chúa nhật Chúa Giêsu về trời, Năm C
Suy niệm Chúa nhật 6 Phục Sinh Năm C
Suy niệm Chúa nhật 5 Phục sinh Năm C
Suy niệm Chúa nhật 4 Phục Sinh Năm C
Lòng thương xót Chúa: ơn cứu độ hay phép lạ!
Suy niệm Chúa Nhật 2 Phục Sinh Năm C
Page 1 of 33 (323 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
31
32
33
Next
Bài viết mới
 • Tôi là loại ki-tô hữu nào?

  Chúng ta có quá nhiều kế hoạch, quá nhiều dự tính cho cuộc sống, nên chúng ta chẳng còn chỗ để cho Thiên Chúa hoạt động.

 • Làm sao bạn biết là Thiên Chúa tốt lành?

  Một cách mà tôi biết Thiên Chúa tốt lành là Thiên Chúa, Đấng Tạo Hóa, đã cho phép tôi hầu hết những năm tuổi đôi mươi để nhìn thấy những sự việc ...

 • Cuộc đời là một công việc bề bộn

  Việc làm, tương giao, tình yêu, dục tính, tình bạn, tuổi già, tất cả đều phức tạp, trần tục, là những công việc bề bộn, lúc nào cũng có ...

 • Tản mạn về ân sủng của bí tích

  Không chỉ bí tích Thánh Thể, cả các bí tích khác cũng dễ làm cho chúng ta dấy lên cảm giác “nghi ngờ” với những hình thức bên ngoài như dầu, ...

 • Suy niệm Chúa nhật 12, Lễ Mình Máu Thánh Chúa, Năm C

  Thật tuyệt vời khi Chúa Giê-su là Trưởng Tử “cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng” thì làm sao Chúa ...

 • Giữ thăng bằng cho đức tin

  Đời sống thiêng liêng chỉ dừng lại ở cầu nguyện và đạo đức cá nhân. Dù quan trọng như nhau, nhưng chúng chưa đủ. Và chìa khóa cho sức khỏe là ...

 • Phẩm chất và giá trị của linh mục

  Sở dĩ phải nói đến vấn đề này là vì mấy năm gần đây Hồng Y, giám mục, linh mục thường được đưa lên mạng với những cáo buộc về các tội danh ...

 • Làm thế nào để khơi dậy đức tin cho con cháu?

  Vai trò của ông bà thường rất quan trọng trong việc trao truyền đức tin, nhiều người đặt câu hỏi làm sao để trao truyền tốt nhất.

 • Cuộc đời Môsê, Carlo Maria Martini

  Nhìn lại lịch sử đời tôi, tôi thấy đâu là những sáng kiến, những chương trình của Thiên Chúa về tôi, và Ngài muốn tôi làm gì?

 • Đừng đi tu để hưởng thụ

  Khấn khó nghèo, nhưng họ sống giàu sang, tiện nghi và sung túc. Khấn vâng lời, nhưng họ thích làm theo những sở thích của riêng mình. Khấn khiết ...

Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 712
Tất cả: 57,582,684