Suy niệm Chúa Nhật 26 Thường niên năm B

CHÚA NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN B

NÉM XUỐNG BIỂN CÒN HƠN

Mc 9,38-43.45.47-48

 

9,38 Ông Gio-an nói với Đức Giê-su: "Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không theo chúng ta." 39 Đức Giê-su bảo: "Đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy. 40 Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. 41 "Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đấng Ki-tô, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. 42 "Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn. 43 Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một tay mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai tay mà phải sa hoả ngục, phải vào lửa không hề tắt. 45 Nếu chân anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một chân mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai chân mà bị ném vào hoả ngục. 47 Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã, thì móc nó đi; thà chột mắt mà được vào Nước Thiên Chúa còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào hoả ngục, 48 nơi giòi bọ không hề chết và lửa không hề tắt.

Chiết tự HẢI và Gợi ý

 

HẢI là biển cả, rộng to.

Mênh mông khối nước, mịt mờ khó đo.

 

 

HẢI(biển, lĩnh vực rộng lớn) được ghép bởi hai chữ THỦY(nước) và MỖI/MÔI(mỗi, mịt mù). Được hiểu là một lĩnh vực rộng lớn như biển cả, vì biển là nơi chứa nhiều nước nông sâu khôn dò. Biển được ví là cái gì rất rộng lớn và rất nguy hiểm và bí hiểm vậy.

 

Chúng ta có được vài gợi ý theo “Hán Việt Từ Điển Trích Dẫn”:

◼ (Danh) Bể, biển. ◎Như: Nam Hải , Địa Trung Hải .

◼ (Danh) Nước biển. ◇Hán Thư : Chử hải vi diêm  (Thác truyện ) Nấu nước biển làm muối.

◼ (Danh) Hồ lớn trong đất liền. ◎Như: Thanh Hải , Trung Nam Hải .

◼ (Danh) Nơi tụ tập rất nhiều người, vật. ◎Như: nhân hải  biển người, hoa hải  rừng hoa.

◼ (Danh) Lĩnh vực rộng lớn. ◎Như: khổ hải vô biên  bể khổ không cùng, học hải vô nhai  bể học không bờ bến.

◼ (Danh) Đất xa xôi, hoang viễn. ◇Chu Lễ : Tứ hải san xuyên  (Hạ quan , Giáo nhân ) Khắp bốn phương sông núi.

◼ (Danh) Chén, bát to. ◎Như: trà hải  chén trà to, tửu hải  chén rượu to.

◼ (Danh) Họ Hải.

◼ (Tính) Rất to, lớn. ◎Như: hải lượng  vô số, rất nhiều.

◼ (Tính) Phóng túng, buông tuồng. ◎Như: hải mạ  chửi bới bừa bãi. ◇Hồng Lâu Mộng : Bãi, bãi! Khả dĩ bất tất kiến, tha bỉ bất đắc cha môn gia đích hài tử môn, hồ đả hải suất đích quán liễu  (Đệ thất hồi) Thôi, thôi! Bất tất phải gặp, cậu ta không thể so sánh với bọn trẻ nhà mình, bừa bãi phóng túng quen rồi.

◼ (Phó) Dữ dội, nghiêm trọng. ◎Như: tha nghiêm trọng đãi công, sở dĩ bị lão bản hải quát liễu nhất đốn  nó làm việc quá sức lười biếng, nên bị ông chủ mắng cho một trận.

 

Gợi ý BIỂN từ Bài Tin Mừng:

 

Hãy thu hẹp khoảng cách và đừng loại trừ nhau, kẻo tự tạo biển sâu ngăn cách giữa thế giới phẳng.

9,38 Ông Gio-an nói với Đức Giê-su: "Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không theo chúng ta." 39 Đức Giê-su bảo: "Đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy. 40 Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. 41 "Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đấng Ki-tô, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu.

Thật không quá đáng khi nói ‘mỗi người là một thế giới huyền nhiệm’. Chúa dựng nên con người không giống nhau là để thể hiện sự vinh quang của Chúa, chứ không phải đểloại trừ nhau. Khoảng cách giữa con người với nhau đã vốn nhiều xa cách, hãy tìm cách thông cảm và xích lại gần nhau hơn. Hãy chọn Chúa làm trung tâm để xây dựng một thế giới yêu thương thông cảm, đừng nhân danh các tổ chức phe nhóm mà loại trừ nhau!

 

Hãy biết tránh mọi cớ vấp phạm gây gương xấu, kẻo tự gieo mình và kéo người khác chết chìm nơi đáy biển sâu.

 

42 "Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn. 43 Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một tay mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai tay mà phải sa hoả ngục, phải vào lửa không hề tắt. 45 Nếu chân anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một chân mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai chân mà bị ném vào hoả ngục. 47 Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã, thì móc nó đi; thà chột mắt mà được vào Nước Thiên Chúa còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào hoả ngục, 48 nơi giòi bọ không hề chết và lửa không hề tắt.

Người Do thái quan niệm, biển là sào huyệt của sự dữ và sự chết. Trong đời sống thiêng liêng “biển” chính là hố cách ngăn giữa con người với Chúa và đối với nhau. Vực thẳm được tạo nên từ những cớ vấp phạm là tội lỗi dẫn đến sự dữ và sự chết, bởi kẻ tạo cớ vấp phạm cho người khác thì chính bản thân đã là tội phạm, ít nhất là trong tư tưởng. Nên hình phạt choAi làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn” (câu 42)chẳng phải là quá nặng.Cũng chẳng phải là hình phạt chờ được tuyên phạt mà chính họ đã tự chuốc lấy và thực hiện.Biển được ví là vực sâu nguy hiểm dẫn tới sự chết, được tạo bởi những sai lỗi và cớ vấp phạm vì: một khi đã sa lầy trong tội lỗi và cớ vấp phạm, con người khó có thể tự thoát khỏi; ‘chốn sâu và rộng mít mù đầy nước’.

 

Xin Chúa ban phúc lành cho mỗi chúng ta, luôn biết đón nhận nhau và biết khôn ngoan xa tránh dịp tội và cớ vập phạm ngay từ những bước đầu.

 

Ước chi được như vậy.

 Lm. JB. Trần Đinh Tử.

 

CHÚA NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN B

 

Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

Lời mời gọi của Chúa Nhật Thứ Hai Mươi SáuThường Niên hôm nay là: “ĐỪNG LÀM GƯƠNG XẤU VÀ CŨNG ĐỪNG LOẠI TRỪ NHAU”.Trong tâm tình tin tưởng và khiêm tốn chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

 

Ông Gio-an nói với Đức Giê-su: "Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không theo chúng ta." Đức Giê-su bảo: "Đừng ngăn cản người ta, … Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luônbiết đón nhận nhau trong tình thương yêu của Thiên Chúa là Cha chung,không phe nhóm mà loại trừ nhau. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Đức Giê-su dạy: Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đấng Ki-tô, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh,biếtquan tâm và giúp đỡ người khác, vì luôn nhận ra sự thật Chúa đang hiện diện nơi anh chị em của mình. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Đức Giê-su dạy: Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn.Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn biết tránh xa dịp tội và quyết tâm không gây cớ vấp phạm cho nhưng người chung quanh. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Đức Giê-su dạy: Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã, thì móc nó đi; thà chột mắt mà được vào Nước Thiên Chúa còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào hoả ngục, nơi giòi bọ không hề chết và lửa không hề tắt.Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, biết rằng con người chúng ta vốn yếu đuối, nên khôn ngoan loại bỏ và tránh xa dịp tội ngay từ những bước đầu. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

 Lạy Thiên Chúa tình yêu là Cha chúng con, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse và Các Thánh Tử Đạo Việt Nam cùng Các Thánh xin Chúa thương ban phúc lành để mỗi người chúng con, luôn biết đón nhận nhau và biết khôn ngoan xa tránh dịp tội, cớ vấp phạm ngay từ những bước đầu.Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

 

Bài viết liên quan:

Suy niệm Chúa Nhật 2 Mùa Vọng Năm C
Suy niệm Chúa Nhật 1 Mùa Vọng Năm C
Suy niệm Chúa Nhật 34 Thường niên Năm B
Suy niệm Chúa Nhật 33 Thường niên Năm B
Suy niệm Chúa nhật 32 Thường niên Năm B
Suy niệm Chúa Nhật 31 Thường niên Năm B
Suy niệm Chúa nhật 30 Thường niên Năm B
Suy niệm Chúa nhật 29 Thường niên B
Suy niệm Chúa Nhật 28 Thường niên B
Suy niệm Chúa nhật 27 Thường niên Năm B
Page 1 of 29 (285 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
27
28
29
Next
Bài viết mới
 • Đừng giết ông già Noel quá sớm

  Phá vỡ các cấm kỵ, giết chết tính thơ ngây, dù nó ngây ngô như thế nào, thì đem được gì thêm cho tâm hồn? Rất nguy hiểm nếu cho ông già ...

 • Người trẻ và cha xứ

  Chúng ta chỉ có một Cha trên trời và chúng ta là anh em với nhau. Nếu trong Hội Thánh có những mục tử, hoặc những người chưa tốt, thì không vì ...

 • Suy niệm Chúa Nhật 2 Mùa Vọng Năm C

  PHẲNG chính là không còn chỗ lồi lõm trở ngại để người ta không bị vấp ngã, không còn ngại ngùng khi đến với nhau, làm được điều này đòi ...

 • Cái mác tu sĩ

  Từ khi tôi thấy lòng mình khao khát dâng đời mình cho Chúa, dường như tôi chưa mảy may nghĩ rằng mình sẽ làm gì vĩ đại sau này và tôi cũng chẳng ...

 • MẤT GỐC

  Cảm nghiệm cái gì cũng chóng qua có thể làm chúng ta đau lòng, nhưng nó cũng là động lực để cho chúng ta tìm kiếm sâu hơn bên trong tất ...

 • Người trẻ trước một Thiên Chúa quan phòng

  Là người trẻ đang dâng trào sức sống, hẳn nhiên không ai trong chúng ta dễ dàng chấp nhận khổ đau. Mặt khác, chúng ta cũng tin rằng đi theo Chúa ...

 • Đi tu là ơn gọi hiến dâng

  Tôi biết vài người đã chuẩn bị kết hôn, nhưng chính lúc đó, Thiên Chúa gọi hai người bước và con đường dâng hiến! Chính họ cũng không hiểu ...

 • Đợi Người Yêu

  Biết phải làm sao đây khi ông trời cho chàng một thân xác giới hạn nhưng con tim lại quá nhiều cảm xúc, để rồi khi gặp phải bóng hình ai kia ...

 • Mùa Vọng tuổi thơ tôi

  Mỗi khi nghe tiếng chuông ngân vọng, tiếng ca đoàn reo vang “Trời Cao hãy đổ sương xuống” thì đám trẻ chúng tôi biết ngay mùa vọng đã đến, ...

 • Câu chuyện của lão Vương hay lòng can đảm của tha thứ

  Có thể nào tha thứ cho người đã làm hại mình? Câu chuyện của lão Vương ở Trung Quốc đầu thế kỷ 20 chứng tỏ cho chúng ta thấy là được.

Thống kê Truy cập
Đang online: 1033
Tất cả: 53,688,832