Suy niệm Chúa Nhật 23 Thường niên B

CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN B

HỌ HẾT SỨC KINH NGẠC

Mc 7,31-37

 

7,31 Đức Giê-su lại bỏ vùng Tia, đi qua ngả Xi-đôn, đến biển hồ Ga-li-lê vào miền Thập Tỉnh. 32 Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giê-su, và xin Người đặt tay trên anh. 33 Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh, và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh. 34 Rồi Người ngước mắt lên trời, rên một tiếng và nói: "Ép-pha-tha", nghĩa là: hãy mở ra! 35 Lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại. Anh ta nói được rõ ràng. 36 Đức Giê-su truyền bảo họ không được kể chuyện đó với ai cả. Nhưng Người càng truyền bảo họ, họ lại càng đồn ra. 37 Họ hết sức kinh ngạc, và nói: "Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả: ông làm cho kẻ điếc nghe được, và kẻ câm nói được."

 

Chiết tự KINH và Gợi ý

KINH là sợ hãi lồng lên.

Ngựa kia hoảng sợ, kính thiêng nào còn.

 

 

KINH (sợ hãi, ngựa lồng lên) được ghép bởi hai chữ MÃ (ngựa, binh nghiệp) và KÍNH (tôn trọng, kính cẩn). Được hiểu là sự kính cẩn của con ngựa làm gì có khi nó hoảng sợ, khi nó lồng lên. Một sự hoảng loạn, chấn động không còn làm chủ được bản thân.

 

Chúng ta có được vài gợi ý theo “Hán Việt Từ Điển Trích Dẫn”:

◼ (Động) Lồng lên (ngựa sợ hãi, không điều khiển được nữa). ◎Như: mã kinh liễu  ngựa lồng lên.

◼ (Động) Sợ, hãi. ◎Như: kinh hoảng  hoảng sợ, kinh phạ  sợ hãi. ◇Sử Kí : Chí bái đại tướng, nãi Hàn Tín dã, nhất quân giai kinh  (Hoài Âm Hầu liệt truyện ) Đến khi phong đại tướng, lại là Hàn Tín, các quân đều giật mình kinh ngạc.

◼ (Động) Chấn động, lay động. ◎Như: kinh thiên động địa  rung trời chuyển đất, đả thảo kinh xà  đập cỏ làm cho rắn động, bứt dây động rừng.

◼ (Động) Bị xúc động, nhiễu loạn. ◎Như: kinh nhiễu  quấy rối. ◇Đỗ Phủ: Cảm thì hoa tiễn lệ, Hận biệt điểu kinh tâm  (Xuân vọng ) Thương cảm thời thế, hoa đẫm lệ, Oán hận biệt li, chim xúc động trong lòng.

 

Gợi ý KINH NGẠC từ Bài Tin Mừng:

 

Hãy kinh ngạc, ngạc nhiên để nhận đúng và đón nhận đúng những gì đang xảy ra

7,31 Đức Giê-su lại bỏ vùng Tia, đi qua ngả Xi-đôn, đến biển hồ Ga-li-lê vào miền Thập Tỉnh. 32 Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giê-su, và xin Người đặt tay trên anh.

Một người thật sự ngạc nhiên là ngưới đón nhận sự thật như nó là; không có bất kỳ một định kiến hoặc ý tưởng phê bình chủ quan nào xen vào. Thấy hay thì khen, thấy đẹp thì chiêm ngắm… Nhận thấy Đức Giêsu đã chữa lành cho nhiều bệnh nhân thì giờ gặp Chúa “Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giê-su, và xin Người đặt tay trên anh” với niềm tin không chút nghi ngờ.

 

 Hãy kinh ngạc, ngạc nhiên để chứng kiến phép lạ và cất lời ngợi khen Thiên Chúa

33 Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh, và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh. 34 Rồi Người ngước mắt lên trời, rên một tiếng và nói: "Ép-pha-tha", nghĩa là: hãy mở ra! 35 Lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại. Anh ta nói được rõ ràng. 36 Đức Giê-su truyền bảo họ không được kể chuyện đó với ai cả. Nhưng Người càng truyền bảo họ, họ lại càng đồn ra. 37 Họ hết sức kinh ngạc, và nói: "Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả: ông làm cho kẻ điếc nghe được, và kẻ câm nói được."

Ngạc nhiên giúp cho cho con người dễ dàng đón nhận sự thật và những cái hay cái tốt của người khác, bởi họ ở trong tình trạng không còn chủ quan đánh giá theo những hiểu biết giới hạn của mình. Họ hoàn toàn hồn nhiên chứng kiến sự việc xảy ra không bị một vật nào che khuất. Để không thể không thốt lên: "Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả: ông làm cho kẻ điếc nghe được, và kẻ câm nói được."Phải chăng mỗi chúng ta thiếu sự ngạc nhiên đích thực nên chưa thấy những phép lạ đời thường đang diễn ra từng giây từng phút, phải chăng chúng ta đã dập tắt sự ngạc nhiên quý báu bởi những định kiến và hiểu biết giới hạn chủ quan. Trong thực tế, chúng ta thường chứng kiến những chuyện, ví dụ như: một cô bé hàng xóm hát hay được tán thưởng, mọi người trong khu xóm đều ngạc nhiên tán thưởng, trừ những người không ưu thích cô bé từ trước đó. Rồi số người tán thưởng kể về thành tích của cô bé trong số người tán thưởng sẽ giảm đáng kể khi họ đưa những hiểu biết chủ quan của họ vào: nhà nó đâu phải là gia đình truyền thống ca hát, nó có được học hành gì về nghệ thuật… Tệ hại hơn nữa là khi không biết ngạc nhiên người ta còn dễ bị suy nghĩ tiêu cực hạ giá, khinh thường thành quả của người khác.

 

Xin Chúa ban muôn phúc lành, để mỗi chúng ta luôn biết nhận ra quyền năng của Thiên Chúa và tín thác vào tình yêu thương của Người.

 Ước chi được như vậy.

 Lm. JB. Trần Đinh Tử.

 

CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN B

 

Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

Lời mời gọi của Chúa Nhật Thứ Hai Mươi Ba Thường Niên hôm nay là: “HÃY TÍN THÁC VÀO QUYỀN NĂNG CỦA CHÚA, NGƯỜI SẼ GIẢI THOÁT CHO”. Trong tâm tình tin tưởng và khiêm tốn chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

 

Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giê-su, và xin Người đặt tay trên anh. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn nhận ra tình thương yêu quan tâm của Thiên Chúa mà chạy đến cùng Người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh, và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh. Rồi Người ngước mắt lên trời, rên một tiếng và nói: "Ép-pha-tha", nghĩa là: hãy mở ra! Lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại. Anh ta nói được rõ ràng. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, biết quan tâm và giúp đỡ người khác và cầu nguyện cùng Chúa cho họ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Đức Giê-su truyền bảo họ không được kể chuyện đó với ai cả. Nhưng Người càng truyền bảo họ, họ lại càng đồn ra. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn biết làm chủ bản thân và vâng nghe lời Chúa dạy; để không vì nhiệt tình thái quá làm hư chương trình lớn của Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Họ hết sức kinh ngạc, và nói: "Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả: ông làm cho kẻ điếc nghe được, và kẻ câm nói được."Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, biết sống yêu thương giúp đỡ người khác, như Chúa luôn quan tâm mưu cầu hạnh phúc cho con người chúng ta. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

 Lạy Thiên Chúa tình yêu là Cha chúng con, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse và Các Thánh Tử Đạo Việt Nam cùng Các Thánh xin Chúa thương ban phúc lành để mỗi người chúng con, luôn biết nhận ra quyền năng của Thiên Chúa và tín thác vào tình yêu thương của Người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

 

 

Bài viết liên quan:

Suy niệm Chúa Nhật 33 Thường niên Năm B
Suy niệm Chúa nhật 32 Thường niên Năm B
Suy niệm Chúa Nhật 31 Thường niên Năm B
Suy niệm Chúa nhật 30 Thường niên Năm B
Suy niệm Chúa nhật 29 Thường niên B
Suy niệm Chúa Nhật 28 Thường niên B
Suy niệm Chúa nhật 27 Thường niên Năm B
Suy niệm Chúa Nhật 26 Thường niên năm B
Suy niệm Chúa nhật 25 Thường niên Năm B
Suy niệm Chúa Nhật 24 Thường niên B
Page 1 of 29 (282 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
27
28
29
Next
Bài viết mới
 • Đánh mất chính mình

  Quan sát thực tế cuộc sống, chúng ta cũng dễ nhận ra những người nổi tiếng, có danh phận gì đó với núi sông, thế mà, họ lại trở nên xa lạ ...

 • Đừng đi tu để học hành!

  Nếu đi tu để học thôi thì họ mang tiếng là lợi dụng nhà dòng để tiến thân trên con đường học vấn. Họ lấy việc học làm mục đích chính của đời ...

 • Suy niệm Chúa Nhật 33 Thường niên Năm B

  Gợi ý CHỈ từ Bài Tin Mừng:Chỉ có cách tốt nhất là chuẩn bị đón ngày tận thế vì ngày tận thế là có thật bởi đó là quy luật, và chính Chúa ...

 • Cách chúng ta phản ứng lại khi bị chỉ trích và phản đối

  Tôi có thể yêu thương kẻ thù không? Tôi có thể chúc lành cho người nguyền rủa tôi không? Tôi có thể ước mong điều tốt cho người muốn điều xấu ...

 • Cấp bách phải nên một trong Chúa Kitô

  Tại sao lại quá đỗi lo lắng khi mất đi, và quá đỗi vui mừng khi tìm được một đồng xu vốn chẳng có giá trị bao nhiêu? Câu trả lời nằm ở tính ...

 • Biện pháp tránh thai và tòa cáo giải

  Đừng làm ‘chuyện ấy’, nhưng nếu làm thì hãy dùng biện pháp tránh thai”, vì mang thai ở tuổi thiếu niên là sự nhục nhã. Họ nói rằng cách đó khá ...

 • Sống với ơn lo liệu của Chúa Thánh Thần

  Lo liệu tốt nhất là hãy bám vào Chúa, để nhờ Chúa mà tập trung vào bổn phận chính yếu của mình, và biết bám vào những ai mà Chúa muốn.

 • Linh mục & Mùa Trai Tịnh

  Mùa Trai Tịnh của giáo dân, đỉnh điểm là mùa Chay. Còn với hàng giáo sĩ và một số dòng tu khác thì Mùa Trai Tịnh được chọn vào đầu, giữa hay ...

 • Tháng 11 – gẫm suy về cái chết

  Tháng 11 đưa ta vào một cuộc biến đổi, để cho lá vàng cũ kỹ rụng đi, chuẩn bị cho những chiếc lá mới sẽ tỏ lộ. Ta cũng sẽ “qua đi” theo ...

 • Lòng kiên nhẫn đã cạn

  Kinh thánh bảo chúng ta là không bao giờ được mệt mỏi, nản lòng khi làm những chuyện đúng đắn. Tất nhiên, chúng ta gần như không có đủ sức mạnh ...

Thống kê Truy cập
Đang online: 971
Tất cả: 53,347,932