Suy niệm Chúa Nhật 22 Thường niên B

CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN B

 

DUY TRÌ TRUYỀN THỐNG CỦA NGƯỜI PHÀM

Mc 7,1-8a.14-15.21-23

 

7,1 Có những người Pha-ri-sêu và một số kinh sư tụ họp quanh Đức Giê-su. Họ là những người từ Giê-ru-sa-lem đến. 2 Họ thấy vài môn đệ của Người dùng bữa mà tay còn ô uế, nghĩa là chưa rửa. 3 Thật vậy, người Pha-ri-sêu cũng như mọi người Do-thái đều nắm giữ truyền thống của tiền nhân: họ không ăn gì, khi chưa rửa tay cẩn thận; 4 thức gì mua ngoài chợ về, cũng phải rảy nước đã rồi mới ăn; họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa như rửa chén bát, bình lọ và các đồ đồng. 5 Vậy, người Pha-ri-sêu và kinh sư hỏi Đức Giê-su: "Sao các môn đệ của ông không theo truyền thống của tiền nhân, cứ để tay ô uế mà dùng bữa?" 6 Người trả lời họ: "Ngôn sứ I-sai-a thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông là những kẻ đạo đức giả, khi viết rằng:

Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta. 7 Chúng có thờ phượng Ta thì cũng vô ích, vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân.

8 Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa, mà duy trì truyền thống của người phàm." 14 Sau đó, Đức Giê-su lại gọi đám đông tới mà bảo: "Xin mọi người nghe tôi nói đây, và hiểu cho rõ: 15 Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được; nhưng chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế. 21 Vì từ bên trong, từ lòng người, phát xuất những ý định xấu: tà dâm, trộm cắp, giết người, 22 ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tỵ, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng. 23 Tất cả những điều xấu xa đó, đều từ bên trong xuất ra, và làm cho con người ra ô uế."

 

Chiết tự THỐNG và Gợi ý

 

THỐNG là kết nối, lưu truyền.

Như tơ nối mãi triền miên dư đầy.

 

 

THỐNG (mối tơ, nối các đời) được ghép bởi hai chữ MỊCH (tơ, sợi tơ nhỏ) và SUNG (đầy tràn, tịch thu). Được hiểu là một sự nối tiếp liên tục đầy đủ. Cần lưu ý, trong đời sống hiện tại có những chuyện cũng là sự nối tiếp nhưng là hủ-tục chứ không phải là truyền-thống.

 

Chúng ta có được vài gợi ý theo “Hán Việt Từ Điển Trích Dẫn”:

◼ (Danh) Mối tơ. ◇Hoài Nam Tử : Kiển chi tính vi ti, nhiên phi đắc công nữ chử dĩ nhiệt thang nhi trừu kì thống kỉ, tắc bất năng thành ti (Thái tộc huấn ) Bản chất của kén tằm là làm ra tơ, nhưng không được nữ công nấu nước sôi và kéo ra thành mối sợi, thì không thành tơ được.

◼ (Danh) Các đời nối dõi không dứt. ◎Như: huyết thống  dòng máu, truyền thống liên hệ từ đời này sang đời khác. ◇Chiến quốc sách : Thiên hạ kế kì thống, thủ kì nghiệp, truyền chi vô cùng  (Tần sách tam ) Thiên hạ nối tiếp các thế hệ, giữ sự nghiệp của mình, truyền lại mãi về sau không dứt.

◼ (Danh) Kỉ cương, cương yếu. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Nghi thừa hồng nghiệp, vi vạn thế thống  (Đệ tứ hồi) Xứng đáng kế thừa nghiệp lớn, làm khuôn phép cho muôn đời.

◼ (Danh) Họ Thống.

◼ (Động) Cầm đầu, lĩnh đạo. ◎Như: thống lĩnh  suất lĩnh, cầm đầu tất cả.

◼ (Phó) Hợp lại, tổng hợp. ◎Như: thống kê  tính gộp, thống xưng  gọi chung.

◼ (Tính) Tròn và rỗng (có hình ống). § Thông đồng . ◎Như: trường thống mã ngoa  giày ống cao.

 

Gợi ý TRUYỀN THỐNG từ Bài Tin Mừng:

 

Hãy trân trọng những điều tốt đẹp tiền nhân truyền lại, nhưng đừng chỉ giữ vì hình thức và dùng đó như chuẩn mực để xét đoán người khác.

7,1 Có những người Pha-ri-sêu và một số kinh sư tụ họp quanh Đức Giê-su. Họ là những người từ Giê-ru-sa-lem đến. 2 Họ thấy vài môn đệ của Người dùng bữa mà tay còn ô uế, nghĩa là chưa rửa. 3 Thật vậy, người Pha-ri-sêu cũng như mọi người Do-thái đều nắm giữ truyền thống của tiền nhân: họ không ăn gì, khi chưa rửa tay cẩn thận; 4 thức gì mua ngoài chợ về, cũng phải rảy nước đã rồi mới ăn; họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa như rửa chén bát, bình lọ và các đồ đồng. 5 Vậy, người Pha-ri-sêu và kinh sư hỏi Đức Giê-su: "Sao các môn đệ của ông không theo truyền thống của tiền nhân, cứ để tay ô uế mà dùng bữa?" 6 Người trả lời họ: "Ngôn sứ I-sai-a thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông là những kẻ đạo đức giả, khi viết rằng: Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta. 7 Chúng có thờ phượng Ta thì cũng vô ích, vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân.

Phải chăng mọi rắc rối và bất hòa phát sinh là do con người đã không có những điểm chung và tự cao luôn cho mình là đúng? Hãy lấy tình thương và sự thật mà cư xử với nhau, ắt mọi chuyện sẽ êm xuôi trăm đàng.

 

Hãy khôn ngoan để phân định điều nào là tốt đẹp hơn cần được ưu tiên, truyền-thống sẽ chỉ là thuyền-trống nếu thiếu ơn khôn ngoan Chúa ban.

8 Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa, mà duy trì truyền thống của người phàm." 14 Sau đó, Đức Giê-su lại gọi đám đông tới mà bảo: "Xin mọi người nghe tôi nói đây, và hiểu cho rõ: 15 Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được; nhưng chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế. 21 Vì từ bên trong, từ lòng người, phát xuất những ý định xấu: tà dâm, trộm cắp, giết người, 22 ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tỵ, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng. 23 Tất cả những điều xấu xa đó, đều từ bên trong xuất ra, và làm cho con người ra ô uế."

Tâm không an thì trí không thể sáng! Từ trong tâm hồn không ngay thẳng và trong sáng thì không thể có một hành vi nào là tốt đẹp. Người ta không quá dáng khi nhắc nhau: ‘bạn hãy để ý điều bạn nghĩ, vì bạn sẽ nói nó ra; bạn hãy để ý điều bạn nói, vì bạn sẽ thực hiện nó; bạn hãy để ý điều bạn làm, vì nó sẽ thành thói quen; bạn hãy để ý những thói quen, vì nó sẽ trở thành nhân cách của bạn.’ Không có một thói quen nào tự hình thành, mà là do chính mình đã thực hiện nhiều lần. Hãy nối dài việc gieo để có thể gặt những giá trị truyền thống; như lời bài hát “Gieo và Gặt”:  “Gieo thành thật, gặt được niềm tin. Gieo lòng tốt, gặt về thân tình. Gieo kiên nhẫn sẽ gặt quang vinh. Gieo tha thứ sẽ gặt được an bình.Gieo dối trá sẽ ra ngờ vực. Gieo ích kỉ sẽ chỉ cô đơn. Gieo kiêu hãnh sẽ lãnh đau thương. Gieo đố kị là khi có muộn phiền.Gieo thành thật, gặt được niềm tin. Gieo lòng tốt, gặt về thân tình. Gieo kiên nhẫn sẽ gặt quang vinh. Gieo tha thứ sẽ gặt được an bình.Gieo cay đắng sẽ tăng hủy diệt. Gieo biếng lười, ra người buông trôi. Gieo lo lắng, tay trắng âu lo. Gieo tội lỗi suốt đời gặt tội lỗi.Gieo thành thật, gặt được niềm tin. Gieo lòng tốt, gặt về thân tình. Gieo kiên nhẫn sẽ gặt quang vinh. Gieo tha thứ sẽ gặt được an bình.”

 

Xin Chúa chúc lành cho mỗi chúng ta, luôn biết nhận ra thánh ý Thiên Chúa để biết ưu tiên và thực hiện trong cuộc sống.

 Ước chi được như vậy.

 Lm. JB. Trần Đinh Tử.

 

CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN B

 

Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

Lời mời gọi của Chúa Nhật Thứ Hai Mươi Hai Thường Niên hôm nay là: “HÃY ƯU TIÊN SỐNG Ý CHÚA VÌ TRUYỀN THỐNG CHỈ LÀ Ý CỦA CON NGƯỜI”. Trong tâm tình tin tưởng và khiêm tốn chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

 

Thật vậy, người Pha-ri-sêu cũng như mọi người Do-thái đều nắm giữ truyền thống của tiền nhân: họ không ăn gì, khi chưa rửa tay cẩn thận; thức gì mua ngoài chợ về, cũng phải rảy nước đã rồi mới ăn; họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa như rửa chén bát, bình lọ và các đồ đồng. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn biết trân trọng những điều tốt đẹp tiền nhân truyền lại với lòng biết ơn. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Vậy, người Pha-ri-sêu và kinh sư hỏi Đức Giê-su: "Sao các môn đệ của ông không theo truyền thống của tiền nhân, cứ để tay ô uế mà dùng bữa?" Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, biết quan tâm đến người khác với lòng cảm thương hơn những xét đoán bên ngoài. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta. Chúng có thờ phượng Ta thì cũng vô ích, vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn chân thành thờ phượng Chúa, và biết loại trừ những hình thức nhằm tôn vinh chính mình. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Vì từ bên trong, từ lòng người, phát xuất những ý định xấu: tà dâm, trộm cắp, giết người, ... Tất cả những điều xấu xa đó, đều từ bên trong xuất ra, và làm cho con người ra ô uế. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, biết sống một cuộc đời thánh thiện trong tâm hồn, để luôn toát ra những điều tốt đẹp trong đời sống hằng ngày. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

 Lạy Thiên Chúa tình yêu là Cha chúng con, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse và Các Thánh Tử Đạo Việt Nam cùng Các Thánh xin Chúa thương ban phúc lành để mỗi người chúng con, luôn biết nhận ra thánh ý Thiên Chúa để biết ưu tiên và thực hiện trong cuộc sống. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

 

Bài viết liên quan:

Suy niệm Chúa nhật 15 Thường niên Năm C
Suy niệm Chúa Nhật 14 Thường niên Năm C
Tản mạn về ân sủng của bí tích
Suy niệm Chúa nhật 13, Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu Năm C
Suy niệm Chúa nhật 12, Lễ Mình Máu Thánh Chúa, Năm C
Suy niệm Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi năm C
Suy niệm Chúa Nhật lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống
Suy niệm Chúa nhật Chúa Giêsu về trời, Năm C
Suy niệm Chúa nhật 6 Phục Sinh Năm C
Suy niệm Chúa nhật 5 Phục sinh Năm C
Page 1 of 33 (326 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
31
32
33
Next
Bài viết mới
 • Các câu hỏi của cuộc sống

  Vậy cuộc sống có những vấn đề của nó. Như khi chúng ta đấu tranh để yêu thương nhau, cái gì là thật? Liệu khoảng cách giữa chúng ta đang ...

 • Đời tu, con đường đức tin

  Hòa trong tâm tình của Thầy Giêsu (Lc 10,21-24), người môn đệ thấy sáng lên ba nét của đời tu trong con đường đức tin: tìm kiếm Thiên Chúa, gặp ...

 • Suy niệm Chúa nhật 15 Thường niên Năm C

  HÃY LÀM là tiếng tỏ ý khuyên răn, thúc giục thực hiện, tiến hành, theo đuổi việc gì nhằm lao động, tạo ra sản phẩm thành điều tuyệt hảo.

 • Kitô hữu và mạng xã hội

  Chúng ta tin rằng số người Công giáo sử dụng FB không ít và họ đã biết khai thác những tính năng giúp người sử dụng một cách hiệu quả. Có thể ...

 • Khẩn thiết cần có một cộng đoàn đích thực

  Đừng nói với tôi về Chúa hay đem sách giáo lý đến nhà tôi, cũng đừng chặn tôi trên đường để nói về cứu rỗi. Địa ngục chẳng làm tôi đau đớn ...

 • Người trẻ còn tha thiết với tôn giáo?

  Là người trẻ, ước gì chúng ta thấy còn có biết bao người đang gặp đau khổ, tội lỗi, chịu nhiều bất công, thất học và dửng dưng với tôn giáo. ...

 • Vợ chồng hòa thuận: Sức mạnh làm nên gia đình hạnh phúc

  Chúng ta đều biết rằng sự hòa thuận trong đời sống vợ chồng là điều quý giá và đáng mơ ước vô cùng. Nó là một điều kiện không thể thiếu ...

 • Lỗi tại tôi hồi nào!

  Văn hóa Việt không quen từ hai từ “Xin Lỗi”. Câu cửa miệng của người Tây là “Thank you”, “I’m sorry”, “Excuse me”…Trong khi câu cửa miệng của ...

 • Cuộc đời Môsê, Carlo Maria Martini

  Ai trong chúng ta cũng có khuynh hướng muốn cai trị, muốn sở hữu, muốn làm thầy người khác. Khuynh hướng đó biểu lộ qua những tính xấu nhỏ ...

 • Dâng hiến là ơn gọi đặc biệt

  Trong thế giới phẳng và hiện đại như hiện nay, ơn gọi dâng hiến đang gặp rất nhiều khủng hoảng. Tạ ơn Thiên Chúa vì Việt Nam còn nhiều bạn trẻ ...

Thống kê Truy cập
Đang online: 749
Tất cả: 57,980,067