Suy niệm Chúa Nhật 19 Thường niên B

CHÚA NHẬT 19 THƯỜNG NIÊN B

TÔI SẼ CHO NGƯỜI ẤY SỐNG LẠI

Ga 6,41-51

 

6,41 Người Do-thái liền xầm xì phản đối, bởi vì Đức Giê-su đã nói: "Tôi là bánh từ trời xuống." 42 Họ nói: "Ông này chẳng phải là ông Giê-su, con ông Giu-se đó sao? Cha mẹ ông ta, chúng ta đều biết cả, sao bây giờ ông ta lại nói: "Tôi từ trời xuống?" 43 Đức Giê-su bảo họ: "Các ông đừng có xầm xì với nhau! 44 Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy, và tôi, tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết. 45 Xưa có lời chép trong sách các ngôn sứ: Hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ. Vậy phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha, thì sẽ đến với tôi. 46 Không phải là đã có ai thấy Chúa Cha đâu, nhưng chỉ có Đấng từ nơi Thiên Chúa mà đến, chính Đấng ấy đã thấy Chúa Cha. 47 Thật, tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sự sống đời đời. 48 Tôi là bánh trường sinh. 49 Tổ tiên các ông đã ăn man-na trong sa mạc, nhưng đã chết. 50 Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết. 51 Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống."

 

Chiết tự HOẠT và Gợi ý

 

HOẠT là còn sống, mưu sinh.

Cá bơi nhờ nước, lưỡi linh hoạt nhiều.

 

 

HOẠT (còn sống, linh hoạt) được ghép bởi hai chữ THỦY (nước) và THIỆT (cái lưỡi, hình lưỡi). Được hiểu là không có vật chi linh hoạt như nước, nó thích nghi trong mọi hoàn cảnh “ở bầu thì tròn, ở ống thì dài”. Hay như con cá có hình dạng như cái lưỡi bơi lội trong nước; cũng như cái lưỡi rất linh hoạt, thích nghi để không bị hai hàm răng đá nghiền nát…

 

Chúng ta có được vài gợi ý theo “Hán Việt Từ Điển Trích Dẫn”:

◼ (Tính) Còn sống, có sống. ◎Như: hoạt ngư  cá còn sống. ◇Hồng Lâu Mộng : Thử thì Bảo Ngọc chánh tọa trước nạp muộn, tưởng Tập Nhân chi mẫu bất tri thị tử thị hoạt  (Đệ ngũ thập nhất hồi) Lúc đó Bảo Ngọc đang ngồi buồn rầu, nghĩ đến mẹ Tập Nhân không biết còn sống hay đã chết.

◼ (Tính) Linh động, sống động. ◎Như: linh hoạt  sống động, hoạt bát  nhanh nhẹn, hoạt chi  khoản tiền tùy thời chi dùng, linh động, không nhất định. ◇Đỗ Mục : Vũ dư san thái hoạt  (Trì Châu ) Mưa qua dáng núi sống động.

◼ (Động) Sống. ◇Thi Kinh : Bá quyết bách cốc, Thật hàm tư hoạt (Chu tụng , Tái sam ) Gieo trăm thứ thóc, (Chúng) hấp thụ hơi khí mà sống.

◼ (Động) Cứu sống. ◇Trang Tử : Quân khởi hữu đẩu thăng chi thủy, nhi hoạt ngã tai? (Ngoại vật ) Ông há có thưng đẩu nước để cứu sống tôi chăng?

◼ (Danh) Sinh kế. ◇Đỗ Phủ : Bổn mại văn vi hoạt  (Văn hộc tư lục quan vị quy ) Vốn (lấy việc) bán văn làm sinh kế.

◼ (Danh) Công việc, công tác. ◎Như: tố hoạt  làm công việc. ◇Hồng Lâu Mộng : Ngã môn viên lí hựu không, dạ trường liễu, ngã mỗi dạ tác hoạt, việt đa nhất cá nhân, khởi bất việt hảo?  (Đệ tứ thập bát hồi) Trong vườn ở bên chúng con vắng vẻ, đêm lại dài, đêm nào con cũng làm việc, nếu thêm được một người, há chẳng tốt hơn sao?

◼ (Phó) Rất, lắm. ◎Như: hoạt tượng  rất giống.

◼ (Phó) Một cách linh động. ◎Như: vận dụng đắc ngận hoạt  vận dụng rất linh hoạt.

◼ Một âm là quạt. (Trạng thanh) Quạt quạt  tiếng nước chảy.

 

Gợi ý SỐNG ĐỘNG, SỐNG LẠI từ Bài Tin Mừng:

 

Sống là hoạt động nhưng không phải mọi hoạt động đều đúng nếu không được hướng dẫn từ Thiên Chúa

6,41 Người Do-thái liền xầm xì phản đối, bởi vì Đức Giê-su đã nói: "Tôi là bánh từ trời xuống." 42 Họ nói: "Ông này chẳng phải là ông Giê-su, con ông Giu-se đó sao? Cha mẹ ông ta, chúng ta đều biết cả, sao bây giờ ông ta lại nói: "Tôi từ trời xuống?" 43 Đức Giê-su bảo họ: "Các ông đừng có xầm xì với nhau! 44 Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy, và tôi, tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết. 45 Xưa có lời chép trong sách các ngôn sứ: Hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ. Vậy phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha, thì sẽ đến với tôi.

Chúa luôn có những hướng dẫn và ‘lôi kéo’ con ngưới hứơng về điều thiện nhưng con người thì thích làm theo ý mình ‘xầm xì phản đối’. Con người bị lạc không phải vì không biết mà phần lớn là do ngoan cố: biết sai mà không sửa từ đầu, chưa biết rõ biết chắc mà vẫn làm. Họ luôn tự tin cho là ‘linh động và sống động’ nhưng thật ra đó là những chuyển động do hậu quả của sự tuột dốc, chứ không phải là sự hoạt động có ý thức, thích nghi đúng nghĩa.

 

Mỗi đời sống cần có một thức ăn phù hợp thì mới phát triển và đạt tới mức toàn thiện được

46 Không phải là đã có ai thấy Chúa Cha đâu, nhưng chỉ có Đấng từ nơi Thiên Chúa mà đến, chính Đấng ấy đã thấy Chúa Cha. 47 Thật, tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sự sống đời đời. 48 Tôi là bánh trường sinh. 49 Tổ tiên các ông đã ăn man-na trong sa mạc, nhưng đã chết. 50 Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết. 51 Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống."

Thiên Chúa yêu thương đã khôn ngoan quan phòng xếp đặt những điều tốt đẹp cho con người, mà tuyệt đỉnh yêu thương được thể hiện qua tình yêu cứu độ nơi Đức Kitô. Suốt mười mấy năm qua chúng tôi thường dâng lên Chúa  lời nguyện sau, nhất là khi trao Mình Thánh cho Bệnh Nhân: Lạy Thiên Chúa vì yêu thương chúng con, Chúa đã dựng nên chúng con, đã cứu chuộc chúng con và còn ban cho chúng con Mình và Máu Thánh Đức Giêsu Kitô làm của ăn nuôi dưỡng linh hồn. Xin cho chúng con biết đón nhận cách bớt bất xứng để được hưởng hạnh phúc đời này và sự sống vĩnh cửu đời sau, Amen.

 

Xin Chúa chúc lành cho mỗi chúng ta, luôn biết nhận ra sự hiện diện của Chúa Giêsu trong Phép Thánh Thể, để đón nhận sự sống đời đời Chúa hứa ban.

 Ước chi được như vậy.

 Lm. JB. Trần Đinh Tử.

 

 

CHÚA NHẬT 19 THƯỜNG NIÊN B

 

Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

Lời mời gọi của Chúa Nhật Thứ Mười Chín Thường Niên hôm nay là: “HÃY ĐẾN CÙNG CHÚA GIÊSU ĐỂ ĐÓN NHẬN SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI”. Trong tâm tình tin tưởng và khiêm tốn chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

 

Đức Giê-su bảo họ: "Các ông đừng có xầm xì với nhau! Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy, và tôi, tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn nhận ra tình thương yêu Của Thiên Chúa dành cho chúng ta nơi Đức Giêsu. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Không phải là đã có ai thấy Chúa Cha đâu, nhưng chỉ có Đấng từ nơi Thiên Chúa mà đến, chính Đấng ấy đã thấy Chúa Cha. Thật, tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sự sống đời đời. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, biết đón nhận Đức Giêsu là Đấng Thiên Sai để gặp được Thiên Chúa và có sự sống đời đời. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Tôi là bánh trường sinh. Tổ tiên các ông đã ăn man-na trong sa mạc, nhưng đã chết. Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn biết kết hợp cùng Chúa Giêsu trong bí tích Thánh Thể. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống." Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, biết sống hiệp nhất và siêng năng dâng lễ và rước lễ mỗi ngày. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

 Lạy Thiên Chúa tình yêu là Cha chúng con, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse và Các Thánh Tử Đạo Việt Nam cùng Các Thánh xin Chúa thương ban phúc lành để mỗi người chúng con, luôn biết nhận ra sự hiện diện của Chúa Giêsu trong Phép Thánh Thể, để đón nhận sự sống đời đời Chúa hứa ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

 

 

Bài viết liên quan:

Suy niệm Chúa nhật 16 Thường niên Năm C
Suy niệm Chúa nhật 15 Thường niên Năm C
Suy niệm Chúa Nhật 14 Thường niên Năm C
Tản mạn về ân sủng của bí tích
Suy niệm Chúa nhật 13, Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu Năm C
Suy niệm Chúa nhật 12, Lễ Mình Máu Thánh Chúa, Năm C
Suy niệm Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi năm C
Suy niệm Chúa Nhật lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống
Suy niệm Chúa nhật Chúa Giêsu về trời, Năm C
Suy niệm Chúa nhật 6 Phục Sinh Năm C
Page 1 of 33 (327 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
31
32
33
Next
Bài viết mới
 • Suy niệm Chúa nhật 16 Thường niên Năm C

  Xin Chúa thương ban phúc lành cho mỗi chúng ta, luôn biết ưu tiên cho việc cầu nguyện, để mọi việc chúng ta làm đều đúng và đẹp ý Chúa.

 • Cuộc đời Môsê, Carlo Maria Martini

  Đâu là những yếu đuối, những cứng lòng của tôi? Đâu là nguyên nhân làm tôi yếu đuối, cứng lòng? Tôi đã làm gì để vượt qua những yếu đuối, những ...

 • 10 điều hiểu lầm về Công giáo

  Tôi thường nghe học sinh thuyết phục tôi rằng Vô nhiễm Nguyên tội là nói về Chúa Giêsu. Dĩ nhiên, khi tôi giải thích đó là nói về Đức Mẹ ...

 • Các câu hỏi của cuộc sống

  Vậy cuộc sống có những vấn đề của nó. Như khi chúng ta đấu tranh để yêu thương nhau, cái gì là thật? Liệu khoảng cách giữa chúng ta đang xa hay ...

 • Đời tu, con đường đức tin

  Hòa trong tâm tình của Thầy Giêsu (Lc 10,21-24), người môn đệ thấy sáng lên ba nét của đời tu trong con đường đức tin: tìm kiếm Thiên Chúa, ...

 • Kitô hữu và mạng xã hội

  Chúng ta tin rằng số người Công giáo sử dụng FB không ít và họ đã biết khai thác những tính năng giúp người sử dụng một cách hiệu quả. Có thể ...

 • Khẩn thiết cần có một cộng đoàn đích thực

  Đừng nói với tôi về Chúa hay đem sách giáo lý đến nhà tôi, cũng đừng chặn tôi trên đường để nói về cứu rỗi. Địa ngục chẳng làm tôi đau đớn ...

 • Người trẻ còn tha thiết với tôn giáo?

  Là người trẻ, ước gì chúng ta thấy còn có biết bao người đang gặp đau khổ, tội lỗi, chịu nhiều bất công, thất học và dửng dưng với tôn giáo. ...

 • Vợ chồng hòa thuận: Sức mạnh làm nên gia đình hạnh phúc

  Chúng ta đều biết rằng sự hòa thuận trong đời sống vợ chồng là điều quý giá và đáng mơ ước vô cùng. Nó là một điều kiện không thể thiếu ...

 • Lỗi tại tôi hồi nào!

  Văn hóa Việt không quen từ hai từ “Xin Lỗi”. Câu cửa miệng của người Tây là “Thank you”, “I’m sorry”, “Excuse me”…Trong khi câu cửa miệng của ...

Thống kê Truy cập
Đang online: 698
Tất cả: 58,019,041