Suy niệm Chúa nhật 14 Thường niên Năm B

CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN B

KHÔN NGOAN

Mc 6,1-6

 

6,1 Đức Giê-su ra khỏi đó và đến nơi quê quán của Người, có các môn đệ đi theo. 2 Đến ngày sa-bát, Người bắt đầu giảng dạy trong hội đường. Nhiều người nghe rất đỗi ngạc nhiên. Họ nói: "Bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy, nghĩa là làm sao? Ông ta làm được những phép lạ như thế, nghĩa là gì? 3 Ông ta không phải là bác thợ, con bà Ma-ri-a, và anh em của các ông Gia-cô-bê, Giô-xết, Giu-đa và Si-môn sao? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao?" Và họ vấp ngã vì Người. 4 Đức Giê-su bảo họ: "Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc, và trong gia đình mình mà thôi." 5 Người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó; Người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ. 6 Người lấy làm lạ vì họ không tin. Rồi Người đi các làng chung quanh mà giảng dạy.

 

Chiết tự TUỆ/HUỆ và Gợi ý

 

HUỆ là sáng trí, thông minh.

Hài-thanh, như chổi giúp tim tinh ròng.

TUỆ/HUỆ (thông minh, khôn) được ghép bởi hai chữ TÂM (tấm lòng, trái tim) và TUỆ (cái chổi). Được hiểu là tâm-hồn thì luôn sáng nhưng bụi trần làm lu mờ, nếu được quét dọn gột rửa tâm trí sẽ thông sáng, để nhận đúng về mọi sự vật và mọi hiện tượng.

 

Chúng ta có được vài gợi ý theo “Hán Việt Từ Điển Trích Dẫn”:

(Danh) Trí thông minh, tài trí. ◎Như: trí tuệ  tài trí, trí thông minh. ◇Nguyễn Du : Nhất chú đàn hương tiêu tuệ nghiệp  (Vọng Quan Âm miếu ) Đốt nén hương đàn để tiêu tan nghiệp chướng do tài trí gây ra.

(Tính) Khôn, sáng trí, lanh lẹ, mẫn tiệp. ◎Như: tuệ căn  sinh ra đã có tính sáng láng hơn người, thông tuệ  thông minh, sáng trí.

§ Ghi chú: Nguyên đọc là huệ.

 

Gợi ý KHÔN NGOAN, THÔNG SÁNG từ Bài Tin Mừng:

 

Khôn ngoan đích thực như Chúa Giêsu là luôn sống đúng lương tâm mách bảo: tìm thực hiện ý Chúa Cha

6,1 Đức Giê-su ra khỏi đó và đến nơi quê quán của Người, có các môn đệ đi theo. 2 Đến ngày sa-bát, Người bắt đầu giảng dạy trong hội đường. Nhiều người nghe rất đỗi ngạc nhiên.

Chúa Giêsu đến trần gian là để thực hiện ý Chúa Cha, để giới thiệu Thiên Chúa Tình Yêu ban ơn cứu độ cho con người. Chính Chúa Giêsu đã khẳng định: "Lương thực của Thầy  là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy, và hoàn tất công trình của Người". (Ga 4,34 ) Thực hiện ý Thiên Chúa là thực hiện tư tưởng ước muốn của Thiên Chúa, đó là sự khôn ngoan đích thực mà Thiên Chúa đã đặt vào tâm hồn con người: “Tư tưởng của Ta không phải là tư tưởng của các ngươi, và đường lối các ngươi không phải là đường lối của Ta. Trời cao hơn đất chừng nào, thì đường lối của Ta cũng cao hơn đường lối các ngươi, và tư tưởng của Ta cũng cao hơn tư tưởng các ngươi chừng ấy” (Is 55,8-9).

 

Muốn có được khôn ngoan đích thực như Chúa Giêsu thì phải quét bỏ những định kiến, xét đoán bên ngoài mà tin nhận Thiên Chúa hiện thân nơi Đức Giêsu.

Họ nói: "Bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy, nghĩa là làm sao? Ông ta làm được những phép lạ như thế, nghĩa là gì? 3 Ông ta không phải là bác thợ, con bà Ma-ri-a, và anh em của các ông Gia-cô-bê, Giô-xết, Giu-đa và Si-môn sao? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao?" Và họ vấp ngã vì Người. 4 Đức Giê-su bảo họ: "Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc, và trong gia đình mình mà thôi." 5 Người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó; Người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ. 6 Người lấy làm lạ vì họ không tin. Rồi Người đi các làng chung quanh mà giảng dạy.

Ngạc nhiên đã giúp cho con người nhận ra sự khôn ngoan tuyệt vời nơi Đức Giêsu, nhưng chính những định kiến đã làm cho họ mất đi sự hiểu biết nhờ trực giác. Kẻ thù số một của sự hiểu biết chính là những định kiến. Con người không thể gần nhau, không thể hiểu nhau không phải vì không thể hiểu và thông cảm cho nhau; nhưng chính là do hiểu sai về nhau. Khi đã hiểu sai mà cứ cho là đúng thì vô phương chữa trị. Họ vấp ngã vì Người” là vì họ chỉ xét bề ngoài với những định kiến. “Người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó không phải vì không có khả năng nhưng “vì họ không tin” nên phép lạ đã không xảy ra. Vì không tin nhận quyền năng của Thiên Chúa nơi Đức Giêsu, mà chỉ xem Người là người hàng xóm thậm chí còn là người hàng xóm thua họ… thì thật là thiếu khôn ngoan.

 

Xin Chúa chúc lành cho mỗi chúng ta, luôn biết  tìm thực hiện ý Chúa và loại bỏ mọi định kiến để có thể nhận ra đúng sự thật nơi anh chị em mình.

 Ước chi được như vậy.

 Lm. JB. Trần Đinh Tử.

 

CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN B

 

Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

Lời mời gọi của Chúa Nhật Thứ Mười Bốn Thường Niên hôm nay là: “HÃY TÌM THỰC HỆN Ý CHÚA CHA ĐỂ CÓ ĐƯỢC SỰ KHÔN NGOAN ĐÍCH THỰC”. Trong tâm tình tin tưởng và khiêm tốn chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

 

Đức Giê-su ra khỏi đó và đến nơi quê quán của Người, có các môn đệ đi theo. Đến ngày sa-bát, Người bắt đầu giảng dạy trong hội đường. Nhiều người nghe rất đỗi ngạc nhiên. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn biết yêu nến quê hương trần thế nhưng không xao lãng bổn phận góp phần xây dựng Nước Thiên Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Họ nói: "Bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy, nghĩa là làm sao? Ông ta làm được những phép lạ như thế, nghĩa là gì? Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, biết ngạc nhiên trước những kỳ công của Thiên Chúa, và cũng nhận ra những điều tốt đẹp Chúa thể hiện nơi anh chị em mình. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Ông ta không phải là bác thợ, con bà Ma-ri-a, và anh em của các ông Gia-cô-bê, Giô-xết, Giu-đa và Si-môn sao? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao?" Và họ vấp ngã vì Người. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn biết gạt bỏ những định kiến, để nghĩ tốt và đón nhận được những điều kỳ diệu Chúa gởi đến qua anh chị em mình. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Đức Giê-su bảo họ: "Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc, và trong gia đình mình mà thôi." Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, biết đón nhận sự trợ giúp và cùng anh chị em mình thi hành ý Chúa, đó chính là sự khôn ngoan đích thực. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

 Lạy Thiên Chúa tình yêu là Cha chúng con, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse và Các Thánh Tử Đạo Việt Nam cùng Các Thánh xin Chúa thương chúc lành để mỗi người chúng con, luôn biết  tìm thực hiện ý Chúa và loại bỏ mọi định kiến để có thể nhận ra đúng sự thật nơi anh chị em chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

 

 

Bài viết liên quan:

Suy niệm Chúa nhật 6 Thường niên Năm C
Đừng lo lắng cho ngày mai
Suy niệm Chúa Nhật 5 Thường niên Năm C
Suy niệm Chúa Nhật 4 Thường niên Năm C
Suy niệm Chúa Nhật 3 Thường niên Năm C
Suy niệm Chúa Nhật 2 Thường niên Năm C
Suy niệm Chúa Nhật 1 TN Năm C , Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa
Suy niệm Chúa Nhật Chúa hiển linh năm C
Suy niệm Chúa Nhật lễ Thánh Gia Thất năm C
Suy niệm Chúa Nhật 4 Mùa Vọng Năm C
Page 1 of 30 (296 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
28
29
30
Next
Bài viết mới
 • Những điều cần phải nói

  Trước sự hỗn loạn niềm tin của xã hội với những điều ai ai cũng lên án như Dâng sao giải hạn, giẫm đạp lên nhau cướp lộc cầu ma ... thiết ...

 • Lá thư tâm tình của một giáo dân gửi vị Linh mục

  Xin cha hãy nhẹ nhàng và thông cảm cho chúng con khi chúng con đến xưng tội. Cuộc sống bôn ba vất vả với bao lo toan, là phận người yếu đuối ...

 • Đi tu có thể đổi đời?

  Một thực tế là đi tu đòi hỏi người tu phải đổi đời, nhưng không theo nghĩa trần tục. Những ai cứ muốn đổi đời theo đen, nghĩa là vun vén ...

 • Đấu tranh để lấy chất nuôi dưỡng

  Như Chúa Giêsu đã đấu tranh trong vườn Giếtsêmani, chúng ta cũng phải đấu tranh để tiếp tục bám vào điều gì đó vượt quá bản năng tự nhiên của ...

 • Chúa không gọi những người giỏi nhất

  Chúa cho chúng ta chiếc đèn pha, nhưng không phải chiếc đèn pha lớn trên hải trình của mình, Ngài cho chúng ta chiếc đèn pha… xe đạp!

 • Suy niệm Chúa nhật 6 Thường niên Năm C

  Gợi ý từ Bài Tin Mừng: Cách tốt nhất để đón nhận PHÚC chính là sống tinh thần nghèo khó: NGHÈO mà không khó khăn cau có; dù nghèo nhưng không ...

 • Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ!

  Nhiều bạn trẻ than thở rằng cuộc sống sao chán quá, nặng nề quá, mệt mỏi quá...và đó là lý do để các bạn không chịu suy tư làm việc và cống ...

 • Lắng nghe tích cực trong đồng hành với các gia đình

  Lắng nghe, chúng ta có thật sự sử dụng khả năng này như là một công cụ hữu hiệu trong việc chữa lành những anh chị em đang gặp những tổn thương ...

 • Từ một chiếc xương sườn

  Có người cho rằng chiếc xương sườn mà Thiên Chúa đã lấy từ Adam để làm nên Eva là chiếc xương đã giữ trái tim Adam quá chặt. Nó không cho ...

 • Quà tặng của sự tĩnh lặng

  Chỉ trong tĩnh lặng, Thiên Chúa mới mạc khải cho con người, thế nhưng người ta lại cứ để cho tâm hồn mình bị khuấy động. Những chất cặn bã cứ ...

Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 940
Tất cả: 55,057,253