Suy niệm Chúa nhật lễ Chúa Ba Ngôi

CHÚA NHẬT CHÚA BA NGÔI  B

BÁI LẠY

Mt 28,16-20

 

28,16 Mười một môn đệ đi tới miền Ga-li-lê, đến ngọn núi Đức Giê-su đã truyền cho các ông đến. 17 Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. 18 Đức Giê-su đến gần, nói với các ông: "Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. 19 Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, 20 dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế."

 

Chiết tự BÁI và Gợi ý

BÁI là vái lạy kính tôn.

Đôi tay nên một ngoài trong đủ dầy.

BÁI (vái lạy) được ghép bởi ba chữ THỦ (tay), PHONG (sung túc, đầy đủ) và NHẤT (một). Được hiểu là đôi tay chắp lại nên một trong sự kính tôn nhiều ý nghĩa.

 

 

Chúng ta có được vài gợi ý theo “Hán Việt Từ Điển Trích Dẫn”:

(Động) Vái, lạy. ◎Như: bái tạ  lạy tạ. ◇Hồng Lâu Mộng : Kí yếu tác thi, nhĩ tựu bái ngã vi sư (Đệ tứ thập bát hồi) Chị đã muốn làm thơ thì phải vái tôi làm thầy.

Động) Thăm hỏi, gặp mặt (tiếng khách sáo). ◎Như: hồi bái thăm đáp, bái kiến  kính gặp.

(Động) Cầu chúc. ◎Như: bái thọ  chúc thọ.

(Động) Trao chức, phong quan. ◇Sử Kí : Bái Hàn Tín vi tướng quốc  (Hoài Âm Hầu liệt truyện ) Phong Hàn Tín làm tướng quốc.

(Động) Bẻ cong. ◇Thi Kinh : Vật tiễn vật bái  (Thiệu nam , Cam đường ) Đừng xén, đừng bẻ cong (nhánh cây).

(Danh) Họ Bái.

(Danh) Phiên âm tiếng Anh byte (danh từ chuyên môn điện toán).

 

Gợi ý BÁI LẠY từ Bài Tin Mừng:

Bái lạy là chắp tay bái phục vì không thể chối cãi được khả năng và uy quyền nơi người ấy.

28,16 Mười một môn đệ đi tới miền Ga-li-lê, đến ngọn núi Đức Giê-su đã truyền cho các ông đến. 17 Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi.

Các môn đệ bái lạy Chúa Giêsu Phục Sinh không phải chỉ vì nhìn thấy Chúa sau phục sinh, nhưng là cảm phục vì những gì Chúa báo trước đã ứng nghiệm. Hôm nay đến miền Ga-li-lê, nơi Chúa đã hẹn và các môn đệ được gặp Chúa. Bạn và tôi có tin lời Chúa hứa: “Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ” (Mt 18,20), để trung thành hiệp lễ các Chúa Nhật trong nhà thờ cách sốt sắng để được gặp Chúa không?

 

Bái lạy là chắp tay bái phục nhưng không chỉ là thế, mà còn phải chứng minh sự bái phục đó bằng cách sống và cụ thể hóa sự bái phục đó bằng sống và thuyết phục người khác.

18 Đức Giê-su đến gần, nói với các ông: "Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. 19 Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, 20 dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế."

Chúa Giêsu đã thuyết phục được các môn đệ, khi Người đã lãnh nhận quyền bính từ Thiên Chúa Cha. Hôm nay Chúa ban Chúa Thánh Thần cho các môn đệ và mỗi chúng ta và hứa ở chúng ta mọi ngày cho đến tận thế, để mỗi chúng ta cũng phải nhân danh Ba Ngôi Thiên Chúa mà thuyết phục người khác tin tưởng vào Tình Yêu Thiên Chúa, qua cách sống đạo của mỗi chúng ta.

 

Xin Chúa chúc lành cho mỗi chúng ta, luôn biết tín thác và tôn kính Thiên Chúa Ba Ngôi và biết sống và giới thiệu Thiên Chúa là Đấng yêu thương cho những anh chị em chúng ta.

 Ước chi được như vậy.

 Lm. JB. Trần Đinh Tử.

 

CHÚA NHẬT CHÚA BA NGÔI  B

 

Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

Lời mời gọi của Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi hôm nay là: “HÃY TÔN KÍNH VÀ GIỚI THIỆU CHÚA CHO MỌI NGƯỜI”. Trong tâm tình tin tưởng và khiêm tốn chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

 

1/ Mười một môn đệ đi tới miền Ga-li-lê, đến ngọn núi Đức Giê-su đã truyền cho các ông đến. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn biết sốt sắng hiệp dâng thánh lễ Chúa Nhật, điểm hẹn Chúa muốn gặp gỡ con người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

2/ Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn biết tôn kính và tin tưởng vào Chúa, Đấng trung tín và yêu thương mọi người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

3/ Đức Giê-su đến gần, nói với các ông: "Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn trung thành và gắn bó cùng Chúa Giêsu là Thiên Chúa toàn năng và tuân giữ cùng sống điều Chúa truyền dạy. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

4/ Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế." Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, biết tin tưởng và trung thành sống đạo và nhiệt tâm giới thiệu Chúa bằng đời sống của mình. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

 Lạy Thiên Chúa tình yêu là Cha chúng con, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse và Các Thánh Tử Đạo Việt Nam cùng Các Thánh xin Chúa thương chúc lành để mỗi người chúng con, luôn biết tín thác và tôn kính Thiên Chúa Ba Ngôi và biết sống và giới thiệu Thiên Chúa là Đấng yêu thương cho những anh chị em chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

 

Bài viết liên quan:

Suy niệm Chúa nhật 6 Thường niên Năm C
Đừng lo lắng cho ngày mai
Suy niệm Chúa Nhật 5 Thường niên Năm C
Suy niệm Chúa Nhật 4 Thường niên Năm C
Suy niệm Chúa Nhật 3 Thường niên Năm C
Suy niệm Chúa Nhật 2 Thường niên Năm C
Suy niệm Chúa Nhật 1 TN Năm C , Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa
Suy niệm Chúa Nhật Chúa hiển linh năm C
Suy niệm Chúa Nhật lễ Thánh Gia Thất năm C
Suy niệm Chúa Nhật 4 Mùa Vọng Năm C
Page 1 of 30 (296 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
28
29
30
Next
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 566
Tất cả: 55,033,588