Suy niệm Chúa nhật Chúa Giêsu lên trời

CHÚA NHẬT 7 PHỤC SINH B

CHÚA VỀ TRỜI

RAO GIẢNG

Mc 16,15-20

16,15 Người nói với các ông: "Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. 16 Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án. 17 Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin : nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. 18 Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khoẻ." 19 Nói xong, Chúa Giê-su được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. 20 Còn các Tông Đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng.

 

Chiết tự TRUYỀN và Gợi ý

 

TRUYỀN là loan báo, chuyển giao.

Ngườii chuyên thông thạo giảng rao mới thành.

TRUYỀN (chuyển giao, loan báo) được ghép bởi hai chữ NHÂN (người) và CHUYÊN (thông thạo, biết rõ). Được hiểu là sự rao giảng, chuyển giao phải được thực hiện bởi người thông thạo, biết rõ, nắm rõ vấn đề thì mới thành công, người khác mới đón nhận tốt được.

 

Chúng ta có được vài gợi ý theo “Hán Việt Từ Điển Trích Dẫn”:

◼ (Động) Từ chỗ này giao cho chỗ kia, từ đời trước để lại cho đời sau. ◎Như: truyền cầu  truyền bóng, lưu truyền truyền đi. ◇Mặc Tử : Công danh truyền ư hậu thế  (Sở nhiễm ) Công danh truyền lại đời sau.

◼ (Động) Dạy cho, giáo thụ. ◎Như: truyền thụ  dạy bảo, truyền nghệ  truyền dạy nghề. ◇Tây du kí 西: Sư phụ truyền nhĩ đạo pháp, như hà bất học, khước dữ sư phụ đính chủy (Đệ nhị hồi) Sư phụ dạy đạo pháp cho ngươi, tại sao không học, mà lại châm chọc lôi thôi với sư phụ?

◼ (Động) Chuyển giao, đưa đi. ◎Như: truyền thoại  chuyển lời (từ một người tới người khác).

◼ (Động) Ra lệnh gọi vào. ◎Như: truyền kiến  gọi vào yết kiến.
◼ (Động) Lan ra xa, đưa đi khắp. ◎Như: truyền nhiễm 
 lây nhiễm, tuyên truyền  rao cho các nơi đều biết, truyền bá 
 truyền đi rộng khắp.

◼ (Động) Biểu đạt, biểu hiện, diễn tả. ◎Như: truyền thần  vẽ hay miêu tả giống như thật, mi mục truyền tình  mày mắt bày tỏ ý tình.

◼ (Động) Dẫn, tiếp. ◎Như: truyền điện  dẫn điện, truyền nhiệt  dẫn nóng.

◼ Một âm là truyện. (Danh) Văn giải thích nghĩa kinh, sách. ◎Như: Xuân Thu Tả thị truyện  họ Tả giải nghĩa kinh Xuân Thu.

◼ (Danh) Văn kể chuyện. ◎Như: Liệt nữ truyện  chuyện các gái hiền.

◼ (Danh) Ấn tín, con dấu để làm tin. ◇Sử Kí : Trá khắc truyện xuất quan quy gia (Khốc lại liệt truyện  ) Khắc giả con dấu làm tin ra khỏi cửa ải về nhà.

◼ Một âm nữa là truyến. (Danh) Nhà trạm.

 

Gợi ý RAO GIẢNG từ Bài Tin Mừng:

 

Rao giảng là sự mạng của Đấng cứu thế, nay Chúa muốn trao lại cho mỗi Kitô hữu; đó là lý do sống còn và cũng chính là sứ mạng của mỗi Kitô hữu.

16,15 Người nói với các ông: "Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. 16 Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án. 17 Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. 18 Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khoẻ."

Chúa Giêsu trao lại sứ mạng cho các tông đồ đại diện cho các Kitô hữu. Mỗi Kitô hữu hôm nay cũng phải cảm nhận và sống như các tông đồ xưa để có cái mà chia sẻ, nói cho ngưới khá. Cái chuyên của Kitô hữu không chỉ ở khả năng truyền đạt nhưng quan trọng là kinh nghiệm cảm nhận sự hiện diện của Chúa. Đó là cảm thức đức tin, sự sống động của người tin. Đừng ngại chia sẻ đức tin, Chúa luôn ban cho ta những ơn cần thiết khi ta làm việc của Chúa.

 

Rao giảng là sự mạng của mỗi Kitô hữu, và cũng là một hứa hẹn tốt đẹp cho đời sống mai sau.

19 Nói xong, Chúa Giê-su được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. 20 Còn các Tông Đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng.

Chúa được đưa về trời là một minh chứng phần thưởng cụ thể cho các tông đồ và cho mỗi Kitô hữu hôm nay, là những ai đang nhiệt thành sống và giới thiệu Thiên Chúa Tình Yêu cho anh chị em mình.

 

Xin Chúa chúc lành cho mỗi chúng ta, để mỗi người chúng ta luôn biết nhiệt thành sống đạo và giới thiệu đạo Chúa cho anh chị em chưa biết Chúa.

 Ước chi được như vậy.

 Lm. JB. Trần Đinh Tử.

 

CHÚA NHẬT CHÚA VỀ TRỜI B

 

Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

Lời mời gọi của Chúa Nhật Chúa Về Trời hôm nay là: “HÃY SỐNG VÀ LAO BÁO TIN MỪNG CHÚA PHỤC SINH”. Trong tâm tình tin tưởng và khiêm tốn chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

 

Người nói với các ông: "Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn biết loan báo Tin Mừng Chúa Phục Sinh là sứ mạng, là nhiệm vụ để nhiệt thành thực hiện. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn biết trung thành sống và làm chứng niềm tin vào Chúa của mình để được cứu độ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khoẻ." Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn biết rằng nhiệt thành loan báo Tin Mừng và luôn tin tưởng Chúa luôn đồng hành và ban những ơn cần thiết. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Nói xong, Chúa Giê-su được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Còn các Tông Đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng.Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, biết rằng phần thưởng lớn lao cho những ai trung thành rao giảng Nước Thiên Chúa là Nước Trời và Chúa luôn ở cùng. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

 Lạy Thiên Chúa tình yêu là Cha chúng con, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse và Các Thánh Tử Đạo Việt Nam cùng Các Thánh xin Chúa thương chúc lành để mỗi người chúng con, để mỗi người chúng con luôn biết nhiệt thành sống đạo và giới thiệu đạo Chúa cho anh chị em chưa biết Chúa.Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

 

Bài viết liên quan:

Suy niệm Chúa Nhật 7 Thường niên Năm C
Tiền nhiều để làm gì?
Suy niệm Chúa nhật 6 Thường niên Năm C
Đừng lo lắng cho ngày mai
Suy niệm Chúa Nhật 5 Thường niên Năm C
Suy niệm Chúa Nhật 4 Thường niên Năm C
Suy niệm Chúa Nhật 3 Thường niên Năm C
Suy niệm Chúa Nhật 2 Thường niên Năm C
Suy niệm Chúa Nhật 1 TN Năm C , Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa
Suy niệm Chúa Nhật Chúa hiển linh năm C
Page 1 of 30 (298 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
28
29
30
Next
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 965
Tất cả: 55,078,475