Học hỏi Phúc âm CN Chúa lên trời, Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.

 

Lời Chúa:

 

15 Người nói với các ông: "Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. 16 Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án. 17 Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: Nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. 18 Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khoẻ".

 

19 Nói xong, Chúa Giêsu được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. 20 Còn các Tông Đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng.

 

Học hỏi:

 

1. Đọc các đoạn văn sau: Mt 28,16-20; Mc 16,15-20; Lc 24,50-53; Ga 20,11-19; Cv 1,6-11. Các đoạn này có nói về việc Đức Giêsu được đưa lên trời không ? Đức Giêsu được đưa lên trời nghĩa là gì?

 

2. Theo Mc 16,9-20, trước khi lên trời, Đức Giêsu phục sinh hiện ra mấy lần? Ngài khiển trách các môn đệ về chuyện gì? Trong Phúc âm Máccô, các môn đệ có hay bị Ngài khiển trách như vậy không?

 

3. Tìm một câu trong bài Phúc âm này cho thấy sứ mạng Đức Giêsu phục sinh trao cho các môn đệ thì có tính phổ quát? Bạn có biết những câu nói tương tự của Đức Giêsu trong Tân Ước không?

 

4. Đọc Mc 16,16. Để được cứu độ cần có điều kiện nào? Người chưa tin Chúa có được cứu độ không?

 

5. Đọc Mc 16,17-18. Những điều người tin làm được trên đây chứng minh chân lý nào?

 

6. Đọc Mc 16,17-18. Các môn đệ có làm được mọi điều đó không? Có điều nào mà Đức Giêsu đã không làm lúc còn sống ở trần gian không? Đọc thêm Cv 2,4; 28,3-6.

 

7. Đọc Mc 16,19. Trong Phúc âm Máccô, có chỗ nào khác Đức Giêsu được gọi là Chúa Giêsu không? Đức Giêsu được tôn lên làm Chúa khi nào? Đọc Philípphê 2,6-11.

 

8. Ngự bên hữu Thiên Chúa nghĩa là gì? Đọc thêm Mc 12,36; 14,62 và Thánh vịnh 110,1.

 

9. Đọc Mc 16,20. Chúa Giêsu được rước lên trời, ngự bên hữu Thiên Chúa. Ngài có còn ở lại với họ không?

 

10.  Bạn nghĩ gì về ngắm thứ hai Mùa Mừng: Đức Chúa Giêsu lên trời, ta hãy xin cho được yêu mến những sự trên trời. Theo bạn, đâu là những sự trên trời, đâu là những sự dưới đất?

 

Bài viết liên quan:

Học hỏi Phúc âm CN 7 TN C, Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.
Học hỏi Phúc âm CN 6 TN C, Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.
Học hỏi Phúc âm CN 5 TN C, Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.
Học hỏi Phúc âm CN 4 TN C, Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.
Học hỏi Phúc âm CN 3 TN C, Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.
Học hỏi Phúc âm CN 2 TN C, Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.
Học hỏi Phúc âm CN 1 TN C, Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.
Học hỏi Phúc âm CN Chúa hiển linh, Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.
Học hỏi Phúc âm CN lễ Thánh Gia C, Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.
Học hỏi Phúc âm CN 4 MV C, Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.
Page 1 of 33 (326 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
31
32
33
Next
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 1032
Tất cả: 55,079,535