Suy niệm Chúa nhật 5 Mùa chay B

CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY B

XAO XUYẾN

Ga 12,20-33

12,20 Trong số những người lên Giê-ru-sa-lem thờ phượng Thiên Chúa, có mấy người Hy-lạp. 21 Họ đến gặp ông Phi-líp-phê, người Bết-xai-đa, miền Ga-li-lê, và xin rằng: "Thưa ông, chúng tôi muốn được gặp ông Giê-su." 22 Ông Phi-líp-phê đi nói với ông An-rê. Ông An-rê cùng với ông Phi-líp-phê đến thưa với Đức Giê-su. 23 Đức Giê-su trả lời: "Đã đến giờ Con Người được tôn vinh! 24 Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. 25 Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. 26 Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha của Thầy sẽ quý trọng người ấy." 27 "Bây giờ, tâm hồn Thầy xao xuyến! Thầy biết nói gì đây? Lạy Cha, xin cứu con khỏi giờ này, nhưng chính vì giờ này mà con đã đến. 28 Lạy Cha, xin tôn vinh Danh Cha." Bấy giờ có tiếng từ trời vọng xuống: "Ta đã tôn vinh Danh Ta, Ta sẽ còn tôn vinh nữa!" 29 Dân chúng đứng ở đó nghe vậy liền nói: "Đó là tiếng sấm!" Người khác lại bảo: "Tiếng một thiên thần nói với ông ta đấy!" 30 Đức Giê-su đáp: "Tiếng ấy đã vọng xuống không phải vì tôi, mà vì các người. 31 Giờ đây đang diễn ra cuộc phán xét thế gian này. Giờ đây thủ lãnh thế gian này sắp bị tống ra ngoài! 32 Phần tôi, một khi được giương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi." 33 Đức Giê-su nói thế để ám chỉ Người sẽ phải chết cách nào.

 

Chiết tự ƯU và Gợi ý

ƯU là lo lắng, đau buồn.

Nỗi niềm mùa hạ oi nồng xuyến xao.

ƯU (lo, đau buồn) được ghép bởi hai chữ TÂM (lòng, tim) và HẠ (mùa hè, to lớn). Được hiểu là tâm tình oi nồng, lo âu bồn chồn xao xuyến, như tâm tình của người trong mùa hè, sốt nóng không ngồi đâu đứng đâu được lâu.

 

 

Chúng ta có được vài gợi ý theo “Hán Việt Từ Điển Trích Dẫn”:

◼ (Động) Lo, buồn rầu. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Khổng Dung đăng thành diêu vọng, tặc thế hạo đại, bội thiêm ưu não  (Đệ thập nhất hồi) Khổng Dung lên thành trông ra xa, (thấy) thế giặc rất mạnh, càng thêm lo phiền.

◼ (Tính) Buồn rầu, không vui. ◎Như: ưu thương  đau buồn, ưu tâm như phần  lòng buồn như lửa đốt.

◼ (Danh) Nỗi đau buồn, sự phiền não. ◎Như: cao chẩm vô ưu  ngủ yên chẳng có sự gì lo lắng. ◇Luận Ngữ : Nhân vô viễn lự, tất hữu cận ưu  (Vệ Linh Công ) Người không lo xa, ắt có sự lo đến ngay.

◼ (Danh) Bệnh tật, sự nhọc nhằn vất vả. ◇Mạnh Tử : Hữu thải tân chi ưu  (Công Tôn Sửu hạ ) Có nỗi vất vả về việc kiếm củi.

◼ (Danh) Tang cha mẹ. ◎Như: đinh ưu  có tang cha mẹ. ◇Lương Thư : Tự cư mẫu ưu, tiện trường đoạn tinh thiên, trì trai sơ thực 便 (Lưu Yểu truyện ) Tự cư tang mẹ, bỏ lâu không ăn cá thịt món cay mặn, trì trai ăn rau trái.

 

Gợi ý XAO XUYẾN từ Bài Tin Mừng:

Hãy xao xuyến lo buồn sinh ích cho người khác như Chúa Giêsu đã làm gương.

12,20 Trong số những người lên Giê-ru-sa-lem thờ phượng Thiên Chúa, có mấy người Hy-lạp. 21 Họ đến gặp ông Phi-líp-phê, người Bết-xai-đa, miền Ga-li-lê, và xin rằng: "Thưa ông, chúng tôi muốn được gặp ông Giê-su." 22 Ông Phi-líp-phê đi nói với ông An-rê. Ông An-rê cùng với ông Phi-líp-phê đến thưa với Đức Giê-su. 23 Đức Giê-su trả lời: "Đã đến giờ Con Người được tôn vinh! 24 Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. 25 Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời.

Được người khác nhờ cậy, Ông Phi-lip-phê đã sốt sắng báo cho Ông An-rê ngay, và khi biết có người muốn gặp Chúa Giêsu thì Ông An-rê không chần chừ mà dẫn họ đến với Chúa Giêsu liền... Còn Chúa Giêsu, khi biết giờ của mình đã điểm thì lo lắng, lo cho việc Chúa Cha được hoàn thành dù cũng lo lắng sợ hãi vì sự giới hạn của phận người gặp nhiều khó khăn, nên càng phó thác vào Chúa Cha hơn.

 

Để xao xuyến lo buồn sinh ích cho chính bản thân hãy biết tìm thực hiện thánh ý Chúa.

26 Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha của Thầy sẽ quý trọng người ấy." 27 "Bây giờ, tâm hồn Thầy xao xuyến! Thầy biết nói gì đây? Lạy Cha, xin cứu con khỏi giờ này, nhưng chính vì giờ này mà con đã đến. 28 Lạy Cha, xin tôn vinh Danh Cha." Bấy giờ có tiếng từ trời vọng xuống: "Ta đã tôn vinh Danh Ta, Ta sẽ còn tôn vinh nữa!" 29 Dân chúng đứng ở đó nghe vậy liền nói: "Đó là tiếng sấm!" Người khác lại bảo: "Tiếng một thiên thần nói với ông ta đấy!" 30 Đức Giê-su đáp: "Tiếng ấy đã vọng xuống không phải vì tôi, mà vì các người. 31 Giờ đây đang diễn ra cuộc phán xét thế gian này. Giờ đây thủ lãnh thế gian này sắp bị tống ra ngoài! 32 Phần tôi, một khi được giương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi." 33 Đức Giê-su nói thế để ám chỉ Người sẽ phải chết cách nào.

Cũng là những lo lắng, nhưng có những lo lắng giúp cho người ta tiên liệu để nhờ đó mà công việc được hoàn thiện hơn, đạt được kết quả tốt hơn khi chuyện phải tới; nhưng cũng có những lo lắng trói buộc làm cho con người mất tự tin, trở nên rối trí, tối lòng hơn dù chỉ trước một sự việc không mấy quan trọng.  Mong sao trước mọi biến cố trong cuộc sống mỗi chúng ta biết kêu lên cùng Chúa Cha, như Chúa Giêsu đã làm gương: ( 27 "Bây giờ, tâm hồn Thầy xao xuyến! Thầy biết nói gì đây?) Lạy Cha, xin cứu con khỏi giờ này, nhưng chính vì giờ này mà con đã đến. 28 Lạy Cha, xin tôn vinh Danh Cha.".

 

Xin Chúa chúc lành cho mỗi chúng ta, luôn biết can đảm thực hiện ý Chúa cùng giúp anh chị em chúng ta gặp được Chúa là Tình Yêu.

 Ước chi được như vậy.

 Lm. JB. Trần Đinh Tử.

 

CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY B

 

Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

Lời mời gọi của Chúa Nhật Thứ Năm Mùa Chay hôm nay là: “HÃY CAN ĐẢM THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CỦA CHÚA”. Trong tâm tình tin tưởng và khiêm tốn chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

 

Trong số những người lên Giê-ru-sa-lem thờ phượng Thiên Chúa, có mấy người Hy-lạp. Họ đến gặp ông Phi-líp-phê, người Bết-xai-đa, miền Ga-li-lê, và xin rằng: "Thưa ông, chúng tôi muốn được gặp ông Giê-su." Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn biết tha thiết tìm gặp Chúa để đón nhận ơn cứu độ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Ông Phi-líp-phê đi nói với ông An-rê. Ông An-rê cùng với ông Phi-líp-phê đến thưa với Đức Giê-su. Đức Giê-su trả lời: "Đã đến giờ Con Người được tôn vinh!  Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn biết hăng say giúp đỡ người khác đến được với Chúa trong hoàn cảnh và khả năng của mình. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha của Thầy sẽ quý trọng người ấy."  "Bây giờ, tâm hồn Thầy xao xuyến! Thầy biết nói gì đây? Lạy Cha, xin cứu con khỏi giờ này, nhưng chính vì giờ này mà con đã đến. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn biết theo Chúa và thực hiện chương trình của Chúa dù đôi khi có vẻ trái với thói quen, sở thích của mình, nhưng luôn sẵn sàng làm theo ý Chúa Cha như Chúa Giêsu đã làm gương. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Giờ đây đang diễn ra cuộc phán xét thế gian này. Giờ đây thủ lãnh thế gian này sắp bị tống ra ngoài! Phần tôi, một khi được giương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi." Đức Giê-su nói thế để ám chỉ Người sẽ phải chết cách nào. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, biết rằng Chúa biết rõ mọi sự để luôn biết sống tín thác vào tình yêu của Thiên Chúa nơi Đức Giêsu Kitô. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

 Lạy Thiên Chúa tình yêu là Cha chúng con, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse và Các Thánh Tử Đạo Việt Nam cùng Các Thánh xin Chúa thương chúc lành để mỗi người chúng con, luôn biết can đảm thực hiện ý Chúa cùng giúp anh chị em chúng con gặp được Chúa là Tình Yêu. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

 

Bài viết liên quan:

Suy niệm Chúa nhật 5 Phục sinh Năm C
Suy niệm Chúa nhật 4 Phục Sinh Năm C
Lòng thương xót Chúa: ơn cứu độ hay phép lạ!
Suy niệm Chúa Nhật 2 Phục Sinh Năm C
Đức ki-tô phục sinh: Người Bạn đồng hành của Ki-tô hữu
Thập giá là điên rồ
Suy niệm Chúa Nhật Lễ Lá Năm C
Vài suy nghĩ xung quanh vấn đề lạm dụng tình dục trong Hội thánh Công Giáo
Suy niệm Chúa Nhật 5 Mùa Chay Năm C
Giận ghét Thầy
Page 1 of 32 (317 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
30
31
32
Next
Bài viết mới
 • Cuộc đời Môsê, Carlo Maria Martini

  Đau khổ, chán nản, thử thách, thất bại trong đời sống có làm tôi quị ngã không? Nếu chưa gặp đau khổ, thử thách, thất bại, có thể chúng ...

 • Đàn ông, đàn bà và tình bạn

  Không biết bao nhiêu lần tôi nghe cả hai phía than phiền là họ khó tìm bạn khác phái. Lúc nào họ cũng nói: “Tìm người tình dễ hơn tìm bạn.” Thường ...

 • Mê đắm sắc dục, một tật xấu đáng buồn

  Trong bối cảnh hiện tại, thật khó để nói về mê đắm sắc dục mà không đề cập đến vấn đề lạm dụng tình dục. Có phải đó là một hình thức dâm ...

 • Khi đi tu vắng bóng Đức Giêsu

  Đời sống tu trì không sinh hoa trái; họ cảm thấy sầu buồn khi sống trong nhà Dòng. “Chúa ở đâu, tại sao ngài vắng bóng trong cuộc đời con?” – ...

 • Nghệ thuật nhượng bộ trong đời sống hôn nhân gia đình

  Nghệ thuật nhượng bộ đưa ra một giải pháp, đó là “Nói ít, nghe nhiều”. Nếu cả hai bên cùng chấp nhận lắng nghe nhiều hơn là lên tiếng nói, ...

 • Suy niệm Chúa nhật 5 Phục sinh Năm C

  TÔN VINH là động từ “tôn lên vị trí, danh hiệu cao quý vì được ngưỡng mộ hoặc vì có năng lực, phẩm chất đặc biệt” như tôn vinh cái đẹp; một ca ...

 • Lãng mạn là hương vị của một thiên đàng nếm trước

  Giấc mơ thanh khiết nảy sinh ra từ những khao khát mãnh liệt nhất, là cơn nhức nhối về một tình yêu lớn. Vì thế, dù nó đưa đẩy đến những ...

 • Những bài học qua thất bại

  Sự nhục nhã tạo nên chiều sâu, nó đẩy chúng ta đi vào những phần sâu sắc hơn trong tâm hồn mình. Tuy nhiên, không may là, không phải lúc nào ...

 • Thế nào là mất trinh?

  Trinh tiết chống mọi hình thức chung chạ. Người đồng trinh biết rằng quả tim con người có giá trị như đền thờ của Thần Khí. Họ chỉ có thể ...

 • Cuộc đời Môsê, Carlo Maria Martini

  Chúng ta có cùng tâm trạng như Môsê khi gặp thất bại trong đời sống đạo không? Khi người khác không đáp lại như chúng ta mong ước không? Có thể ...

Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 603
Tất cả: 56,944,395