Suy niệm Chúa nhật 4 Mùa Chay B

CHÚA NHẬT 4 MÙA CHAY B

GIƯƠNG CAO

Ga 3,14-21

3,14 Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, 15 để ai tin vào Người thì được sống muôn đời. 16 Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. 17 Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ. 18 Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa. 19 Và đây là bản án: ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa. 20 Quả thật, ai làm điều ác, thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách. 21 Nhưng kẻ sống theo sự thật, thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ: các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa."

 

Chiết tự CỬ và Gợi ý

 

CỬ là cất nhắc, giương cao.

Tán thành, tay nắm, cấp trao rõ ràng.

CỬ (cất lên, giương lên) được ghép bởi hai chữ DỮ (tán thành, cấp cho) và THỦ (tay, cầm, hành động). Được hiểu là khi muốn tuyên dương ai là ngưới ta tán thành dưa tay lên; hay khi đưa một vật gì lên cao người ta cũng dùng tay để nâng vật đó lên trong sự đồng lòng tán thưởng.

 

Chúng ta có được vài gợi ý theo “Hán Việt Từ Điển Trích Dẫn”:

◼ (Động) Cất lên, giơ, ngẩng. ◎Như: cử thủ  cất tay, cử túc  giơ chân, cử bôi  nâng chén. ◇Lí Bạch : Cử đầu vọng minh nguyệt, Đê đầu tư cố hương  (Tĩnh dạ tứ ) Ngẩng đầu nhìn trăng sáng, Cúi đầu nhớ cố hương.

◼ (Động) Bầu, tuyển chọn, đề cử. ◇Luận Ngữ : Quân tử bất dĩ ngôn cử nhân, bất dĩ nhân phế ngôn  (Vệ Linh Công ) Người quân tử không vì lời nói (khéo léo, khoe khoang) mà đề cử người (không tốt), không vì người (phẩm hạnh xấu) mà chê bỏ lời nói (phải).

◼ (Động) Nêu ra, đề xuất. ◇Luận Ngữ : Bất phẫn bất khải, bất phỉ bất phát, cử nhất ngung tắc dĩ tam ngung phản, tắc bất phục dã  (Thuật nhi ) Kẻ nào không phát phẫn (để tìm hiểu), thì ta không mở (giảng cho). Ta nêu ra một góc rồi mà không tự suy nghĩ tìm ra ba góc kia, thì ta không dạy cho nữa.

◼ (Động) Phát động, hưng khởi. ◎Như: cử sự  khởi đầu công việc, cử nghĩa  khởi nghĩa.

◼ (Động) Bay. ◇Tô Thức : Ngư phủ tiếu, khinh âu cử. Mạc mạc nhất giang phong vũ  (Ngư phủ tiếu từ ) Lão chài cười, chim âu bay. Mờ mịt trên sông mưa gió.

◼ (Động) Sinh đẻ, nuôi dưỡng. ◇Liêu trai chí dị : Quá bát cửu nguyệt, nữ quả cử nhất nam, mãi ảo phủ tự chi  (Thư si ) Qua tám chín tháng sau, cô gái quả nhiên sinh được một đứa con trai, thuê một đàn bà nuôi nấng.

◼ (Động) Lấy được, đánh lấy được thành. ◇Sử Kí : Hạng Vương văn Hoài Âm Hầu dĩ cử Hà Bắc  (Hạng Vũ bổn kỉ ) Hạng Vương nghe tin Hoài Âm Hầu đã lấy Hà Bắc.

◼ (Danh) Hành vi, động tác. ◎Như: nghĩa cử  việc làm vì nghĩa, thiện cử  việc thiện.

◼ (Danh) Nói tắt của cử nhân  người đậu khoa thi hương (ngày xưa), phiếm chỉ người được tiến cử. ◎Như: trúng cử  thi đậu.

◼ (Tính) Toàn thể, tất cả. ◎Như: cử quốc  cả nước. ◇Liêu trai chí dị : Cử gia yến tập (Phiên Phiên ) Cả nhà yến tiệc linh đình.

 

Gợi ý GIƯƠNG CAO từ Bài Tin Mừng:

 

Hãy hường tâm hồn lên Chúa nguồn cứu độ.

3,14 Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, 15 để ai tin vào Người thì được sống muôn đời. 16 Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.

Nếu chỉ nhờ một lời Chúa phán, Ông Mô-sê vâng nghe treo con rắn đồng nơi sa mạc, người bị rắn cắn nhìn lên thì được cứu sống. Vậy trên thánh giá, chính Đức Giêsu là CHIÊN THIÊN CHÚA ĐẤNG GÁNH TỘI TRẦN GIAN lại không có giá trị gấp bội con rắn chỉ là biểu tượng kia sao. Hãy nhìn lên Chúa và khiêm tốn để đón nhận Nguồn Ơn Cứu Độ.

 

Hãy hường tâm hồn lên Chúa để cảm nhận tình yêu thương của Thiên Chúa dành cho con người

17 Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ. 18 Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa. 19 Và đây là bản án: ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa. 20 Quả thật, ai làm điều ác, thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách. 21 Nhưng kẻ sống theo sự thật, thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ: các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa."

Khi con người khiêm tốn chính là lúc có khả năng nhận ra sự thật chính xác nhất. Hãy khiêm tốn để đón nhận tình thương tuyệt hảo của Thiên Chúa dành cho mỗi chúng ta. Với Chúa, hãy quỳ xuống để ngắm nhìn với góc độ chính xác nhất.

 

Xin Chúa chúc lành cho mỗi chúng ta, luôn giương cao tâm hồn hướng về Chúa, để đón nhận ơn cứu dộ.

 Ước chi được như vậy.

 Lm. JB. Trần Đinh Tử.

 

CHÚA NHẬT 4 MÙA CHAY B

 

Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

Lời mời gọi của Chúa Nhật Thứ Ba Mùa Chay hôm nay là: “HÃY NHÌ LÊN CHÚA ĐỂ ĐƯỢC CỨU RỖI”. Trong tâm tình tin tưởng và khiêm tốn chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

 

Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn biết nhìn lên Chúa, tin tưởng vào Người để đón nhận Ơn Cứu Độ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn biết rằng Thiên Chúa yêu thương và luôn có sáng kiến để cứu chuộc chúng ta. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa. Và đây là bản án: ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa.  Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn biết vâng lời Chúa Giêsu dạy, tin tưởng vào Người là Ánh Sáng Thật. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Quả thật, ai làm điều ác, thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách. Nhưng kẻ sống theo sự thật, thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ: các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, biết rằng Chúa biết rõ mọi sự để mỗi người chúng ta biết sống thành thậh với Chúa và với anh chị em mình. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

 Lạy Thiên Chúa tình yêu là Cha chúng con, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse và Các Thánh Tử Đạo Việt Nam cùng Các Thánh xin Chúa thương chúc lành để mỗi người chúng con, luôn giương cao tâm hồn hướng về Chúa, để đón nhận ơn cứu dộ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

 

Bài viết liên quan:

Suy niệm Chúa Nhật 7 Thường niên Năm C
Tiền nhiều để làm gì?
Suy niệm Chúa nhật 6 Thường niên Năm C
Đừng lo lắng cho ngày mai
Suy niệm Chúa Nhật 5 Thường niên Năm C
Suy niệm Chúa Nhật 4 Thường niên Năm C
Suy niệm Chúa Nhật 3 Thường niên Năm C
Suy niệm Chúa Nhật 2 Thường niên Năm C
Suy niệm Chúa Nhật 1 TN Năm C , Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa
Suy niệm Chúa Nhật Chúa hiển linh năm C
Page 1 of 30 (298 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
28
29
30
Next
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 942
Tất cả: 55,078,433