Suy niệm Chúa nhật 3 TN B

CHÚA NHẬT 3 THƯỜNG NIÊN B

TRỞ THÀNH

Mc 1,14-20

1,14 Sau khi ông Gio-an bị nộp, Đức Giê-su đến miền Ga-li-lê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa. 15 Người nói: "Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng." 16 Người đang đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê, thì thấy ông Si-môn với người anh là ông An-rê, đang quăng lưới xuống biển, vì họ làm nghề đánh cá. 17 Người bảo họ: "Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá." 18 Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người. 19 Đi xa hơn một chút, Người thấy ông Gia-cô-bê, con ông Dê-bê-đê, và người em là ông Gio-an. Hai ông này đang vá lưới ở trong thuyền. 20 Người liền gọi các ông. Và các ông bỏ cha mình là ông Dê-bê-đê ở lại trên thuyền với những người làm công, mà đi theo Người.

 

Chiết tự THÀNH và Gợi ý

THÀNH là cấu trúc, xong, nên.

Sức dồn vào mác việc liền xong ngay.

THÀNH (cấu trúc, xong, nên) được ghép bởi hai chữ QUA (cái mác, vũ khi) và LỰC (sức lực, quyền, tài). Được hiểu là mọi việc dù khó đến đâu cũng xong, khi người ta dồn hết sức lực và tài trí vào. Như khi chặt cây mà dồn hết sức vào cái mác thì cây ắt sẽ ngả. Cặt một cây to đến mấy nhưng cứ dồn hết sức vào chắc chắn cây sẽ đứt, đó là điều có thể làm được vì đã có phương tiện, nên chỉ cần dốc lực là xong. Thành còn là sự thuộc về, không thể là xong nếu chưa thục sự thuộc về.

 

 

Chúng ta có được vài gợi ý theo “Hán Việt Từ Điển Trích Dẫn”:

◼ (Động) Xong. ◎Như: hoàn thành  xong hết, công thành danh tựu  công danh đều xong.

◼ (Động) Biến ra, trở nên. ◎Như: tuyết hoa thành thủy  tuyết tan thành nước.

◼ (Động) Nên. ◎Như: thành toàn  làm tròn, thành nhân chi mĩ  lo trọn việc tốt cho người.

◼ (Động) Có thể được, khả dĩ. ◎Như: na bất thành  cái đó không được.

◼ (Danh) Lượng từ: một phần mười. ◎Như: hữu bát thành hi vọng  có tám phần hi vọng (tám phần trên mười phần).

◼ (Danh) Thửa vuông mười dặm. ◇Tả truyện : Hữu điền nhất thành, hữu chúng nhất lữ (Ai Công nguyên niên ) Có ruộng một thành, có dân một lữ.

◼ (Danh) Cái sẵn có, hiện hữu. ◎Như: sáng nghiệp dong dị thủ thành nan  lập nên sự nghiệp dễ, giữ cơ nghiệp đã có mới khó. ◇Ngô Căng : Đế vương chi nghiệp, thảo sáng dữ thủ thành thục nan?  (Luận quân đạo ) Sự nghiệp đế vương, sáng lập với bảo tồn, việc nào khó hơn?

◼ (Danh) Họ Thành.

◼ (Tính) Đã xong, trọn. ◎Như: thành phẩm  món phẩm vật (sẵn để bán hoặc dùng ngay được), thành nhật  cả ngày. ◇Lục Du : Bất dĩ tự hại kì thành cú  (Hà quân mộ biểu ) Không lấy chữ làm hỏng trọn câu.

◼ (Tính) Thuộc về một đoàn thể, cấu trúc. ◎Như: thành phần  phần tử, thành viên  người thuộc vào một tổ chức.

 

Gợi ý TRỞ THÀNH từ Bài Tin Mừng:

Hãy dốc sức vào phương tiện là khả năng Chúa ban để trở thành, xong việc

1,14 Sau khi ông Gio-an bị nộp, Đức Giê-su đến miền Ga-li-lê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa. 15 Người nói: "Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng." 16 Người đang đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê, thì thấy ông Si-môn với người anh là ông An-rê, đang quăng lưới xuống biển, vì họ làm nghề đánh cá. 17 Người bảo họ: "Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá." 18 Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người. 19 Đi xa hơn một chút, Người thấy ông Gia-cô-bê, con ông Dê-bê-đê, và người em là ông Gio-an. Hai ông này đang vá lưới ở trong thuyền. 20 Người liền gọi các ông. Và các ông bỏ cha mình là ông Dê-bê-đê ở lại trên thuyền với những người làm công, mà đi theo Người.

 

Trở thành là cả một quá trình, và kết quả là xong; là đạt điều mong ước.

Điều kiện CẦN để TRỞ THÀNH là phải biết điều mình muốn, và khả năng của bản thân. Sau lời mời gọi của Chúa Giêsu, các môn đệ đầu tiên đã xác tín điều mình muốn là trở thành môn đệ của Chúa Giêsu; đồng thờicũng nhận ra khả năng của mình là có thể, vì cách thức chài lưới mình sẵn có, chỉ khác đối tượng xưa là cá, nay là người; xưa bắt cá để phục vụ cho lợi ích của mình còn nay gom người để phục vụ chương trình cứu độ của Chúa.

 

Điều kiện ĐỦ để TRỞ THÀNH là can đảm bỏ những cản trở để thực hiện những gì mình đã muốn. Cụ thể các môn đệ đầu tiên đã tử bỏ tất cả: ‘chài lưới’, ‘cha mình’, ‘thuyền’... ý riêng mình để thuận theo ý Chúa, làm những gì Chúa muốn. Chấp nhận theo lệnh truyền của Chúa “lưới người” bỏ “lưới cá”. Khi thuộc trọn về Chúa như thế các ngài xứng đáng là thành viên trong đoàn Tông Đồ Chúa Giêsu.

 

Xin Chúa chúc lành cho mỗi chúng ta, luôn biết can đảm theo Chúa để thực hiện những điều Chúa muốn, để trở nên môn đệ của Chúa. 

Ước chi được như vậy.

 Lm. JB. Trần Đinh Tử.

 

 

CHÚA NHẬT 3 THƯỜNG NIÊN B

 

Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

Lời mời gọi của Chúa Nhật Thứ Ba Thường Niên hôm nay là: “HÃY THEO CHÚA ĐỂ ĐƯỢC TRỞ THÀNH TÔNG ĐỒ CỦA CHÚA”. Trong tâm tình tin tưởng và khiêm tốn chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

 

Sau khi ông Gio-an bị nộp, Đức Giê-su đến miền Ga-li-lê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn biết nhiệt thành giới thiệu Chúa cho mọi người khi có điều kiện, và hoàn cảnh thích hợp. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Người nói: "Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng." Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, biết rao giảng và giúp mọi người sám hối tin vào Chúa, vào Tin Mừng. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Người đang đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê, thì thấy ông Si-môn với người anh là ông An-rê, đang quăng lưới xuống biển, vì họ làm nghề đánh cá. Người bảo họ: "Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá." Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn biết rằng Chúa thường gặp chúng ta ngay khi ta thi hành công việc bổn phận, để mỗi người lo chu toàn bổn phận và gặp được Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Đi xa hơn một chút, Người thấy ông Gia-cô-bê, con ông Dê-bê-đê, và người em là ông Gio-an. Hai ông này đang vá lưới ở trong thuyền. Người liền gọi các ông. Và các ông bỏ cha mình là ông Dê-bê-đê ở lại trên thuyền với những người làm công, mà đi theo Người. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, biết lắng nghe và theo Chúa trong đấng bậc của mình, cho có nhiều bạn trẻ biết quảng đại chọn đời tận hiến phục vụ Tin Mừng. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

 Lạy Thiên Chúa tình yêu là Cha chúng con, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse và Các Thánh Tử Đạo Việt Nam cùng Các Thánh xin Chúa thương chúc lành để mỗi người chúng con, luôn biết can đảm theo Chúa để thực hiện những điều Chúa muốn, để trở nên môn đệ của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

 

Bài viết liên quan:

Suy niệm Chúa nhật 1 Mùa Chay B
Suy niệm Chúa nhật 6 TN B
Suy niệm Chúa nhật 5 TN B
Suy niệm Chúa nhật 4 TN B
Suy niệm Chúa nhật 2 TN B
Suy niệm Chúa Nhật lễ Chúa Hiển linh
Trong năm mới, con người thường xin với Thiên Chúa điều gì?
Suy niệm Chúa nhật Lễ Thánh Gia
Suy niệm CN 4 MV B & Chúa Giáng sinh
Suy tư Giáng sinh
Page 1 of 25 (241 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
23
24
25
Next
Bài viết mới
 • Suy niệm Chúa nhật 1 Mùa Chay B

  Gợi ý THÚ VẬT từ Bài Tin Mừng: Hãy có sống hòa hợp như Chúa Giêsu để vượt thắng thử thách nhờ sự trợ giúp của muôn vật.

 • 7 lý do để xưng tội

  Những người thường xuyên xưng tội với ước muốn tiến bộ sẽ thấy những bước dài trong đời sống tâm linh”.Đây là 7 lý do để thường xuyên xưng tội ...

 • Nỗi lo vị thành niên sống với giới tính ảo

  Tình trạng lệch lạc giới tính hay sống với giới tính ảo ở thanh thiếu niên hiện nay không còn là chuyện hiếm và rất được xã hội quan tâm.

 • Có đâu vui cho bằng mái nhà

  Ai cũng nôn nao về đến nhà, tất cả cũng chỉ vì mái nhà là gia đình, mái nhà là mái ấm hạnh phúc; mái nhà là chiếc nôi đầu đời của chúng ta, là ...

 • Phần thưởng của bậc sống độc thân

  Nếu làm một linh mục, tôi sẽ không được chết trong tay bất kỳ ai. Tôi sẽ chết như những người độc thân khác! Trong cách chết đó, cũng có ...

 • Sứ Điệp Tân Niên

  Năm mới khởi đầu, những cái khởi sự mới cũng đang cần bắt đầu: Canh tân, chấn chỉnh, quyết tâm,… Đây là 10 sứ điệp cần thiết cho chúng ta trong ...

 • Chuyện kiêng cữ ( dịp Tết)

  Ai có thể biết giờ nào tốt? Vậy giờ chết và giờ sinh thì sao? Ai biết chắc? Nếu thực sự biết giờ nào tốt, sao không ráng chờ đến đúng giờ ...

 • Mẹ ơi thế giới mênh mông nhưng con phải quay về

  TTO - "Mẹ ơi thế giới mênh mông, mênh mông không bằng nhà mình. Dù cho phú quý vinh quang, vinh quang không bằng có Mẹ…", vừa nghe hết lời bài ...

 • Bụi tro lãng mạn

  Năm nay, 2018, những người Công giáo băn khoăn rằng Ngày Tình Yêu đúng vào Thứ Tư Lễ Tro. Vậy ngày lễ tình yêu có tương hợp với việc khởi ...

 • Thư gửi con gái đang sống lệ thuộc trong tình yêu

  Chính khi con không còn khả năng xây dựng hạnh phúc thì con bị rơi vào tình trạng lệ thuộc. Đúng thế, sự lệ thuộc làm trì trệ và mưu toan phá ...

Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 642
Tất cả: 47,641,122