Suy niệm Chúa Nhật lễ Chúa Hiển linh

LỄ CHÚA HIỂN LINH  B

BẢO  TRÁP

Mt 2,1-12

 

2,1 Khi Đức Giê-su ra đời tại Bê-lem, miền Giu-đê, thời vua Hê-rô-đê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giê-ru-sa-lem, 2 và hỏi: "Đức Vua dân Do-thái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người." 3 Nghe tin ấy, vua Hê-rô-đê bối rối, và cả thành Giê-ru-sa-lem cũng xôn xao. 4 Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Ki-tô phải sinh ra ở đâu. 5 Họ trả lời: "Tại Bê-lem, miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ, có chép rằng: 6 'Phần ngươi, hỡi Bê-lem, miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Ít-ra-en dân Ta sẽ ra đời." 7 Bấy giờ vua Hê-rô-đê bí mật vời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện. 8 Rồi vua phái các vị ấy đi Bê-lem và dặn rằng: "Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về Hài Nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy Người." 9 Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại. 10 Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. 11 Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Ma-ri-a, liền sấp mình thờ lạy Người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến. 12 Sau đó, họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hê-rô-đê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình.

 

Chiết tự BẢO và Gợi ý

BẢO là vật quý, ngọc ngà.

Vàng tiền cất kỹ trong nhà trong chum.

BẢO (vật quý giá) được ghép bởi bố chữ MIÊN (mái nhà, mái che), VƯƠNG (vua, ngọc), PHẪU (cái chum, cái vò) và BỐI (vỏ sò, tiền bạc). Được hiểu là những vật quý giá thường được cất giữ thật kỹ lưỡng; thời xa xưa chưa có những tủ, rương, két-sắt khóa kỹ như bây giờ. Người ta thường cất vàng, vật quý vào trong cái lu, cái chum rồi đào chôn giấu ở góc nhà hoặc một nơi bí mật an toàn nào đó.

 

Chúng ta có được vài gợi ý theo “Hán Việt Từ Điển Trích Dẫn”:

◼ (Danh) Vật trân quý. ◎Như: châu bảo  châu báu, quốc bảo  vật trân quý của nước, truyền gia chi bảo  vật trân quý gia truyền.

◼ (Danh) Cái ấn của vua. § Các vua đời xưa dùng ngọc khuê ngọc bích làm dấu. Nhà Tần gọi là tỉ , nhà Đường đổi là bảo.

◼ (Danh) Tiền tệ ngày xưa. ◎Như: nguyên bảo  nén bạc, thông bảo  đồng tiền. § Tục viết là .

◼ (Danh) Họ Bảo.

◼ (Tính) Trân quý. ◎Như: bảo đao , bảo kiếm .

◼ (Tính) Tiếng xưng sự vật thuộc về vua, chúa, thần, Phật. ◎Như: bảo vị  ngôi vua, bảo tháp  tháp báu, bảo sát chùa Phật.

◼ (Tính) Tiếng tôn xưng người khác. ◎Như: bảo quyến  quý quyến, quý bảo hiệu  quý hãng, quý hiệu.

 

Gợi ý BẢO TRÁP từ Bài Tin Mừng:

 

Chúa Giêsu là BẢO THIÊN, là Ơn Cứu Độ: Châu Bảo từ Trời; nhưng lại được cất giấu nơi an toàn: thành Be-lem nhỏ bé đến nỗi không ai ngờ, nhà ấy là ‘Hang Bò Lừa’

2,1 Khi Đức Giê-su ra đời tại Bê-lem, miền Giu-đê, thời vua Hê-rô-đê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giê-ru-sa-lem, 2 và hỏi: "Đức Vua dân Do-thái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người." 3 Nghe tin ấy, vua Hê-rô-đê bối rối, và cả thành Giê-ru-sa-lem cũng xôn xao. 4 Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Ki-tô phải sinh ra ở đâu. 5 Họ trả lời: "Tại Bê-lem, miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ, có chép rằng: 6 'Phần ngươi, hỡi Bê-lem, miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Ít-ra-en dân Ta sẽ ra đời." 7 Bấy giờ vua Hê-rô-đê bí mật vời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện. 8 Rồi vua phái các vị ấy đi Bê-lem và dặn rằng: "Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về Hài Nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy Người." 9 Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại. 10 Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng.

Con người luôn hướng về Chân, Thiện, Mỹ; tìm kiếm những gì là thật, là tốt, là đẹp. Nhưng giá phải trả để đạt được những điều đó luôn là sự nhiệt tình, khôn ngoan và kiên nhẫn. Các nhà chiêm tinh đã nhận ra sao lạ báo cho biết “Đức Vua dân Do-thái mới sinh” nhưng để tìm được đến chỗ Hài-Nhi ở là cả một hành trình cần sự nhiệt tình, khôn ngoan và kiên nhẫn lắm thay.

Chúa Giêsu đến giữa trần gian, Chúa muốn gặp mọi người và cho mọi người dễ dàng gặp Chúa; Người là Thiên Chúa đã ẩn trong Hài-Nhi bé bỏng ở nơi không có thành cao kín cổng. Người được ví tựa viên ngọc lộ thiên, nhưng không phải ai cũng có thể nhận ra, nếu không có con mắt đức tin và được Chúa Cha lôi kéo đến, bằng sự khát khao tìm gặp Người.

 

Trong Bảo-Tráp phải đựng những châu-bảo: Vàng, Nhũ-hương và Mộc-dược.

11 Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Ma-ri-a, liền sấp mình thờ lạy Người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến. 12 Sau đó, họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hê-rô-đê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình.

Nơi Bảo-Tráp là chính con người với đời sống Kitô-hữu, chúng ta có chứa đựng ba món quà quý như các nhà chiêm tinh không!

Theo như cha Mark Link, (dongcong.net) ba lễ vật của ba nhà chiêm tinh mang ba ý nghĩa như sau:

Vàng: Tượng trưng cho vua chúa.  Khi tiến dâng vàng cho Hài Nhi Giêsu, ba nhà chiêm tinh đã công nhận quyền vương đế của Ngài. Giêsu chính là Vua trên các vua, và là Vua của toàn thể vũ trụ này. 

Nhũ Hương: Tượng trưng cho thiên tính của Hài Nhi Giêsu. Ba nhà chiêm tinh đã quỳ gối phủ phục trước Hài Nhi Giêsu và qua thái độ khiêm hạ ấy, các ngài đã chân nhận rằng Hài Nhi Giêsu chính là vị Tư Tế Tối Cao, và chính là Thiên Chúa. 

Mộc Dược: Tượng trưng cho nhân tính của Chúa Hài Đồng.  Khi dâng tiến mộc dược, ba nhà chiêm tinh đã nhận ra nhân tính của Con Thiên Chúa.  Hài Nhi Giêsu tuy là Thiên Chúa, nhưng Ngài đồng thời cũng mang trong mình bản tính của loài người, Ngài cũng biết đói, biết đau, biết buồn, biết khóc, và trở nên mọi sự như chúng ta, ngoại trừ tội lỗi (Dt 4:15).   

Theo những suy tư đạo đức chúng ta còn có ý nghĩa của ba lễ vật như sau:

Vàng dâng cho vua, trầm hương dâng cho tư tế, mộc dược cho thân xác hy sinh. 

Vàng cho đức tin, trầm hương cho đức cậy, mộc dược của đức mến. 

Vàng của việc lành, trầm hương của lời cầu nguyện, mộc dược của hy sinh.” (www.gpnt.net)

Mỗi chúng ta hãy tích luỹ ba món quà quý để kính dâng lên Chúa mỗi ngày, trong tâm tình cảm tạ tri ân.

Xin Chúa chúc lành cho mỗi chúng ta, luôn biết tha thiết tìm gặp Chúa và tiến dâng lên Chúa trót cuộc đời mỗi chúng ta. 

Ước chi được như vậy.

 Lm. JB. Trần Đinh Tử.

 

 

 

CHÚA NHẬT KÍNH CHÚA HIỂN LINH

 

Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

Lời mời gọi của Lễ Kính Chúa Hiển Linh hôm nay là: “HÃY THA THIẾT và KIÊN NHẪN TÌM GẶP CHÚA”. Trong tâm tình tin tưởng và khiêm tốn chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

 

"Đức Vua dân Do-thái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người." Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn biết tha thiết tìm gặp Chúa qua những biết cố đời thường. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Họ trả lời: "Tại Bê-lem, miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ, có chép rằng: 'Phần ngươi, hỡi Bê-lem, miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Ít-ra-en dân Ta sẽ ra đời." Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, biết tin tưởng vào sự hướng dẫn của Hội Thánh dưới ánh sáng của Thánh Kinh. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Rồi vua phái các vị ấy đi Bê-lem và dặn rằng: "Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về Hài Nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy Người." Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn biết tận dụng mọi hoàn cảnh để tìm gặp Chúa, và khôn ngoan nhận ra và thực hiện ý Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Ma-ri-a, liền sấp mình thờ lạy Người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, biết tôn thờ Chúa cho phải đạo, biết dâng lên Chúa những tâm tình yêu mến và những gì tốt đẹp nhất quý giá nhất. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

 Lạy Thiên Chúa tình yêu là Cha chúng con, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse và Các Thánh Tử Đạo Việt Nam cùng Các Thánh xin Chúa thương chúc lành để mỗi người chúng con, luôn biết tha thiết tìm gặp Chúa và tiến dâng lên Chúa trót cuộc đời mỗi chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

 

Bài viết liên quan:

Suy niệm Chúa nhật 6 Thường niên Năm C
Đừng lo lắng cho ngày mai
Suy niệm Chúa Nhật 5 Thường niên Năm C
Suy niệm Chúa Nhật 4 Thường niên Năm C
Suy niệm Chúa Nhật 3 Thường niên Năm C
Suy niệm Chúa Nhật 2 Thường niên Năm C
Suy niệm Chúa Nhật 1 TN Năm C , Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa
Suy niệm Chúa Nhật Chúa hiển linh năm C
Suy niệm Chúa Nhật lễ Thánh Gia Thất năm C
Suy niệm Chúa Nhật 4 Mùa Vọng Năm C
Page 1 of 30 (296 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
28
29
30
Next
Bài viết mới
 • Những điều cần phải nói

  Trước sự hỗn loạn niềm tin của xã hội với những điều ai ai cũng lên án như Dâng sao giải hạn, giẫm đạp lên nhau cướp lộc cầu ma ... thiết ...

 • Lá thư tâm tình của một giáo dân gửi vị Linh mục

  Xin cha hãy nhẹ nhàng và thông cảm cho chúng con khi chúng con đến xưng tội. Cuộc sống bôn ba vất vả với bao lo toan, là phận người yếu đuối ...

 • Đi tu có thể đổi đời?

  Một thực tế là đi tu đòi hỏi người tu phải đổi đời, nhưng không theo nghĩa trần tục. Những ai cứ muốn đổi đời theo đen, nghĩa là vun vén ...

 • Đấu tranh để lấy chất nuôi dưỡng

  Như Chúa Giêsu đã đấu tranh trong vườn Giếtsêmani, chúng ta cũng phải đấu tranh để tiếp tục bám vào điều gì đó vượt quá bản năng tự nhiên của ...

 • Chúa không gọi những người giỏi nhất

  Chúa cho chúng ta chiếc đèn pha, nhưng không phải chiếc đèn pha lớn trên hải trình của mình, Ngài cho chúng ta chiếc đèn pha… xe đạp!

 • Suy niệm Chúa nhật 6 Thường niên Năm C

  Gợi ý từ Bài Tin Mừng: Cách tốt nhất để đón nhận PHÚC chính là sống tinh thần nghèo khó: NGHÈO mà không khó khăn cau có; dù nghèo nhưng không ...

 • Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ!

  Nhiều bạn trẻ than thở rằng cuộc sống sao chán quá, nặng nề quá, mệt mỏi quá...và đó là lý do để các bạn không chịu suy tư làm việc và cống ...

 • Lắng nghe tích cực trong đồng hành với các gia đình

  Lắng nghe, chúng ta có thật sự sử dụng khả năng này như là một công cụ hữu hiệu trong việc chữa lành những anh chị em đang gặp những tổn thương ...

 • Từ một chiếc xương sườn

  Có người cho rằng chiếc xương sườn mà Thiên Chúa đã lấy từ Adam để làm nên Eva là chiếc xương đã giữ trái tim Adam quá chặt. Nó không cho ...

 • Quà tặng của sự tĩnh lặng

  Chỉ trong tĩnh lặng, Thiên Chúa mới mạc khải cho con người, thế nhưng người ta lại cứ để cho tâm hồn mình bị khuấy động. Những chất cặn bã cứ ...

Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 1054
Tất cả: 55,056,215