Suy niệm Chúa Nhật lễ Chúa Hiển linh

LỄ CHÚA HIỂN LINH  B

BẢO  TRÁP

Mt 2,1-12

 

2,1 Khi Đức Giê-su ra đời tại Bê-lem, miền Giu-đê, thời vua Hê-rô-đê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giê-ru-sa-lem, 2 và hỏi: "Đức Vua dân Do-thái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người." 3 Nghe tin ấy, vua Hê-rô-đê bối rối, và cả thành Giê-ru-sa-lem cũng xôn xao. 4 Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Ki-tô phải sinh ra ở đâu. 5 Họ trả lời: "Tại Bê-lem, miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ, có chép rằng: 6 'Phần ngươi, hỡi Bê-lem, miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Ít-ra-en dân Ta sẽ ra đời." 7 Bấy giờ vua Hê-rô-đê bí mật vời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện. 8 Rồi vua phái các vị ấy đi Bê-lem và dặn rằng: "Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về Hài Nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy Người." 9 Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại. 10 Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. 11 Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Ma-ri-a, liền sấp mình thờ lạy Người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến. 12 Sau đó, họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hê-rô-đê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình.

 

Chiết tự BẢO và Gợi ý

BẢO là vật quý, ngọc ngà.

Vàng tiền cất kỹ trong nhà trong chum.

BẢO (vật quý giá) được ghép bởi bố chữ MIÊN (mái nhà, mái che), VƯƠNG (vua, ngọc), PHẪU (cái chum, cái vò) và BỐI (vỏ sò, tiền bạc). Được hiểu là những vật quý giá thường được cất giữ thật kỹ lưỡng; thời xa xưa chưa có những tủ, rương, két-sắt khóa kỹ như bây giờ. Người ta thường cất vàng, vật quý vào trong cái lu, cái chum rồi đào chôn giấu ở góc nhà hoặc một nơi bí mật an toàn nào đó.

 

Chúng ta có được vài gợi ý theo “Hán Việt Từ Điển Trích Dẫn”:

◼ (Danh) Vật trân quý. ◎Như: châu bảo  châu báu, quốc bảo  vật trân quý của nước, truyền gia chi bảo  vật trân quý gia truyền.

◼ (Danh) Cái ấn của vua. § Các vua đời xưa dùng ngọc khuê ngọc bích làm dấu. Nhà Tần gọi là tỉ , nhà Đường đổi là bảo.

◼ (Danh) Tiền tệ ngày xưa. ◎Như: nguyên bảo  nén bạc, thông bảo  đồng tiền. § Tục viết là .

◼ (Danh) Họ Bảo.

◼ (Tính) Trân quý. ◎Như: bảo đao , bảo kiếm .

◼ (Tính) Tiếng xưng sự vật thuộc về vua, chúa, thần, Phật. ◎Như: bảo vị  ngôi vua, bảo tháp  tháp báu, bảo sát chùa Phật.

◼ (Tính) Tiếng tôn xưng người khác. ◎Như: bảo quyến  quý quyến, quý bảo hiệu  quý hãng, quý hiệu.

 

Gợi ý BẢO TRÁP từ Bài Tin Mừng:

 

Chúa Giêsu là BẢO THIÊN, là Ơn Cứu Độ: Châu Bảo từ Trời; nhưng lại được cất giấu nơi an toàn: thành Be-lem nhỏ bé đến nỗi không ai ngờ, nhà ấy là ‘Hang Bò Lừa’

2,1 Khi Đức Giê-su ra đời tại Bê-lem, miền Giu-đê, thời vua Hê-rô-đê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giê-ru-sa-lem, 2 và hỏi: "Đức Vua dân Do-thái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người." 3 Nghe tin ấy, vua Hê-rô-đê bối rối, và cả thành Giê-ru-sa-lem cũng xôn xao. 4 Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Ki-tô phải sinh ra ở đâu. 5 Họ trả lời: "Tại Bê-lem, miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ, có chép rằng: 6 'Phần ngươi, hỡi Bê-lem, miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Ít-ra-en dân Ta sẽ ra đời." 7 Bấy giờ vua Hê-rô-đê bí mật vời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện. 8 Rồi vua phái các vị ấy đi Bê-lem và dặn rằng: "Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về Hài Nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy Người." 9 Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại. 10 Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng.

Con người luôn hướng về Chân, Thiện, Mỹ; tìm kiếm những gì là thật, là tốt, là đẹp. Nhưng giá phải trả để đạt được những điều đó luôn là sự nhiệt tình, khôn ngoan và kiên nhẫn. Các nhà chiêm tinh đã nhận ra sao lạ báo cho biết “Đức Vua dân Do-thái mới sinh” nhưng để tìm được đến chỗ Hài-Nhi ở là cả một hành trình cần sự nhiệt tình, khôn ngoan và kiên nhẫn lắm thay.

Chúa Giêsu đến giữa trần gian, Chúa muốn gặp mọi người và cho mọi người dễ dàng gặp Chúa; Người là Thiên Chúa đã ẩn trong Hài-Nhi bé bỏng ở nơi không có thành cao kín cổng. Người được ví tựa viên ngọc lộ thiên, nhưng không phải ai cũng có thể nhận ra, nếu không có con mắt đức tin và được Chúa Cha lôi kéo đến, bằng sự khát khao tìm gặp Người.

 

Trong Bảo-Tráp phải đựng những châu-bảo: Vàng, Nhũ-hương và Mộc-dược.

11 Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Ma-ri-a, liền sấp mình thờ lạy Người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến. 12 Sau đó, họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hê-rô-đê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình.

Nơi Bảo-Tráp là chính con người với đời sống Kitô-hữu, chúng ta có chứa đựng ba món quà quý như các nhà chiêm tinh không!

Theo như cha Mark Link, (dongcong.net) ba lễ vật của ba nhà chiêm tinh mang ba ý nghĩa như sau:

Vàng: Tượng trưng cho vua chúa.  Khi tiến dâng vàng cho Hài Nhi Giêsu, ba nhà chiêm tinh đã công nhận quyền vương đế của Ngài. Giêsu chính là Vua trên các vua, và là Vua của toàn thể vũ trụ này. 

Nhũ Hương: Tượng trưng cho thiên tính của Hài Nhi Giêsu. Ba nhà chiêm tinh đã quỳ gối phủ phục trước Hài Nhi Giêsu và qua thái độ khiêm hạ ấy, các ngài đã chân nhận rằng Hài Nhi Giêsu chính là vị Tư Tế Tối Cao, và chính là Thiên Chúa. 

Mộc Dược: Tượng trưng cho nhân tính của Chúa Hài Đồng.  Khi dâng tiến mộc dược, ba nhà chiêm tinh đã nhận ra nhân tính của Con Thiên Chúa.  Hài Nhi Giêsu tuy là Thiên Chúa, nhưng Ngài đồng thời cũng mang trong mình bản tính của loài người, Ngài cũng biết đói, biết đau, biết buồn, biết khóc, và trở nên mọi sự như chúng ta, ngoại trừ tội lỗi (Dt 4:15).   

Theo những suy tư đạo đức chúng ta còn có ý nghĩa của ba lễ vật như sau:

Vàng dâng cho vua, trầm hương dâng cho tư tế, mộc dược cho thân xác hy sinh. 

Vàng cho đức tin, trầm hương cho đức cậy, mộc dược của đức mến. 

Vàng của việc lành, trầm hương của lời cầu nguyện, mộc dược của hy sinh.” (www.gpnt.net)

Mỗi chúng ta hãy tích luỹ ba món quà quý để kính dâng lên Chúa mỗi ngày, trong tâm tình cảm tạ tri ân.

Xin Chúa chúc lành cho mỗi chúng ta, luôn biết tha thiết tìm gặp Chúa và tiến dâng lên Chúa trót cuộc đời mỗi chúng ta. 

Ước chi được như vậy.

 Lm. JB. Trần Đinh Tử.

 

 

 

CHÚA NHẬT KÍNH CHÚA HIỂN LINH

 

Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

Lời mời gọi của Lễ Kính Chúa Hiển Linh hôm nay là: “HÃY THA THIẾT và KIÊN NHẪN TÌM GẶP CHÚA”. Trong tâm tình tin tưởng và khiêm tốn chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

 

"Đức Vua dân Do-thái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người." Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn biết tha thiết tìm gặp Chúa qua những biết cố đời thường. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Họ trả lời: "Tại Bê-lem, miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ, có chép rằng: 'Phần ngươi, hỡi Bê-lem, miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Ít-ra-en dân Ta sẽ ra đời." Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, biết tin tưởng vào sự hướng dẫn của Hội Thánh dưới ánh sáng của Thánh Kinh. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Rồi vua phái các vị ấy đi Bê-lem và dặn rằng: "Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về Hài Nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy Người." Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn biết tận dụng mọi hoàn cảnh để tìm gặp Chúa, và khôn ngoan nhận ra và thực hiện ý Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Ma-ri-a, liền sấp mình thờ lạy Người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, biết tôn thờ Chúa cho phải đạo, biết dâng lên Chúa những tâm tình yêu mến và những gì tốt đẹp nhất quý giá nhất. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

 Lạy Thiên Chúa tình yêu là Cha chúng con, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse và Các Thánh Tử Đạo Việt Nam cùng Các Thánh xin Chúa thương chúc lành để mỗi người chúng con, luôn biết tha thiết tìm gặp Chúa và tiến dâng lên Chúa trót cuộc đời mỗi chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

 

Bài viết liên quan:

Suy niệm Chúa Nhật 33 Thường niên Năm B
Suy niệm Chúa nhật 32 Thường niên Năm B
Suy niệm Chúa Nhật 31 Thường niên Năm B
Suy niệm Chúa nhật 30 Thường niên Năm B
Suy niệm Chúa nhật 29 Thường niên B
Suy niệm Chúa Nhật 28 Thường niên B
Suy niệm Chúa nhật 27 Thường niên Năm B
Suy niệm Chúa Nhật 26 Thường niên năm B
Suy niệm Chúa nhật 25 Thường niên Năm B
Suy niệm Chúa Nhật 24 Thường niên B
Page 1 of 29 (282 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
27
28
29
Next
Bài viết mới
 • Đánh mất chính mình

  Quan sát thực tế cuộc sống, chúng ta cũng dễ nhận ra những người nổi tiếng, có danh phận gì đó với núi sông, thế mà, họ lại trở nên xa lạ ...

 • Đừng đi tu để học hành!

  Nếu đi tu để học thôi thì họ mang tiếng là lợi dụng nhà dòng để tiến thân trên con đường học vấn. Họ lấy việc học làm mục đích chính của đời ...

 • Suy niệm Chúa Nhật 33 Thường niên Năm B

  Gợi ý CHỈ từ Bài Tin Mừng:Chỉ có cách tốt nhất là chuẩn bị đón ngày tận thế vì ngày tận thế là có thật bởi đó là quy luật, và chính Chúa ...

 • Cách chúng ta phản ứng lại khi bị chỉ trích và phản đối

  Tôi có thể yêu thương kẻ thù không? Tôi có thể chúc lành cho người nguyền rủa tôi không? Tôi có thể ước mong điều tốt cho người muốn điều xấu ...

 • Cấp bách phải nên một trong Chúa Kitô

  Tại sao lại quá đỗi lo lắng khi mất đi, và quá đỗi vui mừng khi tìm được một đồng xu vốn chẳng có giá trị bao nhiêu? Câu trả lời nằm ở tính ...

 • Biện pháp tránh thai và tòa cáo giải

  Đừng làm ‘chuyện ấy’, nhưng nếu làm thì hãy dùng biện pháp tránh thai”, vì mang thai ở tuổi thiếu niên là sự nhục nhã. Họ nói rằng cách đó khá ...

 • Sống với ơn lo liệu của Chúa Thánh Thần

  Lo liệu tốt nhất là hãy bám vào Chúa, để nhờ Chúa mà tập trung vào bổn phận chính yếu của mình, và biết bám vào những ai mà Chúa muốn.

 • Linh mục & Mùa Trai Tịnh

  Mùa Trai Tịnh của giáo dân, đỉnh điểm là mùa Chay. Còn với hàng giáo sĩ và một số dòng tu khác thì Mùa Trai Tịnh được chọn vào đầu, giữa hay ...

 • Tháng 11 – gẫm suy về cái chết

  Tháng 11 đưa ta vào một cuộc biến đổi, để cho lá vàng cũ kỹ rụng đi, chuẩn bị cho những chiếc lá mới sẽ tỏ lộ. Ta cũng sẽ “qua đi” theo ...

 • Lòng kiên nhẫn đã cạn

  Kinh thánh bảo chúng ta là không bao giờ được mệt mỏi, nản lòng khi làm những chuyện đúng đắn. Tất nhiên, chúng ta gần như không có đủ sức mạnh ...

Thống kê Truy cập
Đang online: 1170
Tất cả: 53,330,894