LỊCH CÔNG TÁC MỤC VỤ NĂM 2018

THÁNG MƯỜI - 2018

 

 

 

 

 

 


 

1

T. HAI

Thánh Têrêsa Hài ĐồngGiêsu

 

 

 

 

 

ĐCPhó: giúp tĩnh tâm linh mục giáo phận Hải Phòng

2

T. BA

Các thiên thần hộ thủ

 

3

T. TƯ

 

 

4

T. NĂM

Đầutháng

Thánh Phanxicô Assisi

 

5

T. SÁU

Đầu tháng

 

6

T. BẢY

Đầu tháng

 

7

C. NHẬT

CHÚA NHẬT XXVII TN

Đức Mẹ Mân Côi

ĐCChánh:

TS GxThái An (Rivera)

ĐCPhó:

Sáng: TS Ghọ Sóc Xoài (9g30)

Chiều: TS Gx Tri Tôn

8

T. HAI

 

 

9

T. BA

 

Tĩnh Tâm C.Đốc + C.Mới + L.Xuyên

10

T. TƯ

 

Tĩnh Tâm R.Giá + H.Tiên

11

T. NĂM

Thánh Gioan XXIII

Tĩnh Tâm V.An + V.Thạnh + T.Hiệp + T.Thạnh

12

T. SÁU

 

TGM gặp Ban Tôn Giáo

13

T. BẢY

 

 

14

C. NHẬT

CHÚA NHẬT XXVIII TN

 

15

T. HAI

Thánh Têrêsa Giêsu

 

 

 

ĐC Phó: Họp UB GiáoDân

+ Thứ Hai: GTỉnh Sàigon

+Thứ Tư: GTỉnh Huế

+ Thứ Sáu: GTỉnh Hà Nội

 

 

 

16

T. BA

 

 

17

T. TƯ

Thánh Ignatiô Antiôchia, Gm, Tử đạo

 

18

T. NĂM

Thánh Luca,
tác giả sách Tin Mừng

 

19

T. SÁU

 

 

 

20

T. BẢY

 

 

21

C. NHẬT

CHÚA NHẬT XXIX TN

Thêm sức G.họThạnh Hoà (RG), 9g30 sáng

22

T. HAI

- Thánh Gioan Phaolô II

- Bổn mạng giới trẻ Gp. LX

 

 

 

Ban Tư Vấn Cầu Nguyện và Hội Họp

23

T. BA

 

24

T. TƯ

 

25

T. NĂM

 

26

T. SÁU

 

27

T. BẢY

 

 

ĐCPhó: Hành Hương Núi Trầu

28

C. NHẬT

CHÚA NHẬT XXX TN

 

29

T. HAI

 

 

30

T. BA

 

 

31

T. TƯ

 

 

 

 

 
  THÁNG MƯỜI - 2018

 

 

 

Bài viết liên quan:

TIỂU SỬ 118 THÁNH TỬ ĐẠO VN
TUẦN TIN HĐ GIÁM MỤC VN (số 46/2018)
BÁO TĨNH TÂM THÁNG 10/ 2018
BẢN TIN MỤC VỤ GIỚI TRẺ 10/2018
CẦU NGUYỆN VỚI CHÚA THÁNG 10/2018
LỜI CHÚA THÁNG 10/2018
LỊCH PHỤNG VU NĂM 2018
GIỜ LỄ CHÚA NHẬT
NHỮNG ĐỊA CHỈ CẦN THIẾT
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 721
Tất cả: 52,610,750