Suy niệm Chúa nhật 3 Mùa Vọng năm B

CHÚA NHẬT 3 MÙA VỌNG B

LÀM CHỨNG

Ga 1,6-8.19-28

1,6 Có một  người được Thiên Chúa sai đến, tên là Gio-an. 7 Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin. 8 Ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng. 19 Và đây là lời chứng của ông Gio-an, khi người Do-thái từ Giê-ru-sa-lem cử một số tư tế và mấy thầy Lê-vi đến hỏi ông: "Ông là ai?" 20 Ông tuyên bố thẳng thắn, ông tuyên bố rằng: "Tôi không phải là Đấng Ki-tô." 21 Họ lại hỏi ông: "Vậy thì thế nào? Ông có phải là ông Ê-li-a không?" Ông nói: "Không phải." - "Ông có phải là vị ngôn sứ chăng?" Ông đáp: "Không." 22 Họ liền nói với ông: "Thế ông là ai, để chúng tôi còn trả lời cho những người đã cử chúng tôi đến? Ông nói gì về chính ông?" 23 Ông nói: Tôi là tiếng người hô trong hoang địa: Hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi, như ngôn sứ I-sai-a đã nói. 24 Trong nhóm được cử đi, có mấy người thuộc phái Pha-ri-sêu. 25 Họ hỏi ông: "Vậy tại sao ông làm phép rửa, nếu ông không phải là Đấng Ki-tô, cũng không phải là ông Ê-li-a hay vị ngôn sứ?" 26 Ông Gio-an trả lời: "Tôi đây làm phép rửa trong nước. Nhưng có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết. 27 Người sẽ đến sau tôi và tôi không đáng cởi quai dép cho Người." 28 Các việc đó đã xảy ra tại Bê-ta-ni-a, bên kia sông Gio-đan, nơi ông Gio-an làm phép rửa.

 

Chiết tự CHỨNG và Gợi ý

CHỨNG là làm chứng can ngăn.

Những lời đúng thật, phân rành đúng sai.

CHỨNG  (làm chứng, can gián) được ghép bởi hai chữ NGÔN (lời nói), và CHÍNH (đúng, ở giữa, gốc), không thiên lệch để can ngăn, thuyết phục người nghe. CHÍNH () là chữ đáng được chú ý: vì nó thật ý nghĩa, xét theo hình thái cấu tạo chữ thì nó nhìn nhận là Nhất (一) và Chỉ (止) là một sự ngừng, cấm dứt khoát, xét theo hình tượng hội ý thì CHÍNH () là giữa được ghép hai chữ THƯỢNG () và HẠ () là không thiên lệch lên trên hoặc xuống dưới. CHỨNG () còn có một dạng khác được ghép bởi hai chữ NGÔN () (lời nói), và ĐĂNG (登) (treo lên, đề bạt). Được hiểu là những lời được trưng ra phải là những lời nói đúng và có giá trị đáng tin, chẳng ai lại ghi tên kẻ thi rớt trên bảng danh dự bao giờ.

 

 

Chúng ta có được vài gợi ý theo “Hán Việt Từ Điển Trích Dẫn”:

(Động) Can gián. Như: chứng gián  can gián. Chiến quốc sách : Sĩ Úy dĩ chứng Tĩnh Quách Quân, Tĩnh Quách Quân bất thính  (Tề sách nhất ) Sĩ Úy can gián Tĩnh Quách Quân, Tĩnh Quách Quân không nghe.

◼ (Động) Một dạng của chữ chứng .

 

Gợi ý LÀM CHỨNG từ Bài Tin Mừng:

Mỗi người có một đời sống và một sứ vụ Chúa trao trong cuộc đời này, người nhận ra và thực hiện tốt sẽ được mãi lưu danh hậu thế:

1,6 Có một  người được Thiên Chúa sai đến, tên là Gio-an. 7 Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin. 8 Ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng.

Mỗi Kitô-hữu mang nơi mình một sứ mạng, một sứ vụ, một ước mơ của Thiên Chúa là Đấng sáng tạo nên mình. Mang nơi mình sự bất toàn và giới hạn, có thể mỗi chúng ta không thể xuất sắc như Thánh Gio-an ngay từ những bước đầu của cuộc sống dương gian nhưng không là chu toàn bổn phận nếu cuối đời không thanh thản mà thưa với Thiên Chúa trong tư cách của người tôi tớ trung thành: “chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi.” (Lc 17,10). Chu toàn bổn phận là lời chứng hùng hồn và thuyết phục hơn tất cả những bài thuyết giảng ‘sùi bột mép’ mà vắng bóng những hành động cụ thể! Một tín hữu trung thành tham dự dâng lễ Chúa-Nhật, chẳng cần nói một lời nào thì người khác vẫn nhận ra được tình yêu mến và tôn thờ, tin kính của người đó dành cho Chúa.

 

Chứng nhân chính là nhân chứng; Ông Gioan đã làm tròn được điều tuyệt vời đó: qua lời nói hành động và cuối cùng là chính mạng sống của ông:

19 Và đây là lời chứng của ông Gio-an, khi người Do-thái từ Giê-ru-sa-lem cử một số tư tế và mấy thầy Lê-vi đến hỏi ông: "Ông là ai?" 20 Ông tuyên bố thẳng thắn, ông tuyên bố rằng: "Tôi không phải là Đấng Ki-tô." 21 Họ lại hỏi ông: "Vậy thì thế nào? Ông có phải là ông Ê-li-a không?" Ông nói: "Không phải." - "Ông có phải là vị ngôn sứ chăng?" Ông đáp: "Không." 22 Họ liền nói với ông: "Thế ông là ai, để chúng tôi còn trả lời cho những người đã cử chúng tôi đến? Ông nói gì về chính ông?" 23 Ông nói: Tôi là tiếng người hô trong hoang địa: Hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi, như ngôn sứ I-sai-a đã nói. 24 Trong nhóm được cử đi, có mấy người thuộc phái Pha-ri-sêu. 25 Họ hỏi ông: "Vậy tại sao ông làm phép rửa, nếu ông không phải là Đấng Ki-tô, cũng không phải là ông Ê-li-a hay vị ngôn sứ?" 26 Ông Gio-an trả lời: "Tôi đây làm phép rửa trong nước. Nhưng có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết. 27 Người sẽ đến sau tôi và tôi không đáng cởi quai dép cho Người." 28 Các việc đó đã xảy ra tại Bê-ta-ni-a, bên kia sông Gio-đan, nơi ông Gio-an làm phép rửa.

 

Thánh Gioan là chứng nhân, người làm chứng, nói và sống đúng những gì phải và đã diễn ra; không vì một lý do nào mà làm thiên lệch sự thật. Đơn giản là có sao nói vậy, không luồn trên lách dưới, không dối trá ‘phét lác’ và không nhận những điều không thuộc về mình. Một cám dỗ mà Thánh Gio-an đã vượt thắng là Ông đã không im lặng khi người ta đang tưởng Ông là Đấng Thiên Sai, tuyết vời hơn nữa Ông còn can đảm tuyên bố thẳng thắn: “Tôi không phải là Đấng Ki-tô”. Ông thật xứng đáng với lời khen tạng của Chúa Giêsu: “Ta bảo thật các ngươi, trong các con cái người nữ sinh ra, chưa từng xuất hiện một ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả” (Mt 11,11). Khi Ông lấy chính mạng sống mình để làm chứng cho sự thật, cho Tin Mừng, là lên án sự vô luân của Tiểu vương Hêrôđê về việc cướp vợ của anh trai.

 

Xin Chúa chúc lành cho mỗi chúng ta, luôn biết sống chu toàn bổn phận và giới thiệu cho anh chị em, cùng đón nhận được ơn cứu độ Chúa ban.  

Ước chi được như vậy.

 Lm. JB. Trần Đinh Tử.

 

CHÚA NHẬT 3 MÙA VỌNG

 

Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

Lời mời gọi của Chúa Nhật thứ ba mùa vọng hôm nay là: HÃY LÀM CHỨNG CHO ÁNH SÁNG VÀ SỰ THẬT”. Trong tâm tình tin tưởng và khiêm tốn chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

 

Có một  người được Thiên Chúa sai đến, tên là Gio-an. Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn biết tìm hiểu và thực hiện những gì thuộc sứ vụ của mình, như ý Chúa muốn theo gương Thánh Gioan xưa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Ông Gioan không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng. Và đây là lời chứng của ông Gio-an, khi người Do-thái từ Giê-ru-sa-lem cử một số tư tế và mấy thầy Lê-vi đến hỏi ông: "Ông là ai?" Ông tuyên bố thẳng thắn, ông tuyên bố rằng: "Tôi không phải là Đấng Ki-tô." Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn biết tôn trọng sự thật, và thẳng thắn làm chứng cho Chúa, như Thánh Gio-an là vị chứng nhân cho Ánh-Sáng và Sự-Thật. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Ông nói: Tôi là tiếng người hô trong hoang địa: Hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi, như ngôn sứ I-sai-a đã nói.Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, biết trung thành và sống chu toàn bổn phận từng ngày, để đón Chúa đến viếng thăm. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Ông Gio-an trả lời: "Tôi đây làm phép rửa trong nước. Nhưng có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết. Người sẽ đến sau tôi và tôi không đáng cởi quai dép cho Người." Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, biết sống tốt để đủ uy tín giới thiếu Chúa cho anh chị em mình. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

 Lạy Thiên Chúa tình yêu là Cha chúng con, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse và Các Thánh Tử Đạo Việt Nam cùng Các Thánh xin Chúa thương chúc lành để mỗi người chúng con luôn biết sống chu toàn bổn phận và giới thiệu cho anh chị em, cùng đón nhận được ơn cứu độ Chúa ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

Bài viết liên quan:

Suy niệm Chúa Nhật 2 Thường niên Năm C
Suy niệm Chúa Nhật 1 TN Năm C , Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa
Suy niệm Chúa Nhật Chúa hiển linh năm C
Suy niệm Chúa Nhật lễ Thánh Gia Thất năm C
Suy niệm Chúa Nhật 4 Mùa Vọng Năm C
Suy niệm Chúa Nhật 3 Mùa Vọng Năm C
Suy niệm Chúa Nhật 2 Mùa Vọng Năm C
Suy niệm Chúa Nhật 1 Mùa Vọng Năm C
Suy niệm Chúa Nhật 34 Thường niên Năm B
Suy niệm Chúa Nhật 33 Thường niên Năm B
Page 1 of 30 (291 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
28
29
30
Next
Bài viết mới
Thống kê Truy cập
Đang online: 956
Tất cả: 54,408,617